Spør eksperten
 

Ungdomstid

Hull i ørene
16. jan. 2024
Hei. Har ei datter som er hjerteoperert med hjertefeil forkortelse (ALCAPA). Nå er hun 13 år og ønsker seg veldig hull i ørene, men så har jeg hørt at det kan være farlig for folk med hjertefeil og ta piercinger og tattoo, men andre sier at det ikke er farlig. Så lurte på om det var noe klart svar rundt dette så vi kan vite helt sikkert om hun kan eller ikke ta hull i ørene? :)

Svar:
Feilen datteren din er operert for (ALCAPA; avgang av venstre kransarterie fra lungearterien) er en feil som ikke direkte rammer selve hjertet, men en blodåre som forsyner hjertemuskulaturen med oksygen og energi. Jeg går ut fra at hun er vellykket operert for dette, og at hun fungerer normalt mht fysisk funksjon.

Hull i ørene for bruk av øredobber medfører generelt liten risiko - men infeksjoner i stikkområdet med bakterier fra huden kan i noen tilfeller oppstå. Det er derfor viktig med god desinfeksjon for å forebygge en slik komplikasjon. Hvis hun er svært motivert for å få hull i ørene, er det ikke sterke medisinske grunner for å fraråde dette. Mer utbredt piercing og tatoveringer må oppfattes som større «inngrep» og bør unngåes hos barn som er operert for hjertefeil. Grunnen er risiko for infeksjon som kan spres til hjertet (endokarditt).

Vennlig hilsen
Alf Meberg
Barnelege

Hvhs og mens
22. mars 2022
Hei Vi har en datter på 17 med hvhs . Hun er plaget med enorme mends smerter,hun kaster opp og fungerer dårlig . Hun har prøvd p-piller som er beregnet for dem med hjertefeil, men dem hjalp ikke. Vanlig smertestillende har liten effekt. Har dere noen tips til hva vi/hun kan bruke som hjelper? Lite hjelp å få fra fastlege også. 

Svar:
Leit å høre at datteren din er så plaget. Det er vanskelig for meg som barnelege å gi noe godt råd om medisiner for en tilstand som ligger utenfor mitt kompetanseområde. En spesialist i gynekologi vil være den riktige å henvende seg til. Jeg foreslår at du ber fastlegen konferere med en av spesialistene ved gynekologisk avdeling ved sykehuset dere hører til. Spesialisten vi kunne gi råd om alternative medisiner. Hvis dette ikke hjelper henne, bør hun henvises til undersøkelse ved gynekologisk poliklinikk ved sykehuset. Det hender at det kan være ledsagende sykdom som forverrer menstruasjonsplager (f. eks. endometriose). Det kan være aktuelt å gjøre ultralydundersøkelse av livmoren og eggstokkene, eller andre undersøkelser, for å kartlegge om det kan være noe som kompliserer menstruasjonen hennes og gir så sterke plager.

Vennlig hilsen
Alf Meberg
Barnelege

VSD og tatovering
30. des. 2020
Hei. Vi har ein frisk og aktiv 17 åring med medfødt liten VSD. Blitt fulgt med kontroller i oppveksten, den siste for 3 år sidan. Har aldri hatt symptom på hjertesjukdom, eller forverring av tilstanden. No ønsker han ein liten tatovering. Av forskjellige grunner er dette viktig for han - det er ikkje eit impulsønske. Er faren for endokarditt stor eller kan vi gi han lov til dette ? Evt. kva med endokardittprofylakse? Takk for svar.

Svar:
Tatovering medfører vanligvis liten risiko for komplikasjoner - men likevel en risiko. Det vil først og fremst dreie seg om infeksjon i tatoveringsområdet med bakterier fra huden eller pga. usterile prosedyrer. Bakterier fra innstikkene kan i sjeldne tilfeller spres med blodet til hjertet, og gi infeksjon i klaffer og den indre hjertehinnen (endocarditt). Dette vil i så fall være en farlig komplikasjon. Barn med hjertefeil vil ha større risiko for endocarditt enn hjertefriske, selv om risikoen generelt sett er liten. Internasjonale retningslinjer, bla. fra England, fraråder sterkt alle former for  ”kroppskunst,” og spesielt hos risikopasienter (f eks hjertefeil). Hvis personen som skal tatoveres likevel sterkt ønsker dette, bør man gi endokardittprofylakse (antibiotika). Det er viktig at den som tatoverer ivaretar god hygiene med desinfeksjon av huden, og bruker sterile hansker og instrumenter. Skulle det oppstå tegn på infeksjon, enten lokalt i tatoveringsområdet eller feber og almensymptomer (slapphet, uvelfølelse) må lege straks oppsøkes.

Gutten deres har en liten hjertefeil. Risikoen for komplikasjoner ved tatovering er vel egentlig ikke mye større enn for barn som er hjertefriske. Som lege må jeg fraråde tatovering, men det blir jo en personlig avgjørelse dere må ta sammen med gutten deres om tatoveringen skal utføres. I såfall bør han få endocardittprofylakse (kontakt fastlegen deres for resept). Følg nøye med om det blir tegn til infeksjon i tatoveringsområdet, feber etc, og kontakt i såfall raskt legen deres.

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Hull i ørene?
18. mai 2020
Vi har et barn operert for en tranghet i nederste del av aortabuen. Den trange delen ble skåret bort og endene sydd sammen. Alt har vært fint siden. Ingen klaffepatologi heller. Vi lurer på om hun kan få hull i ørene? Er det en (livstids)risiko knyttet til bakterier i såfall, eller er ikke det noe problem for denne type opererte?

Svar:
Endokarditt (infeksjon i den indre hjertehinnen, hjerteklaffene eller de store blodårene) etter hjerteoperasjoner er først og fremst knyttet til bruk av kunstmateriale. Operasjon for koarktasjon hvor det ikke er brukt kunstig materiale, er således ikke ansett å medføre risiko for endokarditt. Man skal derfor f eks ikke gi antibiotika til slike pasienter i forbindelse med tannbehandling. Du kan lese mere detaljer om endokarditt og forebygging (endokardittprofylakse) i veilederen for Norsk Barnelegeforening ved å bruke linken:

https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=5970&key=144581

Hull i ørene for bruk av øredobber medfører vanligvis liten risiko - men infeksjoner i stikkområdet med bakterier fra huden kan i noen tilfeller oppstå. Det er derfor viktig med god desinfeksjon for å forebygge en slik komplikasjon. Barnet deres er vellykket operert for koarktasjon uten bruk av kunstmateriale, og er derfor ikke i noen risikogruppe for endokarditt. Hvis hun er svært motivert for å få hull i ørene er det ikke sterke medisinske grunner for å fraråde dette – selv om inngrepet forsåvidt er unødvendig, og det finnes øredobber som kan festes uten å lage hull i ørene.

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Etter 18 år
01. mars 2020
Hvor går barn med medfødt hjertefeil etter fylte 18 år? Er det til vanlige orivatpraktiserende kardiologer? Eller finnes en egen avdeling for dette på RH? Ved behov for inngrep som følge av medfødt hjertefeil etter at vedkommende er blitt 18, hvem gjør inngrepet? Er det vanlige hjertekirurger?

Svar:
Langtidsoppfølgingen av hjertefeil etter fylte 18 år vil variere noe avhengig av hvilke typer hjertefeil det dreier seg om, f eks om pasienten er blitt spontant helbredet (f eks små hull i hjerteskilleveggen), bare har små eller moderate feil, eller har hatt behov for kirurgisk inngrep. Hjertefeil som spontant helbredes trenger vanligvis ikke noen ytterligere oppfølging, mens mindre feil som ikke er spontant helbredet må følges videre i voksen alder. Er pasienten operert, anbefales vanligvis en livslang oppfølging, også der hvor feilen er godt korrigert og pasienten har en normal fysisk funksjonsevne. Dreier det seg om komplekse hjertefeil med restdefekt etter operasjonen, trenger pasienten selvsagt en tettere og livslang oppfølging.

Langtidsoppfølgingen vil oftest skje i et samarbeid mellom hjertespesialist ved det lokale sykehuset (sentralsykehus) og en av universitetsklinikkene. I noen tilfeller kan også private klinikker eller privatpraktiserende kardiologer følge pasientene. Noen barneavdelinger har barnelege med god erfaring med medfødte hjertefeil og ekkokardiografi. Enkelte steder følger da barnelegen pasientene også noen år etter at de fyller 18. Andre steder overfører barneavdelingen sine hjertepasienter til voksenkardiolog når de blir 18 år gamle.

Siden det etter hvert er blitt svært mange pasienter med medfødte hjertefeil som får en lang levetid, er disse blitt en økende utfordring for voksenkardiologene. Det er i dag langt flere voksne med medfødte hjertefeil enn det er i alderen 0-18 år. Hjerteavdelingene ved sentralsykehus lar derfor enkelte av sine spesialiserte få spesiell utdanning og ansvar for denne pasientgruppen. Ved universitetsklinikkene, og spesielt ved Rikshospitalet, er det etablert såkalte GUCH-enheter (Grown-Up-Children-with-Congenital-Heart-Disease). Ved disse enhetene har hjertespesialister og sykepleiere fått et spesielt ansvar for langtidsoppfølgingen av pasienter med medfødt hjertefeil når de vokser seg ut av barne- og ungdomsalderen.

Kirurgiske inngrep gjøres av leger som har spesialisert seg på operasjoner for medfødte hjertefeil. De opererer pasienter i alle aldersgrupper, fra nyfødte til voksne.

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Er det farlig å røyke hasj?
04. nov. 2019
Hei! Jeg lurer på om det er farlig å røyke hasj når man har hjertefeil? Kjæresten min ble født med hjertefeil, har operert mange ganger og vært døden nær. Jeg vet ikke så veldig mye detaljer. Jeg vet at han ikke kan ta tatoveringer eller piercinger osv. Han er også ufør, pga stress og hjertegreier. Det bekymrer meg derfor veldig at han røyker hasj. Tror ikke han hadde overlevd hvis det hadde skjedd noe. Har sagt til han at det ikke er bra for han, men han hører ikke. Er redd for at han plutselig skal dø om han fortsetter.. Så jeg lurer egentlig på om dere har noe info om dette?

Svar:
Røyking av cannabis (”hasj”) er ikke ufarlig mht påvirkning av hjertet og blodsirkulasjonen. Stoffet påvirker det autonome (ikke-viljestyrte) nervesystemet med økt risiko for blodtrykksfall, rask puls og også økt risiko for hjerteinfarkt. Risikoen er ikke stor hos ellers friske personer, men en medfødt hjertefeil gjør at det er økt risiko for komplikasjoner knyttet til hjertet og blodsirkulasjonen. I tillegg har røykingen en negativ innvirkning på lungefunksjonen. Dette gir en økt belastning på hjertet. De negative effektene avhenger selvsagt av dosen som inntas (økt dose – økt risiko for komplikasjoner). Om man ikke klarer å slutte helt (som selvsagt er det beste – ikke bare pga negative effekter på hjertet og lungene), bør bruken reduseres mest mulig. Selv om hjertepåvirkning ikke er er den mest vanlige bivirkningen av cannabisrøyking, er det en tilleggsfaktor til ruseffekten med økt risiko for skader, ulykker og psykiatrisk sykdom.

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Hjertefeil og tatovering
04. juni 2019
Hei, jeg har hatt oprerasjonen "transposisjon av de store arteriene" og har aldri hatt noen problemer med det i ettertid. Aldri tatt medisiner eller hatt fysiske begrensinger. Har veldig lyst å ta tatovering sammen med mine venninner, men lurer på om det er noe som frarådes?

Svar:
Tatovering innebærer en viss risiko for infeksjon, både i huden hvor tatoveringen gjøres, men også for at bakterier fra huden kan spres til blodbanene. Hos barn med hjertefeil kan det være en økt risko for at bakterier da kan føres til hjertet og gir en infeksjon som vi kaller endokarditt (infeksjon i den indre hjertehinnen og hjerteklaffene). Dette er en farlig komplikasjon. I følge faglitteraturen er imidlertid risikoen svært liten for at noe slikt skal skje i forbindelse med tatoveringer. Men med tanke på at du er operert for et alvorlig hjertefeil (transposisjon av de store arteriene) og at det har vært gjort et komplisert inngrep som tydeligvis har vært svært vellykket, ville jeg personlig ikke utsatt meg for risiko for at hjertet kunne bli skadet ved en endokarditt som følge tatovering.

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

El-sykkel
10. april 2019
Er det mulig å få støtte av NAV til el-sykkel pga hjertefeilen aortastenose? Han kan klarer ikke å ta trafikalt grunnkurs pga en autismediagnose; asperger syndrom med tillegsvansker.

Dette står i NAV`s rundskriv:
"Vanlig tohjulssykkel anses ikke som et hjelpemiddel. Tohjulssykkel med hjelpemotor anses normalt ikke som et teknisk hjelpemiddel. Sykkel anses som normalt utstyr til bruk i dagliglivet og i fritiden. Det er ansett at alle, også funksjonsfriske har utgifter til sykkel. Utgangspunktet er således at behov for sykkel bør dekkes av den enkelte selv, dette uavhengig av funksjonstap. Spesialtilpasset sykkel kan gis til barn og unge under 26 år, se retningslinjene til § 10-7 bokstav a, c og d samt annet og tredje ledd, punkt 3.3.3.

Når det gjelder sykler med og uten hjelpemotor, kan dette likevel anses som et gangteknisk hjelpemiddel til forflytning ute - over kortere avstander. Utgangspunktet vil da være hvorvidt sykkelen er spesialutviklet for funksjonshemmede og/eller hvorvidt sykkelen ikke er normal å anskaffe også for funksjonsfriske. Praksis tilsier at sykkel som forflytningshjelpemiddel kun kan gis dersom vilkårene for rullestol er oppfylt. Sykkel gis da som et alternativ til nødvendig rullestol og der sykkel er mer hensiktsmessig."

Når det gjelder henvisninger til barn og unge under 26 år står følgende i rundskrivet:

"Spesiallaget utstyr betyr her utstyr som er spesielt utviklet for funksjonshemmede, og med spesialtilpasning forstås påmontering av spesialutstyr og ombygging av vanlig utstyr. Det skal alltid vurderes om nødvendig spesialtilpasning/ombygging kan gjøres på vanlig utstyr. Ved spesialtilpasning/ombygging av vanlig utstyr, må det vanlige utstyret dekkes av medlemmet selv, men anskaffelsen må skje i samråd med hjelpemiddelsentralen."

Konklusjonen er altså at det kun gis stønad til vanlig el-sykkel om vilkårene for å få rullestol er oppfylt. Er det behov for spesialtilpasset el-sykkel, kan det gis stønad etter reglene o. trening, stimulering og aktivisering, leke- og sportsaktiviteter, for barn/unge under 26 år.

Med vennlig hilsen
Jurist Atle Larsen

Smerter i sternum
25. sep. 2018
Hei. Datteren min ble operert for vsd da hun var 22 måneder. Nå har hun blitt 11 år og har vokst mye det siste halve året. Hun har flere ganger sagt at hun har smerter i sternum ved aktivitet, særlig når hun har gym på skolen. Henger dette sammen med stiftene som står i sternum etter operasjonen? Kan det gjøres noe eller må hun bare begrense aktiviteten deretter?

Smerter i brystbenet kan godt henge sammen med stålsuturene som er satt der ved operasjonen. Det bør tas et røntgenbilde av brystet for å se nærmere på dette og hun bør også sees på av en kirurg. Be fastlegen deres å hjelpe dere med dette.

Aortainsuffisiens
17. okt. 2015
Jeg er en 15 år gammel jente. Da jeg var liten, hadde jeg flere hjertefeil. Jeg opererte dem bort, og nå er jeg nesten helt frisk. Jeg har fortsatt en liten lekkasje på aortaklaffen, og går på sjekk en gang i året. Er det sannsynlig at jeg utvikler flere hjertefeil senere eller at den jeg har blir verre? Og hva kan jeg gjøre for å unngå det? Takk på forhånd!

Det er ikke slik at man utvikler nye hjertefeil, men lekkasjen over aortaklaffen må følges. Oftest blir en liten lekkasje uforandret over mange år, men hvis den øker på kan det bli en belastning for det venstre hjertekammeret. I noen tilfeller kan det da bli nødvendig å skifte til en kunstig aortaklaff. Det er ikke noe spesielt man kan gjøre annet enn å leve sunt, ikke røyke og være fysisk aktiv. Legg ikke begrensninger på deg selv,men lev et aktivt liv sammen med familie og venner!
Lykke til!

Vennlig hilsen

Barnelege Alf Meberg

ASD og tatovering
01. okt. 2015
Jeg ble født med ASD og ble operert i en alder av 5 år, er nå 24 og har aldri vært medisinert etter operasjonen. Etter siste hjerte sjekk i fjor var det valgfritt for meg om jeg ville komme inn igjen etter tre år. Og fikk beskjed om at hjertet mitt er like friskt som alle andres. Tar heller ikke antibiotika ved tannlegebesøk og eneste begrensinger jeg har er og holde med unna jagerfly og dykking, noe som ikke påvirker med veldig for og si det sånn! Spørsmålet mitt er om det er noen sannsynlighet for komplikasjoner hvis jeg velger å ta en tatovering?

Tatovering medfører vanligvis liten risiko for komplikasjoner – men likevel en risiko. Det vil først og fremst dreie seg om infeksjoner i tatoveringsområdet med bakterier fra huden. Bakterier fra innstikkene kan i sjeldne tilfeller spres med blodet til hjertet, og gi infeksjon i klaffer og den indre hjertehinnen (endocarditt). Dette vil i så fall være en farlig komplikasjon.

Barn med hjertefeil vil ha større risiko for endocarditt enn hjertefriske. Min personlige mening er derfor at personer med medfødt hjertefeil ikke bør få utført tatovering selv om risikoen for komplikasjoner er liten.

I ditt tilfelle er du jo å oppfatte som hjertefrisk, og risikoen for komplikasjoner er vel egentlig ikke større enn for barn som alltid har vært hjertefriske. Men likevel – hvorfor ta en slik risiko selv om den er liten? Hvis du senere skulle angre og ville fjerne tatoveringen er heller ikke det uten risiko for komplikasjoner.

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Piercing og hjertefeil
01. okt. 2015
Jeg er en atten år gammel jente, og vil ta piercing i nesa. Har allerede fått ta hull i øra for fire år siden. Men om det er noe muligheter for å få ta piercing som eks nesa når jeg føler at det gikk greit med hull i ørene. Det å ta piercing er noe jeg har hatt lyst til kjempe lenge. Så kan jeg ta sjansen da på piercing i nesa, siden det gikk bra med hull i ørene?

Piercing medfører vanligvis liten risiko – men likevel en risiko. Det vil først og fremst dreie seg om infeksjoner i stikkområdet med bakterier fra huden. I nesen er vi ofte bærere av flere ulike typer bakterier, og risikoen for infeksjoner er trolig større her enn ved piercing i øret. Bakterier fra piercingområdet kan i sjeldne tilfeller spres med blodet til hjertet, og gi infeksjon i klaffer og den indre hjertehinnen (endocarditt). Dette vil i så fall være en farlig komplikasjon. Barn med hjertefeil vil ha større risiko for endocarditt enn hjertefriske. Min personlige mening er derfor at personer med medfødt hjertefeil ikke bør få utført piercing selv om risikoen for komplikasjoner er liten.

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

P-piller
10. mars 2015
Eg er nettopp starta på p-pillen mercilon 28. Har gaatt på det no i litt over 2 veker, og har hatt meir hjertebank enn for. Har det ein samanheng? Også mykje meir følsom, humørsvingar. Før gjekk eg på p-plaster, men sidan eg fikk stygge arr, merker av dette, slutta eg. Legen eg går til heime, sa eg burde hatt spiral i armen, korleis er det for meg? Eg har Fallott, og tidligare blitt fraråda mot dette. Kva trur du?

De bivirkningene du nevner er ikke listet opp blant de som angis for Mercilon i Felleskatalogen over medikamenter som er registrert i Norge. Reaksjoner på medikamenter er likevel ofte ulike fra pasient til pasient, så det kan jo ikke utelukkes at hjertebank, økt følsomhet og humørsvingninger kan være forårsaket av Mercilon. Er plagene moderate, kan du jo fortsette med medikamentet noen uker til og se om de blir borte. Hvis plagene vedvarer kan du eventuelt gjøre et opphold i bruken av medisinen for å se om du da føler deg bedre. Endring i medisineringen må imidlertid skje i samarbeid med legen som har forskrevet medisinen. Han kan også kontakte spesialist i gynekologi som kan mer om P-piller og eventuelt kan gi råd om alternativer. Om du bør ha spiral i armen bør legen din diskutere med hjertespesialisten som følger opp hjertefeilen din.

Du kan finne en fyldig omtale av Mercilon på internett på lenken: http://www.felleskatalogen.no/medisin/mercilon-organon-561348).
Preparatomtalen kan imidlertid være vanskelig å forstå for ikke-leger, så den kan kanskje virke litt forvirrende. Snakk med legen din om det du ikke forstår.
Lykke til!
Vennlig hilsen,
Barnelege Alf Meberg

Skole
17. okt. 2013
Har en jente på 14 år som er mye vekk fra skolen. Er der rettigheter angående fravær på ungdomskolen?

Fravær i grunnskolen er regulert i forskrift til opplæringslova § 3-41. Fra 8. klasse skal alt fravær føres på vitnemålet. Både enkelttimer og dager skal føres.

Er årsaken til fraværet dokumentert, kan elev og foreldre kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet. For inntil 10 skoledager i et opplæringsår, kan eleven kreve at fravær som skyldes helsegrunner ikke føres på vitnemålet.

Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Men det er en viktig unntaksregel: Ved dokumentert risiko for fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag.

Vennlig hilsen
Jurist Atle Larsen


Gi din støtte til barnehjertesaken!

Hver dag fødes det barn med hjertefeil. Ikke alle får oppleve ettårsdagen sin. Din støtte redder liv. Og gir flere et bedre liv.

Vipps 112519

Gi en gave

Bli fastgiver

Om hjertefeil > Bli medlem > Støtt oss > Om oss >

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

Telefon: 23 05 80 00

E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
Telefon: 23 05 80 00
E-post: post@hjertebarn.no

Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

Innsamlingsprosent 2022

Illustrasjon: Innsamlingsprosent 2020
Utviklet av Imaker as