Spør eksperten
 

Vaksinasjon

Influensavaksine
17. nov. 2022
Hei. Jeg har ei jente på 8 mnd med medfødt SVT (PJRT). Hun er medisinert og tåler anfallene greit, og er ellers frisk. Vi har erfart at feber kan trigge episoder. Havner hun i risikogruppen som bør ta influensavaksine, eller vil kroppen hennes tåle det på samme måte som et hjertefriskt barn? På forhånd takk.

Svar:
Influensavaksine anbefales til barn over 6 mndr med risikofaktorer, bl.a. hjertesykdom. Ditt barn har en hjerterytmeforstyrrelse. Hun må derfor ansees å være i risikogruppen, og bør ta vaksinen. Siden hun kan få trigget anfall med SVT av feber, er det en god grunn til at hun bør vaksineres. Vaksinen tåles vanligvis godt av barn, og har en godt beskyttende effekt. Generelt tåler barn en influensasykdom godt, og barn med hjertesykdom av den type du beskriver vil vanligvis tåle sykdommen like godt som hjertefriske barn. Men hos noen få kan influensasykdommen ta et alvorlig forløp, så det er god grunn til å være best mulig beskyttet.

Vennlig hilsen
Alf Meberg
Barnelege

Vaksinasjon
25. juli 2019
Jeg har en gutt på 8 uker med en stor VSD som skal opereres innen 4-6 uker. Innen denne tiden skal han egentlig ha kombinasjonsvaksinen og 2. dose mot rotavirus. Hvor tett inntil operasjon kan han få vaksiner? Og hvor lang tid bør det gå etter operasjon før han kan vaksineres? 2. Dose mot rotavirus skal jo gis innen 16 ukers alder.

Svar:
Det generelle rådet som gis av barnehjertespesialister om vaksinasjon og hjerteoperasjon, er at hjertebarn bør følge det ordinære barnevaksinasjonsprogrammet, men bør unngå vaksinasjon seks uker før og seks uker etter en hjerteoperasjon. Grunnen til dette er at vaksinasjon gir immunprosesser i kroppen som bygger opp motstand mot de sykdommene det vaksineres mot, men at disse immunreaksjonene teoretisk kan være ugunstig for pasientens evne for å håndtere den stressituasjonen som en hjerteoperasjon er. Jeg vil anbefale at dere holder dere til disse retningslinjene. Dere må i størst mulig utstrekning unngå at barnet deres kommer i kontakt med andre barn (eller voksne) som har eller nylig har vært utsatt for smitte med noen av barnesykdommene og andre infeksjonssykdommer, inklusive mageinfeksjon med rotavirus.

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Hjertebarn og vannkopper
14. jan. 2019
Tåler hjertesyke barn å få vannkopper eller er det lurt å unngå det, ev. vaksinere? Bør jeg forhøre meg med fastlege/ hjertelege? Hun er 18 måneder.

Svar:
Vannkopper er hos pasienter med et normalt infeksjonsforsvar (gjelder de aller fleste barn med hjertefeil) en mild sykdom som tåles godt. På mange måter er det en fordel å gjennomgå vannkopper i tidlig barnealder. Dette gir en livslang beskyttelse mot sykdommen. I sjeldne tilfeller kan hjertefeilen være kombinert med nedsatt immunforsvar. I slike tilfeller skal man ikke gi vaksine, men en injeksjon med antistoffer mot vannkoppevirus hvis pasienten utsettes for smitte (må gis få dager etter kontakt med pasient som har vannkopper).  Det samme gjelder hos pasienter som bruker medisiner (cellegift) som svekker immunforsvaret (f eks etter hjertetransplantasjon).

Vennlig hilsen

Barnelege Alf Meberg

VSD og influensavaksine
27. nov. 2018
Hei. Bør barn som er operert for VSD ha influensavaksine hvert år? På forhånd takk. :-)

Svar:
Hvis barnet deres er vellykket operert for ventrikkel septum defekt (VSD) (uten restdefekt) og har vist god trivsel ved kontrollene etter operasjonen, burde det ikke være nødvendig med årlig influensavaksine. Jeg ville likevel gitt vaksine før den første influensasesongen etter operasjonen for å være sikker på at barnet deres var best mulig beskyttet inntil hjertet hadde stabilisert seg helt etter operasjonen (sår i hjertet grodd etc). Er hjertelegen deres fornøyd ved siste kontroll før neste sesong og barnet fungerer normalt med god fysisk funksjon, burde det ikke være nødvendig med ytterligere vaksinering. Barnet deres er da ikke å anse å være i ”riskogruppen” for å få mer alvorlig sykdom enn hjertefriske barn om han/hun skulle bli smittet med influensavirus.

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Influensavaksine
19. sep. 2018
Når er årets influensavaksine tilgjengelig?

Årets influensavaksine er tilgjengelig nå. Vaksinen kan gis til barn fra 6 måneders alder. Norsk barnelegeforenings veileder sier:

”Nærkontakter til barn i risikogrupper og helsepersonell som jobber med syke barn, anbefales å være vaksinert mot sykdommer som barnet kan utsettes for. Aktuelle vaksiner er bl.a. sesonginfluensa, kikhoste, meslinger, og varicella.”

 

Det anbefales altså ikke bare vaksine til barnet men også til nærkontakter (foreldre, søsken, og evt andre personer i samme husholdning). Ta kontakt med fastlegen deres eller helsestasjonen så hjelper de dere med vaksineringen.

Vennlig hilsen,

Alf Meberg

Barnelege

Influensavaksine
11. sep. 2018
Sist jeg var hos hjertelege så spurte jeg om hun kunne få influensavaksine i år ( hun var 1 år i august). Han ville ikke det, men han ville hun skulle få sprøyter mot rs virus denne vinteren også. Men er det ikke lurt at hun får influensavaksine også? Hun skal begynne i barnehage i januar og da er hun jo veldig utsatt for det. Kan jeg allikevel velge å gi barnet mitt influensavaksine? Eller må hjertelege avgjøre det? Jeg vet ikke hvorfor han mente hun ikke skulle få det. Hun ble hjerteoperert 3 mnd gammel.

Svar:
Det er ikke noe i veien for at barnet ditt kan vaksineres med influensavaksine (som kan gis til barn fra 6 måneders alder). Norsk barnelegeforenings veileder sier:

”Nærkontakter til barn i risikogrupper og helsepersonell som jobber med syke barn, anbefales å være vaksinert mot sykdommer som barnet kan utsettes for. Aktuelle vaksiner er bl.a. sesonginfluensa, kikhoste, meslinger, og varicella.”

Det anbefales altså ikke bare vaksine til barnet, men også til nærkontakter (foreldre, søsken, og ev. andre personer i samme husholdning). Du skriver ikke noe om hvilken hjertefeil barnet ditt er operert for eller hvordan tilstanden hennes er. Siden hjertelegen din anbefaler antistoffer mot RS-virus også kommende sesong, går jeg ut fra at hennes tilstand vurderes å kunne medføre risiko for relativt alvorlig sykdom ved infeksjoner med RS-virus og influensavirus. Personlig ville jeg derfor anbefale at hun også får influensavaksine. Vaksinen kan settes av helsestasjonen eller fastlegen og dere står selvsagt fritt hvem dere vil kontakte.

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Mmr-vaksine
19. nov. 2015
Er det ok å ta mmr vaksina når barnet har hjertesvikt, pulmonal hypertensjon og en foreløpig ubehandlet hjertefeil? Regner med at det er værre å få meslinger enn det er å vaksinere seg? Eller burde det utsettes til en mer stabil periode? Barnet har nettopp vært gjennom influensa med lungebetennelse og er nå forkjølet igjen, så den har blitt litt utsatt.

Det er viktig at barn som har hjertefeil eller andre kroniske sykdommer får vaksinene på helsestasjonen. Vaksinene beskytter mot barnesykdommer som lett kan få et alvorlig forløp hos slike barn. Selv om barn er preget av hjertefeilen, slik barnet ditt er, vil vaksinen i de aller fleste tilfeller tåles godt. Noen kan bli litt uvel og få en feberreaksjon noen dager etter vaksineringen, men slike bivirkninger går fort over. Det er fornuftig å vente med vaksinering til forkjølelser eller andre infeksjonssykdommer er gått over. Dette gjelder for barn som ellers er friske så vel som for hjertebarn. Helsestasjonen vil vurdere når det passer å gi vaksinene.

Vennlig hilsen,
Barnelege Alf Meberg

Lungebetennelsevaksine
09. nov. 2015
Har ei jente som akkuratt har fylt 2 år. Hun er hjerteoperert, men har fortsatt noen gjennværende hull, og har en banding som fortsatt er litt for slakk. Altså litt for mye blod til lungene enda… Hun fikk influensa og lungebetenelse i fjor, og ble innlagt. Hun har nå fått influensavaksina, men burde hun ta den mot lungebetennelse også? Var det slik at den var fra 2 år? Hun er vel litt ekstra utsatt? Bør vi høre med legen først, eller kan vi be hs sette den evt? Det er et par måneder til neste hjertekontroll.

Det er fint at hun har fått influensavaksinen før sesongen for infeksjoner begynner for alvor. Hun kan godt også få ”vaksinen mot lungebetennelse.” Går ut fra at du da tenker på den såkalte pneumokokkvaksinen, som gir beskyttelse mot de viktigste typene av pneumokokker, en bakterie som ofte er årsak til lungebetennelse hos barn.

Ta kontakt med helsestasjonen eller fastlegen slik at hun kan få vaksinen relativt snart. To måneder er litt lenge å vente siden det snart er vinter og risiko for forkjølelser og lungebennelse i kjølvannet av slike infeksjoner.

Beste hilsen
Barnelege Alf Meberg

Vaksine
03. nov. 2015
Sønnen min er operert for TGA (transposisjon), bør han da ta influensavaksine?

Influensavaksine anbefales først og fremst til hjertebarn som kan bli svært syke av influensaviruset. Det vil gjelde barn som behandles for hjertesvikt, barn med pulmonal hypertensjon (høyt trykk i lungearteriene) og barn med cyanotiske hjertefeil (“blå barn”/lav oksygenmetning).

Gutten deres er operert for transposisjon, og jeg går ut fra at operasjonen har vært vellykket. Det vil si at han har et hjerte som fungerer godt, og har en normal (eller nesten normal) oksygenmetning i blodet. Det burde derfor ikke være nødvendig med influensavaksine.

En annen sak er om dere likevel føler dere utrygge for dette. Da er det selvsagt ikke noe i veien for at han kan få vaksinen. Han kan da unngå sykdommen eller få et mildere sykdomsforløp.For ytterligere opplysninger kan de se informasjonen som du finner på internett med linken: http://www.ffhb.no/no/om_hjertefeil/spor_barnekardiologen/sporsmal_og_svar/Hjertesyke+barn+og+influensavaksine%3F.b7C_wljIY0.ips

Vennlig hilsen,
Barnelege Alf Meberg

Vaksinasjon
03. aug. 2015
Vi har ei jente som har medfødt hjertefeil. Hun ble operert 7 år gammel, det er nå 8 år siden. Operasjon var velykket og hun er frisk i dag. Men så leste jeg at antistoffer vaskes bort i forbindelse med bruk av hjerte og lungemaskin. Bør hun revasineres på noen vaksiner? Hun følger det vanlige vaksinasjonsprogrammet?

Ved vaksinering stimuleres immunapparatet (celler i milt, lymfeknuter etc.) til å danne antistoffer mot de bakterier og virus som det vaksineres mot. Selv om antistoffene til dels “vaskes ut” ved operasjon med bruk av hjerte-lungemaskin, vil det dannes nye antistoffer i ukene etter operasjonen. Immunapparatet vil “huske” de vaksinene som barnet deres er vaksinert med. Smittes hun med bakterier eller virus hun er vaksinert mot vil immunapparatet raskt svare med dannelse av nye antistoffer på normal måte, og hun vil unngå å bli syk. Det er derfor ikke nødvendig med revaksinering ut over det som skal skje etter det fastlagte vaksinasjonsprogrammet.
Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Hjertebarn og feber
22. des. 2014
Jeg har en gutt på snart 2 år med fallot tetrade. Han begynte i barnehagen i høst, og har vært veldig mye forkjølet etter dette. Da med feber hver gang. Han var til legen for en mnd siden, da hadde han øvre luftveisinfeksjon. Han har vært veldig mye hjemme pga feber og slapphet i forbindelse med dette, og har ikke blitt helt kvitt hosten, men trodde han var på bedringens vei. Men nå har hosten blitt værre igjen og han har hatt lett feber di siste 2-3 dagene (38,2-39,5 -stiger jevnt hele dagen). Han er likevel veldig opplagt, leker og spiser som vanlig. Føler jeg holder en frisk gutt hjemme, fordi han har feber, og han får ikke gå i barnehagen med feber. Er det vanlig at hjertebarn får lettere feber enn andre? Hans eldre søsken var aldri så mye syke. Kanskje influensa-vaksine kunne hjulpet?

Barn som går i barnehage har lett for å smittes av andre barn. Spesielt går virusinfeksjoner gjerne “på rundgang.” Dette er selvsagt slitsomt både for barn og foreldre. Spesielt er små barn (før 2-3 års alder) utsatt, men heldigvis bedrer dette seg opp gjennom barnealderen etter hvert som barnet erverver seg bedre immunitet mot ulike virus og bakterier. Luftveiene er spesielt utsatt for infeksjoner, men modnes etter hvert og vokser i størrelse slik at luftpassasje og drenasje av slim og sekret skjer mer effektivt.

Hjertebarn har generelt noe økt risiko for infeksjoner. Dette vil også gjelde barn med Fallots tetrade. Det kan være lurt å gi et barn med Fallots tetrade influensavaksine. Det vil beskytte mot influensavirus som i noen tilfeller kan gjøre slike barn ganske syke.

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg


Gi din støtte til barnehjertesaken!

Hver dag fødes det barn med hjertefeil. Ikke alle får oppleve ettårsdagen sin. Din støtte redder liv. Og gir flere et bedre liv.

Vipps 112519

Gi en gave

Bli fastgiver

Om hjertefeil > Bli medlem > Støtt oss > Om oss >

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

Telefon: 23 05 80 00

E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
Telefon: 23 05 80 00
E-post: post@hjertebarn.no

Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

Innsamlingsprosent 2022

Illustrasjon: Innsamlingsprosent 2020
Utviklet av Imaker as