Foreningen for hjertesyke barn

Gi støtte

En gave gir bedre liv til barn med hjertefeil

Gi gave

Nyheter

Invitasjon til ungdomsleir

I disse dager går invitasjonen ut for sommerleirene i 2015. Noen får den på e-post, andre i brevs form. Spennende program og nye muligheter for de unge.

22.01.15Les mer

Færre hjerteopererte trenger reoperasjon

I Dagens Medisin kan vi lese at siden 1970-tallet har overlevelsen etter operasjon for medfødt hjertefeil steget betraktelig, og færre trenger reoperasjon.

21.01.15Les mer

Ventelistene blir stadig lengre – antall donorer på stedet hvil

Antall nordmenn som venter på et nytt organ er doblet siden begynnelsen av 2000-tallet. Samtidig holder ikke donorratene tritt. Ved utgangen av 2014 ventet 388 nordmenn på et nytt organ, melder Stiftelsen Organdonasjon.

20.01.15Les mer

Ny ergometersykkel på St. Olavs hospital i Trondheim

Foreningen for hjertesyke barn overleverte onsdag 13. jaunuar en ny og moderne ergometersykkel til Barne- og ungdomsklinikken på St.Olavs hospital.

15.01.15Les mer

Gode råd om forsikring

Mange foreldre ønsker å tegne forsikring for sine barn, slik at barna skal stå bedre rustet økonomisk dersom de utsettes for sykdom eller ulykker. Når det kommer til hjertesyke barn kan dette noen ganger være vanskelig. En arbeidsgruppe i FFHB har laget noen tips til foreldre om hvordan de kan gå fram.

09.01.15Les mer

En bransje i vekst

Markedet for utvikling av avanserte produkter for intervensjonsbehandling på barnehjerter er i vekst. Det globale markedet ble verdsatt 894,7 million dollar i 2013, og er forventet å nå 1,379.1 million innen 2018. Les om om intervensjonsbehandling i Hjertebarnet.

09.01.15Les mer

Gi støtte

En gave gir bedre liv til barn med hjertefeil

Gi gave