Om Foreningen for hjertesyke barn (FFHB)
 

Slik er vi organisert og slik arbeider vi

Foreningen for hjertesyke barn er en medlemsorganisasjon, og består av 18 fylkeslag/kretslag delt inn i 5 regioner. Hver region har en leder/regionrepresentant med overordnet ansvar for fylkeslag/kretslagene i sin region. Landsstyret er sammensatt av de 5 regionrepresentantene i tillegg til leder og nestleder. 

Organisasjonskart FFHB

Landsmøtet er foreningens øverste myndighet, og består av landstyret og delegater valgt på fylkeslagenes årsmøter. Landsmøtet holdes annet hvert år innen 30. november.

Landsstyret tar stilling til, og behandler, alle overordene saker i samsvar med foreningens vedtekter og landsmøtets vedtak.

Administrasjonen utfører vedtak fattet av landsstyret, samt administrerer den daglige driften av hovedorganisasjonen. 

Fylkeslagene/kretslagene er der hvor medlemmer er tilknyttet. Hovedoppgaven til fylkeslagene er nettverksbygging og sosiale aktiviteter. Fylkeslagene er juridisk selvstendige, og har eget fylkesstyre med fylkesleder.

I tillegg har foreningen nedsatt:

Kontrollkomité som er landsmøtets kontrollorgan ovenfor landsstyret og generalsekretær. De skal påse at foreningen blir drevet i samsvar med vedtekter og retningslinjer, og kan rådgi organisasjonen i alle ledd.

Regnskapskomité som overordnet godkjenner budsjett og regnskap i år uten landsmøte.

Valgkomité som innstiller for valg som skal skje under Landsmøtet.

Ressursgruppe som arbeider med sorgsamlinger og ivaretar dem som har mistet sitt hjertebarn. Ressursgruppa ledes av en styringsgruppe som nedsettes av landsstyret.

Likepersonsutvalg som gjennomfører likepersonskurs og godkjenner nye likepersoner. Utvalget er bredt sammensatt av godkjente likepersoner samt representanter fra landsstyret og administrasjonen. Utvalget nedsettes av landsstyret. 

Her er våre vedtekter og andre dokumenter som styrer og speiler vårt arbeid:

/share/mime/48/pdf.png Vedtekter 2020-2022
(vedtekter-2020-2022.pdf, 692kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategi 2020-2024
(strategi-2020-2024.pdf, 316kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsrapport 2018 og 2019
(arsrapport-2018-19.pdf, 13MB)

/share/mime/48/pdf.png Etiske regler FFHB 2019
(etiske-regler-ffhb-2019.pdf, 118kB)

/share/mime/48/pdf.png Taushetserklæring
(taushetserklaring.pdf, 92kB)

/share/mime/48/pdf.png Beredskapsplan FFHB
(beredskapsplan-ffhb.pdf, 118kB)

Del dette innholdet:

gi din støtte til barnehjertesaken!

Hver dag fødes det barn med hjertefeil.
Ikke alle får oppleve ettårsdagen sin.

Din støtte redder liv. Og gir flere et bedre liv.

Alle barn med hjertefeil skal ha et godt liv

Vipps 112519

Gi en gave

Bli medlem

FFHB

Om hjertefeil > Bli medlem > Støtt oss > Om oss > Fylkeslag >

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

t: 23 05 80 00

Øvre Vollgate 11, PB 222 Sentrum
0103 Oslo
Org.nr.; 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

ffhb@ffhb.no

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
t: 23 05 80 00
Øvre Vollgate 11, PB 222 Sentrum
0103 Oslo
Org.nr.; 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

ffhb@ffhb.no

Innsamlingsprosent 2019

Utviklet av Imaker as