Du er her: HjemAktuelt
Aktuelt
 

Korona-vaksine til barn ned til 12 år

Illustrasjonsbilde: Korona-vaksine til barn ned til 12 år

Barn mellom 12 og 15 år i Norge får nå tilbud om vaksine mot korona. – Vi anbefaler at alle 12-15 åringer, også de med hjertefeil, vaksineres med én dose mRNA-vaksine, som beskytter godt mot alvorlig Covid19-sykdom. Hjertesyke barn og ungdommer med nedsatt immunforsvar, i hovedsak de som er hjertetransplantert, vil motta egne vaksineanbefalinger (anbefaling om flere doser), sier Thomas Möller på Oslo Universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet.

Den kraftige smittespredningen av korona de siste ukene, gjør at Regjeringen har bestemt at vi forblir på nivå 3. Full gjenåpning av samfunnet utsettes. Størst er smittespredning i disse dager blant unge mennesker. Thomas Möller understreker at vi per i dag ikke har grunn til å være veldig bekymret for hjertebarna.

– Vi anbefaler derfor at man lever så normalt som mulig, følger generelle råd fra FHI og viser hensyn, sier han.

Generelt milde symptomer på barn og unge
Folkehelseinstituttet (FHI) informerer om at Covid-19 generelt sett er lite farlig for barn og unge. Barn og ungdom som smittes, får oftest svært milde symptomer på covid-19, og 20-30 prosent får ingen symptomer i det hele tatt. Barn med underliggende risikotilstander blir noe oftere innlagt på sykehus, men har ikke økt risiko for å bli smittet.  FHI understreker at selv for de som har det mest alvorlige sykdomsbildet, betennelsestilstanden MISC som kan oppstå 2–6 uker etter en infeksjon, er det god behandling og god prognose. Denne komplikasjonen rammer ikke de med underliggende sykdom i større grad enn de som er friske.

Les artikkelen fra FHI: Lite Covid19 og få senfølger blant barn 

Barne- og ungdomsklinikken på OUS er del av et verdensomspennende nettverk innen barnemedisin. Særlig innenfor Europa, oppdaterer landene hverandre løpende omkring situasjonen rundt Covid-19 i barnebefolkningen, og da særlig relatert til barn med kronisk sykdom eller andre risikofaktorer. Thomas Möller forteller at det de siste 18 månedene også har kommet et stort antall forskningsartikler som tar for seg SARS-CoV-2 hos barn og unge.

– Den overordnete tendensen i alle forskningspublikasjoner er fortsatt at barn med Covid-19 svært sjeldent blir alvorlig syke, og at dette også gjelder barn med underliggende sykdommer.

Vaksine til barn og unge 12-15 år
Regjeringen har nå, etter råd fra blant annet FHI, besluttet at alle barn mellom 12 og 15 år i Norge skal få tilbud om vaksine.

Vaksinen ble allerede i vår godkjent av det europeiske legemiddelverket (EMA) for bruk på barn. FHI informerer om at det frem til nå er litt over 1300 unge 12 til 15-åringer som er blitt vaksinert. Dette er en liten gruppe ungdom som har vært anbefalt vaksinasjon fordi de har en svært alvorlig grunnsykdom som kan øke risikoen for alvorlig forløp av koronasykdom og sykehusinnleggelse.

–Smitte blant barn og ungdom er økende, og ungdom har mange sosiale kontakter. Når mange smittes, vil også noen flere risikere å bli innlagt på sykehus. Dette kan også føre til at noen får den sjeldne og alvorlige komplikasjonen MIS-C, som er en betennelsestilstand som kan oppstå hos enkelte 2-6 uker etter koronainfeksjon. Derfor har vi anbefalt regjeringen at koronavaksinasjonsprogrammet utvides slik at 12-15-åringer får tilbud om vaksine, sier Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet, på FHIs nettsider.

Les artikkelen fra FHI: 12-15-åringer tilbys koronavaksine

Når det gjelder hjertesyke barn, har OUS dette budskapet:

– Etter at vaksinasjon av 12-15 åringer ble en nasjonal anbefaling for alle i aldergruppen faller den gamle anbefalingen omkring visse risikogrupper som bør vaksineres bort. Det er nå anbefalt å vaksinere alle 12-15 åringer med én dose mRNA-vaksine som beskytter godt mot alvorlig sykdom. Den andre dosen, som reduserer smittespredningen, er ikke generelt anbefalt i denne aldersgruppen. Da bekymringen rundt kronisk syke barn (med normal immunrespons) er alvorlig Covid-19-sykdom, så bør vaksinasjon med kun én dose være tilstrekkelig også i gruppen med hjertesyke barn, forutsatt normal immunrespons. Gruppen som fortsatt skiller seg ut med tanke på vaksinebehov blant hjertesyke barn og unge, er de med nedsatt immunforsvar. Blant hjertesyke barn er dette hovedsakelig barn som er hjertetransplantert. Disse barn og deres pårørende mottar egne vaksineanbefalinger (dvs. anbefaling om flere doser).

Vaksinasjonen vil nå tilbys årskull 2006 – 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år.  Vaksinasjonen skal bestå av én dose i første omgang. Ungdom i alderen 12-15 år har generelt svært god effekt av vaksinasjon.  FHI presiserer at en dose gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom, og at beskyttelsen sannsynligvis vil være bedre hos ungdom i denne alderen enn for eldre aldersgrupper.

Innkalling av årskull 2006-2008 kan startes så snart kommunene har kapasitet til dette. Kommunene må også etablere systemer for å kunne innkalle barn født i 2009 til vaksinasjon når de har fylt 12 år. For personer under 16 år er det foresatte som tar helsemessige beslutninger, men barn og ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse. Begge foreldre/foresatte må gi samtykke.

Det er kommunen/bydelen der den enkelte bor som organiserer vaksineringen, og det vil nok være ulike rutiner for hvordan dette legges opp.

– Ta kontakt med vaksinesenteret der du bor og sjekk ut hvordan dette organiseres og når din 12-15-åring kalles inn. Det er helt greit å være litt proaktiv her, sier Stig Flesland, styreleder i Foreningen for hjertesyke barn. Han vet godt at mange foreldre til hjertesyke 12-15-åringer nå er ivrige etter å få iverksatt vaksineringen av sitt barn.

Bivirkninger av vaksinen?
Når det gjelder bivirkninger av selve vaksinen, understreker OUS at hjertesyke barn ikke er mer utsatt for vaksinebivirkninger enn hjertefriske barn. Betennelse i hjertemuskelen eller hjerteposen (myo- og perikarditt) kan i sjeldne tilfeller oppstå etter vaksinasjon med mRNA-vaksine, opplyser FHI. Norske hjerteleger har bidratt til å vurdere tilstanden, og vurdert at covid-19-sykdom gir høyere risiko for alvorlig hjertepåvirkning enn vaksinen, og at denne bivirkningen ikke bør hindre ungdom i å få tilbud om vaksine.

– Det er viktig å huske at for eksempel myokarditt i forbindelse med Covid-19 er langt hyppigere enn myokarditt etter mRNA-vaksine hos barn og unge. Hjertesyke barn er ikke mer utsatt for å få betennelse i hjertemuskel eller hjerteposen etter mRNA-vaksine enn andre barn. For de få barn og unge som opplever en slik betennelse etter første dose mRNA-vaksine har man valgt å avstå fra andre dose, sier Möller.

Ta øvrige vaksiner og vis smittevernsvett!

OUS har ellers disse generelle rådene for hjertesyke barn og deres familier:

 • Vask hendene hyppig, bruk såpe og vann
 • Unngå store folkeansamlinger
 • Øvrige vaksinasjoner: Følg vanlig vaksinasjonsprogram. Pneumokokkvaksine, som det spørres mye om, er en del av dagens barnevaksinasjonsprogram.
 • Før vinteren 2021/2022 er det spesielt viktig å forberede seg på en sesong med mye luftveisinfeksjoner og mange influensatilfeller pga. manglende oppbygging av immunitet i forrige vintersesong.
 • Ta influensavaksine når barnet og barnets nærmeste har fått anbefalt dette. Det gjelder mange av barna med hjertesykdom og deres pårørende. Følg råd fra behandlende lege.
 • RS-virusprofylakse skal følges nøye opp hos de minste barna, bl.a. alvorlig hjertesykebarn under 12 måneders alder. Det finnes nasjonale anbefalinger for dette som nettopp har blitt oppdatert.
 • Det skal ikke gjøres endringer i barnets hjertemedisiner som følge av koronapandemien (jfr. oppslag og medisinsk diskusjon rundt visse hjertemedisiner og koronavirus)
 • Det er ikke indikasjon for ekstra pneumokokkvaksinering hos barn/ungdom med hjertesykdom under koronapandemien (se også spesiell informasjon fra FHI rundt pneumokokkvaksine)
 • Følg anbefalinger fra Folkehelseinstituttet (FHI) og myndighetene for øvrig. Husk: barn generelt ser ikke ut til å bli alvorlig syke, heller ikke barn med alvorlig hjertesykdom.

Risikogrupper?
OUS understreker at anbefalingen fra et samlet barnekardiologisk miljø i Norge, også høsten 2021, er at barn med hjertesykdom kan være i barnehage og på skolen etter de samme reglene og anbefalingene som til enhver tid gjelder for alle andre barn.

– Erfaringen fra pandemien i Norge og mange andre land er at barn med hjertefeil ikke oftere enn andre barn blir alvorlig syke av Covid-19. Basert på dagens kunnskap har vi derfor ikke funnet grunn for spesiell bekymring ved gjenåpning av barnehager og skoler. Dette er fortsatt gyldig per sommer/høst 2021.

– Det er naturlig og forståelig at man rundt hjertesyke barn er særlig oppmerksomme på å overholde de generelle smitteforbyggende rådene (håndhygiene, avstand, bli hjemme ved sykdom) som burde overholdes av alle, men som oftere glipper nå når pandemien er på hell, sier Möller.

Han sier videre at det dog, til enhver tid, er en liten gruppe hjertesyke barn som de anbefaler å holde hjemme ut fra et føre-var-prinsipp.

– Dette gjelder veldig få barn, og disse vil fortløpende få beskjed av oss eller av deres lokale barnekardiolog.

Følgende barn bør fortsatt holdes hjemme fra barnehage/skole:

 • Barn med alvorlig pulmonal hypertensjon under behandling med Remodulin®-pumpe
 • Hjertetransplanterte barn de første 6 månedene etter transplantasjon
 • Siste 3 uker før planlagt åpen hjertekirurgi

Søsken til disse barn kan gå i barnehage og på skolen, og myndighetenes smittevernråd om håndvask osv. bør da følges nøye.

FHI understreker også at det fortsatt er generelle tiltak for smittevern i skoler og barnehager.

Les OUS sine anbefalinger her: https://ehandboken.ous-hf.no/document/136830

Del dette innholdet:

Aktuelt

Illustrasjonsbilde: Forskningspris til Kristina Herman Haugaa

Forskningspris til Kristina Herman Haugaa

Nasjonalforeningens hjerteforskningspris for 2024 er tildelt professor og kardiolog Kristina Hermann Haugaa. Hun mottok prisen for sitt mangeårige arbeid med genetisk hjertesykdom.

Foreningen for hjertesyke barn gratulerer så mye, og ser fram til et fortsatt godt samarbeid i årene som kommer.

Forskningspris til Kristina Herman Haugaa - les hele saken


Illustrasjonsbilde:

"Følelser i en hjertefamilie" - medlemswebinar

Silja Berg Kårstad jobber som psykolog på BUP på Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs hospital i Trondheim. I snart 15 år har hun samarbeidet tett med kardiologer og kontaktsykepleier for hjertesyke barn.

I løpet av dette webinaret vil Silja dele av sin lange erfaring med å støtte gravide, spedbarn og småbarn, samt deres familier, gjennom ventetiden før og etter operasjon.

"Følelser i en hjertefamilie" - medlemswebinar - les hele saken


Illustrasjonsbilde:

"Ord fra hjertet" - skrivekurs for medlemmer

Vil du sette av en helg til å skrive, og uttrykke det du har på hjertet?

Vi inviterer til kreativt og terapeutisk skrivekurs med forfatter og skrivecoach Siw C. Christiansen. Likeperson Kristin Tvervåg er med som medarrangør og støtte.

"Ord fra hjertet" - skrivekurs for medlemmer - les hele saken>> Se alle nyheter

Gi din støtte til barnehjertesaken!

Hver dag fødes det barn med hjertefeil. Ikke alle får oppleve ettårsdagen sin. Din støtte redder liv. Og gir flere et bedre liv.

Vipps 112519

Gi en gave

Bli fastgiver

Om hjertefeil > Bli medlem > Støtt oss > Om oss >

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

Telefon: 23 05 80 00

E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
Telefon: 23 05 80 00
E-post: post@hjertebarn.no

Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

Innsamlingsprosent 2022

Illustrasjon: Innsamlingsprosent 2020
Utviklet av Imaker as