Du er her: HjemHjertefeilBarnehage og skoleAvtaler
Hjertefeil
 

Avtaler

Noen barn med hjertefeil kan ha behov for formalisert tilrettelegging og avtaler rundt dette, som for eksempel individuell opplæringsplan, ansvarsgruppe og koordinator.

Individuell plan (IP)
En individuell plan skal avklare ansvarsforhold og sikre samordning av tjenestene. Målet er å gi barnet og foreldrene større trygghet, forutsigbarhet og et best mulig tjenestetilbud. Det er det offentlige som har ansvar for å sikre samhandlingen mellom tjenesteytere uavhengig av forvaltingsnivå og på tvers av faggrupper. En individuell opplæringsplan (IOP) er noe annet enn IP. IOP er lærerens arbeidsverktøy i forhold til spesialpedagogisk opplæring.

Målet med en individuell plan er å:

  • styrke samhandlingen mellom tjenesteyterne, og samarbeidet med familien.
  • sikre at barnet får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
  • kartlegge barnets mål, ressurser og behov

En individuell plan kan inneholde:

  • barnets behov for tjenester
  • hvem som jobber rundt barnet
  • hva de ulike personene og instansene skal bidra med
  • hvilke tiltak som er aktuelle, omfanget av dem og hvordan de skal gjennomføres
  • hvem som har ansvar for hva

Les mer om individuell plan (link til rettighetsside)

Koordinator
Når det er avklart at en individuell plan skal utarbeides, skal det oppnevnes en person - en koordinator - som har ansvaret for å lede utarbeidelsesprosessen. Foreldre/foresatte skal gis mulighet til å påvirke valget av koordinator. Du kan også ha rett på koordinator uavhengig av behovet for individuell plan.

Ansvarsgruppe
En vanlig form for samarbeid om en individuell plan er å etablere en ansvarsgruppe. Ansvarsgruppens sammensetning avhenger av hvilke instanser som til enhver tid er viktige i samarbeidet om barnet. Hensikten med å ha en ansvarsgruppe er å sikre det tverrfaglige samarbeidet, lette informasjonsflyten og koordinere tjenestene brukeren har behov for. En individuell plan er en rettighet akkurat som det er en rettighet å ha en koordinator. Ansvarsgruppen er en arbeidsform. Det er ikke pålagt i lov eller forskrift at ansvarsgruppe må opprettes, men det er en fin måte å lette samarbeidet rundt brukere som har behov for tjenester fra mange ulike aktører.  Det er vanlig å ha to ansvarsgruppemøter i året, men antall møter kan endres etter behov.

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering
Det skal foreligge koordinerende enhet både i kommuner og på helseforetak(sykehus) nivå. Enheten skal motta meldinger om behov for individuell plan og de skal sørge for at det er rutiner og prosedyrer for å arbeide med individuell plan.
Enheten er et knutepunkt for koordinering som binder tjenestene sammen. Koordinerende enhet i kommunen har hovedansvaret når det skal utarbeides individuelle planer hvor det er nødvendig med hjelp både fra tjenesteapparatet i kommunen og på spesialistnivå. Enheten er en pådriver- og et kontaktpunkt for samarbeidet. De har et overordnet ansvar for systemet rundt ansvarsgrupper og individuelle planer. Det er denne enhet som oppnevner koordinator for individuell plan og ansvarsgruppe. Enheten er ditt kontaktpunkt når du har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. De skal kunne bistå om habiliteringstilbud i kommunen og helseregioen du tilhører.

Koordinerende enhet kan være organisert på forskjellige måter i de ulike kommuner og ha litt ulike benevnelser.

Del dette innholdet:


  Var denne informasjonen nyttig for deg?

Gi din støtte til barnehjertesaken!

Hver dag fødes det barn med hjertefeil. Ikke alle får oppleve ettårsdagen sin. Din støtte redder liv. Og gir flere et bedre liv.

Vipps 112519

Gi en gave

Bli fastgiver

FFHB

Om hjertefeil > Bli medlem > Støtt oss > Om oss >

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

Telefon: 23 05 80 00

E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
Telefon: 23 05 80 00
E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

Innsamlingsprosent 2020

Illustrasjon: Innsamlingsprosent 2020
Utviklet av Imaker as