Illustrasjon:

Forskning

Til tross for store medisinske framskritt i barnehjertemedisin, dør fortsatt for mange hjertesyke barn. Blant dem som takket være moderne hjertekirurgi overlever, er det mange som opplever dramatiske barndomsår og komplikasjoner opp gjennom oppveksten og ungdomstiden. Vi trenger mer forskning, slik at alle hjertebarn kan leve et godt liv. 

Vi trenger ny kunnskap og nye metoder
Nye etiske dilemmaer og konsekvenser krever mer oppmerksomhet. Tidligere problemstillinger knyttet til medisinsk utvikling var særlig relatert til overlevelse. Dagens utfordringer handler også om overlevelse, men i like stor grad om følgesykdommer og livskvalitet, med vekt på både fysisk og psykisk helse.

Hva trenger vi mer kunnskap om?

  • Årsaker
  • Risikofaktorer
  • Komplikasjoner
  • Senvirkninger
  • Følgesykdommer
  • Livskvalitet
  • Tidlig diagnose
  • Nye metoder
Hvorfor støtte vårt forskningsarbeid
Historikk om forskning på barnehjerter i Norge
Om hjertefeil > Bli medlem > Støtt oss > Om oss >

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

Telefon: 23 05 80 00

E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
Telefon: 23 05 80 00
E-post: post@hjertebarn.no

Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

Innsamlingsprosent 2022

Illustrasjon: Innsamlingsprosent 2020
Utviklet av Imaker as