Du er her: HjemAktuelt
Aktuelt
 

Hjertesyke barn og korona – juni 2021

Illustrasjonsbilde: Hjertesyke barn og korona – juni 2021

Det er ingen endringer når det gjelder hvilke barn som regnes som risikogruppe for alvorlig forløp av Covid19, Ifølge Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet.  – Det er lite smitte i barnebefolkningen generelt og vi har sett svært lite Covid-19-sykdom hos barn med medfødt hjertefeil, både i Norge og i hele Norden, sier overlege Thomas Möller. Vaksine for barn fra 12-17 år, vil tilbys de som er hjertetransplantert og en utvalgt gruppe med pulmonal hypertensjon.

Smittespredningen av korona i Norge går stadig nedover og flere og flere voksne er vaksinert. Fortsatt er det imidlertid grunn til å være forsiktig, og pandemien er ikke avblåst. Anbefalingen for barn med medfødt hjertefeil og deres familier, er å følge de generelle rådene fra FHI og helsemyndighetene når det gjelder smittehensyn og forsiktighet.

Det barnekardiologiske miljøet holder fast på sin tilråding om at det liten grunn til å skjerme barn med medfødt hjertefeil mer enn andre barn.

– Det er lite smitte i barnebefolkningen generelt og vi har sett svært lite Covid-19-sykdom hos barn med medfødt hjertefeil, både i Norge og i hele Norden, sier overlege Thomas Möller fra Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet.

Møller påpeker samtidig at det fortsatt er en liten gruppe barn med medfødt hjertefeil som defineres som risikogruppe.

– Det er til enhver tid en liten gruppe hjertesyke barn som vi anbefaler at holdes hjemme fra barnehage og skole, ut ifra et føre-var-prinsipp. Dette gjelder veldig få barn, og disse vil fortløpende få beskjed av oss eller av deres lokale barnekardiolog.

Se dokumentet med OUS sine anbefalinger og definisjoner av risikogrupper her:
https://ehandboken.ous-hf.no/document/136830. Dokumentet ble sist oppdatert 10.6.21.

Vaksine for dem mellom 12-17 år
Vaksinasjonen av befolkningen er godt i gang. Vaksinene som er tilgjengelige har hittil kun blitt testet og godkjent for henholdsvis individer over 12 år (BioNTech/Pfizer) og over 18 år (alle øvrige vaksiner). Løpende informasjon om vaksinegodkjenning finnes her: https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner

Nå er det imidlertid også åpnet opp for at barn mellom 12 og 17 år som er i risikogruppe kan få vaksine. Råd om vaksinering av 12 - 17-åringer etter vurdering av risikogruppetilhørighet finnes på FHI sine nettsider og disse rådene er støttet av Norsk barnelegeforening.

For hjertesyke barn defineres følgende risikogrupper som er aktuelle for vaksine slik:

  • Organtransplanterte
  • Alvorlig pulmonal hypertensjon under behandling med Remodulin®-pumpe

Transplantasjonsmiljøet på Barne- og ungdomsklinikken, OUS har diskutert felles anbefalinger for organtransplanterte pasienter. På bakgrunn av dette har de konkludert med at 12 - 17-åringer som er organtransplantert for mer enn tre måneder siden faller innenfor prioriteringsgruppen 4 og anbefales vaksinert.

Barnekardiologisk avdeling har dessuten vurdert ungdommer (12-17 år) med alvorlig pulmonal hypertensjon under behandling med Remodulin®-pumpe som en risikogruppe, som anbefales vaksinert.

Disse pasientene/familiene og deres fastleger blir informert om anbefalingen fra OUS. Vaksineringen gjøres i hjemkommunen.

Hos andre pasienter må vurderinger på individuell basis om alvorlig hjertesykdom foreligger og om vaksinering skal anbefales, foretas av pasientansvarlig lege.

Følger utviklingen
Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet er del av et omfattende verdensomspennende nettverk innen barnemedisin. Landene i Europa oppdaterer hverandre omkring situasjonen rundt Covid-19 i barnebefolkningen og da særlig for barn med kronisk sykdom eller andre risikofaktorer. Thomas Möller forteller at de medisinske miljøene, særlig i starten av pandemien, var opptatt av raskest mulig å få en oversikt over i hvor stor grad akkurat deres pasientgrupper var utsatt for økt smitte eller økt risiko for å bli alvorlig syke av Covid-19. På OUS var det i vår, i likhet med mange andre fagmiljøer, en livlig aktivitet og informasjonsutveksling blant barnekardiologer fra landene som var tidlig eller sent ute i pandemien.

– Det ble raskt klart at barna generelt, men også hjertebarna, var forbausende lite truet av koronaviruset. Man har sett forekomst av et Kawasaki-lignende sykdomsbilde hos noen barn, men dette rammer i utgangspunktet helt friske barn. Kawasaki er en betennelsessykdom som i sjeldne tilfeller kan ramme hjertet, særlig kransarteriene.

– Det har de siste månedene kommet tallrike rapporter om enkelttilfeller eller små grupper av pasienter (barn og ungdommer) med mange forskjellige hjertediagnoser og med forskjellig alvorlighetsgrader av hjertesykdommen. Fellesnevneren er fortsatt at man har sett lite alvorlig Covid-19-sykdom.

Normal drift på sykehuset
På Barnekardiologisk avdeling på Rikshospitalet har de tilnærmet full drift på kontroller og behandlinger av barn med medfødt hjertefeil. Det tas en rekke smittevernhensyn, som blant annet innebærer at det i utgangspunktet fremdeles bare er en av foreldrene til barnet som får være med inn ved kontroller og prosedyrer. På OUS tilstreber de imidlertid å være fleksible og kunne tilpasse mulighetene ved behov. Ta eventuelt kontakt med Barnekardiologisk avdeling i forkant, dersom du ønsker å avklare dette.

Noen å snakke med
Synes du det er krevende med situasjonen vi er i, og kunne du tenke deg å snakke med noen om alt det andre og ikke-medisinske?

Foreningen for hjertesyke barn har betjent likepersontelefon fra klokka 19.00-22.00 mellom mandag og fredag. Nummeret du kan ringe er 477 68 633. Telefontjenesten drives på frivillig basis, og Lisbeth, Iren, Liss og Petter ser fram til å høre fra deg.

Ikke nøl med å ta kontakt!

Del dette innholdet:

Aktuelt

Stig Flesland

Tildeling av støtte fra Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen 2021

– Det er en stor glede å få lov til å dele ut forskningsmidler til prosjekter som er med på å forbedre livene til våre medlemmer - og alle andre barn med medfødt eller genetisk hjertefeil. Ikke minst er jeg veldig fornøyd med at vi i år har økt den samlede utdelingen til 900.000 kroner. De fem prosjektene som mottar støtte, kan både hver for seg og samlet gjøre en forskjell for hjertebarna fremover, så leder for styret i Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen, Stig Flesland, da årets støtte ble delt ut på barnekardiologisk samarbeidsmøte i november.

Tildeling av støtte fra Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen 2021 - les hele saken


Torunn Fjær-Haugvik og Mona Ødegård på stand på Hjerteløpet

Hjerteløpet 2021

I forbindelse med Norsk Cardiologisk Selskaps høstmøte på Fornebu, ble Foreningen for hjertesyke barn invitert til å ha en stand. Arrangørene (legemiddelfirmaet Boehringer Ingelheim) hadde bestemt at vi var en av to organisasjoner som ble donert kr 100 per fullførte deltaker i hjertløpet som gikk etter høstmøtet. Foreningen for hjertesyke fikk inn  7300 kroner - tusen takk!

Hjerteløpet 2021 - les hele saken


Illustrasjonsbilde: Helsedirektoratet trenger kunnskap om barn og unge med sammensatte behov

Helsedirektoratet trenger kunnskap om barn og unge med sammensatte behov

Helsedirektoratet har for tiden gående en spørreundersøkelse rettet mot foreldre til barn og unge med sammensatte behov. Deres ønske er å kartlegge situasjonen når det gjelder tidsbruk, livskvalitet og tilfredshet med tjenestetilbudet . Jo flere svar de får inn, jo mer interessante funn/resultater vil det gi. Dette vil kunne hjelpe fagmiljøet videre i det viktige arbeidet for å styrke tilbudet til familier og barn med alvorlig sykt barn og/eller barn med sammensatte behov. Bli med på undersøkelsen her.

Helsedirektoratet trenger kunnskap om barn og unge med sammensatte behov - les hele saken>> Se alle nyheter

Gi din støtte til barnehjertesaken!

Hver dag fødes det barn med hjertefeil. Ikke alle får oppleve ettårsdagen sin. Din støtte redder liv. Og gir flere et bedre liv.

Vipps 112519

Gi en gave

Bli fastgiver

FFHB

Om hjertefeil > Bli medlem > Støtt oss > Om oss > Fylkeslag >

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

t: 23 05 80 00

Øvre Vollgate 11, PB 222 Sentrum
0103 Oslo
Org.nr.; 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

ffhb@ffhb.no

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
t: 23 05 80 00
Øvre Vollgate 11, PB 222 Sentrum
0103 Oslo
Org.nr.; 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

ffhb@ffhb.no

Innsamlingsprosent 2020

Illustrasjon: Innsamlingsprosent 2020
Utviklet av Imaker as