Hjertefeil
 

Noen å snakke med

Tegning av tre mennesker og hjerter

Mange foreldre trenger noen å lene seg til når det røyner på. Noen ganger behøver de bare en å snakke med. Minst like ofte trenger de hjelp til å finne ut av regler, rettigheter og muligheter for hjelpemidler og støtte, tips om tilrettelegging på skolen osv. Da kan det være godt å ha en likeperson som har opplevd noe av det samme selv.

Ønsker du kontakt med en likeperson, kan du ringe 477 68 633 eller sende en e-post til likeperson@ffhb.no

Likepersonsarbeid i Foreningen for hjertesyke barn
Likepersonsarbeid er en organisert samhandling som skjer mellom personer som har opplevd noe av det samme, men der den ene har hatt mer tid til å håndtere opplevelsene og å stake ut kursen. I likepersonsarbeidet har den ene mer bearbeidet erfaring enn den andre og kan dermed lettere hjelpe den som trenger støtte og veiledning. I likepersonsarbeid møtes foreldre for at den ene kan hjelpe, støtte og veilede den andre.

Likepersonsarbeidet er firvillig arbeid som baserer seg på personlig overføring av erfaringsbasert kunnskap. Hensikten er å gi hjelp og støtte etter behov og er et supplement til omsorg fra familie, venner og hjelpeapparat. En likeperson skal ikke besvare eller veilede i medisinske spørsmål, eller uttale seg som fagperson om diagnoser og prognoser. Han eller hun skal heller ikke ta over eller løse utfordringene til andre.

En likeperson har taushetsplikt og et ansvar for å være lyttende, støttende og ivareta den andre i samtalen. Du kan stole på en likeperson!

Likepersonsarbeid er ORGANISERTE SAMTALER - med en eller flere, for eksempel:

  • Telefonsamtale
  • Kafebesøk 
  • Møte hverandre for å gå en tur
  • Hjemmebesøk eller besøk på sykehuset
  • Samtaler i forbindelse med andre aktiviteter og samlinger i fylkeskaget/kretslaget, for eksempel amiliesamlinger 

Hvordan komme i kontakt med en likeperson?
Ønsker du kontakt med en likeperson, kan du ringe FFHBs likepersontelefon, 
477 68 633, eller sende en e-post

Likepersonstelefonen betjenes av fire personer som veksler på vaktene. De er tilgjengelige for en prat, og kan også sette deg i kontakt med likepersoner innen ulike saksområder. 

Slå gjerne på tråden! 

Petter Nymo

Bilde av Petter Nymo
Jeg er Petter fra Nordland og har vært likeperson i 6-7 år. Jeg har hjertebarn på 17 og 18 år. 
Grunnen til at jeg ble likeperson, var at jeg ønsket å være den støttepersonen jeg selv hadde behov for under de mest utfordrende fasene i hjertebarnas oppvekst 
Jeg har etter hvert fått en del kunnskap i barnehage og skolespørsmål. Tilpasninger rettigheter osv
Kan også være behjelpelig i spørsmål om rettigheter ift stønader. Bistand med søknader og andre prosesser man trenger å komme seg gjennom i løpet av barnets oppvekst.
Jeg er en typisk lytter og bruker egne erfaringer og nettverket rundt meg til å bistå der min kunnskap ikke strekker til.
Ring meg og ta en prat.

Lisbeth Øksnes

Bilde av Lisbeth Øksnes
Jeg bor i Bergen og er utdannet vernepleier. Har et hjertebarn som ble født i 2008 og tvillinger født i 2010.
Jeg ble likeperson etter at jeg opplevde det som en lettelse å få snakke med andre foreldre som har barn med medfødt hjertefeil. Det å kunne snakke med noen som kunne forstå på en annen måte enn andre pårørende rundt meg. Derfor ville jeg bidra til å gi andre denne muligheten – at andre skal vite at de ikke er alene.
Jeg er en rolig og åpen person, og en samtalepartner. Mine viktigste erfaringer er kanskje det å få vite at man venter et barn med medfødt hjertefeil, det å være forelder til et barn som må opereres, samt usikkerheten og de psykiske påkjenningene dette medfører for barnet og foreldrene både før og etter en operasjon. 

Iren Jørås

Bilde av Iren Jørås
Jeg er 42 år, bor i Aurskog Høland og har et hjertebarn på 13 år med en alvorlig hjertefeil. Han er i kjempeform. Jeg er likeperson i FFHB og trives med det gode samarbeidet vi har. Har vært medlem i FFHB i 12 år, likeperson i cirka fire år. Ble valgt som vara i FFHB-styret i år.
Jeg er likeperson fordi det gir meg veldig mye å kunne hjelpe andre i samme situasjon som jeg selv er i. Mine styrker som likeperson er at jeg er en sterk dame som tar i et tak der det trengs. Erfaringen er å ha et hjertebarn på 13 år med en del innleggelser og operasjoner. 

Liss Jorunn Keet Tunheim

Bilde av Liss J. Tunheim
Jeg bor i Oslo, og mine hjertebarn er født i 1990 og i 2000. I tillegg har de et søsken, født i 1993.
Jeg har selv levd med to udiagnostiserte hull i hjerte som er medfødt, og som ble oppdaget da jeg fikk hjerneslag desember 2020. Ble lukket i april 2021. 
Jeg brenner for hjertebarna og deres familier. I tillegg er jeg opptatt av at våre unge voksne skal finne sin plass og utvikle seg fra sitt ståsted og lære seg selv å kjenne. 
Jeg har vært aktiv i FFHB i rundt 27 år; sittet i likepersonsutvalget, i landsstyret og vært fylkesleder i flere perioder i Oslo/Akerhus. Jeg har, på en eller annen måte, vært en «likeperson» i over 31 år. Jeg har vært opptatt av hvordan hjertebarna og familiene blir møtt, hvordan ting legges til rette og hvordan hjertebarnet har det i barnehage, på barne-/ungdomsskolen og videre til videregående skole. 
Jeg synes det er viktig å signalisere at vi er mange i «samme båt» og som kan hjelpe hverandre.
Å være en god samtalepartner og å bidra til trygghet – uansett diagnose og status. 
Jeg har mye erfaringer med utfordringer i barnehage og på skolen. Oppfølging under og etter graviditet er også et område. Pluss hjelp til å søke om stønader. 
 

/share/mime/48/pdf.png Trenger du noen å snakke med?
(likepersonskort_noen-a-snakke-med_november-2016.pdf, 284kB)

Del dette innholdet:

Gi din støtte til barnehjertesaken!

Hver dag fødes det barn med hjertefeil. Ikke alle får oppleve ettårsdagen sin. Din støtte redder liv. Og gir flere et bedre liv.

Vipps 112519

Gi en gave

Bli fastgiver

FFHB

Om hjertefeil > Bli medlem > Støtt oss > Om oss >

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

Telefon: 23 05 80 00

E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
Telefon: 23 05 80 00
E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

Innsamlingsprosent 2020

Illustrasjon: Innsamlingsprosent 2020
Utviklet av Imaker as