Støtt oss
 

Slik blir dine penger brukt

Din støtte til hjertebarn og deres familier er livsviktig. Vi jobber for at alle barn med hjertefeil skal ha et godt liv. Dine bidrag gjør det mulig å tilby hjertebarnsfamilier det de har behov for.

Det er foreldrene til barn med hjertefeil som i stor grad legger føringer for hvordan din støtte skal brukes og hvilke mål foreningen skal ha. Det er hovedsakelig fire ting som er viktig, og for å nå målene tar vi ulike virkemidler i bruk, blant annet:

  • Vi støtter innovativ forskning og bidrar med viktig medisinsk utstyr til sykehusene.
  • Vi driver politisk påvirkning for å sikre gode rammebetingelser for barnas oppvekst og familienes hverdager.
  • Vi sørger for ar barna og familiene får møte andre som er i samme situasjon, og slik får verdifulle kontakter og nettverk de kan støtte seg på når livet er krevende.
  • Vi tilbyr kvalitetssikret informasjon om alle sider ved lived med hjertefeil, som styrker både barna og familiene og gjør det lettere for dem å håndtere hverdagens utfordringer. 

Under ser du hvordin din støtte blir fordelt på ulike arbeids- og priorieringsområder for å oppnå disse målene. Tallene er hentet fra Foreningen for hjerte syke barns årsrapport 2021.

 

Illustrasjon: Slik blir dine penger brukt 2021


Informasjon
Arbeidet med å innhente, bearbeide og vidreformidle informasjon er veldig vikitg. Det skaper trygghet. Men det er også ressurskrevende arbeid. For å kunne kvalitetssikre informasjon og kunnskap er det en forutsetning at vi har et godt og tett samarbeid med barnekardiologoer, barnehjertekirurger, kontaktsykepleiere, forskerer, lærerer i barnehage og skole, foreldre, fagmiljøer og andre organisasjoner. Din støtte gjør at hjertebarnsfamilier kan føle seg trygg på at den informajsonen de får fra Foreningen for hjertesyke barn er kvalitetssikret.

Nettverk
Forestill deg at du akkurat har fått vite at barnet ditt har en alvorlig hjertefeil. Eller at barnet ditt snart skal igjennom en omfattende hjerteopereasjon. Da vil du føle veldig trygghet med å vite at du har noen du kan kan være sammen med som vet hvordan du har det. Din støtte brukes derfor til å arrangere mange typer samlinger der hjertebarnsfamilier møtes og blir kjent. Samlingene er ofte skreddersydde, og de arrangeres både lokalt og nasjonalt. Samlingene er som oftest en fin blanding av faglig innhold og sosiale aktiviter for hele familien. De gode opplevelsene i livet har vi ofte sammen med andre, og dette er du med på å gi veldig mange hjertebarnsfamilier i Norge.

Forskning
Hva er årsaken til medfødt hjertefeil? Hva kan vi gjøre for å redde flere av de barna som dør på grunn av hjertefeil? Hva er det som gir hjertebarn et godt liv? Spørsmålene er mange. De er omfattende og krevende. Og vi vil veldig gjerne kunne svare på alle. For å klare og finne svar på disse spørsmålene må vi fortsette å forske. Din støtte gjør at livsviktige forskningsprosjekter kan finansieres og følges opp. Din støtte gjør at hjertebarnsfamilier en dag kanskje får de svarene de har behov for. 

Forkningsprosjektet LIVET SKAL LEVES er et ledd i dette arbeidet.

Hvor mye av dine penger går til formålet?
I dag går ca. halvparten av dine bidrag dirkete til aktiviteter som oppfyller vårt formål. Rundt en tredjedel brukes til å opprettholde og skaffe nye inntekter som organisasjonen er helt avhengig av. Siste rest brukes på administrasjon, som innebærer å organisere, tilrettelegge og følge opp alle våre aktiviter.

Forutsigbarhet, trygghet og langsiktig arbeid er vikitg. Med dette som utgangspunkt er dagens fordeling av midler det mest optimale og mest forsvarlige vi klarer, slik situasjonen og forutsetningene våre er i dag. Dette bildet endres imidlertid i takt med at stadig flere støttespillere som deg velger å gi sin støtte. Når flere gir pengegaver direkte til foreningen, reduseres behovet for å bruke ressurser på innsamling.

På "Godkjent-listen" hos Innsamlingskontrollen (IK)
Foreningen for hjertesyke barn er godkjent som innsamlingsorganisasjon av InnsamlingskontrollenNår en organisasjon blir godkjent forplikter den seg til å følge spesifikke regnskapsregler og etiske retningslinjer for innsamling, og underlegge seg ekstern kontroll. Innsamlingskontrollen forlanger at alle godkjente organisasjoner fører regnskap etter standarden “God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner”. Denne regnskapsformen gjør det lettere å se hvor pengene kommer fra og hvor de går, enn i et ordinært resultatregnskap. Godkjente organisasjoner er pålagt å opprettholde en innsamlingsprosent på 65% i gjennomsnitt over 5 år. FFHB ligger på ca 75 % i gjennomsnitt. 

Dine bidrag er derfor veldig kjærkomne, og blir forvaltet på forsvarlig og best mulig vis. 

 

Del dette innholdet:


  Var denne informasjonen nyttig for deg?

Gi din støtte til barnehjertesaken!

Hver dag fødes det barn med hjertefeil. Ikke alle får oppleve ettårsdagen sin. Din støtte redder liv. Og gir flere et bedre liv.

Vipps 112519

Gi en gave

Bli fastgiver

Om hjertefeil > Bli medlem > Støtt oss > Om oss >

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

Telefon: 23 05 80 00

E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
Telefon: 23 05 80 00
E-post: post@hjertebarn.no

Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

Innsamlingsprosent 2022

Illustrasjon: Innsamlingsprosent 2020
Utviklet av Imaker as