Du er her: HjemHjertefeilBehandlingAlternativ behandling
Hjertefeil
 

Alternativ behandling

Noen søker råd hos alternative behandlere når barnet blir sykt. Hvis man tar i bruk slik behandling, er det viktig å rådfører seg med lege i forkant. Naturmedisiner kan ha svært skadelige virkninger, spesielt når de brukes sammen med legemidler.

Bilde av en staude

Hvis man ønsker å benytte seg av alternative behandlingsformer og/eller alternative medikamenter, er det viktig å rådføre seg med behandlende lege først. Det er også viktig at man informerer legen hvis man allerede benytter alternative behandlingsformer og medisiner, da dette kan ha innvirkning på den medisinske behandlingen. Noe av det viktigste angående alternativ behandling er likevel at den må komme i tillegg til, og ikke i stedet for, medisinsk behandling. 

Mange ulike tilbud

Det eksisterer mange ulike former for alternativ behandling, og stadig flere kommersielle aktører tilbyr sine tjenester på det alternative markedet.

Felles for alle disse behandlingstilbudene er at det oftest ikke stilles noen krav til formell kompetanse, journalføring, klinisk utprøving av preparatenes virkninger og bivirkninger eller dokumentasjon av behandlingseffekt. Det innebærer at useriøse aktører kan ha kommersielle egeninteresser i å gi lovnader om gode behandlingsresultater, og at det er få sanksjonsmuligheter ved feilbehandling.

Foreningen for hjertesyke barn har ikke tatt noe formelt standpunkt til alternativ medisin, men ønsker å gjøre oppmerksom på enkelte faremomenter.

Interaksjon mellom legemidler og naturmedisiner

Noen naturpreparater har sterke virkninger. Deres virkninger, bivirkninger og samvirkninger med andre naturmedisiner og legemidler er ikke alltid kjent. Det skyldes at det ikke er formelle krav til kliniske utprøvinger av naturmedisiner – i motsetning til legemidler.

Naturmedisiner kan ha uheldige og skadelige effekter, spesielt når de brukes samtidig med enkelte legemidler. For noen naturpreparater er disse effektene godt kjent, som for eksempel Johannesurt og Tempelurt. Man vet blant annet at Johannesurt kan ha potensielt livsfarlige virkninger når den kombineres med den blodfortynnende medisinen Marevan. Johannesurt kan også påvirke immundempende medisiner, som i verste fall kan føre til at et transplantert hjerte avvises.

Andre naturmedisiner kan også ha potensielt skadelige effekter som ikke er kjent, fordi de ikke er klinisk utprøvd.

Usikker dosering

Et annet aspekt ved naturmedisinene, er at det synes vanskelig å vite sikkert hvor store doser det er av de ulike virkestoffene i preparatene. Det innebærer at det er en betydelig risiko for å innta for store doser av virkestoffet, og dermed få bivirkninger eller uheldige effekter.

Kostnad

Alternativ behandling kan ofte være svært dyrt, og denne kostnaden må dekkes av den enkelte. For de fleste av de alternative behandlingsformene som tilbys, har man ikke klart å påvise en sikker behandlingseffekt i studier. Ettersom man ikke kan vært sikker på at behandlingen vil fungere, bør man derfor være forsiktig med å bruke for store summer på å prøve slik behandling.

Mange har erfart at de har opparbeidet stor gjeld for å kunne betale for behandlingen. Aktørene som tilbyr behandlingen kan kanskje ha økonomiske motiver bak virksomheten sin. Vær derfor skeptisk i kontakt med alternative behandlere. Ikke bruk store summer på behandlingen før den eventuelt har vist seg å fungere på deg eller ditt barn.

Et tips kan være å bestemme seg på forhånd for hvor mye penger man ønsker å bruke på å teste ut en behandingsform, og så slutte med behandlingen når man har nådd denne grensen om man ikke har oppnådd effekt innen da.

I tillegg – ikke som erstatning

Det er viktig å ta hensyn til potensielt skadelige effekter av alternativ behandling. Urtemedisiner kan både forsterke og svekke effekten av ”vanlige” medisiner forskrevet av legen. Det er derfor svært viktig alltid å informere legen om dere bruker naturmidler eller alternative medisiner. Kanskje viktigst er likevel at alternativ behandling må komme i tillegg til, og ikke i stedet for, medisinsk behandling.

Det er i all hovedsak ikke dokumentert at alternativ behandling fungerer, og det er derfor risikosport å kun benytte seg av slike behandlingsformer når man har en alvorlig sykdom. Alternativ behandling kan ikke kurere medfødt hjertefeil.

Ikke alltid farlig

Noen ganger kan det likevel være helt greit å bruke alternativ behandling som supplement til den ordinære behandlingen. Forutsetningene er at det ikke erstatter medisinsk behandling og at det ikke har en negativ effekt på den medisinske behandlingen. For å avklare dette er det derfor svært viktig å rådføre seg med lege før man bruker naturmedisin eller alternative behandlingsformer.

Rådfør deg alltid med lege før du eller ditt barn begynner å bruke naturmedisin. Hvis du allerede har brukt eller bruker alternative behandlingsformer, er det viktig at fastlegen og hjertelegen informeres om dette. Det kan ha betydning for medisinsk behandling og oppfølging.

Les mes hos NIFAB, et nasjonalt informasjonssesenter for alternativ behandling.

Del dette innholdet:


  Var denne informasjonen nyttig for deg?

Gi din støtte til barnehjertesaken!

Hver dag fødes det barn med hjertefeil. Ikke alle får oppleve ettårsdagen sin. Din støtte redder liv. Og gir flere et bedre liv.

Vipps 112519

Gi en gave

Bli fastgiver

FFHB

Om hjertefeil > Bli medlem > Støtt oss > Om oss >

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

Telefon: 23 05 80 00

E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
Telefon: 23 05 80 00
E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

Innsamlingsprosent 2020

Illustrasjon: Innsamlingsprosent 2020
Utviklet av Imaker as