Du er her: HjemAktuelt
Aktuelt
 

Informasjon om hjertebarn og korona

Illustrasjonsbilde: Informasjon om hjertebarn og korona

Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet har oppdatert sin informasjon om hjertesyke barn og korona, blant annet med å utvide definisjoner av risikogrupper på generelt grunnlag med én gruppe, nemlig de med ikke-opererte alvorlige hjertefeil. Samtidig er de i tett dialog med FHI og gjør nå vurderinger med tanke på om barn som er i risikogruppe og barn til foreldre i risikogruppe skal holdes hjemme etter at skolene og barnehagene åpner mot slutten av april. Vi kommer tilbake med oppdatert informasjon om dette. Her er lenke til dokumentet fra OUS Rikshsopitalet.

Mange foresatte er bekymret for sine hjertebarn. Foreningen for hjertesyke barn har fortløpende kontakt med de medisinske miljøene innen barnehjerte, og spesielt Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, som er del av et omfattende verdensomspennende nettverk innen barnemedisin. Landene i Europa oppdaterer hverandre omkring situasjonen rundt Covid-19 i barnebefolkningen og da særlig for barn med kronisk sykdom eller andre risikofaktorer. Informasjonen fra land med høy forekomst av Covid-19 og høye dødstall, vise hvor lite barn generelt eller barn i risikogrupper synes å bli alvorlig syke av dette koronaviruset.

Situasjonen endres daglig, det vil også anbefalingene kunne gjøre, så følg med på på denne informasjonen og på offentlige myndigheters informasjon. 

Er hjertebarn mer utsatt for koronavirus (COVID-19)?
Barn ser generelt ut til å bli langt mindre syk av viruset enn eldre. Så langt er det heller ikke noe som tyder på at barn med medfødt hjertefeil er mer utsatt eller blir sykere enn andre. Rikshospitalet har vært i kontakt med sine kollegaer i Milano i Italia og rapportene derfra er at de ikke har sett en økning av sykdom i denne gruppen. Italia er som kjent det landet i Europa som er hardest rammet av COVID-19-viruset.

På generelt grunnlag er det noen undergrupper av barn med hjertesykdom som er mer utsatt ved en hvilken som helst infeksjon. Om dette gjelder spesifikt for COVID-19 vet vi ikke sikkert. Erfaringen fra Milano i Nord-Italia, og fra resten av verden, er at barn generelt ikke blir alvorlig syke av COVID-19, heller ikke barn med hjertesykdom.

Ved infeksjoner generelt vil man si at det er 5 risikogrupper blant barn med hjertesykdom:

 1. Barn som behandles for pulmonal hypertensjon
  Pulmonal hypertensjon er en tilstand med økt motstand mot blodstrømmen gjennom lungene. Dette gir et økt trykk i lungearteriene og en ekstra arbeidsbelastning på hjertet. Ofte har disse barna også en nedsatt oksygenmetning målt med pulsoksymetri, og i utgangspunktet en alvorlig hjertefeil. Disse pasientene behandles med ulike medikamenter for å redusere lungekarmotstanden.

 2. Barn som behandles for hjertesvikt
  Ulike typer hjertefeil kan lede til hjertesvikt ved at feilen medfører økt arbeidsbelastning på hjertet som det ikke klarer å kompensere. Symptomene kan være rask eller anstrengt pust og nedsatt fysisk funksjonsevne. Tilstanden behandles med ulike medikamenter som styrker eller avlaster hjertet (f eks captopril, lanoxin, diural m fl).

 3. Barn med Fontansirkulasjon
  Dette dreier seg om barn med komplekse hjertefeil og bare ett hjertekammer (univentrikulært hjerte; f eks hypoplastisk venstre eller høyre hjertesyndrom). Ved Fontanoperasjon kobles de store venene som leder blodet tilbake fra kroppen til hjertet sammen, slik at blodet passivt kan strømme videre til lungene. Det ene hjertekammeret pasienten har reserveres for å pumpe blodet ut i kroppen (systemkretsløpet).

 4. Hjertetransplanterte
  Disse pasientene bruker oftest ulike typer medikamenter som påvirker immunforsvaret (”cellegifter”). Det gjør dem generelt mer mottakelige for infeksjoner og for et alvorligere forløp av infeksjoner.

 5. Barn med ikke-operert alvorlig hjertefeil

Heller ikke blant disse gruppene rapporteres det om alvorlig sykdom fra områder som er utsatt for viruset.

Hva med karantene, sykdom hos foresatte eller søsken og oppstart barnehage og skole?
Foreløpig må alle forholde seg til de generelle karantenerådene fra helsemyndighetene. Det er ikke gitt spesifikke råd om hvordan man i vår gruppe skal forholde seg ved sykdom hos familiemedlemmer i samme husstand. Kontakt fastlege eller legevakt (tlf 116 117) dersom det er mistanke om smitte hos nære familiemedlemmer eller andre som er i kontakt med husstanden.

Tiltak rundt skole/barnehager og andre ansamlinger av mennesker endres fortløpende. Skoler og barnehager er foreløpig stengt og en gradvis åpning fra 20.4/27.4. er annonsert. Husk at barna ikke ser ut til å bli alvorlig syke, heller ikke barn med hjertesykdom.

Folkehelseinstituttet skal sammen med Utdanningsdirektoratet utarbeide en veileder for smittevern i barnehager, skolefritidsordninger og skoler, som publiseres like over påske. Barnekardiologisk avdeling på OUS er i dialog med Folkehelseinsituttet om hvilke råd og anbefalinger som skal gjelde for barn med kroniske sykdommer når barnehager og skoler åpner igjen. Informasjon om dette oppdateres fortløpende.


Generelle råd om smittesituasjonen

 • Vask hendene hyppig, bruk såpe og vann. Desinfiserende sprit kan brukes når håndvask ikke er tilgjengelig
 • Unngå store folkeansamlinger og offentlig transport med mange mennesker
 • Kontakt fastlege eller legevakt med mistanke om smitte. Ring 113 ved akutt nødsituasjon
 • Følg vanlig vaksinasjonsprogram. Pneumokokkvaksine, som det spørres mye om, er en del av dagens barnevaksinasjonsprogram. NB! Denne vaksinen hjelper ikke mot koronavirus
 • Helsemyndighetene oppfordrer om at alle fritidsreiser i inn- og utland avlyses
 • Det skal ikke gjøres endringer i barnets hjertemedisiner pga. koronapandemien (jfr. oppslag og medisinsk diskusjon rundt visse hjertemedisiner og koronavirus)
 • Følg helsemyndighetenes råd. De finner du på Folkehelseinstituttets nettsider eller på informasjonstelefon 815 55 015
 • Det er også informasjon om alle tiltakene mot koronavirus på Helsedirektoratets nettsider

Oppsummert er fagmiljøene på barnehjerter ikke spesielt bekymret for våre hjertebarn. De anbefaler derfor at man lever så normalt som mulig. Følg generelle råd fra myndighetene og vis hensyn.

På grunn av Rikshospitalets landsfunksjon og deres rolle for å spre informasjon rundt hjertesyke barn og Covid-19, vil de i denne fasen av pandemien gjerne ha beskjed per telefon dersom et hjertesykt barn i Norge er bekreftet Covid-19 syk.
Telefonnummer til ekspedisjon: 23072317 / 23072318

Foreningen for hjertesyke barn kommer med mer informasjon hvis og når det kommer relevant og viktig informasjon for hjertebarn og deres foresatte.

Lenke til OUS Rikshospitalets oppdaterte informasjon om hjertesyke barn og korona:

https://ehandboken.ous-hf.no/document/136830

Lenke til informasjon om voksne med medfødt hjertefeil og korona:

https://vmh.no/om-korona-og-hjertefeil/

Del dette innholdet:

Aktuelt

Illustrasjonsbilde: Digitalt pasient- og familieseminar om ARVC

Digitalt pasient- og familieseminar om ARVC

ARVC er en arvelig hjertemuskelsykdom som fører til at muskulaturen på spesielt høyre hjertehalvdel svekkes. John Hopkins-sykehuset i Baltimore i USA har gjennom 20 år arrangert seminar for pasienter med denne sykdommen, og i år er dette seminaret digitalt. Eksperter fra hele verden vil her dele sin nyeste kompetanse på ARVC. Seminaret avholdes 1.mai, det er åpent for alle interesserte og det er gratis.

Digitalt pasient- og familieseminar om ARVC - les hele saken


Sara Ro-Kolle og Signe Ro-Kolle

Styrken i å være aktiv

– Fysisk aktivitet er viktig for alle, ikke minst for hjertebarn, sier Signe Ro-Kolle, som både er gymlærer og mamma til treningsglade Sara Irene Ro-Kolle (8).
Denne artikkelen stod først på trykk i magasinet Hjertebarnet nr. 2/2021.

Styrken i å være aktiv - les hele saken


Victoria Domingues

Må få energiregnskapet til å gå opp

Victoria (15) er «flyer». Lykken er å bli kastet høyt opp i lufta, utføre akrobatikk i svevet, for så å fanges trygt opp igjen av de andre på laget. Cheerleading er en fysisk krevende lagidrett, og hjertesyke Victoria har god innsikt i hva som må til for at hun kan drive med nettopp den. – Jeg må trene på min måte og jeg må lytte til kroppen min, da går regnskapet opp og jeg kan få til alt jeg vil.
Denne artikkelen stod først på trykk i magasinet Hjertebarnet nr. 2/2021.

Må få energiregnskapet til å gå opp - les hele saken>> Se alle nyheter

gi din støtte til barnehjertesaken!

Hver dag fødes det barn med hjertefeil.
Ikke alle får oppleve ettårsdagen sin.

Din støtte redder liv. Og gir flere et bedre liv.

Alle barn med hjertefeil skal ha et godt liv

Vipps 112519

Gi en gave

Bli medlem

FFHB

Om hjertefeil > Bli medlem > Støtt oss > Om oss > Fylkeslag >

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

t: 23 05 80 00

Øvre Vollgate 11, PB 222 Sentrum
0103 Oslo
Org.nr.; 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

ffhb@ffhb.no

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
t: 23 05 80 00
Øvre Vollgate 11, PB 222 Sentrum
0103 Oslo
Org.nr.; 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

ffhb@ffhb.no

Innsamlingsprosent 2019

Utviklet av Imaker as