Norsk barnehjertemedisin er i verdensklasse, men vi trenger enda mer forskning

 

Tildeling av støtte fra Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen 2021

Stig Flesland

– Det er en stor glede å få lov til å dele ut forskningsmidler til prosjekter som er med på å forbedre livene til våre medlemmer - og alle andre barn med medfødt eller genetisk hjertefeil. Ikke minst er jeg veldig fornøyd med at vi i år har økt den samlede utdelingen til 900.000 kroner. De fem prosjektene som mottar støtte, kan både hver for seg og samlet gjøre en forskjell for hjertebarna fremover, så leder for styret i Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen, Stig Flesland, da årets støtte ble delt ut på barnekardiologisk samarbeidsmøte i november.

Flesland betonet at Foreningen for hjertesyke barn de siste årene har jobbet mye med livsløp. 

– Vi skal følge medlemmene våre gjennom hele livet. Med årets utdeling fra forskningsstiftelsen viser vi at vi gjør mer enn bare å si dette. Den største utdelingen, 300.000 kroner, går til et prosjekt ved Haukeland universitetssykehus som vil undersøke hvordan det går med svangerskap og fødsel hos kvinner med medfødt hjertesykdom, sammenlignet med den generelle kvinnepopulasjonen i Norge. Dette er et stort prosjekt, som også har omfattende støtte fra andre organisasjoner, men som kan gi svært viktig kunnskap for våre medlemmer. 

Det var kommet inn 8 gode søknader til Forskningsstiftelsen i år, hvor av 5 fikk støtte. Siden 2014 har Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen delt ut hele 5,6 millioner kroner. Flesland trakk under tildelingen fram bredden i årets søknader. Fra innovativ ny teknologi, til kjente problemstillinger om legemidler og barn hvor det fortsatt mangler forskning.

– Håvard Øksnevad Solvin har fått midler til prosjektet som heter "Fjernassistert og fjernstyrt ekkokardiografi over 5G", som gjennom bruk av teknologi og 5G kan føre til at hele landet kan dra nytte av ekspertisen som sitter på sentrale sykehus i Norge når det gjelder hjertefeil. Dette er et prosjekt som kunne vært tatt ut fra en reklame for ny bruk av teknologi og vi gleder oss til å se hvor veien går videre!

I tillegg fikk stipendiat og barnelege Jacob Klcovansky midler til et annet innovativt prosjekt, hvor det skal brukes helt ny ultralydteknologi for kontinuerlig å overvåke hjerneblodstrøm hos barn med medfødt hjertefeil. Målet er å vurdere endringer i denne blodstrømmen under og etter hjertekirurgi.

Et annet viktig fagfelt som i år mottok støtte, er legemidler til barn. Barn mangler ofte legemidler som er tilpasset deres behov. Ofte må det gjøres dosetilpasninger som for eksempel knusing og deling av tabletter, og det er lite kunnskap om hvor vellykket dosetilpasning på denne måten faktisk er. Jørgen Brustugun, som er forsker og sykehusfarmasøyt, fikk midler til sitt prosjekt for å utvikle anbefalinger om hvordan omsorgspersoner og helsepersonell kan tilpasse barnedoser fra ulike tabletter som er laget for voksne.

– Mange hjertebarnsforeldre kan kjenne seg igjen i dette, og det er gledelig at brukere og foreldre er invitert inn i prosjektet.

Barnekardiolog Thomas Möller fikk midler til sin THIEF studie, hvor han ønsker å starte opp med en pilotstudie for å undersøke om legemiddelet Theofyllin vil kunne ha en positiv innvirkning på arbeidskapasitet hos pasienter med univentrikluære hjerter og Fontan sirkulasjon. I første omgang blir det viktig å sjekke ut sikkerhet og gjennomførbarheten av et valgt studiedesign. 

Flesland rettet til slutt en stor takk til styret i Forskningsstiftelsen som, i tillegg til ansatte og tillitsvalgte i Foreningen for hjertesyke barn, består av ekspertise på brukermedvirkning fra Oslo Met og sentrale personer fra flere ulike sykehus i Norge og Sverige.

– Det å ha et sterkt, tverrfaglig miljø i ryggen når vi skal dele ut forskningsmidler er viktig.

Gaute Døhlen er leder for Barnekardiologisk avdeling på Rikshospitalet i Oslo, og han trakk fram den store betydningen denne støtten har for forskningen på området.

– Disse midlene er viktige, både for å kunne komme i gang med prosjekter, men også for å forbedre de som allerede er i gang. Tusen takk!

 

Del dette innholdet:

Aktuelt

Mann og dame holder hender

Hva med oss-kurs over hele landet

Å leve med et barn som er funksjonshemmet eller har en kronisk sykdom, er krevende og kan innebære store tilleggsbelastninger for hele familien. Samlivskursene "Hva med oss?", er for alle foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne, enten det dreier seg om barn som har funksjonsvansker, funksjonshemning, fysiske eller psykiske vansker eller kronisk sykdom.

Hva med oss-kurs over hele landet - les hele saken


Illustrasjon av stetoskop

Utlysning av prosjektmidler 2022

Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen har gleden av å utlyse forskningsmidler, og vil i 2022 gi økonomisk støtte innenfor en ramme på NOK 700 000. Søknadsfrist er 28. august 2022.

Utlysning av prosjektmidler 2022 - les hele saken


Illustrasjonsbilde: Utlysning av prosjektmidler 2021

Utlysning av prosjektmidler 2021

Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen har gleden av å utlyse forskningsmidler og vil i 2021 gi økonomisk støtte innenfor en ramme på kr 700 tusen. Søknadsfrist er 30. august 2021.

Utlysning av prosjektmidler 2021 - les hele saken>> Se alle nyheter

FFHB

Om hjertefeil > Bli medlem > Støtt oss > Om oss >

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

Telefon: 23 05 80 00

E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
Telefon: 23 05 80 00
E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

Innsamlingsprosent 2020

Illustrasjon: Innsamlingsprosent 2020
Utviklet av Imaker as