Spør eksperten
 

Spørsmål som berører korona

Covid vaksine barn 5-12 år
17. jan. 2022
I avisene leser man at det anbefales covid vaksine til barn som også er anbefalt influensa vaksine. Stemmer dette? Anbefales covid vaksine for barn 5-12 år med medfødt hjertesykdom som et føre var?

Svar:
Ja, barn som anbefales influensavaksine bør også vaksineres mot covid 19. Vaksinasjon mot covid 19 hos barn ble nettopp diskutert av norske barneleger som behandler barn med hjertesykdom/hjertefeil og Folkehelseinstituttet. Det ble fra Folkehelseinstituttet konkludert med følgende:

”Alle barn får tilbud om vaksine, men det er et begrenset behov. Det blir derfor et individuelt tilbud som de foresatte må vurdere, og vi har skrevet at det kan være mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer (tilsvarende de som anbefales influensavaksine), barn som har nær kontakt med utsatte personer, og barn som skal oppholde seg eller flytte til land som har dårligere tilgang til helsetjenester. For friske barn kan det å gjennomgå infeksjon være gunstig og for beskyttelse mot fremtidige virusvarianter nå når risiko for alvorlig sykdom er lav.”

I praksis betyr dette at barn med hjertefeil tilbys vaksine, og at foreldrene kan vurdere om de mener at det er aktuelt. Hvis det dreier seg om barn som er blitt hjertefriske pga spontan helbredelse av feilen (f eks små septumdefekter som har lukket seg spontant) eller er vellykket operert for små eller moderate feil (f eks lukket ductus arteriosus eller septum defekter) og har en normal fysisk funksjon, vil de stille på linje med friske barn, og behøver ikke nødvendigvis å vaksineres.

Vennlig hilsen
Alf Meberg
Barnelege

Vaksinedose 2 til hjertebarn mellom 12-15 år
08. jan. 2022
Hei! Er det kommet noen anbefaling ift at hjertebarn- fontan opererte skal ta vaksine dose nr 2 om dei er mellom 12 og 15 år? Mvh Mamma til hjertebarn

Svar:
Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler to vaksinedoser til ungdom 12-15 år gamle med ”alvorlig grunnsykdom.” De skriver også at det vil være store individuelle forskjeller innad i gruppene med ulike alvorlige tilstander. Ved behov bør det gjøres en individuell vurdering i samråd med egen lege om risiko for alvorlig forløp. Fontanopererte hjertebarn er klart en risikogruppe for alvorlig forløp av en coronavirusinfeksjon, og bør falle inn under kriteriene for to vaksinedoser. Dere bør ta kontakt med vaksinasjonskontoret på hjemstedet, evt om nødvendig fastlegen eller hjertelegen som kontrollerer barnet deres, og få hjelp til at barnet deres kan få to doser coronavaksine.

Anbefalingene vedr vaksinering av barn og unge mot coronavirus finner du på FHIs hjemmesider ved å bruke linken:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksinasjon-av-barn-og-unge

Vennlig hilsen
Alf Meberg
Barnelege

Corona vaksine
05. jan. 2022
Hei, Jeg har en 5 åring som ble født med TGA, VSD, ASD og PS. Han er operert og har i dag kun PS med litt lekkasje problematikk. Vi har nå fått tilbud om vaksinen som jeg er i utgangspunktet er veldig positiv til, men har lest at en av bivirkningene er hjerteposebetennelse. Videre har sykehuset sagt at han trolig «tåler godt» å få en corona vaksine. Hva er deres vurdering når det gjelder dette?

Svar:
Vaksinene mot coronavirus gir en god beskyttelse mot sykdom, og tåles generelt godt av alle aldersgrupper. Jeg vurderer vaksineringen slik sykehuset du er i kontakt med gjør, og vil anbefale at barnet ditt vaksineres. Den bivirkningen du nevner (hjerteposebetennelse) er svært sjelden, og gir vanligvis moderate og forbigående symptomer. Folkehelseinstituttet skriver følgende i sin omtale om vaksinering og bivirkninger:

”Blant de mer sjeldne bivirkningene som er rapportert er betennelse i hjertemuskelen (myokarditt) og betennelse i hjerteposen (perikarditt). Tilstanden oppstår oftest hos unge og unge voksne.  Det ser også ut til å forekomme noe oftere ved bruk av Spikevax (Moderna) enn ved Comirnaty (BioNTech/Pfizer). Derfor tilbys bare Comirnaty til de under 18 år og menn i alderen 18-29 år anbefales å vurdere å velge Comirnaty.” 

Du kan lese om dette i mere detaljer på Folkehelseinstituttets hjemmeside ved å bruke linken:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksinasjon-med-ulike-koronavaksiner

Vennlig hilsen
Alf Meberg
Barnelege

VSD-covid19
03. jan. 2022
Hei. Har en gutt på 18år som hadde vsd som barn. Hullet tettet seg selv etter noen år, men vi er litt bekymret om det kan være noe risiko om han blir smittet av covid19?

Svar:
Når en VSD spontant lukker seg betyr det at feilen er helbredet. Hjertet er da blitt strukturelt normalt, blodet strømmer normalt gjennom hjertet, og det er ingen ekstra arbeidsbelastning for hjertets pumpefunksjon. Gutten din er derfor å anse som hjertefrisk, og vil tåle en covid-19 infeksjon like godt som andre friske barn. Dere bør selvsagt ivareta vanlig smitteforbyggende tiltak slik helsemyndighetene anbefaler.

At en VSD spontant lukker seg i løpet av oppveksten (oftest skjer det i løpet av de første leveårene) er ganske vanlig, spesielt for små defekter som sitter i muskeldelen av hjerteskilleveggen. Om en liten eller moderat stor VSD ikke spontant lukkes, vil pasienten likevel ikke være i noen risikogruppe mht covid-19 infeksjon, men i de alle fleste tilfeller tåle en slik infeksjon godt.

Vennlig hilsen
Alf Meberg
Barnelege

Blodoverføring vs vaksine mot covid-19, er det mulig?
21. des. 2021
Hei Vet ikke i skrivende stund om blodoverføring i noen grad benyttes som alternativ til vaksine, MEN hypotetisk sett: Hvis man mottok 1 liter blod fra person av samme type som ens eget, som hadde hatt corona, ville da personen som fikk blod med "antistoffer" være sikret på lik linje med en som hadde latt seg vaksinere? Tenker på dem som er avhengig av dialyse, må de ta kontinuerlige nye vaksiner fordi stadig nytt,renset blod renner gjennom kroppen? Og uten fordommer og tillit til medisinindustrien.....selv om JEG nok er full av dem ;-), Dersom man hentet ut antistoffer som kroppen hadde laget selv UTEN å være vaksinert, er de da "bedre" enn dem produsert av medisinindustri? Ingen er så go' som kroppens egne mekanismer , vel? 

Svar:
Du har rett i at den beste immuniteten mot coronavirus oppstår etter at man har gjennomgått sykdommen på ”naturlig måte.” Kroppen danner da antistoffer og opparbeider også en ”minnesfunksjon” som gjør at om man senere utsettes for virus, så har man dels allerede aktive antistoffer sirkulerende i blodet, men også evnen til å aktivere ”minnefunksjonen” slik at man raskt kan produsere nye antistoffer. Tilsvarende oppnåes ved vaksinering, men ikke fullt så effektivt som etter en gjennomgått infeksjon. Flere av vaksinene mot coronavirus er laget for at antistoffer kan dannes mot spesielle strukturer på virus, og gjør at antistoffdannelsen blir mer ”smalspektret” enn når man eksponeres for hele viruspartikler som ved en reell infeksjon.

Ved transfusjon av blod fra en giver som har gjennomgått coronavirusinfeksjon vil man tilføre mottakeren en begrenset mengde antistoffer. Å gi fullblod betyr at mottakeren får tilført et relativt stort volum og mange blodkomponenter han/hun ikke trenger. Det er derfor mer rasjonelt å gi bare blodplasma (hvor blodlegemene er tatt bort) som inneholder antistoffer (såkalt konvalesentplasma) eller å gi bare antistoffene (immunglobuliner) som er ekstrahert fra blodgivere som har gjennomgått coronavirusinfeksjon. Man kan også med genteknologi lage antistoffer mot coronavirus  (såkalte monoklonale antistoffer). Alle disse siste alternativene er under forskning, og det er enda ikke kunnskaper nok om dette til at behandling med blodplasma eller antistoffer har blitt allment akseptert. I visse situasjoner har det ved intensivavdelinger vært brukt konvalesentplasma eller immunglobuliner til svært syke pasienter, uten at man er sikker på effekten av denne behandlingen.

Ved dialyse renses blodet for avfallsprodukter som normalt skal skilles ut gjennom nyrene. Dette skjer gjennom et apparat (dialysemaskin) hvor pasientens blod kommer i kontakt med en dialysevæske. En membran skiller dialysevæsken og pasientens blod. Det skjer ingen fjerning av blodlegemer, eggehvitestoffer eller antistoffer fra pasienten. Dialysepasienter bør fullvaksineres mot coronavirus med mindre det er spesielle grunnet til at dette ikke kan gjøres.

Vennlig hilsen
Alf Meberg
Barnelege

Covid Vaksinasjon av hjertesyke barn
17. des. 2021
Hei, Mitt spørsmål handler om korona vaksinasjon av hjertesyke barn mellom 5 og 11 år, som diskuteres nå. Min sønn er 5,5 år, han ble født med et hjertefeil, måtte hjerteopereres som nyfødt, og har nå høy blodtrykk. Er vaksinasjon anbefalt for han (høy risiko gruppe kanskje?) eller ikke (med tanke på perikarditt og myokarditt som sjeldne men alvorlige bivirkninger av mRNA-vaksinene mot Covid-19)? Takk på forhånd!

Svar:
Helsemyndighetene anbefaler vaksinering av barn 5-11 år gamle når det foreligger en alvorlig grunnsykdom. Blant disse gruppene er alvorlig hjertesykdom, som defineres som barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, og barn operert for ettkammerhjerte (f eks hypoplastisk høyre- eller venstre hjerte syndrom) (”Fontanbarn”). Du skriver ikke detaljer om hjertefeilen barnet ditt er operert for, men slik jeg oppfatter det faller ikke barnet ditt inn under kriteriene for alvorlig hjertesykdom slik de defineres mht vaksinering mot coronavirus. For barn 12-15 år tilbys to vaksinedoser til de med alvorlig grunnsykdom, og 1 dose (evt 2 i spesielle tilfeller) til de uten alvorlig grunnsykdom. Man anbefaler Pfizer-vaksinen fordi denne trolig har noe mindre risiko for bivirkninger i form av perikarditt/myocarditt. Disse bivirkningene er sjeldne og oftest milde. Folkehelseinstituttet skriver følgende om dette:

Det er kjent at myokarditt (betennelse i hjertemuskelen) i sjeldne tilfeller kan oppstå etter vaksinasjon med mRNA-vaksinene. Tilstanden forekommer hyppigere i yngre aldersgrupper, blant gutter og i all hovedsak etter andre dose. Hvor hyppig tilstanden er, er foreløpig ikke kjent. I USA er det rapportert en forekomst på opptil 7 per 100 000 vaksinerte gutter i ungdomsalder, mens forekomsten i Israel er anslått å være hyppigere. Nyere forskning viser at dette er en forbigående tilstand som oppstår etter vaksinasjon hvor de fleste blir friske innen en måned hos de som har fått det etter vaksinasjon, og har god prognose. FHI har også innhentet råd fra norske hjertespesialister som mener at denne sjeldne bivirkningen ikke bør være til hinder for at ungdom får tilbud om vaksine. Covid-19 sykdom hos ungdom kan gi mer alvorlig påvirkning av hjertet enn denne tilstanden som ses etter vaksinasjon.

Du kan lese mer om dette på Folkehelseinstituttets hjemmesider ved å bruke linken:

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/koronavaksine/

Vennlig hilsen
Alf Meberg
Barnelege

Smitteresistens barn?
16. des. 2021
Vi er en familie som har gjennomgått korona, der ett av barna (4) som vi under de 2-3 ukene vi hadde symptomer, aldri fikk påvist viruset, tross hyppig testing. Har heller ikke slått ut på test for antistoffer i ettertid. De andre barna var asymptomatiske, men hadde positiv test. Vi gjorde ingen forsøk på å isolere barnet, og det sov tett inntil to av oss mens vi hostet og var rimelig medtatte, med feber og det hele. Vi vasket ingen overflater, tok på de samme tingene uten å bruke antibac el. i den tro at det uansett var uunngåelig at vi alle ble smittet når vi bor sammen og er så tett oppå hverandre gjennom alle døgnets tider. Vi smittet enkelt hverandre, men dette barnet forble helt friskt gjennom de 2-3 ukene vi var syke hjemme. Hva kan det skyldes?

Svar:
Det er vanskelig å forklare at det minste av barna deres gikk fri coronasykdom når alle dere andre i familien fikk sykdommen (symptomer, positive virustester). Når fireåringen ikke hadde symptomer og heller ikke testet positivt, hverken på hurtigtester eller ved påvisning av antistoffer, tyder det sterkt på at hun faktisk ikke ble smittet. Hvordan det kan skje når man kontinuerlig lever tett på hverandre og dere andre var syke, er vanskelig å forklare. Likevel, ingen ting i medisinen er 100%. Det vil alltid være unntak og ekstremtilfeller, uten at vi nødvendigvis har noen biologisk forklaring på dette. Kanskje hun har en sjelden egenskap ved immunforsvaret som gjorde henne uimottagelig for sykdommen, eller at hun har fått i seg så lite viruspartikler at det ikke har gitt utslag på testene eller sykdomssymptomer, og ikke utløst noen immunrespons hos henne. Hadde hun ikke hatt negativ test på antistoffer (går ut fra at hun har tatt blodprøve?) ville man kanskje kunnet tenke seg at testene for viruspåvisning (hurtigtest, PCR-test) hadde vært falskt negative (tatt for tidlig etter smitte eller ikke hadde vært utført korrekt). Hun kunne da hatt en asymptomatisk sykdom, men ville i såfall fått en positiv antistofftest i etterforløpet. Men dette blir bare spekulasjoner når også antistoffpåvisningen var negativ.

Hvis det etter hvert blir åpnet opp for vaksinering av små barn, ville jeg likevel latt henne vaksineres, da det jo ikke er 100% sikkert at hun ikke vil kunne få sykdommen ved eksponering for virus på et senere tidspunkt.

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

3 dose
09. des. 2021
Kan fontanopererte ta både Pfizer og Moderna som 3 dose når de tidligere er vaksinert med Pfizer? Moderna har gitt mer bivirkninger så vidt jeg vet.

Svar:
I koronavaksinasjonsprogrammet i Norge benyttes de to mRNA-vaksinene Comirnaty (Pfizer) og Spikevax (Moderna). Disse oppfattes som likeverdige mht evnen til å gi beskyttelse mot koronaviruset. Kombinasjon av koronavaksiner brukes i en rekke land, blant annet i Canada og Storbritannia. Det foreligger foreløpig ingen publiserte data på immunrespons og effekt med kombinasjonen av de to vaksinene, men det er høyst sannsynlig at effekten vil være like god hos de som får en kombinasjon som hos de som har fått to doser av samme vaksine. Bivirkningene er først og fremst reaksjon omkring innstikkstedet på armen.

Begge vaksinene gir noe mer uttalte bivirkninger etter andre dose enn etter første. Moderna-vaksinen kan gi noe mer og kraftigere bivirkninger enn Pfizers vaksine. Dette gjelder vanlige, men kortvarige bivirkninger, som blant annet smerter og hevelse på stikkstedet, tretthet, hodepine, muskel- /leddsmerter og feber. Dette går vanligvis over i løpet av få dager.

Oppfriskningsdose (en tredje dose vaksine) anbefales gitt 5 måneder etter siste dose i primærvaksinasjonsserien. Både Pfizers og Modernas og vaksiner kan benyttes, men de under 30 år, og særlig menn, bør vurdere å velge Pfizer som oppfriskningsdose. Dette skyldes at myokarditt (hjertemuskelbetennelse), som er en sjelden bivirkning etter mRNA-vaksiner, er observert hos gutter og unge menn, og i hovedsak etter andre dose. Oppdatert kunnskap tyder på at myokarditt forekommer oftere ved bruk av Spikevax (Moderna) enn Comirnaty (Pfizer). Dette ser ut til å gjelde uavhengig av hvilken mRNA-vaksine som ble gitt som første dose. Ut ifra et føre-var-prinsipp råder derfor Folkehelseinstituttet menn i alderen 18-29 år å vurdere å velge Pfizer-vaksinen. Det er viktig at menn i denne aldersgruppen blir informert om dette før de velger vaksinetype.  

I forhold til spørsmålet ditt, og ovenstående, er det rimelig å velge Pfizers vaksine som tredje dose, både mht potensielle bivirkninger, og også hvis det allerede er gitt to doser med Pfizers vaksine uten spesielt alvorlige bivirkninger.

Folkehelseinstituttet har en omfattende omtale av vaksinasjonsprogrammet og effekter og bivirkninger av de aktuelle vaksinene på sin hjemmeside. Du finner dette ved å bruke lenken:

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/koronavaksine/

Vennlig hilsen
Alf Meberg
Barnelege

3. dose
02. des. 2021
Burde ikke fontanopererte blitt prioritert med 3 dose når det er over 6 mndr siden 2.dose? Ser fontanopererte står som en høyere risikogruppe blandt de med medfødt hjertefeil.

Svar:
Norsk Barnelegeforening skiver på sin hjemmeside følgende om koronavaksine til barn med hjertefeil/hjertesykdom (se linken: https://ehandboken.ous-hf.no/document/136830):

Vaksinasjonen i den voksne delen av befolkningen er nesten fullført og vaksinasjon av alle barn og ungdommer fra 12 år og oppover har startet. Løpende informasjon om vaksinegodkjenning finnes på Legemiddelverket.no. Det anbefales ikke vaksinasjon for barn og unge nedenfor den respektive og til enhver tid gjeldende aldersgrensen for vaksinen.

Etter at vaksinasjon av 12-15 åringer ble en nasjonal anbefaling for alle i aldergruppen faller den tidligere anbefalingen omkring visse risikogrupper som bør vaksineres bort. Det er nå anbefalt å vaksinere alle 12-15 åringer med én dose mRNA-vaksine som beskytter godt mot alvorlig sykdom. Den andre dosen, som reduserer smittespredningen, er ikke generelt anbefalt i denne aldersgruppen. Da bekymringen rundt kronisk syke barn (med normal immunrespons) er alvorlig Covid-19-sykdom så bør vaksinasjon med kun én dose være tilstrekkelig også i gruppen med hjertesyke barn, forutsatt normal immunrespons.
Gruppen som fortsatt skiller seg ut mtp. vaksinebehov blant hjertesyke barn er barn og ungdom med nedsatt immunforsvar. Blant hjertesyke barn er dette hovedsakelig barn som er hjertetransplantert. Disse barn og deres pårørende mottar egne vaksineanbefalinger (dvs. anbefaling om flere doser).

Folkehelseinstituttet skriver på sine hjemmesider at personer fra 18 år med enkelte definerte sykdommer/tilstander som gir økt risiko for alvorlig sykdomsforløp og død av covid-19 (medisinske risikogrupper) anbefales en ”oppfriskningsdose,” dvs en tredje dose med vaksine når det er gått mer enn 6 mndr siden siste dose. Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) er definert som en risikogruppe. Folkehelseinstituttet skriver videre at det vil være store individuelle forskjeller innad i gruppene. Ved behov bør det gjøres en individuell vurdering i samråd med egen lege om risiko for alvorlig forløp. Yngre personer har lav risiko for alvorlig forløp av covid-19, men enkelte personer med dårlig regulerte sykdommer/tilstander eller kombinasjoner av flere grunnsykdommer kan ha høyere risiko.

Fontanopererte er klart en risikogruppe for alvorlig forløp av en coronavirusinfeksjon. Personlig mener jeg at slike pasienter burde tilbys en tredje vaksinedose i henhold til ovenstående. Dere bør ta kontakt med legen som kontrollerer barnet deres, og evt få en anbefaling om ytterligere en vaksinedose. Dere vil da kunne få time på den lokale vaksinsasjonsstasjonen for å få vaksineringen utført.

Vennlig hilsen
Alf Meberg
Barnelege

Korona for 2. gang?
21. nov. 2021
Jeg har hatt korona, nærmer seg ett år siden. Det gikk greit, ingen feber, bare forkjølelse og hodepine og litt synsforstyrrelser. Om jeg får det igjen, kan det få et alvorligere forløp, kan jeg risikere å dø, få pusteproblemer og høy feber?

Svar:

På Folkehelseinstituttets hjemmesider kan du lese følgende om vaksinasjon etter gjennomgått covid-19-infeksjon:

”Det er svært liten risiko for at personer som har gjennomgått covid-19 blir syke på nytt de første månedene. Hos de som har fått reinfeksjoner har de fleste få eller ingen symptomer, og det er ikke funnet at de smitter videre i noen særlig grad. Det ser ut til at én vaksinedose til personer som har gjennomgått covid-19 gir like god eller bedre beskyttelse som 2 vaksinedoser hos personer som ikke har hatt covid-19. Folkehelseinstituttet anser derfor at én vaksinedose er nok til personer over 16 år som tidligere har gjennomgått covid-19. Dette gjelder uavhengig av hvor lenge siden det er man gjennomgikk sykdommen. Ungdom i alderen 12-15 år som tidligere har gjennomgått covid-19, anbefales foreløpig ikke vaksinering. Personer med alvorlig svekket immunforsvar som har gjennomgått covid-19, anbefales 2 doser vaksine slik at det totalt blir 3 immunologiske hendelser.”

I henhold til dette er det derfor liten grunn  til at du skal bekymre deg i fall du skulle bli smittet med coronavirus på nytt. Du bør imidlertid få en dose vaksine. Det vil gi ytterligere beskyttelse mot infeksjon, og gjøre at du har liten risiko for å smitte andre i fall du selv skulle bli smittet.

Vennlig hilsen
Alf Meberg
Barnelege

jente 16 år med Fallots tetrade, opr. x 2
11. sep. 2021
Bør ho ta Covid19 vaksinen, kan det vere farlig for henne?

Svar:
Jeg vil absolutt anbefale at hun vaksineres mot coronavirus. Helsemyndighetene anbefaler nå vaksinering av barn ned til 12 år, og internasjonalt vaksineres det også i lavere aldersgrupper. Det er generelt lite bivirkninger knyttet til vaksinen. Covid er vanligvis en mild sykdom hos barn og unge, men i noen tilfeller kan også de bli sterkere angrepet. Som (vellykket) operert for Fallots tetrade er hun ikke å anse å være i noen spesiell risikogruppe for alvorlig Covid-sykdom, men en hjertefeil er likevel et lite tilleggsmoment for at barn bør beskyttes best mulig. Det skjer best gjennom å bli vaksinert.

Vennlig hilsen
Alf Meberg
Barnelege

Operert venninne
08. sep. 2021
Hei. En venninne av meg er operert for koarktasjon av aorta. Min sønn har også vært gjennom det samme som henne når han var 3 mnd gammel, men han hadde en åpen operasjon. Hun sier hun har blitt advart av fastlegen sin og leger på rikshospitalet om at hun ikke bør ta vaksinen pga dette. Hun sier også at hun er fritatt fra å bruke munnbind pga det samme. Hun er en oppegående, frisk og aktiv dame. Stemmer dette?

Svar:
Det er vanskelig for meg å si noe sikkert om hvorfor din venninne som er operert for koarktasjon er anbefalt av fastlegen og leger ved Rikshospitalet ikke å la seg vaksinere og er fritatt for bruk av munnbind. Generelt er det ingen grunn til at slike pasienter ikke skal vaksineres eller bruke munnbind i situasjoner hvor dette er påbudt eller anbefalt. I dag anbefaler helsemyndighetene at barn ned til 12 år vaksineres. Dette vil beskytte mot alvorlig coronasykdom, og vaksinen medfører vanligvis bagatellmessige bivirkninger. Bruk av munnbind er påbudt når man skal i reisekarantene og bruker offentlig transportmiddel (fra ankomst til karantenestedet) og hvis man reiser ut av Norge før karantenetiden er over. Kommunelegen kan gjøre særskilte vurderinger om man kan avvike fra dette. Ellers gjelder ulike regler i ulike kommuner (f eks om bruk av munnbind og coronatesting i skoler og barnehager). Du kan finne mer om dette på internett ved å bruke nettadressene: helsedirektoratet.no, fhi.no og helsenorge.no.

Vennlig hilsen
Alf Meberg
Barnelege

Vaksine etter å ha vært smittet
08. sep. 2021
Hei, Min sønn fikk fredag påvist corona. Formen er bra og han har vært lite syk. Han har en hjertefeil Ebstein Anomali og er 14 år. Vil dere anbefale han å vaksinere seg når han kan om 3 mnd? Eller er han tilstrekkelig beskyttet nå etter å ha gjennomgått sykdommen.

Svar:
Etter gjennomgått coronainfeksjon vil man vanligvis få en god immunitet mot sykdommen, og denne vil vanligvis vare en god stund (trolig et år eller mere, uten at man i dag kan si med sikkerhet hvor lenge). Ebsteinpasienter har vanligvis et normalt immunforsvar, som reagerer godt på virusinfeksjoner og vaksiner. Det kan imidlertid være individuelle forskjeller i hvor god immunitet man får. En vaksinedose tre måneder etter infeksjonen vil kunne gi en meget god immunitet mot ny coronasykdom, og trolig beskytte i flere år fremover. Bivirkningene av vaksinen hos barn er oftest ubetydelige. Jeg vil derfor absolutt anbefale vaksine når det er gått tre måneder eller mer etter infeksjonen. I dag anbefaler også helsemyndighetene at barn ned til 12 års alder vaksineres.

Vennlig hilsen
Alf Meberg
Barnelege

Antistoffer
03. sep. 2021
Hei! Hadde korona i vinter og testet meg for antistoffer nå i høst. Fikk vite at jeg er positiv for både P-SARS-CoV-2 spike IgG og P-SARS-CoV-2 nukleoprotein antistoff og P-SARS-CoV-2 spike IgG. Legen sa bare at jeg hadde antistoffer, men hva betyr egentlig dette mer konkret? Hvor godt beskyttet er jeg, og hvor lenge til, tusen takk for svar.

Svar:
Når kroppen danner antistoffer mot virus, dannes det oftest flere typer antistoffer som er rettet mot ulike strukturer (antigener) på viruset. Avhengig av hvilke tester laboratoriene har tilgjengelig, kan man bestemme om det er dannet antistoffer mot disse strukturene (antigener) på viruset. Når du tester positivt på antistoffer mot alle antigenene du er undersøkt på, tyder det på at du har hatt en god respons på infeksjonen og har oppnådd en god immunitet. Hvor lenge immuniteten varer er man foreløpig ikke sikker på. Vanligvis blir man immun i mange år etter å ha hatt infeksjon med dannelse av antistoffer. Etter vaksinering er man mer usikker på hvor lenge immuniteten vil vare. Det vil naturlig komme et fall i antistoffnivåene etter hvert, slik at det er mulig at man bør revaksineres etter et år eller to. Men som sagt er dette usikkert i øyeblikket, og forskning gjøres for å finne ut hvor lenge man er motstandsdyktig mot ny smitte. Oppstår det nye varianter av viruset (mutasjoner) kan det være at man ikke er godt beskyttet etter tidligere infeksjon eller vaksinering. Da trengs det utvikling av nye vaksiner som virker mot de nye virusvariantene.

Vennlig hilsen
Alf Meberg
Barnelege

 

Hjertebarn og Delta varianten
26. aug. 2021
Hei! Er det noen endringer for barn med hjertefeil og forholdsregler til den nye Delta varianten som går over landet nå? Er det flere restriksjoner for skole/fritidsaktiviteter vi bør være oppmerksomme på hvis det oppstår smitte rundt oss?

Svar:
Den viktigste endring er at helsemyndighetene nå anbefaler vaksinasjon av barn som er 16 og 17 år gamle. Ungdom i denne aldersgruppen bør la seg vaksinere så snart anledningen byr seg. Dette avhenger av kapasiteten for vaksinering i den enkelte kommunene. Man prioriterer nå å gi andre dose vaksine til de over 18 som har fått første dose, dernest første dose til de over 18 som ikke har fått noen vaksine, og så vaksinering av de som er 16 og 17 år gamle. Myndighetene vurderer også å åpne opp for vaksinering av aldersgruppen 12-15 år, men noen avgjørelse om dette er foreløpig ikke tatt.

Deltavarianten av coronavirus ansees som mer smittsom enn de andre typene, men  sykdomsbildet hos barn og unge som smittes er oftest ganske mildt. Erfaringene fra pandemien i Norge og mange andre land er at barn med hjertefeil ikke blir alvorlig syke av Covid-19 oftere enn andre barn. Barnehjerteseksjonen ved Rikshospitalet har ikke endret sine anbefalinger, men avventer helsemyndighetenes (Folkehelseinstituttet) sine anbefalinger og Regjeringens beslutninger når det gjelder vaksine for barn ned til 12 år. Du kan lese Rikshospitalets anbefalinger om barn med hjertefeil og hjertesykdom ved å bruke linken:

https://ehandboken.ous-hf.no/document/136830

Som tidligere gjelder at man bør teste seg hvis man får symptomer på mulig sykdom (feber, forkjølelsessymptomer, generell uvelfølelse etc), og hvis man har vært i kontakt med personer som har testet positivt for coronavirus. Tester man positivt gjelder at man isoleres i hjemmet. En nærkontakt som utvikler symptomer anses også som smittet, og skal i isolasjon fram til første negative test. Selv om nærkontakten tester negativt, skal vedkommende være i karantene i 10 døgn fra kontakten for mulig smitte fant sted. Du kan lese mer om retningslinjene fra helsemyndighetene ved å bruke linken:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene/testing#testing-erstatte-smittekarantene-barn-og-unge

I utgangspunktet skal personer som har hatt nærkontakt med en bekreftet smittet person ha smittekarantene. Testing kan erstatte smittekarantene for barn og unge under 18 år, dvs at man slipper karantene hvis man tester negativt. Se nettsiden til kommunen du bor eller oppholder deg i for informasjon om hvor du kan teste deg. Vedr barnehager og skoler skal disse være åpne. Lokale regler for smittevern (håndhygiene, testing, andre praktiske forhold) styres av kommunens helsetjeneste.

Vennlig hilsen
Alf Meberg
Barnelege

Hjertefeil / klaffefeil
28. mai 2021
Hei,jeg har en medfødt klaffefeil på Aorta åren! Den lekker litt å jeg går til undersøkelse hvert 2 år da det ikke er noe forandring! Fant dette ut da jeg var 18 å skulle i militæret! Snakket med legen min å han sier jeg ikke er i risikogruppen? Jeg går ikke på medisiner eller er ikke preget av feilen! Burde jeg få vaksinen ? Mvh gutt 36

Svar:
En moderat og stasjonær lekkasje over aortaklaffene tilsier at du ikke er i noen risikogruppe mht coronavirusinfeksjon. Du vil med all sannsynlighet tåle en slik infeksjon godt. Hos noen, selv friske individer, kan imidlertid sykdommen bli alvorlig. Det er derfor all grunn til å vaksinere seg, slik at man slipper å bli syk. Vaksinering gjør at man heller ikke vil smitter andre. I tillegg er det viktig at vi deltar i den felles dugnaden det er å vaksinere seg, slik at hele befolkningen etter hvert kan bli beskyttet, og vi kan bli kvitt de problemene som coronavirus medfører for landet vårt.

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Barnelege

Pulmonal stenose
26. mai 2021
Hei! Barnet mitt på snart ett år har pulmonal stenose. Det var ikke alvorlig, men skal følges opp om ett år. Vi har fulgt vanlige smittevernstiltak som for resten av familien. Nå når det er lettelser for vaksinerte vil jeg gjerne se an dette litt før vi begynner å være nære (1meter) de vaksinerte rundt oss, til deres store fortvilelse. Jeg har forstått at det ikke regnes som risikogruppe, men jeg ønsker å være forsiktig nå i starten og fortsette som før. Er dette feil, unødvendig, hysterisk, eller er det innafor? Barnet mitt er friskt, men ofte hjertebank.

Svar:
Erfaringene fra pandemien i Norge og mange andre land er at barn med hjertefeil ikke blir alvorlig syke av Covid-19 oftere enn andre barn, men oftest får en mild sykdom hvis de smittes. En moderat pulmonalstenose hos barnet deres tilsier at det ikke er i noen risikogruppe. Om avstand gir Helsedirektoratet bl a følgende retningslinjer:

Personer som er beskyttet kan ha nærmere sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen i det private rom. I det offentlige rom bør man følge smittevernrådene som før av hensyn til de som ikke er beskyttet.

Personer som er beskyttet er definisjonsmessig de som er fullvaksinert eller er immune fordi de har gjennomgått sykdommen. Det er derfor ikke nødvendig at disse holder 1-metersregelen mht avstand fra barnet deres, da de ikke ansees å utgjøre noen risiko for smitteoverføring. Er besteforeldre eller andre fullvaksinert, er det således ikke noe som tilsier at disse ikke kan ha nærkontakt med barnet deres.

Dere kan lese mere detaljer om Helsedirektoratets retningslinjer på internett ved å bruke lenken:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/arrangementer-gjester-i-hjemmet-og-avstand

Vennlig hilsen
Alf Meberg
Barnelege

Hjertefeil
14. mai 2021
Hei jeg hadde det man kaller harahjerte og måtte operere hjerte. De gikk gjennom lysken og opp til gjette for brenne av en åre.. Er jeg i risikogruppen?

Svar:
Jeg oppfatter din sykdom dit hen at du har gått gjennom et kateterinngrep for en hjerterytmeforstyrrelse, sannsynligvis med for rask puls. Hvis inngrepet har vært vellykket, og hjerterytmen nå er stabil og normal, fungerer hjertet ditt som et normalt hjerte. Du er da ikke i noen risikogruppe for coronasykdom, og kan følge helsemyndighetenes råd og påbud som friske personer. Du kan vaksineres i henhold til den aldersgruppen du tilhører.

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg 

ASD operert med ubetydelig rest shunt
05. mai 2021
Hei, Jeg er 42 år gammel kvinne og fikk utført kateterbasert lukking av ASD for 2 år tilbake. Vellykket inngrep med kun en ubetydelig rest shunt. Hvilken gruppe havner jeg under ift vaksineringen? Føler at fastlege ikke er helt sikker.

Svar:
En ASD som er vellykket behandlet med kateterinngrep (bare en ubetydelig restshunt) vil si at hjertet i praksis er reparert. Hjertet ditt fungerer derfor som et normalt hjerte. Du er således ikke i noen risikogruppe, og kan få vaksinen uten å bli spesielt prioritert. Du kan vaksineres sammen med (andre) friske personer i den aldersgruppen du hører til.

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Korona - reinfeksjon
27. feb. 2021
Kan man virkelig bli smittet to ganger, og bli like eller enda mer syk andre gangen? Beskytter vaksinen bedre enn gjennomgått sykdom?

Svar:
Ingen ting er 100%, heller ikke når det gjelder immunitet etter coronavirus infeksjon. Varigheten av immuniteten og risikoen for ny infeksjon (reinfeksjon) når man tidligere har hatt en slik infeksjon, er foreløpig ikke tilstrekkelig studert, men noen tilfeller av reinfeksjon er kjent. Risikoen for reinfeksjon er imidlertid ekstremt liten de første 3 månedene etter gjennomgått infeksjon. Etter 3 måneder kan reinfeksjon ikke utelukkes, selv om det fortsatt er svært sjeldent. Forskning så langt (målinger av antistoffer mot coronavirus) tyder på at man i de fleste tilfeller har en vedvarende immunitet mot sykdom i 6 - 12 måneder, kanskje enda lenger, men man er ikke sikker på hvor lenge beskyttelsen varer. Vanligvis blir man mindre syk ved reinfeksjon, fordi man gjerne har en viss beskyttelse av antistoffer og andre mekanismer i immunapparatet som fortsatt er aktive når man smittes på nytt.

Vanligvis gir en gjennomgått infeksjon den beste immuniteten, selv om vaksiner også gir en svært god beskyttelse (for ulike typer vaksiner ca 85-95% beskyttelse). For mange virus og bakterier som det i dag finnes vaksiner mot, anbefales at man vaksineres på nytt, spesielt hvis det er gått lang tid (flere år) siden man ble vaksinert første gangen. For coronavirus diskuterer man jo nå om det kan være aktuelt med en ny vaksinedose f eks 1 år etter at man ble vaksinert første gang, for å vedlikeholde immuniteten. Man gjør jo dette når det gjelder influensavaksine, fordi virus endrer seg (muterer).

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Svangerskap og COVID
17. feb. 2021
Hvor lenge etter gjennomgått korona er det trygt å prøve på å bli gravid, både for mann og kvinne? Er det etter at symptomene er borte, eller bør man la det gå en viss tid etter det, i tilfelle eksisterende egg/sædceller kan ha tatt skade av viruset?

Svar:
Har man fått en coronavirusinfeksjon er man gjerne syk en ukes tid eller litt mer. Man er smittsom (skiller ut virius f eks i dråper fra luftveiene) en uke eller to (hos noen litt lengre) etter at man har fått symptomer. Når man er blitt frisk har man dannet antistoffer mot viruset, og er blitt immun. Ved graviditet etter tidligere infeksjon vil antistoffer overføres fra mor til fosteret, og beskytte dette mot coronaviruset.

Har man gjennomgått en coronavirusinfeksjon og er blitt frisk, burde det ikke være noen ekstra risiko ved graviditet. Det er likevel fornuftig å være på den sikre siden, og vente minst en måned eller to etter at man er blitt frisk før man gjør aktive forsøk på å bli gravid. Kroppen trenger å rehabilitere seg etter en coronavirusinfeksjon, og det er lurt å være helsemessig i best mulig skikk for svangerskapet. En graviditet er tross alt en fysisk belastning for kroppen, og det er en fordel for fosteret at mor er ordentlig frisk. Det er ingen holdepunkter for at en gjennomgått infeksjon hos far skulle influere negativt på svangerskapsforløpet eller på fosteret.

Vi vet fortsatt lite om gravide har høyere risiko for å bli syke, og hvordan coronavirus kan påvirke gravide og deres svangerskapsutfall hvis man blir syk under svangerskapet. Det er rapportert økt risiko for noen svangerskapskomplikasjoner, som forløsning ved keisersnitt og for tidlig fødsel når mor har en aktiv coronavirusinfeksjon under svangerskapet. Det er usikkert om viruset kan overføres til fosteret, men hvis det forekommer, skjer det det sannsynligvis hos under 1-2%. De få nyfødte der man har rapportert smitte fra mor til barn, har barnet i de fleste tilfellene hatt ingen eller kun milde symptomer.

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Hull i hjerte
25. jan. 2021
Hei! min kone (47) er under utredning etter hjertetrøbbel høsten 2020. Det ble funnet et hull i hjertet og utredning pågår fortsatt. Hun er lærer på barneskole i nå nedstengt kommune nær Nordre Follo. Er hun å definere som å være i risikogruppe for alvorlig forløp om hun blir smittet?

Svar:
En hjertefeil som oppdages i voksen alder hos en person som har god fysisk funksjonsevne, er vanligvis ikke noen alvorlig hjertefeil, slik at hun kommer i risikogruppen mht coronainfeksjon. Hun vil trolig tåle en slik infeksjon like godt som en hjertefrisk person. Jeg må likevel ta noe forbehold, siden du ikke gir så mange detaljer om feilen og den ikke er ferdig utredet. Vanligvis dreier det seg om et hull i skilleveggen mellom forkamrene eller hjertekamrene, og vanligvis om mindre feil, som i relativt liten grad påvirker hjertets arbeidsevne. Slike tilstander er ikke å oppfatte som noen risikotilstand. Hun bør imidlertid selvsagt ivareta de råd og bestemmelser som gis av helsemyndighetene (bruke munnbind på offentlige transportmidler, i butikken og ellers i sammenhenger hvor hun eksponeres for flere personer utenom de hun bor sammen med (samme kohort), holde avstand,  ivareta god håndhygiene etc. Jeg vil selvsagt også anbefale at hun blir vaksinert så snart anledningen byr seg. Du finner ellers mye god informasjon på Folkehelseinstituttets hjemmesider (fhi.no).

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Hjerne aneurisme
25. nov. 2020
Hei. Jeg lurer på personer med aneurisme påvist i hode går innunder hjerte-og kar? Dette med tanke på risikogruppe og Corona? 

Svar:
Aneurysme på blodkar i hodet er vanligvis en medfødt tilstand (i noen tilfeller ervervet) med utposning på en lokalisert del av ett eller flere blodkar. Karveggen kan være tynn og hvis denne brister kan blødning skade hjernen og i værste fall medføre død. Slik ruptur av aneurysmer kan skje spontant eller være en følge av sykdom (f eks høyt blodtrykk), skader (hodetraumer) eller andre tilstander. Folkehelseinstituttets klassifisering av risikogrupper for moderat eller alvorlig coronavirussykdom inkluderer hjerte-karsykdom som en av risikogruppene. Dette vil tradisjonelt dreie seg om pasienter som har aterosklerose (forkalkninger i blodkarveggen) med tranghet i blodårer i hjertet (koronar hjertesykdom med angina eller gjennomgått hjerteinfarkt) eller hjernen (gjennomgått ”hjernedrypp” eller slag). Aneurysme på blodkar i hodet/hjernen er klart en karsykdom. Selv om Folkehelseinstituttet ikke eksplisitt nevner dette som risikofaktor, må en pasient med en slik tilstand, slik jeg oppfatter det, defineres som tilhørende risikogruppen hjerte-karsykdom. Det er også slik at andre helsetilstander (uansett alder) som vurdert av lege oppfattes som alvorlige, kommer inn under risikobegrepet. Aneurysme i hodet er etter min oppfatning klart en slik tilstand, som således tilfredstiller også dette kriteriet for å tilhøre risikogruppene. Du kan lese mer om risikogrupper på Folkehelseinstituttes hjemmeside. Bruk linken:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/?term=&h=1

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Oppdaterte råd
05. nov. 2020
I den oppdaterte veilederen "Barn med kronisk sykdom og risiko for covid-19" (https://www.legeforeningen.no/contentassets/14b5140eb743406aa07b3e3b0912fe70/20200924_nbf_rad-for-deltagelse-bhg-og-skole_oppdatert.pdf) er kategorien "barn som behandles for hjertesvikt" nå tatt ut av lista over aktuelle diagnosegrupper for barn hvor tilrettelagt undervisning kan vurderes. Under overskrifta "Barn og unge som har kroniske sykdommer, men som kan møte i barnehage og skole som vanlig" er kategorien "barn og unge med hjertefeil uten hjertesvikt" listet opp. Hvilke råd gjelder nå for barn og unge som behandles for hjertesvikt? Nå har denne kategorien falt helt ut av veilederen.

Svar:
Hei! Det er forståelig at disse to skrivene sett sammen kan virke litt forvirrende, når hjertesvikt står nevnt ett sted ("hjertesyke barn uten hjertesvikt"), men ikke noe annet sted. Vi har sjekket ut med fagmiljøet på Rikshospitalet, og det som står i e-håndboka fra Rikshospitalet er det som er gjeldende når det gjelder risikogrupper som det er nødvendig at tas visse hensyn til. Vi viser også til den siste oppdateringen om hjertesyke barn og korona på ffhb.no.

Når det gjelder hjertesyke barn med hjertesvikt, er dette snakk om svært få barn, og oppfordringen fra fagmiljøet er å ta kontakt med behandlende lege på Rikshospitalet for å få en vurdering når det gjelder akkurat ditt barn og hvorvidt han eller hun trenger at det tas spesielle hensyn. I utgangspunktet skal de barna som er i risikogruppe ha fått beskjed fra sykehuset om dette. 

Med vennlig hilsen FFHB

37 år
14. okt. 2020
Hei! Jeg har et ønske om et barn og er 37 år. Mannen min ønsker at vi skal vente til koronapandemien er over pga. den eventuelle risiko viruset utgjør for den gravide og fosteret, med hjertefeil osv.som mulige komplikasjoner ved smitte tidlig i svangerskapet. Er det grunn til å vente slik mannen min foreslår utifra et medisinsk perspektiv? Er redd det er mer risiko forbundet med å vente lenge nå som jeg er 37 år allerede.

Svar:
Det er i dag ikke holdepunkter for at coronavirus smitter over fra gravide til fosteret. Norsk Barnelegeforening har laget en oversikt som omhandler dette temaet. De henviser til erfaringene som er høstet ved epidemien så langt, bl a fra Kina. Det er således ikke holdepunkter for at fosteret skulle ha økt risiko for utviklingsavvik, f eks hjertefeil, pga smitte med coronavirus. Det er derfor ikke grunn for at du ikke skulle kunne bli gravid før epidemien er over eller til det foreligger en vaksine som gjør oss immune mot viruset, med tanke på økt risiko for fosteret. Du finner detaljer om dette på vedlagte link fra Norsk Barnelegeforening:

 https://www.legeforeningen.no/contentassets/7fe2786b43cb44a9a3affe4a8f944d75/20200330_covid19_fode_nyfodt_v3.1.pdf

Som gravid må du selvsagt ivareta gjeldende smittevernhensyn i henhold til helsemyndighetenes råd og bestemmelser.

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Holde 1m avstand til eget barn
09. aug. 2020
Hei! Vår datter har nettopp undergått en fontan hjerteoperasjon. Og jeg var på besøk på intensiven i går (far) hadde på meg munnbind og overholdt reglene. I dag så har datteren min bursdag og har blitt flyttet til sengepost hvor mor nå har fått beskjed om at hvis jeg skal komme på besøk må jeg holde 1 meter avstand fra barnet. Jeg føler nå det å dra inn bare blir feil og vondt når jeg ikke kan holde rundt mitt eget barn. Og hun absolutt ikke kan forstå hvorfor jeg må holde meg unna. Er denne håndheving for streng fra sykehuset eller er det reelt?

Svar:
I henhold til Folkehelseinstituttes veiledning om «Avstand, karantene og isolering» sies det at «Du og dine nærmeste kan omgås normalt». Dvs at 1-meters regelen generelt ikke gjelder for barn og foreldre. Situasjonen i sykehus, og spesielt på kirurgiske avdelinger og etter kompliserte operasjoner, er jo spesiell og annerledes enn dagliglivet hjemme. Sykehuset har åpenbart bestemt strenge regler for kontakt, selv blant «nærmeste.» Personlig synes jeg det blir vel strengt å nekte nærkontakt mellom dere som foreldre og barnet deres selv om det dreier seg om et postoperativt forløp etter hjerteoperasjon. Jeg går ut fra at dere er friske og uten symptomer på mulig coronavirusinfeksjon. Det burde derfor ikke være risiko for å utsette henne for smitte. Jeg synes dere bør ta dette opp med sykehuset, og få en forklaring på hvorfor de er så strenge, ikke minst i lys av Folkehelseinstitiuttes anbefalinger om at «du og dine nærmeste kan omgås normalt.»

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Sinus venosis defect
13. juli 2020
Hei. Jeg ble hjerteoperert for ca 14.10.15 Diagnosen: Medfødt ASD med lukking av sinus venosus - defekt med patch samt lukking av patent foramen ovale Tilleggs diagnose: Medfødt ASD og ASD sekund. Partielle anomale lungevener Ikke så lenge etter operasjonen begynte jeg og føle meg dårlig. Ekstremt sliten. Vi tenkte det var normalt med tanke på hva kroppen min akkurat hadde vært igjennom. Men plutselig var det som om jeg møtte veggen. Jeg hadde ingen krefter og null energi og bare det og gå til postkassen fikk meg til og sovne sittende i sofaen når jeg kom hjem. Jeg sov eller var på soverommet mesteparten av døgnet i over 1,5 år. Legene utreder meg for ME , men enn så lenge kaller de det kronisk utmattelsessyndrom. Jeg fikk også ett uforklarlig tilfelle av akutt grønn stær på venstre øye som jeg måtte ha høydose behandling av prednisolon øyedropper i 4 uker. Dette skjedde rett før jeg ble ordentlig dårlig. Jeg har blitt bedre men er langt i fra frisk. Klarer og gjør litt mer, men blir fort veldig sliten og generelt uvel når jeg er i aktivitet. Jeg har ikke vært så flink og følge opp mine kontroller etter operasjon og har blitt kalt inn flere ganger i løpet av den mest aktive covid-19 perioden. Dette avbestilte jeg i frykt for smitte. Min bekymring er hvor utsatt jeg er visst jeg skulle bli smittet. Er jeg fortsatt i risiko gruppe selvom jeg har operert. Min svigermor har vært på hytta si i Sverige og kom hjem for noen dager siden. Ho er i karantene nå i 14 dager. Men ho tenker og invitere nærmeste familie på bursdag middag til uka. Jeg tenker at det tør jeg ikke og vet heller ikke hva min samboer og 2 barn burde gjøre. Jeg vet jo ikke en gang hvor utsatt jeg er men jeg er redd for smitte og for hvordan min generelle helse tilstand vil ta det visst det skjer. Sikkert mye informasjon sim du ikke har bruk for her. Men jeg ville ta det med. Håper du kan gi meg noen gode råd eller noe informasjon om bekymringene mine og om jeg er mere utsatt ved en eventuell smitte av covid-19. Håper ikke dette ble for usammenhengende og håper på svar fra deg.

Svar:
Jeg oppfatter det slik at du har en hjertefeil som ved kirurgisk behandling er godt reparert. Du er derfor ikke å anse å være i noen risikogruppe mht coronavirusinfeksjon. Du vil ha reserver til å tåle en slik infeksjon under forutsetning av at du ikke får den alvorlige formen for sykdom, som krever innleggelse i sykehus og evt intensivbehandling. Dette er alvorlig også for hjertefriske personer. Individer med hjertefeil er ikke utsatt for å bli smittet i større grad enn andre, og vil oftest få en mild eller moderat sykdom, som de tåler godt. Symptomene du beskriver er forenlig med et ”utmattelsessyndrom,” og det er lite sannsynlig at disse har sammenheng med ditt hjertefeil. ME er derfor ikke noen usannsynlig diagnose, og det er viktig at det blir gjort en fullstendig utredning med tanke på dette. I ditt tilfelle må dette også omfatte en inngående hjerteundersøkelse (ultralydundersøkelse hos hjertespesialist). Sykehuset vil ivareta gode smitteforebyggende tiltak mot coronavirus, slik at det ikke er noen risiko ved å gjennomgå en slik undersøkelse.

Med tanke på feiring av fødselsdag i familien er jo smittepresset i Norge lavt. Risikoen for å bli smittet er derfor generelt sett liten. Har din svigermor gjennomgått 14 dagers karantene etter opphold i Sverige uten å få symptomer på sykdom med coronavirus, er det høyst usannsynlig at hun er blitt smittet. Det er viktig at de som deltar i feiringen er friske (ikke har feber eller luftveissymptomer), at man ikke har tett fysisk kontakt, men holder avstand (jf helsemyndighetenes anbefaling om minst 1 meter avstand), at man ivaretar god håndhygiene (desinfeksjonsløsning, håndvask), og bruker armkroken hvis man må hoste. Våre helsemyndigheter har ikke innført noen klar anbefaling eller påbud om bruk av munnbind. I utlandet er dette til dels påbudt på offentlige transportmidler, i butikker etc. Dette er jo noe som også kan være aktuelt ved private sammenkomster, og som dere kan vurdere. Til sist ender det jo opp med at dere må ta en personlig avgjørelse på om dere skal delta eller ikke. Risikoen for smitte er liten, men er jo ikke helt borte. Jo flere mennesker man er i kontakt med, jo mere risiko er det rent statistisk for at man kan bli smittet. Den psykologiske faktoren er for noen så sterk at man helst ikke vil ta noen risiko for å bli smittet. Det må være fullt ”lovlig” å angi utrygghet for coronasmitte som grunn for å takke nei til invitasjoner til private sammenkomster.

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

             

 

Hjertebarn. Fallot tetrade
19. juni 2020
Hei er d trygt og reise med buss og båt til stavanger for meg og mitt barn ? Og togtur til Oslo? Ka med fly tur til københavn ? 

Var:
Smitterisikoen for coronavirus er lav i den norske befolkningen. Det er derfor liten risiko for å bli smittet - også på reiser. Risikoen er likevel ikke null, og statistisk sett øker den jo flere mennesker man eksponeres for. Det er viktig å overholde de anbefalinger og retningslinjer som helsemyndighetene har gitt. Man skal selvsagt ikke reise hvis man selv er syk, for ikke å smitte andre, og for ikke å usette seg selv for de ekstra anstrengelsene reiser medfører for syke personer. Er man frisk kan man reise både med buss, båt, tog og fly. Det er viktig å holde avstand til de andre reisende (minst 1 meter). Dette oppnås i transportmidlene ved ikke å bruke sitteplasser som er merket at de ikke skal brukes (f eks setene i midtgangen på fly). Vask hendene ofte og bruk midler for hånddesinfeksjon som er satt frem, eller helst ta med dere en egen flaske dere kan bruke regelmessig. Flyselskapene har påbudt bruk av munnbind. Disse må anskaffes av dere selv før avreisen. I utlandet brukes munnbind (f eks på gater eller på offentlige transportmidler) i langt større utstrekning enn i Norge. Effekten er usikker (reduserer trolig først og fremst risikoen for å smitte andre hvis man selv er smittet), men det skader ikke å bruke munnbind, også på steder hvor andre ikke gjør det.

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Kawasaki
16. mai 2020
Har et barn som tidligere har hatt Kawasaki syndrom (sannsynligvis). Diagnosen ble oversett til etter at det var for sent med behandling. Normale funn på ecco cor etter 1 mnd (første undersøkelse) og ett år. Skal derfor ikke følges opp videre. Er det grunn til å være ekstra forsiktig til man vet mer om Kawasaki og Covid-19, (samtidig som man tar hensyn til trivsel og livskvalitet), med tanke på at barn som har hatt Kawasaki er noe mer utsatt enn andre for å få det igjen? Vet man om de alvorlige tilfellene som er rapportert i det siste har kommet til behandling tidsnok og fått IVIG?

Svar:
Det ser ut til at coronavirus hos en liten gruppe barn kan utløse det som er kalt en ”multisystemisk inflammatorisk sykdom,” dvs betennelsesreaksjoner i mange organer, inklusive hjertet (myocarditt) og hjertets kransarterier. Symptomene er overlappende med det en kan se hos pasienter med Kawasakis sykdom. Fra England har barneleger identifisert en liten gruppe barn som har utviklet sjokk (livstruende tilstand med blodtrykksfall, kalt ”Kawasaki disease shock syndrome”). De har hatt en multisystemisk betennelsestilstand med bl angrep på hjertet (myocarditt) og hjertets kransartetrier. Noen har utviklet aneurysmer (lokaliserte utvidelser) på kransarteriene, som enkelte med ”ekte” Kawasakis sykdom får. En gruppe coronavirusinfiserte med ”Kawasaki-like disease” har respondert positivt på intravenøs immunglobulinbehandling, cortison og andre medikamenter. Tilsvarende er beskrevet på en mindre gruppe barn fra Bergamo i Italia. Du finner mer om dette dette på linkene:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7220168/  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7220177/

 Den internasjonale databasen UpToDate anbefaler at immunglobulin gis hvis en pasient med coronavirusinfeksjon har et klinisk sykdomsbilde som tilfredsstiller kriteriene for Kawasakis sykdom. Det er imidlertid ikke gjort kontrollerte studier eksplisitt på immunglobulinbehandling til pasienter med coronavirusinfeksjon og ”Kawasaki-like disease.” Hvilken effekt immunglobuliner har på slike pasienter er derfor foreløpig usikkert.

Det er relativt få barn som får coronavirusjonfeksjon, og de aller fleste får en lett sykdom. Ditt barn er ikke i noen spesiell risikogruppe for å bli smittet eller for å få alvorlig cornavirussykdom med ”Kawasaki-liknende sykdom.” Dere bør selvsagt (som oss alle) være nøye med å ivareta de smitteforebyggende tiltakene som Folkehelseinstiuttet har anbefalt/påbudt. Der finner detaljer om dette på deres hjemmeside. Bruk linken: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

Hjerteklaff-feil
15. mai 2020
Hei, jeg har en hjerteklaff feil i venstre hjertekammer. Går ikke på noen medisiner for det, og har fått beskjed om å leve som normalt men unngå hardtrening og konkurranse. Er jeg å anse som risikogruppe?

Svar:
Nei, med en stabil situasjon med klaffefeil (trolig aortastenose?) er du ikke i risikogruppene. Disse gruppene er bare noen få spesielle grupper av pasienter med komplekse hjertefeil, de som har gjennomgått komplekse operasjoner eller er hjertetransplantert. Pasienter med hjertefeil er generelt ikke mer utsatt for smitte med coronavirus enn andre, og du vil ha gode reserver til å tåle en vanlig infeksjon med viruset om du skulle bli smittet. Du bør imidlertid, som oss alle, ivareta de smitteforebyggende råd og påbud som helsemyndighetene har gitt. Du kan lese mere detaljer om dette på Folkehelseinstituttets hjemmesider ved å bruke linken:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Mann 27 med Asd og aortastenose
15. mai 2020
Hei jeg er en mann på 27 år og har hatt asd og aortastenose, har opperert 4 ganger åpen operasjon og 3 ablasjoner pga hjerterytmeforstyrrelser. Alle operasjoner vellykket. Haar vært hos kardiolog i januar i år og fått tommel opp, alt ser veldig bra ut. Var også på Røros rehabiliteringssenter i fjord og testet hjertet på tredemølle med EKG og med maske for å sjekke pusten, og fikk beskjed om at jeg ikke har noen fysiske begrensninger og kan trene som jeg vil. Er jeg da i risikogruppen?

Svar:
Nei, med et så gode resultater etter diverse inngrep, er du ikke i noen risikogruppe. Hjertepasienter er ikke mer utsatt for å bli smittet med coronavirus enn andre, og om du skulle bli smittet er du heller ikke i større risiko for å få alvorlig sykdom enn andre. Hjerteavdelingen ved Rikshospitalet sier følgende i et informasjonsskriv om hjertepasienter og coronavirus:

Yngre personer med velregulert grunnsykdom, det vil si personer under 65 år med stabil arvelig hjertesykdom med/uten pacemaker eller hjertestarter, antas å være i lav risiko og kan forholde seg til de nasjonale rådene om smitte og hygiene, samt følge lokale tilpasninger på arbeidsplassen. Du bør unngå direkte kontakt med korona-smittede personer, - også på jobb. Ingen ekstra tiltak med tanke på familiemedlemmer og/eller husstandsmedlemmer.”

Du finner mer informasjon om coronavirus på nettsidene til Folkehelseinstituttet. Bruk linken: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Klaffesykdommer
14. mai 2020
Hei, Jeg er ei jente, 33 år. Jeg har mitralklaffprolaps med return bølge. Jeg har astma, hashimoto og hypotyreose også. Jeg jobber i stor barnehage. I det siste har jeg hatt brystsmerter og venstre hånda mi har dovnet. Er jeg i en risikogruppe ?

Svar:
Selv om du har flere sykdommer, anser jeg likevel at du ikke er i noen risikogruppe. Mitralprolaps med lekkasje er oftest en stabil tilstand som ikke kan klassifiseres som noen spesielt kompleks eller alvorlig hjertelidelse, slik det også fremgår av informasjonsskriv fra hjerteavdelingen ved Rikshospitalet. De skriver følgende: Yngre personer med velregulert grunnsykdom, dvs. personer under 65 år med stabil arvelig hjertesykdom med/uten pacemaker eller hjertestarter, antas å være i lav risiko og kan forholde seg til de nasjonale rådene om smitte og hygiene, samt følge lokale tilpasninger på arbeidsplassen. Direkte kontakt med korona-smittede personer bør unngås, - også i en arbeidssituasjon. Ingen ekstra tiltak i forhold til familiemedlemmer og/eller husstandsmedlemmer.

Jeg går også ut fra at din stoffskiftesykedom er velregulert (trolig får du tyroxin?). Hvis din asthma er stabil og godt behandlet gjør heller ikke dette at du er i noen risikogruppe. Hvis du derimot har en kronisk alvorlig asthma med nedsatt lungefunksjon, er du å anse som risikopasient. Du må i såfall legge ekstra vekt på å følge de råd og påbud som er gitt av helsemyndighetene (god håndhygiene, holde avstand etc). Jeg vil anbefale at du setter deg inn i nødvendige smitteforebyggende tiltak, slik Folkehelseinstituttet beskriver det (bruk linken: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

Jeg går ut fra at de ved barnehagen din har fulgt nøye med i de råd og forskrifter som er gitt av helsemyndighetene i forbindelse med åpningen av barnehagene nylig, og at ledelsen ved barnehagen har informert dere godt om dette.

Med hensyn til symptomene du angir om brystsmerter og at venstre hånd dovner, er det vanskelig for meg å si noe sikkert om hva dette dreier seg om. Du bør søke fastlegen din for å bli undersøkt for dette.

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Covid-19 og Kawasaki-lignende symptomer
14. mai 2020
Hei, Viser til artikler under. Kan dette være problematisk for noen kategorier av hjertesyke barn? I så fall, hvilke? https://www.bbc.com/news/health-52648557?xtor=AL-72-[partner]-[bbc.news.twitter]-[headline]-[news]-[bizdev]-[isapi]&at_medium=custom7&at_campaign=64&at_custom4=A7DB7732-9556-11EA-B004-E4B24744363C&at_custom2=twitter&at_custom3=%40BBCNews&at_custom1=[post+type] https://www.theguardian.com/world/2020/apr/27/nhs-warns-of-rise-in-children-with-new-illness-that-may-be-linked-to-coronavirus?CMP=fb_gu&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1587989039

Svar:
Hos barn som har hatt coronavirusinfeksjon er det (spesielt fra Italia) beskrevet at en liten gruppe har fått såkalt ”Kawasaki-liknende sykdom.” De har hatt feber, utslett, røde øyne, sprukne lepper og hovne lymfekjertler på halsen slik man finner det ved Kawasakis sykdom. Fra England er det beskrevet noen slike pasienter som har utviklet sjokk (sirkulasjonskollaps med blodtrykksfall) i behov av intensivbehandling (”Kawasaki disease shock syndrome”). Noen av disse har også hatt hjerteaffeksjon med utvikling av aneurysmer (lokale utvidelser av blodårer) på kransarteriene i hjertet, slik man ser det hos 2-5% av pasienter med Kawasakis sykdom. Man har ikke funnet noen klar årsak til Kawasaki sykdommen, men antar at den skyldes immunologiske reaksjoner på infeksjoner, fortrinnsvis virusinfeksjoner. Det ser ut til at coronavirus kan utløse et slikt sykdomsbilde.

I faglitteraturen er ikke anført at pasienter med medfødt hjertefeil generelt eller andre hjertesykdommer er spesielt utsatt for å få Kawasakis sykdom, eller at noen spesielle typer feil er spesielt utsatt. Hjertebarn er heller ikke mer utsatt for å bli smittet med coronavirus enn andre barn. Fra England er det funnet at bare 4,5 per 100 000 barn under 18 år får Kawasakis sykdom, og bare en liten del av disse får skader på kransarteriene med lokaliserte utvidelser på disse (aneurysmedannelse) eller alvorlige betennelsesprosesser i hjertet. Hvis hjertebarn utvikler Kawasakis sykdom, eller ”Kawasaki liknende syndrom” pga infeksjon med coronavirus, kan noen være i spesiell risiko for et alvorlig forløp med komplikasjoner. Dette er imidlertid en liten gruppe spesielle pasienter. Barnehjerteavdelingen ved Rikshospitalet har beskrevet dette i et eget skriv som du finner ved å bruke linken: https://ehandboken.ous-hf.no/document/136830

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Fontanoperert student
13. mai 2020
Fontanopererte student skal tilbake til Oslo i august. Hva med kollektiv transport og smittefare? Bør en bruke munnbind? Taxi går ikke for en student.

Svar:
Som Fontanoperert er du i såkalt risikogruppe, dvs at hvis du skulle få en alvorlig coronavirusinfeksjon vil det lettere kunne bli et mer komplisert forløp. Fra hjerteravdelingen ved Rikshospitalt skives følgende: 

”Personer i risikogruppe, og deres familiemedlemmer/husstandsmedlemmer, bør vise ekstra varsomhet og være nøye med å følge de nasjonale rådene både for å hindre spredning av viruset, samt, så langt det er mulig, unngå å bli smittet selv. Det er ikke nødvendig med ekstra tiltak i forhold til familiemedlemmer/husstandsmedlemmer. Familiemedlemmer/husstandsmedlemmer kan følge de gjeldene nasjonale rådene; dvs. at barn kan være i barnehage eller på skole og partner kan være i jobb. Hjertesykdommen i seg selv gjør ikke at man er mer utsatt for å bli smittet av koronaviruset.”

Vedr offentlig transport er det ikke noe i veien for at du kan anvende dette, men det er et viktig poeng at man holder avstand til andre reisende. Folkehelseinstituttet skriver følgende:
Ved bruk av offentlig kommunikasjon kan smitte skje før (venteområde/holdeplass, ombordstigning), under, eller etter (avstigning, bagasjeutlevering) reisen. Smitterisikoen er knyttet til antall kontakter mellom personer, hvor nær hverandre folk er og hvor lenge personene oppholder seg nær hverandre i avgrensede områder. Dråpesmitte skjer vanligvis innenfor en avstand på en meter. Helsemyndighetene anbefaler generelt helst to, men minst en meters avstand mellom personer. I Norge defineres personer som har vært innenfor to meters avstand i minst 15 minutter fra en smittet, som nærkontakter (se lovdata). Denne avstanden er gitt for å fange opp alle som kan ha vært utsatt for smitte. Når det anbefales minst en meters avstand mellom passasjerer er hensikten å begrense risikoen for smitte. Jo lengre reisen er, jo viktigere er det å opprettholde god avstand. De andre beskrevne tiltakene vil også bidra til å redusere smitterisikoen, og derfor kan anbefalt avstand mellom passasjerer på offentlig kommunikasjon justeres noe i forhold til den generelle anbefalingen.”

Du skal selvsagt ikke reise hvis du er syk med symptomer som er forenlig med coronavirusinfeksjon (feber, forkjølelse etc). Det er også viktig med god håndhygiene (håndvask, evt desinfeksjon).

Vedr munnbind sier Folkehelseinstituttet at de ikke anbefaler generell bruk av munnbind eller ikke-medisinske ansiktsmasker i befolkningen. Velger man likevel å bruke munnbind skal man Ikke kjøpe munnbind som trengs i helsetjenesten (munnbind klasse II eller IIR, eller åndedrettsvern). Det skader jo ikke å bruke munnbind, og som risikopasient kan du jo evt bruke munnbind på steder hvor du kan møte mange mennesker (butikken, forelesningssal, offentlig transport etc).

Jeg vil anbefale at du ser igjennom de påbud og anbefalinger som er gitt av helsemyndighetene. Du finner dette ved å bruke linken:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/kollektivtransport/

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Kawasaki og Corona
13. mai 2020
Hei, vi har 2 barn med Brugada syndrom - lurer på hvordan dette sees på med tanke på evt. utviklinga av Kawasaki-syndrom. Har lest en del om at det kan være sammenheng mellom Corona og utvikling av Kawasaki hos flere barn for tiden... spesielt i områder der det er mye Corona-smitte.... Hvordan er det med tanke på Brugada - er det livsfarlig å utvikle Kawasaki, siden det henger så veldig med hjertet...? Bør vi ikke ha noen lekevenner hjemme hos oss nå inntil Corna-tiden er over? Vi har vært veldig forsiktige med det inntil nå - det er først nå barna er levert på skolen (de er 6 og 9). 

Svar:
Hos barn som har hatt coronavirusinfeksjon er det (spesielt fra Italia) beskrevet at en liten gruppe har fått såkalt ”Kawasaki-liknende sykdom.” De har hatt feber, utslett, røde øyne, sprukne lepper og hovne lymfekjertler på halsen slik man finner det ved Kawasaki syndromet. Fra England er det beskrevet noen slike pasienter som har utviklet sjokk (sirkulasjonskollaps med blodtrykksfall) i behov av intensivbehandling (”Kawasaki disease shock syndrome”). Noen av disse har også hatt hjerteaffeksjon med utvikling av aneurysmer (lokale utvidelser av blodårer) på kransarteriene i hjertet, slik man ser det hos 2-5% av pasienter med Kawasaki syndrom. Man har ikke funnet noen klar årsak til Kawasaki syndromet, men antar at det skyldes immunologiske reaksjoner på infeksjoner, fortrinnsvis virusinfeksjoner. Det ser ut til at coronavirus kan utløse et slikt sykdomsbilde. Med hensyn til pasienter med Brugada syndrom og coronavirus infeksjon skriver hjerteavdelingen ved Rikshospitalet følgende:

 asienter med Brugada syndrom som ikke har hjertestarter og som i utgangspunktet oppfattes å være i lav risiko for alvorlig arytmi, har, så vidt vi vet, ingen økt risiko. Du skal likevel bruke febernedsettende dersom du har feber over 38,5 grader. Dersom dette ikke er tilstrekkelig må du kontakte fastlege/legevakt med tanke på sykehusinnleggelse med hjerterytmeovervåking. Du må da informere helsepersonell om Brugada-diagnosen slik at man på vanlig måte unngår medisiner som bør/skal unngås (www.brugadadrug.org).

Det er fint at dere følger smittevernrådene fra helsemyndighetene nøye. Dere kan lese detaljer om dette på Folkehelseinstituttets hjemmesider. Bruk linken: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

Det er ikke noe i veien for at barna kan ha venner på besøk. Vennene må imidlertid være friske, og de siste par ukene ikke ha vært i kontakt med pasienter som er smittet med cornavirus.

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Pollen og hustøvallergisk samt høysensitiv
12. mai 2020
Jeg(43 år) er allergisk og høysensitiv(for mye) og legen min var akkurat på tur for å videreutrede meg da korona inntraff,så det ble utsatt.Allergimedisinene jeg går på er ikke gode nok.Jeg er fremdeles tett,hoster,snørrer,klør og alt det som hører med. Er jeg i risikogruppen?

Svar:
Slik jeg tolker opplysningene du gir, har du en luftveisallergi som ikke er fullt utredet. I henhold til Folkehelseinstituttet er pasienter med tydelig nedsatt lungefunksjon i risikogruppen for alvorlig sykdom med coronavirus. Med mindre du har en alvorlig asthma med nedsatt lungefunksjonen, er du ikke i noen risikogruppe for å utvikle en alvorlig coronavirusinfeksjon om du skulle bli smittet. Du vil tåle en vanlig coronavirusinfeksjon godt. Det er imidlertid viktig at du overholder smitteforebyggende råd og påbud slik helsemyndighetene angir. Du kan lese mere detaljer om dette på Folkehelseinstituttets hjemmeside. Bruk internettadressen fhi.no.

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

aortastenose og covid 19
08. mai 2020
Hei. Min mann har aortastenose. Bør jeg få legeerklæring på at jeg skal fortsette med hjemmeundervisning, eller er det trygt for ham at jeg sender mine barn på skolen?

Aortastenose hos voksne er en ganske stabil situasjon. Han er ikke i noen spesiell risikogruppe i henhold til kriteriene fra helsemyndighetene. Skulle han bli smittet vil han reserver for å tåle en vanlig coronavirusinfeksjon. Det er derfor ikke grunn for at du skulle ha hjemmeundervisning eller for at dere ikke kan sende barna på skolen. Dere må selvsagt ivareta vanlige smitteforebyggende tiltak slik helsemyndighetene foreskriver, og de regler som gjelder for skoler etter at de åpnet. Se ellers nærmere informasjon på Folkehelseinstituttets hjemmesider (fhi.no).

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

AV-blokk, barnehage, covid-19
30. april 2020
Hei! Har ei datter på snart 2,5 år. Medfødt hjertefeil, AV-blokk grad 1-2 og ASD. Hadde PDA, men denne fikk hun lukket i begynnelsen av februar 2020. Hun har vært hjemme fra barnehage siden denne korona situasjonen startet og vi tenker veldig på om vi tørr sende henne i barnehage. Hvordan er det med hjerterytmefeil og korona? Og sånn i forhold til at hu lukket ductus i februar? Mvh bekymret mamma

Svar:
Det er lite kjent om hvordan coronavirusinfeksjon påvirker hjerterytmeforstyrrelser. AV-blokk grad 1 og 2 er milde forstyrrelser i hjerterytmen, og det er lite sannsynlig at disse typene AV-blokk vil påvirkes av coronavirus. De rytmeforstyrrelsene som Kardiologisk avdeling Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet klassifiserer i risikogruppen for coronavirusinfeksjon er helt andre og alvorligere typer.

Når det gjelder hjertefeilen hennes er ASD en moderat feil som i relativt liten grad påvirker hjertets funksjon. Hennes duktus ble lukket for nesten tre måneder siden (jeg antar at det skjedde med et kateterinngrep med innsettelse av ”paraply”). Duktus vil etter så lang tid være anatomisk lukket pga trombosering og bindevevsdannelse, og hun er derfor å regne som frisk mht dette. Datteren deres er derfor ikke å anse å være i noen risikogruppe. Det er derfor ikke noe i veien for at hun kan gå i barnehagen.

Smitterisikoen blant barn generelt er liten. Det er heller ikke holdepunkter for at hjertebarn er mer utsatt for smitte enn andre. Erfaringene med coronasmittede barn er at de får en mild sykdom. Datteren deres vil ha gode reserver for å kunne tåle en slik sykdom hvis hun skulle bli smittet. Ellers gjelder helsemyndighetenes råd/påbud om at barn som er syke med luftveissymptomer (snue, hoste, feber) ikke skal gå i barnehagen, det skal anvendes hyppig håndvask, unngå offentlig transport etc. Jeg går ut fra at dere allerede har fått god informasjon fra barnehagen om hvordan dere skal forholde dere. Dere kan lese mere detaljer om dette på Folkehelseinstituttets hjemmesider ved å bruke linken:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Dere finner også nyttig informasjon på hjemmesiden til Foreningen for Hjertesyke Barn:

https://www.ffhb.no/aktuelt/hjertesyke-barn-og-korona/

Barnehjerteavdelingen ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet har også omtalt hjertebarn og coronavirusinfeksjon. Se lenken:

https://ehandboken.ous-hf.no/document/136830

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Hjerteoperasjon og korona
27. april 2020
Hei! Vi har fått innkalling til operasjon for barnet vårt i sommer, dette er barnets (10 år) første hjerteoperasjon. I innkallingen står det at pga korona kan bare en av foreldrene være med på sykehuset. Samtidig var vi til hjertekataterisering i mars, også under korona, da fikk vi begge være med. Stemmer det at vi pga koronapandemien ikke har rett til å få være tilstede begge to når det er snakk om hjerteoperasjon? Selv om bare en av oss kan være med på sykehuset, skulle vi veldig gjerne vært i Oslo begge to i tilfelle det skulle tilkomme komplikasjoner. (Vi bor langt unna) Den som ikke er med på sykehuset kan bo hos familie, men har vi krav på fri fra jobb og dekt reise for begge to?

Svar:
Begrensningen OUS har satt om at kun en av foreldrene får være med inn på sykehuset, er smittefaglig begrunnet. Jeg kan ikke finne denne anbefalingen eksplisitt i noen av de nasjonale veilederne. Men OUS har nok tilstrekkelig rettslig grunnlag i egne faglige vurderinger til å sette en slik begrensning.

 

Dere kan begge få dekket reiseutgifter. Jeg kan ikke se noen grunn til at dette stiller seg annerledes fordi begge ikke kan være tilstede samtidig inne på sykehuset. Dere kan ha rett til pleiepenger i forbindelse med innleggelsen og eventuelt en periode etter utskriving. Er vilkårene for pleiepenger oppfylt har dere også rett til fri fra jobb. Innvilges det ikke pleiepenger til begge, må det undersøkes hos arbeidsgiver om det kan innvilges lønnet eller ulønnet permisjon.

Med vennlig hilsen
jurist Atle Larsen

 

Postoperativ pulmonal stenose
17. april 2020
Hei, i rettleiaren frå Norsk barnelegeforening som gjeld kva barn som bør vurderast å få tilbod om heimeundervisning/ikkje gå i barnehage, vert det lista opp barn og unge med ikkje-opererte alvorlege hjartefeil. Me har ei snart fire år gamal jente som er operert for TGA, men som etter operasjonen fekk påvist pulmonal stenose, pga arrdanningar. Ho er ikkje operert for dette, då hastigheten er stabilt høg, og ho ikkje viser symptomer på at det påverkar henne. Då spørsmålet vart retta til sjukehuset om ho burde haldast heime frå bhg, viste dei til rettleiaren frå Norsk barnelegeforening. Vert hennar pulmonal stenose rekna som "ikkje-operert alvorleg hjartefeil"?

Svar:
Datteren deres er vellykket operert for transposisjon av de store arteriene (TGA), men har en restdefekt i form av en pulmonalstenose. Stenosen er stabil, og påvirker i liten grad hennes fysiske funksjonsevne. Den er ikke å anse som noen ”ikke-operert alvorlig hjertefeil.” Hun er derfor ikke i noen risikogruppe, og kan gå i barnehagen med ivaretakelse av de smitteforebyggende tiltakene som helsemyndighetene har anbefalt/påbudt.

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

 

Kardiomyopati (Hocm)
17. april 2020
Mor til ei Jente på 16 som har Hjertefeilen kardiomyopati Hocm. Operert 2 gonger bruker fast betablokker. Bør ho ha heimeskule når skule starter opp igjen? Og korleis forholde oss til at ho er i risiko gruppe når familien rundt ho no er begynt på skule og barnehage?

Svar:
Utfra kunnskapsgrunnlaget vi har nå, ser det ut til at risikoen for alvorlig Covid-19 er svært lav både hos barn generelt og hos barn med kroniske sykdommer og/eller redusert immunforsvar. Norsk Barnelegeforening sier i sin veiledning: ”Barn og unge har så langt ikke vist å ha risiko for alvorlig forløp av covid-19. Kunnskapsgrunnlaget er imidlertid begrenset, og det kan derfor være barn og unge som bør unngå oppmøte i barnehage eller skole for å minske smitterisiko. Hvilke barn dette gjelder, bør avklares i samråd mellom barnas foresatte og behandlende lege.”

Dere kan lese mer om dette ved å bruke linkene til Barnelegeforeningens veiledning:

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-barnelegeforening/veiledere/informasjon-veiledere-og-prosedyrer-for-barn-og-covid-19/

og

https://www.legeforeningen.no/contentassets/14b5140eb743406aa07b3e3b0912fe70/coronavirus_vurdering-av-barn-med-kronisk-sykdom-og-skoleapning-140420.pdf

Slik jeg oppfatter hjertesykdommen til datteren deres er det ikke noe i veien for at hun kan gå på skolen med ivaretakelse av de smitteforebyggende tiltakene som helsemyndighetene har bestemt. Barnehjerteavdelingen ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet har gitt informasjon om hjertebarn i relasjon til coronavirusepidemien. De skriver der: ”Pga. helt spesielle forhold finnes en veldig liten gruppe hjertesyke barn som vi anbefaler å beholde hjemme inntil videre ut fra et føre-var-prinsipp. Dette gjelder veldig få barn og familier, og disse har allerede fått beskjed av oss eller av deres lokale barnekardiolog.” Hvis barnet deres skulle ha hjemmeskole, burde dere altså allerede ha fått beskjed om dette. For mer informasjon kan dere bruke linken:

https://ehandboken.ous-hf.no/document/136830

Sentrale punkter er at ingen elever skal gå på skolen hvis de får symptomer på sykdom som kan bety smitte med coronavirus (feber, forkjølelse etc). Man skal unngå å bruke kollektiv transport, anvende hyppig håndvask og desinfeksjon. Skolen må ha tilrettelagt forholdene i henhold til helsemyndighetenes råd og veiledning (avstand mellom pultene, små grupper, soneinndeling av skolegården etc). Dere vil få detaljert veiledning om dette fra skolen deres før den åpner.

Hvis familien rundt datteren deres er friske og ivaretar nødvendige smitteforebyggende tiltak kan de gå i barnehage og skole. Hvis noen av disse blir syke, må datteren deres mest mulig unngå kontakt med dem til de blir friske. Hvordan dette konkret skal gjøres avhenger av de praktiske mulighetene boforholdene tillater (f eks om hun kan ha eget rom i en annen etasje, tilgang til eget bad, evt  forbigående kan bo hos familie eller venner hvor det ikke er sykdom). Folkehelseinstituttet skriver følgende: Dersom en i husstanden har akutt luftveisinfeksjon, men ikke blir testet for covid-19, kan de andre i husstanden leve som vanlig. Husstandsmedlemmene er ikke i karantene, men de bør være ekstra oppmerksomme på egne symptomer. Hvis de får symptomer på luftveisinfeksjon, bør de selv holde seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet.”  Og de skriver videre: ”Det er svært viktig at alle som har feber, forkjølelse, vond hals eller symptomer på luftveisinfeksjon, holder seg hjemme. I Norge blir mange testet for covid-19, men så langt har kun om lag 5 prosent (1 av 20) av alle testede fått påvist koronavirus. Det er med andre ord svært mange luftveisinfeksjoner som skyldes noe annet enn koronavirussykdom. I og med at covid-19 kan gi diffuse og lette symptomer, og vi ikke har kapasitet til å teste alle, gir vi et generelt råd om at hele denne store gruppa skal holde seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet.”

Ved sykdom i husstanden kan dere ta kontakt med det lokale helsevesenet for å be om at det blir gjort testing for coronavirus. Dere vil da få nødvendige instrukser om hvordan testingen kan foregå, og hvordan dere skal forholde dere i påvente av resultatet. Den som er syk må best mulig isoleres innenfor husstanden til testresultatet er avklart.

Dere kan lese detaljer om disse forholdene på Folkehelseinstituttets hjemmesider. Bruk linken:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/?term=&h=1#raad-til-proerende-til-personer-som-er-i-risikogrupper

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Pulmonal hypertensjon
16. april 2020
Et barn som har en banding, vil det komme under risikogruppen? Hvor går i såfall grensa på hva som er lett grad å ikke av pulmonal hypertensjon?

Svar:
Banding av lungearterien gjør ikke at barnet tilhører noen risikogruppe.

I henhold til Oslo universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet sin uttalelse er pulmonal hypertensjon en risikogruppe, uten at det sies noe eksplisitt om grenser for trykkøkningen i lungekretsløpet. Diagnosen økt trykk i lungekretsløpet (pulmonal hypertensjon) vil vanligvis være stillet ut fra trykkmålinger ved hjertekateterisering eller estimert ut fra dopplerregistreringer ved ekkokardiografi. Verdens helseorganisasjon (WHO) deler pulmonal hypertensjon inn i fem grupper avhengig av påvirkningen på fysisk funksjonsevne. Grad I medfører ikke begrensning i fysisk funksjonsevne, mens grad V medfører symptomer (anstrengt pust, trøtthet m m) ved enhver fysisk aktivitet. Slik OUS formulerer det forstår jeg det slik at alle grader av pulmonal hypertensjon må regnes inn i risikogruppen. Risikoen er jo først og fremst knyttet til alvorlig coronavirusinfeksjon med lungebetennelse, hvor barn med pulmonal hypertensjon vil kunne ha reduserte reserver for å kunne stå i mot en slik infeksjon.

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Operert jente for VSD, men fremdeles lekkasje i klaff
15. april 2020
Hei! Jeg har ei jente som er snart 14 år. Hun er operert for VSD, da 2 år gammel. Jeg som mor skal begynne på jobb igjen etter uker med hjemmekontor. Jobber i bhg. Må jeg ta noen spesielle hensyn til datteren min pga lekkasjen hun enda har i klaffen da? Er hun såpass i risikogruppen at jeg burde forlenge hjemmekontor? Hilsen veldig usikker mor

Svar:
En VSD som er operert og hvor det er en liten restlekkasje vil i liten grad påvirke hjertets funksjon. Datteren din vil derfor ikke være i noen risikogruppe. I utgangspunktet har hjertepasienter ikke større risiko for å få coronavirusinfeksjon enn andre. De aller fleste barn som smittes får en mild form for sykdom, og datteren din vil ha gode reserver for å kunne tåle en slik infeksjon. Jeg anser at du kan arbeide i barnehagen under ivaretakelse av de smitteforebyggende tiltak som iverksettes av helsemyndighetene. Hvis det er deler av arbeidet som kan utføres fra hjemmekontor, vil jo det redusere smitterisikoen ytterligere. Erfaringer med coronavirusepidemien så langt er imidlertid at barn (f eks i barnehage) i svært liten grad er smittebærere eller blir syke.

Barnehagene åpner i nær fremtid fordi Helsemyndighetene anser det som medisinsk forsvarlig. De vil før åpningen skjer komme ut med praktiske råd og retningslinjer for både barn, foreldre og personell. Du vil i forkant kunne lese detaljert om dette på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no) som kontinuerlig oppdateres. Bruk lenken:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Du må, som oss alle, i størst mulig utstrekning unngå smitte ved å ivareta nødvendige forebyggende tiltak i henhold til råd og bestemmelser gitt av helsemyndighetene. Dette betyr å unngå kontakt med barn/personer som kan ha coronasykdom (feber, forkjølelssymptomer) og individer som er i karantene (er syke, har vært i utlandet, eller som har vært i kontakt med syke eller smittede personer), unngå offentlig transport og andre reiser mest mulig, holde avstand til andre ved besøk på butikken, sette til side unødige ærender, sosiale kontakter og sammenkomster, ivareta god håndhygiene m m.

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

Barnet med hjertefeil
15. april 2020
Hei. Mitt barn har Pulmunalstenose av lettgrad - så barnet er helt fin ellers. Kan barnet bare gå i barnehagen?

Svar:
Fra Barnekardiologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og fra et samlet barnekardiologisk miljø i Norge er anbefalingen at barn med hjertesykdom kan starte i barnehage og på skolen sammen med alle andre barn. På grunn av helt spesielle forhold finnes en liten gruppe hjertesyke barn som bør beholdes hjemme inntil videre ut fra et føre-var-prinsipp. Dette gjelder veldig få barn og familier, og disse har allerede fått beskjed om dette av OUS eller av deres lokale barnekardiolog.

Barnet ditt kan i henhold til dette gå i barnehagen. Skrivet fra OUS kan du lese ved å bruke lenken: 

https://ehandboken.ous-hf.no/document/136830

Følg ellers anbefalinger fra Folkehelseinstituttet (FHI) og myndighetene forøvrig.

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

 

Aortastenose
15. april 2020
Hei. Vi har en gutt på 2 år som har moderat-alvorlig valvulær aortastenose, bikuspid aortaklaff. Han er på kontroll hver 3 mnd. Ingen problemer i det daglige. Han er ikke operert, usikkert når han må opereres. Må bare forsikre meg om at ikke dette går under "ikke-operert alvorlig hjertefeil", og at det er ok å sende han i barnehage? På forhånd takk for svar.

Svar:
Feilen gutten deres har er moderat alvorlig, og vil ikke komme inn under risikogruppen ”barn med ikke-operert alvorlig hjertefeil.” Barnet deres kan i henhold til dette gå i barnehagen. Fra Barnekardiologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og fra et samlet barnekardiologisk miljø i Norge er anbefalingen at barn med hjertesykdom kan starte i barnehage og skole sammen med alle andre barn. På grunn av helt spesielle forhold finnes en meget liten gruppe hjertesyke barn som bør beholdes hjemme inntil videre ut fra et føre-var-prinsipp. Dette gjelder veldig få barn og familier, og disse har allerede fått beskjed om dette av OUS eller av deres lokale barnekardiolog. Skrivet fra OUS kan du lese ved å bruke lenken: 

https://ehandboken.ous-hf.no/document/136830

Følg ellers anbefalinger fra Folkehelseinstituttet (FHI) og myndighetene forøvrig.

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

 

innfuelensa
14. april 2020
er ikke infuelensa også et coronavirus?er begge skåret under under en kam,slik at innfulensaen er blitt med coronastattestikken?

Svar:
Det nye koronaviruset SARS-CoV-2 er et tidligere ukjent virus som forårsaker det aktuelle utbruddet av sykdommen covid-19. Viruset er i slekt med et annet koronavirus som var årsaken til utbruddet av SARS-epidemien i 2002/2003, men er ikke det samme viruset.

Influensavirus tilhører en annen virusfamilie. Ofte identifiseres influensavirus som tilhørende type A eller B.

Koronavirusfamilien omfatter mange ulike virus som kan gi luftveisinfeksjon. Mange koronavirus gir bare forkjølelse, mens andre kan gi mer alvorlig sykdom. Det er mange likhetspunkter i det kliniske sykdomsbildet forårsaket av coronavirus og influensavirus, og vi snakker gjerne om ”influensliknende sykdom.”

I coronastatistikken inkluderes bare pasienter hvor det er påvist SARS-CoV-2. Influensavirus regnes ikke inn i statistikken over coronavirus.

Du kan lese mer detaljert om dette på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no). Bruk lenken:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Begrensning i forhold til Diagnose.
14. april 2020
Hei, Er opr.6 ganger for Fallot`s terade og WPW og lurer på om det er noe økt risiko / forhåndsregler som burde tas i forbindelse med Covid-19. jobber til daglig som badevakt i 100%stilling men er nå forespeilet å måtte tre inn i helsetjenesten, avlastningshjem for funksjonshemmede og av den grunn lurer jeg på om det er noe jeg burde tenke over? evt be om annet tjeneste sted? 

Svar:
Du er operert en rekke ganger for Fallots tetrade og har i tillegg WPW-syndrom. Jeg går ut fra at hjertefeilen din er godt repareret, og at du som badevakt har en god fysisk funksjonsevne. I utgangspunktet har hjertepasienter ikke større risiko for å få coronavirusinfeksjon enn andre. De fleste får en mild form for sykdom, og du vil ha gode reserver for å kunne tåle en slik infeksjon. Problemet er de alvorlige coronavirusinfeksjonene med lungebetennelse, som av og til krever intensivbehandling. Det er sannsynlig at du har noe nedsatt kapasitet for å stå i mot en slik infeksjon selv om du per definisjon ikke er å anse å være i risikogruppen.

Du må i størst mulig utstrekning unngå smitte ved å ivareta nødvendige smitteforebyggende tiltak i henhold til råd og bestemmelser gitt av helsemyndighetene. Dette betyr å unngå kontakt med pasienter som kan ha coronasykdom (feber, forkjølelssymptomer) og individer som er i karantene (er syke, har vært i utlandet, eller som har vært i kontakt med syke eller smittede personer), unngå offentlig transport og andre reiser mest mulig, holde avstand til andre ved besøk på butikken, sette til side unødige ærender, sosiale kontakter og sammenkomster, ivareta god håndhygiene m m. Folkehelseinstituttet oppdaterer kontinuerlig sine råd og påbud. Du finner disse på lenken:
 https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Med hensyn til å arbeide ved et avlastningshjem for funksjonshemmede bør du kunne gjøre det. Forutsetningen er at hjemmet ivaretar adekvate smitteforebyggende tiltak i overenstemmelse med helsemyndighetenes råd og bestemmelser. Det må være tilgang til medisinsk vurdering og testing for coronavirusinfeksjon av lege hvis beboere eller hjelpepersonell skulle få symptomer som kan tilsi at de er smittet. Det må være nok tilgang på smittevernutstyr, på forhånd gis en god opplæring ved helsepersonell med spesialkompetanse i smittevern, og rutiner og praktisk arbeid i hjemmet må skje under supervisjon av helsearbeidere med god kompetanse. Hvis det er beboere i hjemmet som får coronavirusinfeksjon må du slippe å være i kontakt med dem.

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

Gutt 7 år født med kristisk coarktasjon og bikuspid aortaklaff- risikogruppe for Corona?
14. april 2020
Hei, skolen åpner igjen og min sønn går i 2.klasse. Er det noen ekstra tiltak vi bør gjøre eller kan han begynne på skolen som alle andre? Skolen vil ha 14 elever i hver klasse, men felles toaletter, felles garderobe og felles friminutt( det vil være ca 200 elever på skolen). Han ble hjerteoperert da han var 9 dager gammel(har fremdeles bikuspid aortaklaff). Var på siste kontroll november 2018 og de er fremdels fornøyd med operasjons-resultatet. Jeg opplever han som frisk i hverdagen, stort sett i aktivitet hele dagen, selv om han ikke er like utholdende som jevnaldrene.

Svar:
Siden spørsmålet ditt ble sendt inn har jo skolene åpnet, og det er kommet retningslinjer fra helsemyndighetene for hvordan skolene skal håndtere dette. Dere er sikkert allerede blitt informert, både gjennom skolen deres, aviser og kanskje på hjemmesidene for Folkehelseinstituttet. Gutten deres er vellykket operert for hjertefeilen sin, og har en god fysisk funksjonsevne. Han er således ikke i noen spesiell risikogruppe. Smitterisikoen blant barn generelt er liten. Det er heller ikke holdepunkter for at hjertebarn er mer utsatt for smitte enn andre. Erfaringene med coronasmittede barn er at de får en mild sykdom. Gutten deres vil ha gode reserver for å kunne tåle en slik sykdom hvis han skulle bli smittet. Ellers gjelder helsemyndighetenes råd/påbud om at barn som er syke med luftveissymptomer (snue, hoste, feber) ikke skal gå på skolen, det skal best mulig holdes avstand mellom elevene både i klasserom og i skolegården, anvendes hyppig håndvask, unngå offentlig transport etc. Dere kan lese mere detaljer om dette på Folkehelseinstituttets hjemmesider ved å bruke linken:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Dere finner også nyttig informasjon på hjemmesiden til Foreningen for Hjertesyke Barn:

https://www.ffhb.no/aktuelt/skoler-gjenapne/

Barnehjerteavdelingen ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet har også omtalt hjertebarn og coronavirusinfeksjon. Se lenken:

https://ehandboken.ous-hf.no/document/136830

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

bikuspid aortaklaff og corona
13. april 2020
Hei. Jeg har bikuspid aortaklaff og går til kontroll hver 3.år, jeg skulle vært på kontroll nå men det har nok blitt utsatt pga Corona. Det står veldig forskjellig om medfødt hjertefeil og risikogrupper, jeg forstår at jeg ikke har en større fare for å bli smittet, men regnes denne hjertefeilen som risikogruppe?

Svar:
Bikuspide aortaklaffer er i utgangspunktet en ukomplisert form for hjertefeil, hvor klaffene vanligvis fungerer godt. Av og til kan det utvikles noe tranghet i klaffene. Dette skjer i såfall  gradvis gjennom livet, og kan etter hvert bety en ekstra belastning for hjertet, vanligvis når pasienten når en relativt høy alder. Selve hjertekamrene fungere normalt, så hvis det ikke er noen tranghet i klaffene av betydning vil pasienten ha en normal fysisk funksjonsevne. Jeg går ut fra at dette er tilfelle for ditt vedkommende. Jeg vil derfor ikke oppfatte deg å være i noen risikogruppe hvis du ellers er frisk.

Vanligvis er en coronavirusinfeksjon en relativt mild sykdom, og du vil ha gode reserver for å klare en slik infeksjon. Det er mer bekymringsfullt hvis du skulle få en alvorlig infeksjon med lungebetennelse. Jeg anser imidlertid at du vil ha (nært) like gode reserver for å kunne stå i mot en alvorlig infeksjon som hjertefriske personer. Du må, som oss alle, i størst mulig utstrekning unngå smitte med coronavirus, ved å ivareta nødvendige smitteforebyggende tiltak i henhold til råd og bestemmelser gitt av helsemyndighetene. Dette betyr å unngå kontakt med pasienter som kan ha coronasykdom (feber, forkjølelssymptomer) og individer som er i karantene (er syke, har vært i utlandet, eller som har vært i kontakt med syke eller smittede personer), unngå offentlig transport og andre reiser mest mulig, holde avstand ved besøk på butikken, sette til side unødige ærender, sosiale kontakter og sammenkomster, ivareta god håndhygiene m m.

Du kan lese detaljert om hvordan man praktisk skal forholde seg til helsemyndighetenes råd og påbud på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no). Bruk lenken:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

17 gammel gutt hjerteoperert 2 ganger
13. april 2020
Lurer på om jeg kan sende min 3 klassing på skolen når den åpner. Bakgrunn. Broren operert for ebstein anomaly som 4 åring i Paris etter carpentier metode med halvfontan. Som 15 åring ble halvfontan reversere og hull mellom forkamerene tettet.

Svar:
Helsemyndighetene anser det trygt snart å åpne barnehager og skoler (først for de laveste skoletrinnene og deretter for øvrige trinn i grunnskolen). Dette vil skje i nært samarbeid med skolemyndighetene i de enkelte kommunene. Folkehelseinstituttet vil i forkant komme ut med praktiske råd og retningslinjer for både barn, foreldre, barnehagepersonell og lærere. Den enkelte skole vil trolig sende ut informasjon til foreldrene før den åpner og åpningen skje i nært samarbeid med dere. Dere vil før skolen åpner kunne lese detaljert om dette på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no) som kontinuerlig oppdateres. Bruk lenken:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Gutten deres som er 17 år har vært operert to ganger for et komplekst hjertefeil. Fontanopererte klassifiseres som tilhørende risikogruppen. Selv om det i hans tilfelle dreier seg om halvfontan med reversering, oppfatter jeg det som at hjertefeilen hans ikke er fullt repareret. I utgangspunktet har hjertepasienter ikke større risiko for å få coronavirusinfeksjon enn andre. Erfaringene fra coronavirusepidemien hittil tyder på at det er lite smitte mellom skolebarn og oftest bare blir en lett sykdom hos de som evt smittes. Gutten deres vil ha gode reserver for å kunne tåle en slik infeksjon.

En annen situasjon er en alvorlig coronavirusinfeksjon med lungebetennelse, som i noen tilfeller vil kreve intensivbehandling. Trolig har gutten deres pga hjertefeilen ikke samme reserver for å stå i mot en slik infeksjon som friske ungdommer. Han må derfor i størst mulig utstrekning unngå smitte med coronavirus, ved å ivareta nødvendige forebyggende tiltak i henhold til råd og bestemmelser gitt av helsemyndighetene. Dette betyr å unngå kontakt med pasienter som kan ha coronavirussykdom (feber, forkjølelsesymptomer) og individer som er i karantene (er syke, har vært i utlandet, eller som har vært i kontakt med syke eller smittede personer), unngå offentlig transport og andre reiser mest mulig, holde avstand til andre ved besøk på butikken, sette til side unødige sosiale kontakter og tilstelninger, ivareta god håndhygiene m m.

Jeg skjønner godt at dere er engstelige for å sende tredjeklassingen deres i skolen når den åpner, ikke minst med tanke på at han kan ta virus med hjem og smitte broren som har hjertefeil. Likevel burde det være trygt hvis dere og skolen ivaretar de råd og bestemmelser som vil komme i forbindelse med dette.

Foreningen for Hjertesyke Barn har nyttig informasjon om hjertebarn og coronavirus på sin nettside. Det er der også en lenke til et dokument fra Barnehjerteseksjonen ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, som omtaler risikogrupper og andre aspekter av coronavirusepidemien. Du finner dette ved å bruke lenken:

 https://www.ffhb.no/aktuelt/informasjon-om-1/

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

Jobbe direkte mot smittede pasienter.
11. april 2020
Hei! Jeg er operert for Vsd som barn. Jeg har vært hjertefrisk siden operasjonen og er generelt lite syk. Jeg jobber i en bolig for funksjonshemmede, ingen er smittet der. Det er opprettet en beredskapsplan ved eventuell smitte hos beboer hvor man skal gå i 12 timers skift inne hos den smittede beboeren. Hvis dette eventuelt oppstår, så er jeg veldig usikker på hvordan jeg skal stille meg til det?Med en operert vsd er jeg ikke i risikogruppen, men jeg ser på sidene til vmh at det anbefales at man ikke jobber direkte med coronasyke. Har dere noen råd om dette?

Svar:
Helsemyndighetene definerer hjerte-karsykdom som en av risikogruppene ved coronavirusinfeksjon. Med hjerte-karsykdom mener man vanligvis forkalkninger (aterosklerose) og tranghet i blodårer som kan lede til hjerteinfarkt, brystsmerter (angina) eller hjerneslag, og tilstander med for høyt blodtrykk. De sier ikke noe eksplisitt om medfødte hjertefeil. Ventrikkel septum defekten din er lukket og hjertet ditt fungerer normalt. Jeg anser derfor at du ikke er i risikogruppen.

Arbeid i direkte kontakt med en coronasyk pasient vil kreve at man ikke selv er i noen risikogruppe (som du ikke er). Skal pasienten bli værende i sin egen bolig kreves det at gode smitteforebyggende regimer ivaretas (munnbind, hansker, stellefrakk, desinfeksjonsmidler etc). Det kreves god opplæring på forhånd og tilgang på nødvendig smittevernutstyr. Profesjonelle helsearbeidere med spesialkompetanse i smittevern må være involvert i opplæringen av personalet som skal være i kontakt med pasienten, og supervisere rutiner og praksis. Pasienten må også kunne vurderes av lege hvis tilstanden forverrer seg, med tanke på behov for spesiell medisinsk behandling eller overflytting til sykehus. Under disse betingelser anser jeg at det ikke er noe i veien for at du arbeider i kontakt med en coronasmittet beboer. Jeg går ut fra at dere nøye vil diskutere lokalt i teamet omkring pasienten hvordan omsorgen skal organiseres. Noen vil være motivert for å ta oppgaver med nærkontakt med pasienten, mens andre kan ha grunner for å be seg fritatt. Mange norske helsearbeidere gjør i dag en stor innstas for coronasyke (ikke minst i intensivavdelinger), og styrer klar av smitte fordi de ivaretar gode smitteforebyggende rutiner.

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

Er jeg i risikogruppen?
10. april 2020
Hei, Jeg har sinustakykardi ( siden 2010, når jeg fant det ut). Jeg er 28 år. Er jeg i risikogruppen for Coronavirus hvis jeg har sinustakykardi? Jeg jobber i barnehage og vil veldig gjerne gå på jobb, når barnehagen åpnes gjen. Tusen takk! 

Svar:
Helsemyndighetene definerer hjerte-karsykdom som en av risikogruppene ved coronavirusinfeksjon. Med hjerte-karsykdom mener man vanligvis forkalkninger (aterosklerose) og tranghet i blodårer som kan lede til hjerteinfarkt, brystsmerter (angina) eller hjerneslag, og tilstander med for høyt blodtrykk. De sier ikke noe eksplisitt om hjerterytmeforstyrrelser av typen sinustachycardi. Det er lite kjent om hvordan coronavirusinfeksjon virker inn på hjerterytmen. Sinustachycardi er imidlertid en godartet tilstand hvor hjertet arbeider effektivt også under episodene med tachycardi. Jeg vil derfor anse at du ikke er i riskogruppen.

I utgangspunktet har hjertepasienter ikke større risiko for å få coronavirusinfeksjon enn andre. De fleste får en mild form for sykdom, og vil ha gode reserver for å kunne tåle en slik infeksjon. Du må likevel i størst mulig utstrekning unngå smitte ved å ivareta nødvendige forebyggende tiltak i henhold til råd og bestemmelser gitt av helsemyndighetene (med tanke på at noen får et alvorligere forløp). Dette betyr å unngå kontakt med pasienter som kan ha coronasykdom (feber, forkjølelssymptomer) og individer som er i karantene (er syke, har vært i utlandet, eller som har vært i kontakt med syke eller smittede personer), unngå offentlig transport og andre reiser mest mulig, holde avstand til andre ved besøk på butikken, sette til side unødige ærender, sosiale kontakter og sammenkomster, ivareta god håndhygiene m m.

Barnehagene vil åpne når Helsemyndighetene anser det som medisinsk forsvarlig. De vil før åpningen skjer komme ut med praktiske råd og retningslinjer for både barn, foreldre og personell. Du vil i forkant kunne lese detaljert om dette på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no) som kontinuerlig oppdateres. Bruk lenken:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

Er jeg i risikogruppen?
10. april 2020
Hei! Jeg er litt usikker om jeg er i risikogruppen for Coronavirus. Jeg har sinustakykardi og en medfød hjertefeil, en liten hull, men den er ikke operert og jeg tar ikke noe medisin for det. Jeg har også autoimmun hypotyreose og tar medisin 100 mg hver dag. Jeg er 28 år og jobber i barnehage. 20 april åpner barnehagene igjen og jeg vil gå på jobb. Kan jeg gjøre det? Tusen takk! 

Svar:
Helsemyndighetene definerer hjerte-karsykdom som en av risikogruppene ved coronavirusinfeksjon. Med hjerte-karsykdom mener man vanligvis forkalkninger (aterosklerose) og tranghet i blodårer som kan lede til hjerteinfarkt, brystsmerter (angina) eller hjerneslag, og tilstander med for høyt blodtrykk. De sier ikke noe eksplisitt om hjerterytmeforstyrrelser av typen sinustachycardi. Det er lite kjent om hvordan coronavirusinfeksjon virker inn på hjerterytmen. Sinustachycardi er imidlertid en godartet tilstand hvor hjertet arbeider effektivt også under episodene med tachycardi. Den lille ventrikkel septum defekten vil ikke påvirke hjertet negativt, og en hypotyreose som du får god behandling for vil heller ikke bety noen ekstra risiko. Jeg vil derfor anse at du ikke er i risikogruppen.

I utgangspunktet har hjertepasienter ikke større risiko for å få coronavirusinfeksjon enn andre. De fleste får en mild form for sykdom, og vil ha gode reserver for å kunne tåle en slik infeksjon. Du må likevel i størst mulig utstrekning unngå smitte ved å ivareta nødvendige forebyggende tiltak i henhold til råd og bestemmelser gitt av helsemyndighetene (med tanke på at noen får et alvorligere forløp). Dette betyr å unngå kontakt med pasienter som kan ha coronasykdom (feber, forkjølelssymptomer) og individer som er i karantene (er syke, har vært i utlandet, eller som har vært i kontakt med syke eller smittede personer), unngå offentlig transport og andre reiser mest mulig, holde avstand til andre ved besøk på butikken, sette til side unødige ærender, sosiale kontakter og sammenkomster, ivareta god håndhygiene m m.

Barnehagene vil åpne når Helsemyndighetene anser det som medisinsk forsvarlig. De vil før åpningen skjer komme ut med praktiske råd og retningslinjer for både barn, foreldre og personell. Du vil i forkant kunne lese detaljert om dette på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no) som kontinuerlig oppdateres. Bruk lenken:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

Munnbind
09. april 2020
Hei Har kjøpt kirurgisk munnbind av typen En14683 2, lurer på om det beskytter den som har den på mot virus? Jeg leser alt fra at den gir en betydelig beskyttelse, til at den overhode ikke er til noe nytte for den som har den på. Vil det eventuelt hjelpe å ha på 2 av gangen? Betalte utrolig mye for disse på apoteket.

Svar:
Det munnbind du har kjøpt tilfredssstiller den europeiske standarden for bruk av helsepersonell i forbindelse med kirurgiske inngrep og i andre medisinske settinger for å forhindre at personalet smitter pasienten med bakterier. Munnbindet filtrerer bort 98% av bakteriene som pustes inn mot filteret. Det er ukjent hvor effektivt det er for å filtrere bort virus, som har en langt lavere partikkelstørrelse. Det er også usikkert om det vil hjelpe å ta på to munnbind av gangen. Det svake punkt ved bruken av munnbind er like mye lekkasje ved siden av munnbindet som gjennom selve bindet.

Det er ikke noen generell enighet i fagmiljøene om hvor effektiv beskyttelse munnbind gir mot smitte med coronavirus. Folkehelseinstituttet har gjennomgått vitenskapelige artikler som har vurdert effekten av munnbind på antatt friske personer i befolkningen, og vurdert bruken av munnbind i dagens situasjon. De anbefaler ikke bruk av munnbind til befolkningen, med unntak av pasienter med mistenkt eller påvist covid-19 under transport til eller fra helsetjenesten. Du kan lese detaljer om anskaffelse og bruk av munnbind på Folkehelseinstituttets hjemmeside ved å bruke linken:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/renhold-og-hygiene/

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

Skolestart
08. april 2020
Ja da åpner skolene igjen 27 april å usikkerheten på om jeg skal sende min 7 åring kommer... ville du ha sendt ditt barn tilbake på skolen å sfo dersom det hadde hjertefeil som var operert, men ikke ferdig og flere hull og restdefekter igjen? (Vsd) eller bør vi fortsatt bli hjemme? Så på filmen fra ffhb der forsto jeg det som at man burde gå tilbake når det blir åpnet, men usikker med henne siden legene på riksen sier at slik det ser ut nå?! er hun ikke i en risikogruppe. Hun får lett lungebetennelser ved virus så jeg blir så usikker. Leit å holde henne vekk fra venner om det ikke er nødvendig heller... trenger råd😊

Svar:
Datteren deres har et hjertefeil som jeg oppfatter som vellykket operert, selv om hun har restdefekter i form av VSDer. Jeg kjenner jo ikke detaljene i feilen hennes, men vanligvis er gjenstående VSDer etter operasjon små hull i hjerteskilleveggen, som i mindre grad påvirker hjertets funksjon. Hun vil derfor ikke defineres som tilhørende noen risikogruppe. Foreningen for Hjertesyke Barn har laget en oppdatert sak på sin nettside om dette, hvor det også er en lenke til et dokument fra Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet som omtaler medfødte hjertefeil og risikogrupper i relasjon til coronavirusinfeksjon. Du finner dette ved å bruke lenken:

 https://www.ffhb.no/aktuelt/informasjon-om-1/

I utgangspunktet har hjertepasienter ikke større risiko for å få coronavirusinfeksjon enn andre. Barn får også oftest en lett sykdom, og hun vil ha gode reserver for å kunne tåle en slik infeksjon. Hun må likevel i størst mulig utstrekning unngå smitte med coronavirus, ved å ivareta nødvendige smitteforebyggende tiltak i henhold til råd og bestemmelser gitt av helsemyndighetene. Dette betyr å unngå kontakt med pasienter som kan ha coronavirussykdom (feber, forkjølelsesymptomer) og individer som er i karantene (er syke, har vært i utlandet, eller som har vært i kontakt med syke eller smittede personer), unngå offentlig transport og andre reiser mest mulig, holde avstand til andre ved besøk på butikken etc, sette til side unødige ærender og sosiale kontakter og sammenkomster, ivareta god håndhygiene m m.

Datteren deres bør kunne gå på skolen når den åpner. Helsemyndighetene vil før dette skjer komme ut med praktiske råd og retningslinjer for både elever, foreldre og skolenes personell. Dere vil kunne lese detaljert om dette på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no) som kontinuerlig oppdateres. Bruk lenken:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Skolen vil trolig også sende ut informasjon til dere før den åpner.

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

Aortastenose
08. april 2020
Hej, Vi har en son på 5 år som är född med kritisk aorta stenose, fick ballondialtert sin bicuspide og stenotiske aortaklaff ved 1 dygns alder. Haft stabile verdier med en mild reststenose og en lett til moderat insufficiens. Behandlas inte med någon medicin. Vi upplever dock att han ofta blir relativt sjuk av förkylningar ex hosta som sitter långt ned och feber. Det tar också ganska lång tid före han blir frisk igen. Så har han varit sedan han föddes. Bör vi se honom som en i riskgruppen då? Tänker då speciellt på detta med att bhg ska öppna igen 20/4, om vi hellre bör ha honom hemma. Och vara mer försiktiga vad gäller smitta.

Svar:
Gutten deres har en hjertefeil som jeg oppfatter er vellykket behandlet med ballongdilatasjon. Han har en moderat restdefekt som i liten grad påvirker hjertets funksjon. Foreningen for Hjertesyke Barn (FFHB) har nyttig informasjon om hjertebarn og coronavirus på sin nettside. Det er der også en lenke til et dokument fra Barnehjerteseksjonen ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, som omtaler risikogrupper og andre aspekter av coronavirusepidemien. Du vil der se at han ikke tilfredsstiller kriteriene for å være i risikogruppen. Luftveisinfeksjoner er svært vanlig hos barn, ikke minst de som går i barnehage. Dette betyr ikke at gutten deres har noen kronisk lungesykdom eller annen tilstand som gjør at han er risikopasient. Du finner FFHBs informasjonsskriv og dokumentet fra Rikshospitalet ved å bruke lenken:

 https://www.ffhb.no/aktuelt/informasjon-om-1/

I utgangspunktet har hjertepasienter ikke større risiko for å få coronavirusinfeksjon enn andre. Barn får også oftest en lett sykdom. Han vil ha gode reserver for å kunne tåle en slik infeksjon. Han må likevel i størst mulig utstrekning unngå smitte med coronavirus, ved å ivareta nødvendige smitteforebyggende tiltak i henhold til råd og bestemmelser gitt av helsemyndighetene. Dette betyr å unngå kontakt med pasienter som kan ha coronavirussykdom (feber, forkjølelsesymptomer) og individer som er i karantene (er syke, har vært i utlandet, eller som har vært i kontakt med syke eller smittede personer), unngå offentlig transport og andre reiser mest mulig, holde avstand til andre ved besøk på butikken, sette til side unødige sosiale kontakter og tilstelninger, ivareta god håndhygiene m m.

Gutten deres bør kunne gå i barnehagen når den åpner. Helsemyndighetene vil da anse dette som medisinsk forsvarlig. De vil før åpningen skjer komme ut med praktiske råd og retningslinjer for både barn, foreldre og personell. Dere vil i forkant kunne lese detaljert om dette på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no) som kontinuerlig oppdateres. Bruk lenken:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Barnehagen vil trolig også ta kontakt og sende ut informasjon til dere før den åpner.

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

Skoliose og medfødt hjertefeil
07. april 2020
Hei! 34 år gammel, har medfødt hjertefeil, operert tre ganger. Fin form og bruker ingen medisiner, men fortsatt noe lekkasje ved en klaff, noe trang hovedpulsåre (coarctatio aorta), og noen småhull mellom skilleveggene. I tillegg er jeg operert for skoliose som 15-åring. Mener å huske fra den gang at de målte lungekapasiteten min som litt mindre pga dette, men har ikke hatt noen oppfølging / plager av dette i ettertid. Selv om maratonløper har man jo aldri blitt! Ser at i retningslinjene fra Storbritannia som er lagt ut på hjemmesidene til VMH er det slik jeg oppfatter det spesielt anført som risikogruppe dersom man er operert gjentatte ganger for medfødt hjertefeil og samtidig har skoliose. Finner ikke noe om det i norske retningslinjer. Bør jeg anses for å være i risikogruppen pga dette? Det er i dag annonsert at barnehagene åpner 20.april. Bør foreldre med medfødt hjertefeil sende barna sine i barnehagen da? Kjenner meg litt utrygg på dette, små barn klarer jo ikke å holde avstand i barnehagen...

Svar:
Pasienter med komplekse medfødte hjertefeil som har gjennomgått operasjon, må oppfattes som tilhørende risikogruppen hjerte-karsykdom (selv om dette ikke er sagt eksplisitt av helsemyndighetene). Dette gjelder spesielt de som har restdefekt etter operasjon, som bruker hjertemedisiner eller har nedsatt fysisk funksjonsevne. I henhold til dette vil jeg oppfatte deg som en risikopasient. Scoliosen er en tilleggsfaktor da du sannsynligvis har en ikke helt optimal lungefunksjon pga denne.

Jeg skjønner godt at foreldre er engstelige for å bli smittet via barna sine som går i barnehage. Når barnehagene åpner vil det skje fordi helsemyndighetene anser det som forsvarlig. De vil i forkant komme ut med detaljerte råd og forskrifter om smitteforebyggende tiltak, både om praktiske forhold i barnehagene og hvordan personalet og barnas foreldre skal forholde seg. Du vil etter hvert kunne lese detaljert om dette på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no) som kontinuerlig oppdateres. Bruk lenken:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

I utgangspunktet har pasienter med medfødt hjertefeil ikke større risiko for å få coronavirusinfeksjon enn andre. De fleste får en mild infeksjon hvis de smittes. Du vil ha gode reserver for å kunne tåle en slik infeksjon. Det er mer bekymringsfullt hvis du skulle få en alvorlig coronavirusinfeksjon med lungebetennelse. Du må derfor i størst mulig utstrekning unngå smitte med coronavirus, ved å ivareta nødvendige smitteforebyggende tiltak i henhold til råd og bestemmelser gitt av helsemyndighetene. Dette betyr å unngå kontakt med pasienter som kan ha coronasykdom (feber, forkjølelssymptomer) og individer som er i karantene (er syke, har vært i utlandet, eller som har vært i kontakt med syke eller smittede personer), unngå offentlig transport og andre reiser mest mulig, holde avstand ved besøk på butikken etc, sette til side unødige ærender og sosiale kontakter og sammenkomster, ivareta god håndhygiene m m.

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Riskikogruppe?
07. april 2020
Hei Jeg lurer på om jeg, som har Vt, ventrikkel takykardi regnes til risikogruppe?

Svar:
Helsemyndighetene definerer hjerte-karsykdom som en av risikogruppene ved coronavirusinfeksjon. Med hjerte-karsykdom mener man vanligvis forkalkninger (aterosklerose) og tranghet i blodårer som kan lede til hjerteinfarkt, brystsmerter (angina) eller hjerneslag, og tilstander med for høyt blodtrykk. De sier ikke noe eksplisitt om hjerterytmeforstyrrelser av typen ventrikkeltachycardi. Det er derfor usikkert om du skal ansees å være en risikopasient. Det er lite kjent om hvordan coronavirusinfeksjon virker inn på hjerterytmen. Ventrikkeltachycardi er imidlertid en potensielt alvorlig tilstand hvis episodene med slike ekstraslag varer lengre enn bare noen få slag. Jeg vil anse at du bør forholde deg til smitteforebyggende tiltak som om du var en risikopasient.

I utgangspunktet har hjertepasienter ikke større risiko for å få coronavirusinfeksjon enn andre. De fleste får en mild form for sykdom, og vil ha gode reserver for å kunne tåle en slik infeksjon. Det er mer bekymringsfullt hvis du skulle få en alvorlig coronavirusinfeksjon med lungebetennelse. Du må i størst mulig utstrekning unngå smitte ved å ivareta nødvendige forebyggende tiltak i henhold til råd og bestemmelser gitt av helsemyndighetene. Dette betyr å unngå kontakt med pasienter som kan ha coronasykdom (feber, forkjølelssymptomer) og individer som er i karantene (er syke, har vært i utlandet, eller som har vært i kontakt med syke eller smittede personer), unngå offentlig transport og andre reiser mest mulig, holde avstand til andre ved besøk på butikken etc, sette til side unødige ærender og sosiale kontakter og sammenkomster, ivareta god håndhygiene m m.

Du kan lese detaljert om hvordan man praktisk skal forholde seg til helsemyndighetenes råd og påbud på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no). Bruk lenken:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

Korona og risikogruppe
07. april 2020
Hei! Har ei jente på 7 år som er hjerteoperert 5dager gamle. Hun hadde TGA. Er ei frisk og rask jente nå. Spm er om hun er i risikogruppe i forhold til korona? Kan vi sende henne på skolen når den åpner igjen.

Svar:
Datteren deres har (hatt) et komplisert hjertefeil, transposisjon, som jeg oppfatter som vellykket operert, sannsynligvis med ”switch-operasjon” som flytter arteriene tilbake på riktig plass. Hun har da hjertekamre som fungerer godt og et normalt mønster for blodstrømmene ut i de store arteriene fra hjertet. Hun kan derfor ikke å ansees å være i risikogruppen (se klassifiseringen av risikopasienter som er gjort fra Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet - lenken nederst).

I utgangspunktet har hjertepasienter ikke større risiko for å få coronavirusinfeksjon enn andre. Barn får også oftest en lett form for coronavirussykdom, og hun vil ha gode reserver for å kunne tåle en slik infeksjon. Hun må likevel i størst mulig utstrekning unngå smitte med coronavirus, ved å ivareta nødvendige smitteforebyggende tiltak i henhold til råd og bestemmelser gitt av helsemyndighetene. Dette betyr å unngå kontakt med pasienter som kan ha coronasykdom (feber, forkjølelssymptomer) og individer som er i karantene (er syke, har vært i utlandet, eller som har vært i kontakt med syke eller smittede personer), unngå offentlig transport og andre reiser mest mulig, holde avstand til andre ved besøk på butikken etc, sette til side unødige ærender og sosiale kontakter og sammenkomster, ivareta god håndhygiene m m.

Datteren deres bør kunne gå på skolen når den åpner. Helsemyndighetene vil i forkant komme ut med praktiske råd og retningslinjer for både elever, foreldre og skolenes personell i forkant av dette. Dere vil kunne lese detaljert om dette på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no) som kontinuerlig oppdateres. Bruk lenken:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Skolen vil trolig også sende ut informasjon til dere før den åpner.

 

Foreningen for Hjertesyke Barn (FFHB) har gitt nyttig informasjon om medfødte hjertefeil og coronavirus, som du finner på FFHBs hjemmesider ved å bruke lenken:

 

https://www.ffhb.no/aktuelt/informasjon-om-1/

I tillegg har Rikshospitalets barnehjerteseksjon gitt ut en veiledning om coronavirusinfeksjon og hjertebarn. Du finner denne på lenken:

https://ehandboken.ous-hf.no/document/136830

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

Høyt blodtrykk
03. april 2020
Hei, Jeg er 54 år og har blodtrykk i grenseland for medisinering. Tror overtrykket er så vidt over 140. Vil blodtrykksmedisiner for meg redusere alvorlighetsgraden hvis jeg blir smittet av Corona?

Svar:
Et blodtrykk i grenseområdet for å være for høyt og som ikke krever behandling med  blodtrykksmedisiner kvalifiserer knappest for at du er i noen risikogruppe mht coronavirusinfeksjon (helsemyndighetene definerer pasienter med hjerte-karsykdom som en risikogruppe, men dette vil dreie seg om mer alvorlige tilstander enn din). Coronavirusinfeksjon er i seg selv ikke noen indikasjon for å behandle en tilstand som din med blodtrykksmedisiner, og en slik behandling vil ikke gjøre at du vil få bedre reserver for å stå i mot en infeksjon. De fleste som infiseres får en lett sykdom med feber og/eller forkjølelsesykdommer. Du vil tåle en slik type coronavirusinfeksjon godt. En alvorlig sykdom (spesielt med lungebetennelse) kan være farlig også for friske personer. Jeg oppfatter det imidlertid slik at du har (nært) samme reserver for å tåle en slik infeksjon som personer som ikke tilhører noen risikogruppe. For deg er det er ikke noe å vinne på å begynne med blodtrykksmedisiner. Slik medisinering bør først skje hvis du skulle få en mer alvorlig blodtrykksykdom.

Du må ivareta smitteforebyggende tiltak som å unngå kontakt med pasienter som kan ha coronavirussykdom (feber, forkjølelssymptomer) og individer som er i karantene (er syke, har vært i utlandet, eller som har vært i kontakt med syke eller smittede personer), unngå offentlig transport og andre reiser mest mulig, holde avstand ved besøk på butikken, sette til side unødige ærender og sosiale sammenkomster, ivareta god håndhygiene m m.Du kan lese detaljert om hvordan man praktisk skal forholde seg til helsemyndighetenes råd og påbud på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no). Bruk lenken:

 

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

 

Corona
02. april 2020
Hei Barnet mitt ble født med komplisert avsd. Han er snart 4 år og har fått en pacemaker for 2 år siden. Han har en PEG oxo og blir ganske fort når det gjelder forkjølelse og halsbetennelse. Er han i risiko gruppen??

Svar:
Pasienter med komplekse medfødte hjertefeil som har gjennomgått operasjon, må oppfattes som tilhørende risikogruppen hjerte-karsykdom (selv om dette ikke er sagt eksplisitt av helsemyndighetene). Dette gjelder spesielt de som har restdefekt etter operasjon, som bruker hjertemedisiner eller har nedsatt fysisk funksjonsevne.

I utgangspunktet har hjertepasienter ikke større risiko for å få coronavirusinfeksjon enn andre. Barn får også oftest en lett form for coronavirussykdom. Gutten deres har et komplisert hjertefeil som er operert. Han har pacemaker og blir fort plaget av luftveisinfeksjoner. Jeg vil anse ham som å være i risikogruppen. Han vil ha reserver for å kunne tåle en coronavirusinfeksjon hvis den ikke er av den alvorlige typen. Det er mer bekymringsfullt hvis han skulle få en alvorlig coronavirusinfeksjon med lungebetennelse. Han må derfor i størst mulig utstrekning unngå smitte ved å ivareta nødvendige smitteforebyggende tiltak i henhold til råd og bestemmelser gitt av helsemyndighetene. Dette betyr å unngå kontakt med andre som kan ha coronasykdom (feber, forkjølelssymptomer) og individer som er i karantene (er syke, har vært i utlandet, eller som har vært i kontakt med syke eller smittede personer), unngå offentlig transport og andre reiser mest mulig, holde avstand ved besøk på butikken, sette til side unødige ærender og sosiale sammenkomster, ivareta god håndhygiene m m.

Du kan lese detaljert om hvordan man praktisk skal forholde seg til helsemyndighetenes råd og påbud på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no). Bruk lenken:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

transposisjon
02. april 2020
Min sønn er hjerteoperert på transposisjon, er han i risiko gruppe? legene sier at han er frisk. men han har allergi og av og til vondt i muskler.

Svar:
Pasienter med komplekse medfødte hjertefeil som har gjennomgått operasjon, må oppfattes som tilhørende risikogruppen hjerte-karsykdom (selv om dette ikke er sagt eksplisitt av helsemyndighetene). Dette gjelder spesielt de som har restdefekt etter operasjon, som bruker hjertemedisiner eller har nedsatt fysisk funksjonsevne.

I utgangspunktet har hjertepasienter ikke større risiko for å få coronavirusinfeksjon enn andre. Barn får også oftest en lett form for coronavirussykdom. Gutten deres har et komplisert hjertefeil, transposisjon, som jeg oppfatter som vellykket operert, sannsynligvis med ”switch-operasjon” som flytter arteriene tilbake på riktig plass. Han har da hjertekamre som fungerer godt og et normalt mønster for blodstrømmene ut i de store arteriene fra hjertet. Han kan derfor formelt sett ikke å ansees å være i risikogruppen (se klassifiseringen av risikopasienter som er gjort fra Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet - lenken nederst). Han vil ha reserver for å kunne tåle en coronavirusinfeksjon hvis den ikke er av den alvorligste typen. Det er mer bekymringsfullt hvis han skulle få en alvorlig coronavirusinfeksjon med lungebetennelse. Han må i størst mulig utstrekning unngå smitte med coronavirus, ved å ivareta nødvendige smitteforebyggende tiltak i henhold til råd og bestemmelser gitt av helsemyndighetene. Dette betyr å unngå kontakt med pasienter som kan ha coronasykdom (feber, forkjølelssymptomer) og individer som er i karantene (er syke, har vært i utlandet, eller som har vært i kontakt med syke eller smittede personer), unngå offentlig transport og andre reiser mest mulig, holde avstand ved besøk på butikken etc, sette til side unødige ærender og sosiale kontakter og sammenkomster, ivareta god håndhygiene m m.

Du kan lese detaljert om hvordan man praktisk skal forholde seg til helsemyndighetenes råd og påbud på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no). Bruk lenken:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Foreningen for Hjertesyke Barn (FFHB) har gitt nyttig informasjon om medfødte hjertefeil og coronavirus, som du finner på FFHBs hjemmesider ved å bruke lenken:

https://www.ffhb.no/aktuelt/informasjon-om-1/

I tillegg har Rikshospitalets barnehjerteseksjon gitt ut en veiledning om coronavirusinfeksjon og hjertebarn. Du finner denne på lenken:

https://ehandboken.ous-hf.no/document/136830

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

hjertefeil
01. april 2020
Hei. min datter har pulmonal atresi med vsd. Hun er korrigert og har vanlig metning . Vi har slitt med mye forkjølelse pga også trang blodåre til venstre lunge . går ikke på noe medisiner eller andre typer hjelpemidler . skal hun tåle viruset ? Vi har holdt oss hjemme den siste tiden stort sett , og tar forbehold generelt.

Svar:
Pasienter med komplekse medfødte hjertefeil som har gjennomgått operasjon, må oppfattes som tilhørende risikogruppen hjerte-karsykdom (selv om dette ikke er sagt eksplisitt av helsemyndighetene). Dette gjelder spesielt de som har restdefekt etter operasjon, som bruker hjertemedisiner eller har nedsatt fysisk funksjonsevne.

I utgangspunktet har hjertepasienter ikke større risiko for å få coronavirusinfeksjon enn andre. Barn får også oftest en lett form for coronavirussykdom. Datteren deres har et komplisert hjertefeil som jeg oppfatter som vellykket operert. Hun har en restdefekt (trang pulsåre til venstre lunge) og har vært mye plaget av luftveisinfeksjoner. Jeg vil anse henne som å være i risikogruppen. Hun vil ha reserver for å kunne tåle en coronavirusinfeksjon hvis den ikke er av den alvorlige typen. Det er mer bekymringsfullt hvis hun skulle få en alvorlig coronavirusinfeksjon med lungebetennelse. Hun må i størst mulig utstrekning unngå smitte med coronavirus, ved å ivareta nødvendige smitteforebyggende tiltak i henhold til råd og bestemmelser gitt av helsemyndighetene. Dette betyr å unngå kontakt med pasienter som kan ha coronasykdom (feber, forkjølelssymptomer) og individer som er i karantene (er syke, har vært i utlandet, eller som har vært i kontakt med syke eller smittede personer), unngå offentlig transport og anbdre reiser mest mulig, holde avstand ved besøk på butikken etc, sette til side unødige ærender, ivareta god håndhygiene m m.

Du kan lese detaljert om hvordan man praktisk skal forholde seg til helsemyndighetenes råd og påbud på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no). Bruk lenken:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

Er jeg i risikogruppen?
28. mars 2020
Hei! Jeg er 28 år gammel og er operert for TGA. Jeg plages av brystsmerter ved høy belastning under trening, men ellers er jeg frisk og rask og går ikke på noen medisiner. Er jeg i risikogruppen?

Svar:
Voksne med komplekse medfødte hjertefeil og som har gjennomgått operasjon, må oppfattes som tilhørende risikogruppen hjerte-karsykdom (selv om dette ikke er sagt eksplisitt av helsemyndighetene). Dette gjelder spesielt pasienter som har en større restdefekt etter operasjon, som bruker hjertemedisiner eller har nedsatt fysisk funksjonsevne.

I utgangspunktet har hjertepasienter ikke større risiko for å få coronavirusinfeksjon enn andre. Du har et hjertefeil som jeg oppfatter er godt reparert. Du har en god fysisk funksjonsevne siden du kan trene med høy belastning. Du begrenses da noe av brystsmerter. Det er mulig at dette kan skyldes at du etter operasjonen har fått litt trange kransarterier, og at dette medfører noe begrensninger i blodtilførselen til hjertemuskulaturen ved stor belastning, og at dette da utløser brystsmerter (”angina”). Jeg vil likevel ikke anse at du er noen risikopasient. Du vil ha gode reserver for å kunne tåle en coronavirusinfeksjon hvis den ikke er av den alvorlige typen. Det er mer bekymringsfullt hvis du skulle få en alvorlig coronavirusinfeksjon. Du bør (som alle oss andre, om vi er i risikogruppen eller ikke) i størst mulig utstrekning unngå smitte med coronavirus, ved å ivareta nødvendige smitteforebyggende tiltak i henhold til råd og bestemmelser gitt av helsemyndighetene. Dette betyr å unngå kontakt med pasienter som kan ha coronasykdom (feber, forkjølelssymptomer) og individer som er i karantene (er syke, har vært i utlandet, eller som har vært i kontakt med syke eller smittede personer), unngå offentlig transport og reiser mest mulig, holde avstand ved besøk på butikken, sette til side unødige ærender, ivarta god håndhygiene m m.

Du kan lese detaljert om hvordan man praktisk skal forholde seg til helsemyndighetenes råd og påbud på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no). Bruk lenken:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

 

I risikogruppen for korona
27. mars 2020
Hei! Eg 25 år og har fått såtte inn en mekanisk aortaklaff når eg var 12 år og bruker blodfortynnende medisin (marivan). Er eg i risikogruppen?

Svar:
Voksne med komplekse medfødte hjertefeil og som har gjennomgått operasjon, må oppfattes som tilhørende risikogruppen hjerte-karsykdom (selv om dette ikke er sagt eksplisitt av helsemyndighetene). Dette gjelder spesielt pasienter som har en større restdefekt etter operasjon, som bruker hjertemedisiner eller har nedsatt fysisk funksjonsevne.

Du har et hjertefeil som er godt reparert gjennom innsetting av mekanisk aortaventil. Hjertekammerfunksjonen (hjertets pumpeevne) er bevart og vil fungere normalt. Jeg går ut fra at du fysisk har en god funksjonsevne. I utgangspunktet har hjertepasienter ikke større risiko for å få coronavirusinfeksjon enn andre.  Du vil ha gode reserver for å kunne tåle en coronavirusinfeksjon hvis den ikke er av den alvorlige typen. Det er mer bekymringsfullt hvis du skulle få en alvorlig coronavirusinfeksjon, ikke minst med bakgrunn i at du bruker et blodfortynnende middel (marevan). Jeg mener derfor at du bør sees på som tilhørende risikogruppen. Du bør i størst mulig utstrekning unngå smitte med coronavirus, ved å ivareta nødvendige smitteforebyggende tiltak i henhold til råd og bestemmelser gitt av helsemyndighetene. Dette betyr å unngå kontakt med pasienter som kan ha coronasykdom (feber, forkjølelssymptomer) og individer som er i karantene (er syke, har vært i utlandet, eller som har vært i kontakt med syke eller smittede personer), unngå offentlig transport og reiser mest mulig, holde avstand ved besøk på butikken, sette til side unødige ærender, ivarta god håndhygiene m m.

Du kan lese detaljert om hvordan man praktisk skal forholde seg til helsemyndighetenes råd og påbud på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no). Bruk lenken:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

Mitralklaff
26. mars 2020
Hei Sønnen min er nå 15 år medfødt hjertefeil. Han fikk mekanisk mitralklaff når han var 1 år, og måtte reparere når han var 2 år. Siste november 2019 fikk han byttet nye mekanisk mitralklaff. Før operasjonen han hadde lunge kapasitet ca 60%. Men legen mente han kan få mer lunge kapasitet etter han fått den nye store mekanisk mitralklaff. Vi skulle vært kontroll for lunge denne mandagen, grunn av Corona vi avbestilt timen. Ellers han er frisk og aktiv. Mitt spørsmål er han tilhører risikogrupper? 

Svar:
Sønnen din er 15 år, og i grenseområdet til å være voksen. Voksne med komplekse medfødte hjertefeil og som har gjennomgått operasjon, må oppfattes som tilhørende risikogruppen hjerte-karsykdom (selv om dette ikke er sagt eksplisitt av helsemyndighetene). Dette gjelder spesielt pasienter som har en større restdefekt etter operasjon, som bruker hjertemedisiner eller har nedsatt fysisk funksjonsevne. I tillegg er pasienter med kroniske lungesykdommer definert som risikopasienter.

Gutten din har et hjertefeil som er relativt komplisert og har vært i behov av omfattende operasjoner (innsettelse av mekanisk ventil to ganger). I tillegg har han nedsatt lungekapasitet. Han er i god form, noe som tyder på at hjertet hans fungerer godt. I utgangspunktet har hjertepasienter ikke større risiko for å få coronavirusinfeksjon enn andre.  Han vil ha reserver nok for å kunne tåle en coronavirusinfeksjon hvis den ikke er av den alvorlige typen. Det er mer bekymringsfullt hvis han skulle få en alvorlig coronavirusinfeksjon, som ofte medfører infeksjon i lungene. Jeg mener derfor at gutten din må sees på som tilhørende risikogruppen (selv om Oslo universitetssykehus Rikshospitalet har en litt snevrere definisjon av risikogrupper – se linken nederst). Gutten din bør derfor i størst mulig utstrekning unngå smitte med coronavirus, ved å ivareta nødvendige smitteforebyggende tiltak i henhold til råd og bestemmelser gitt av helsemyndighetene. Dette betyr å unngå kontakt med pasienter som kan ha coronasykdom (feber, forkjølelssymptomer) og individer som er i karantene (er syke, har vært i utlandet, eller som har vært i kontakt med syke eller smittede personer), unngå offentlig transport og reiser mest mulig, holde avstand ved besøk på butikken eller i møte med andre, sette til side unødige ærender, ivarta god håndhygiene m m.

Du kan lese detaljert om hvordan man praktisk skal forholde seg til helsemyndighetenes råd og påbud på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no). Bruk lenken:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Foreningen for Hjertesyke Barn (FFHB) har gitt nyttig informasjon om medfødte hjertefeil og coronavirus, som du finner på FFHBs hjemmesider ved å bruke lenken:

https://www.ffhb.no/aktuelt/informasjon-om-1/

I tillegg har Rikshospitalets barnehjerteseksjon gitt ut en veiledning om coronavirusinfeksjon og hjertebarn. Du finner denne på lenken:

https://ehandboken.ous-hf.no/document/136830

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Coa
26. mars 2020
Hei! Har en frisk fireåring som hadde isolert koarktasjon og er veldig fint operert for dette. Ingen resttranghet og pulsåren har vokst helt normalt I alle år. Ingen andre feil med hjerte eller kar. Jeg regner med det ikke er behov for å være ekstra bekymret for korona for barnets del? Takk

Svar:
Barnet ditt er vellykket operert for koarktasjon av aorta. Hjertet og blodstrømmene fungerer da som hos et friskt barn. Hun/han er derfor ikke å anse som å være i noen risikogruppe. Barn med hjertefeil er ikke i mer risiko for smitte med coronavirus enn andre. Barn får også vanligvis en lett sykdom av coronavirus, og dette vil barnet ditt sikkert tåle godt. Noen, også hjertebarn, kan få en mer alvorlig infeksjon med lungebetennelse. Barnet ditt bør derfor i størst mulig utstrekning unngå smitte ved å ivareta nødvendige forebyggende tiltak i henhold til råd og bestemmelser gitt av helsemyndighetene. Dette betyr å unngå kontakt med pasienter som kan ha coronasykdom (feber, forkjølelssymptomer) og individer som er i karantene (er syke, har vært i utlandet, eller som har vært i kontakt med syke eller smittede personer), unngå offentlig transport og reiser mest mulig, holde avstand ved besøk på butikken eller i møte med andre, sette til side unødige ærender, ivarta god håndhygiene m m.

Folkehelseinstituttet beskriver en rekke konkrete forhold som angår smitterisiko, barnehager, skoler, reiser, arbeid, møter, arrangementer, hygiene m m. Dere kan lese detaljert om hvordan man praktisk skal forholde seg til disse på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no). Bruk lenken:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Foreningen for Hjertesyke Barn (FFHB) har gitt nyttig informasjon om medfødte hjertefeil og coronavirus, som du finner på FFHBs hjemmesider ved å bruke lenken:

https://www.ffhb.no/aktuelt/informasjon-om-1/

I tillegg har Rikshospitalets barnehjerteseksjon gitt ut en veiledning om coronavirusinfeksjon og hjertebarn. Du finner denne på lenken:

https://ehandboken.ous-hf.no/document/136830

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

Er jeg i risikogruppen for coronaviruset?
26. mars 2020
Hei! Jeg er en 25 år gammel jente, jeg ble født med en hjertefeil som heter «taussig-bing syndrom», og gikk igjennom en hjertetransplantasjon i en alder av 8 år. Min fysiske form har vært ganske dårlig etter en avstøtning jeg fikk fire år etter transplantasjonen hvor de også la inn en stent i lungepulsåren, men som visste seg å være ME. I 2018 fikk jeg påvist hjertesvikt, og jeg er også lungesyk samt immunsuprimert. Jeg er utdanner sykepleier og jobber ved ortopedisk sengepost, jeg har vært sykemeldt i to uker pga bekreftet smitte hos ansatt i avdelingen, men har blitt fått beskjed om at det ikke er noe mer smitte der NP, foreløpig. Jeg er skeptisk til å dra tilbake på jobb, samtidig som jeg selvfølgelig ønsker å hjelpe til i denne krisen. Jeg tenker selv at jeg er i risikogruppen, men ønsker gjerne å få det bekreftet. Jeg er veldig bekymret for egen helse dersom jeg blir smittet, da jeg har vært inneliggende på sykehus flere ganger med «bare» vanlig influensa.

Svar:
Som hjertetransplantert og immunsupprimert hører du klart til risikogruppen (se linken fra Oslo universitetssykehus Rikshospitalet nederst). Du må i størst mulig utstrekning unngå smitte med coronavirus ved å ivareta nødvendige forebyggende tiltak i henhold til råd og bestemmelser gitt av helsemyndighetene. Jeg vet ikke om du arbeider ved et sykehus som behandler pasienter som er syke etter smitte med coronavirus, eller ved et sykehus som bare tar elektive pasienter og hvor det er liten risiko for smitte. Hvis det siste er tilfelle, burde du kunne fortsette ditt arbeid. Hvis sykehuset tar i mot coronavirussyke pasienter eller pasienter som kan være smittet med coronavirus (f eks influensaliknende sykdom eller andre infeksjoner) vil jeg anse at du vil ha en økt risiko for å kunne bli smittet selv om du arbeider ved en ortopedisk avdeling. Det vil da være tryggest om du ble permittert fra arbeidet ditt, evt omplassert til oppgaver som ikke medfører smitterisiko. Du bør ta dette opp med avdelingsleder, og evt med bedriftslege eller fastlegen din for å finne den best mulig løsning.

Du er formodentlig kjent med Folkehelseinstituttets råd og påbud om smitteforebyggende tiltak mot coronavirus. De beskriver en rekke konkrete forhold som angår smitterisiko m m, og du kan lese detaljert om hvordan man praktisk skal forholde seg til disse på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no). Bruk lenken:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

I tillegg har Rikshospitalets barnehjerteseksjon gitt ut en veiledning om coronavirusinfeksjon og hjertebarn. Du finner denne på lenken:

https://ehandboken.ous-hf.no/document/136830

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

Pulmonalklaff
26. mars 2020
Hei, har byttet pulmonalklaff til biologisk klaff, bruker albyl e, er 36 år, i god form, tilhører jeg risikogruppen?

Svar:
Du har en hjertefeil som er godt reparert og er i god form.  Dette tyder på at hjertet ditt fungerer godt. I tillegg er lungekretsløpet et ”lavtrykksystem,” slik at litt tranghet eller lekkasje over klaffene til lungearterien vanligvis belaster hjertet lite og tolereres fint. I utgangspunktet har hjertepasienter ikke større risiko for å få coronavirusinfeksjon enn andre. Du vil ha gode reserver for å kunne tåle en coronavirusinfeksjon hvis den ikke er av den alvorligste typen. Jeg anser derfor at du ikke er i risikogruppen. Dette er også overenstemmende med synspunktene til Oslo universitetssykehus Rikshospitalet (se linken nederst). Du bør likevel i størst mulig utstrekning unngå smitte med coronavirus, ved å ivareta nødvendige smitteforebyggende tiltak i henhold til råd og bestemmelser gitt av helsemyndighetene. Dette betyr å unngå kontakt med personer som kan ha coronasykdom (feber, forkjølelssymptomer) eller som er i karantene (er syke, har vært i utlandet, eller som har vært i kontakt med syke eller smittede personer), unngå offentlig transport og reiser mest mulig, holde avstand ved besøk på butikken eller i møte med andre, sette til side unødige ærender, ivareta god håndhygiene m m.

Du kan lese detaljert om hvordan man praktisk skal forholde seg til helsemyndighetenes råd og påbud på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no). Bruk lenken:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

I tillegg har Rikshospitalets barnehjerteseksjon gitt ut en veiledning om coronavirusinfeksjon og hjertebarn. Du finner denne på lenken:

https://ehandboken.ous-hf.no/document/136830

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

Bli gravid nå eller utsette ?
25. mars 2020
Er det best å utsette et svangerskap, eller er det ok å bli gravid så lenge man holder seg til retningslingene for smitteforebygging? Vet man noe om viruset kannskade fosteret? Vil det i så fall bare være i de 3 første månedene av svangerskapet at fosteret er utsatt? Takk!

Svar:
Gravide kan ha økt risiko for alvorligere forløp av enkelte virusinfeksjoner hvis de blir smittet, som for eksempel influensa. I henhold til informasjonen som er lagt ut på nettsidene til de norske helsemyndighetene (helsenorge.no; Folkehelseinstituttet) om coronavirus vet man foreløpig ikke om dette også gjelder for coronavirussykdom. Basert på erfaringen man har så langt om corona på verdensbasis, ser ut til at gravide tåler coronaviruset godt, og ikke er særlig utsatt for alvorlig koronavirussykdom. Likevel, det er foreløpig ikke gode data om risikoen for f eks medfødte misdannelser hos fosteret ved infeksjon i første trimester. Alvorlig sykdom i tidlig svangerskap kan også øke risikoen for spontanabort, og risiko for dette vil også kunne være til stede senere i graviditeten, så vel som økt risiko for intrauterin fosterdød (kjent fra andre alvorlige infeksjoner hos gravide). Hvis du ikke allerede er gravid, men kan planlegge graviditeten til et senere tidspunkt, vil det kanskje være best å vente til smitterisikoen er blitt lav eller epidemien er helt over.

Du finner mer informasjon om graviditet og coronavirusinfeksjon på linkene:

https://helsenorge.no/koronavirus/gravide-og-ammende

og
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-for-gravide-og-ammende/

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Rettigheter på arbeidsplassen
25. mars 2020
Hei! Min datter på 11 år har HVHS. Vi er redde for at hun skal bli syk av dette viruset, og gjør alt vi kan for å unngå det. Hva slags rettigheter har min samboer på arbeidsplassen sin (han jobber på fabrikk med mange ansatte) i forhold til å holde seg hjemme pga barn hjemme i risikogruppen? Vi har lest overalt, men det ser ut som han faller mellom 2 stoler her.

Svar:
Det er ikke gitt nye midlertidige regler som gir rett til forebyggende sykmelding på grunn av Korona. Dvs. sykmelding med sykepenger for å redusere smitterisiko hos arbeidstaker eller arbeidstakers barn. Det betyr at du ikke har rett til permisjon med lønn eller sykepenger i tilfelle som dette. Men du kan ha rett til permisjon uten lønn. Her vil imidlertid arbeidsgiver kunne avslå om ulempene for arbeidsgiver ved å innvilge permisjon blir for stor. Samtidig er vi nå i en helt ekstraordinær situasjon hvor det må gjøres vurderinger som ikke er gjort tidligere og vi derfor har lite praksis om. Mitt råd er at du snakker med arbeidsgiver og at dere sammen ser på mulige løsninger.

Ellers gjelder nå dette ved uttak av omsorgspenger (sykt barn ordningen): Omsorgspenger etter folketrygdloven § 9-5 ytes også dersom en arbeidstaker, frilanser eller selvstendig næringsdrivende er borte fra arbeidet fordi skole eller barnehage er stengt som følge av covid-19-pandemien. Retten gjelder bare så langt fraværet fører til tap av pensjonsgivende inntekt, jf. folketrygdloven § 9-3.

Det kan ikke tas ut omsorgspenger om en av foreldrene allerede er hjemme med barnet.

Med vennlig hilsen
Jurist Atle Larsen

Tricuspidal atresi & korona
25. mars 2020
Har en sønn på 12 år som er født med tricuspidal atresi. Er han i risikogruppen og bør han holdes innendørs eller kan han ha en leke venn utendørs? Og bør han holdes hjemme lenger fra skolen hvis de åpner igjen etter påske?

Svar:
Gutten din har tricuspidalatresi, et komplisert hjertefeil hvor det bare er ett fungerende hjertekammer. Jeg går ut fra at han er operert med Fontanoperasjon. I henhold til kriteriene som er satt opp av Rikshospitalets barnehjerteselsjon (se linken nederst) tilhører han da en risikogruppe, dvs at han må ansees å ha mindre reserver å gå på hvis han skulle få en alvorlig coronavirusinfeksjon. Barn får vanligvis en lett sykdom av coronavirus, og dette vil han sikkert tåle godt. Som risikopasient må han imidlertid i størst mulig utstrekning unngå smitte med coronavirus, ved å ivareta nødvendige forebyggende tiltak i henhold til råd og bestemmelser gitt av helsemyndighetene.

Helsemyndighetene har nå satt en grense på fem personer som kan være sammen i en gruppe (med unntak for de som hører til i samme bofellesskap/familie). Han kan derfor leke med kamerater, men det er en forutsetning at disse ikke er syke (feber, forkjølet) eller er i karantene (syke eller har vært utsatt for smitte). Hvilke råd/påbud som blir gitt når skolene åpner vet vi ikke, men helsemyndighetene vil sikkert presisere dette også vedr risikogruppene i forkant av åpning av skolene. Under alle omstendigheter vil ikke skolene åpne før smitterisikoen er lav.

Folkehelseinstituttet beskriver en rekke konkrete forhold som angår smitterisiko, barnehager, skoler, reiser, arbeid, møter, arrangementer, hygiene m m. Dere kan lese detaljert om hvordan man praktisk skal forholde seg til disse på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no). Bruk lenken:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Foreningen for Hjertesyke Barn (FFHB) har gitt nyttig informasjon om medfødte hjertefeil og coronavirus, som du finner på FFHBs hjemmesider ved å bruke lenken:

https://www.ffhb.no/aktuelt/informasjon-om-1/

I tillegg har Rikshospitalets barnehjerteseksjon gitt ut en veiledning om coronavirusinfeksjon og hjertebarn. Du finner denne på lenken:

https://ehandboken.ous-hf.no/document/136830

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

Coarctatio aortae
25. mars 2020
Hei! Har en datter på 3,5 år som er operert ved 2 ukers alder med buereparasjon og commissurotomi i aortaklaffen. Hun har systolisk bilyd grad III, med hastighet gjennom aortaklaffen 3,8. ( blodgjennomstrømning) Hvordan kan dette påvirke henne om hun blir smittet av viruset? Er hun i «risikogruppen»? Takk for hjelpen!

Svar:
Datteren din er operert for et relativt komplisert hjertefeil (koarktasjon av aortabuen og stenose av aortaklaffene). Hun har en restdefekt i form av fortsatt stenose (relativt moderat) over aortaklaffene (økt hastighet ved Dopplermåling). I henhold til kriteriene som er satt opp av Rikshospitalets barnehjerteseksjon (se linken nederst) tilhører hun da egentlig ikke noen risikogruppe. Barn får vanligvis en lett sykdom av coronavirus, og dette vil hun sikkert tåle godt. Likevel anser jeg at hun (pga fortsatt aortastenose) kan ha mindre reserver å gå på hvis hun skulle få en alvorlig coronavirusinfeksjon. Hun må derfor i størst mulig utstrekning unngå smitte ved å ivareta nødvendige forebyggende tiltak i henhold til råd og bestemmelser gitt av helsemyndighetene.

Folkehelseinstituttet beskriver en rekke konkrete forhold som angår smitterisiko, barnehager, skoler, reiser, arbeid, møter, arrangementer, hygiene m m. Dere kan lese detaljert om hvordan man praktisk skal forholde seg til disse på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no). Bruk lenken:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Foreningen for Hjertesyke Barn (FFHB) har gitt nyttig informasjon om medfødte hjertefeil og coronavirus, som du finner på FFHBs hjemmesider ved å bruke lenken:

https://www.ffhb.no/aktuelt/informasjon-om-1/

I tillegg har Rikshospitalets barnehjerteseksjon gitt ut en veiledning om coronavirusinfeksjon og hjertebarn. Du finner denne på lenken:

https://ehandboken.ous-hf.no/document/136830

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

I risikogruppen?
25. mars 2020
Hei! Jeg er 23 år gammel og tidligere operert for CoA og PDA. Jeg har også en bikuspid aortaklaff og VSD som jeg lever fint med. For et par måneder siden fikk jeg satt inn en reveal rytmeovervåker for å undersøke opplevelser av «hjertestopp». Ellers er jeg i god fysisk form og tar ingen form for medisiner annet enn antibiotika i forbindelse med tannlegebesøk osv, samt influensavaksinen hvert år. For to år siden ble jeg likevel syk med influensa, og måtte da innom sykehuset fordi «hjertet ikke reagerte så bra». Jeg er derfor veldig usikker på om jeg nå er i risikogruppen for korona eller ei. I utgangspunktet er jeg jo i god form, men er redd for at det kan bli alvorlig dersom jeg skulle bli syk. Bør jeg ta noen spesielle forhåndsregler?

Svar:
Voksne med komplekse medfødte hjertefeil og som har gjennomgått operasjon, må oppfattes som tilhørende risikogruppen hjerte-karsykdom (selv om dette ikke er sagt eksplisitt av helsemyndighetene). Dette gjelder spesielt pasienter som har en større restdefekt etter operasjon, som bruker hjertemedisiner eller har nedsatt fysisk funksjonsevne.

Du har et hjertefeil som må ansees som relativt komplisert (kombinasjon av flere feil), men som er godt reparert. Du er i god form, noe som tyder på at hjertet ditt fungerer godt. I utgangspunktet har hjertepasienter ikke større risiko for å få coronavirusinfeksjon enn andre.  Du vil også ha gode reserver for å kunne tåle en coronavirusinfeksjon hvis den ikke er av den alvorlige typen. Det er mer bekymringsfullt hvis du skulle få en alvorlig coronavirusinfeksjon, ikke minst pga dine tidligere negative erfaringer med hjerterytmeproblematikk i forbindelse med influensa. Jeg mener derfor at du bør sees på som tilhørende risikogruppen. Du bør derfor i størst mulig utstrekning unngå smitte med coronavirus, ved å ivareta nødvendige smitteforebyggende tiltak i henhold til råd og bestemmelser gitt av helsemyndighetene. Dette betyr å unngå kontakt med pasienter som kan ha coronasykdom (feber, forkjølelssymptomer) og individer som er i karantene (er syke, har vært i utlandet, eller som har vært i kontakt med syke eller smittede personer), unngå offentlig transport og reiser mest mulig, holde avstand ved besøk på butikken, sette til side unødige ærender, ivarta god håndhygiene m m.

Du kan lese detaljert om hvordan man praktisk skal forholde seg til helsemyndighetenes råd og påbud på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no). Bruk lenken:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

Lekeplasser
24. mars 2020
Er det noen hensyn man bør ta på lekeplasser der barna leker? Utenom det å holde avstand . Bør man unngå å røre de samme lekeapparatene som andre barn har lekt med tidligere på dagen for eksempel? Kan viruset smittet ved at barnet får viruset på en vott og deretter tar seg i ansiktet med votten?

Svar:
Det viktigste smitteforbyggende tiltak er at barn som er syke (forkjølet, feber) eller er i karantene (er syk av coronavirus eller har vært utsatt for smitte) ikke sendes ut på lekeplasser sammen med andre barn. Smitterisikoen er størst ved nær kontakt mellom individer (dråpesmitte, berøring). Virus er ansett å kunne overleve på glatte flater (f eks glass, stål) og på myke flater i inntil 1-3 døgn. I kaldt vær er overlevelsestiden lengre, og kortere ved høyere temperaturer. Det er imidlertid mye usikkerhet knyttet til dette. Virus kan (sannsynligvis) overføres fra votter som har berørt overflater med virus når barn deretter tar seg i ansiktet. Virus får da adgang til luftveiene (nese, munn). God håndhygiene (desinfeksjonsmiddel, såpe og vann) og å unngå å ta seg i ansiktet etter kontakt med smitteutsatte objekter er anbefalt som viktige smitteforebyggende tiltak. For barn på lekeplasser er dette selvsagt lettere sagt enn gjort (egentlig umulig?). Et smittereduserende tiltak kan være at voksne følger barnet på lekeplassen og tørker av utsatte flater (f eks gelender på sklier eller kjetting på husker) med desinfeksjonsmiddel eller såpe og vann.

Folkehelseinstituttet beskriver en rekke konkrete forhold som smitterisiko i barnehager, skoler, reiser, arbeid, møter, arrangementer m m, samt råd og påbud om smitteforebyggende tiltak. Dere kan lese detaljert om hvordan man praktisk skal forholde seg til disse på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no). Bruk lenken:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Omsorgsdager
24. mars 2020
Hei. Forstår jeg det riktig som at foreldre med kronisk syke barn, og som fra før av har fått innvilget 10 ekstra omsorgsdager, nå har fått dobbelt så mange dager, altså 40 dager pr foreldre, ifm korona-pandemien?

Både den ordinære kvoten og kvoten for foreldre som er innvilget 10 ekstra dager, fordobles.

De som har 10 dager får 20. De som har 15 dager (3 eller flere barn under 12) får 30 dager. De som har 20 dager (kronisk sykt barn) får 40 dager. De som har minst 3 barn under 12 hvorav et allerede er innvilget 10 dager ekstra får 50 dager.

I tillegge er det slik at har man flere barn som det allerede er innvilget 10 ekstra dager for, fordobles det for alle disse.

Vennlig hilsen
Jurist Atle Larsen

 

Coarctatio aorta m.m.
23. mars 2020
Hei, Jeg er 35 år og har diverse medfødte hjertefeil; coarctatio aorta, VSD og aortastenose. Operert to ganger som barn, og en gang for seks år siden (kunstig bypass-operasjon). Feilene er der delvis fortsatt, men jeg er i fin form og bruker ingen medisiner. Coronapandemien gjør meg litt bekymret. Er jeg i risikogruppen? Jeg har to små barnehagebarn hjemme. Hvordan forholder jeg meg når barnehagen en gang åpner igjen? Bør jeg ta forholdsregler ift jobb (kontorjobb)?

Svar:
Folkehelseinstituttet sier at voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk er en risikogruppe. Med hjerte-karsykdom forstår vi vanligvis aterosklerotisk sykdom (forkalkning i blodårer) som har medført brystsmerter (angina), hjerteinfarkt eller hjerneslag, eller pasienter som har et behandlingskrevende høyt blodtrykk (bruker blodtrykksmedisin). Voksne med komplekse medfødte hjertefeil og som har gjennomgått operasjon, må oppfattes som tilhørende risikogruppen hjerte-karsykdom (selv om dette ikke er sagt eksplisitt av helsemyndighetene). Dette gjelder spesielt pasienter som har større restdefekter, som bruker hjertemedisiner eller har nedsatt fysisk funksjonsevne.

Du har et hjertefeil som er reparert slik at du er i fin form og ikke har behov for medisiner. Det er gode teknikker for operasjon for VSD, koarktasjon og aortastenose, og for by-pass operasjon, slik at  hjertet ditt nå fungerer tilnærmet normalt. Du vil derfor ha reserver for å kunne tåle en coronavirusinfeksjon nært på linje med friske individer. Jeg vil derfor ikke anse deg som en risikopasient.

Barnehagene vil ikke åpne før risikoen for smitte der er minimal. Det vil da trolig ikke være andre krav til barnas omsorgspersoner enn av de skal ivareta de smitteforebyggende tiltak som helsemyndighetene bestemmer for befolkningen generelt. Det vil trolig ikke være krav om karantene eller isolering fra barna med mindre de skulle bli utsatt for smitte eller bli syke.

Folkehelseinstituttet oppdaterer kontinuerlig forhold som angår smitterisiko, barnehager, skoler, reiser, arbeid, møter, arrangementer, hygiene m m. Dette vil også skje når stengingen av skoler og barnehager opphører. Dere kan lese detaljert om hvordan man da praktisk skal forholde seg på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no). Bruk lenken:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

 

Risiko
23. mars 2020
Jeg har en mann som ble operert for en stor subaracnoidal blødning i midten av februar grunnet en aneurisme som sprakk. Han er nå på rehabilitering og har kommet seg godt, spesielt fysisk. Han er tidligere røyker, men har vært røykfri siden dette skjedde. Vil dere si at han er i risikogruppene nå.? Er redd for at ting skal "skje" i hodet viss han blir plaget med høy feber og kraftig hoste.

Svar:
Folkehelseinstituttet sier følgende om risikogrupper:

De fleste som blir smittet vil trolig få milde luftveissymptomer som vil gå over av seg selv, mens noen vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse og pustebesvær. Basert på opplysninger fra utbruddet i Kina, ser det ut til at følgende grupper har høyere risiko for alvorlig sykdom av covid-19 (koronaviruset):

  • Eldre personer (> 65 år)
  • Voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte- og karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon)
  • Personer som røyker har muligens også en høyere risiko for alvorlig forløp av koronavirus-sykdommen

Mannen din har både en karsykdom (gjennomgått aneurysmeblødning) og vært tobakksrøyker inntil relativt nylig (februar). Jeg går ut fra at han i lang tid forut for dette (år?) har røykt tobakk, og derfor med all sannsynlighet har forandringer i lungene som gjør at han vil ha mindre reserver enn friske individer for å stå imot en alvorlig coronavirusinfeksjon. Jeg vil derfor anse at han tilhører risikogruppen. Dere finner mere detaljer om risikogrupper på internett ved å bruke lenken:
https://helsenorge.no/koronavirus/risikogrupper

Det er viktig at han (og du) i størst mulig utstrekning unngår smitte med coronavirus. Folkehelseinstituttet oppdaterer kontinuerlig forhold som angår smitterisiko, reiser, arbeid, møter, arrangementer, hygiene m m. Dere kan lese detaljert på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no) om hvordan man praktisk skal forholde seg. Bruk lenken:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

TGA og corona
20. mars 2020
Hei, jeg er operert for TGA for mange år siden med Mustard metoden. Jeg hadde også for noen år siden en veldig alvorlig lungebetennelse som krevde intensiv behandling på sykehus. Blir fort tett i bryst ved forkjølelse og influensa, ellers er jegi fin form. Bruker 2*80 sotalol for rytme forstyrrelser. Kjenner jeg blir nervøs av dette. Er jeg i risikogruppen?

Svar:
Folkehelseinstituttet sier at voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk er en risikogruppe. Med hjerte-karsykdom forstår vi vanligvis aterosklerotisk sykdom (forkalkning i blodårer) som har medført brystsmerter (angina), hjerteinfarkt eller hjerneslag, eller pasienter som har et behandlingskrevende høyt blodtrykk (bruker blodtrykksmedisin). Voksne med komplekse medfødte hjertefeil (f eks TGA), og som har gjennomgått operasjon, må oppfattes som tilhørende risikogruppen hjerte-karsykdom. Når du i tillegg bruker medisiner for rytmeforstyrrelser og tidligere har vært alvorlig syk i forbindelse med influensasykdom, styrker det at du er i risikogruppen. Du må derfor i størst mulig utstrekning unngå smitte med coronavirus.  

Folkehelseinstituttet beskriver en rekke konkrete forhold som angår smitterisiko, barnehager, skoler, reiser, arbeid, møter, arrangementer, hygiene m m. Du kan lese detaljert om hvordan man praktisk skal forholde seg til disse på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no). Bruk lenken:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Foreningen for Hjertesyke Barn (FFHB) har gitt nyttig informasjon om hjertebarn og coronavirus, som du finner på FFHBs hjemmesider ved å bruke lenken:

https://www.ffhb.no/aktuelt/informasjon-om-1/

I tillegg har Rikshospitalets barnehjerteseksjon gitt ut en veiledning om coronavirusinfeksjon og hjertebarn. Du finner denne på lenken:

https://ehandboken.ous-hf.no/document/136830

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

Utposning på hovedpulsåren og mekanisk hjerteklaff - i risikogruppen?
20. mars 2020
Jeg er operert for bicuspid aortaklaff, satt inn mekanisk klaff. I tillegg har jeg en liten utposning på hovedpulsåren. Er dette å anse at jeg er i risikogruppen?

Svar:
Folkehelseinstituttet sier at voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk er en risikogruppe. Med hjerte-karsykdom forstår vi vanligvis aterosklerotisk sykdom (forkalkning i blodårer) som har medført brystsmerter (angina), hjerteinfarkt eller hjerneslag, eller pasienter som har et behandlingskrevende høyt blodtrykk (bruker blodtrykksmedisin). Voksne med komplekse medfødte hjertefeil og som har gjennomgått operasjon, må oppfattes som tilhørende risikogruppen hjerte-karsykdom. I ditt tilfelle har du en feil som ikke kan sies å være kompleks, og som ikke affiserer selve hjertemuskelfunksjonen. Jeg går ut fra at du har en normal fysisk funksjonsevne. Du vil derfor ha gode reserver for å kunne takle en eventuell coronavirusinfeksjon. Jeg vil derfor ikke anse deg som en risikopasient. Du bør likevel i størst mulig utstrekning unngå smitte med coronavirus, ved å ivareta nødvendige forebyggende tiltak i henhold til råd og bestemmelser gitt av helsemyndighetene. 

Folkehelseinstituttet beskriver en rekke konkrete forhold som angår smitterisiko, barnehager, skoler, reiser, arbeid, møter, arrangementer, hygiene m m. Dere kan lese detaljert om hvordan man praktisk skal forholde seg til disse på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no). Bruk lenken:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Foreningen for Hjertesyke Barn (FFHB) har gitt nyttig informasjon om medfødte hjertefeil og coronavirus, som du finner på FFHBs hjemmesider ved å bruke lenken:

https://www.ffhb.no/aktuelt/informasjon-om-1/

I tillegg har Rikshospitalets barnehjerteseksjon gitt ut en veiledning om coronavirusinfeksjon og hjertebarn. Du finner denne på lenken:

https://ehandboken.ous-hf.no/document/136830

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

Sykepleier og mor til ungdom med medfødt hjertefeil
20. mars 2020
Hei. I disse korona-tider er jeg som både mor og sykepleier bekymret. Min sønn på snart 16 år ble født med Transposisjon av de store årene, og han ble switch-operert da han var noen dager gammel. Han har vært frisk siden den gang, og bruker ikke noen medisiner. Er til kontroll 1 gang pr år. Han har noen ekstraslag, men belastnings-ekg viste at disse ikke var patologiske, de ble redusert, eller forsvant, ved fysisk aktivitet. Han har en liten forsnevring i lungepulsåren, som er helt forenlig med normalen etter switch-operasjon, og denne har vært stabil hele veien. Han har også noen ubetydelige lekkasjer i et par klaffer som også har vært stabile hele veien. Ingen grunn til bekymring, dette er helt ubetydelig, har vi alltid fått høre på kontroll. Men at dette er ting de selvfølgelig følger med på. Jeg lurer veldig på om min sønn er å regne som i risikogruppa?Utifra det jeg har lest meg opp på, så er han sannsynligvis ikke det, men bekymringen som mor tar litt overhånd i disse dager. Selv jobber jeg som sykepleier i en bolig for psykisk utviklingshemmede. Alle beboerne våre har hver sin leilighet, og vi følger retningslinjer for smittevern strengt for å unngå smitte til våre beboere, da flere av dem er i risikogruppen i forbindelse med korona. Min eks og jeg har delt omsorg for sønnen vår 50/50, så jeg har muligheten til at sønnen min er hos faren sin i denne perioden, for å beskytte han mot smitte. Men vi aner jo ikke hvor lang tid dette vil strekke ut, så skal vi gjøre det på den måten, så kanskje jeg ikke ser sønnen min på ukesvis, og det virker helt uutholdelig for meg. Sønnen min vil også gjerne komme til meg som vanlig. Han har spurt meg flere ganger om han kan få komme til meg som vanlig neste uke, til tross for korona. Og han trenger jo begge foreldrene sine også nå, kanskje spesielt nå. Samtidig som jeg ikke har lyst til å eksponere han for smitte heller. Råd mottas med stor takknemlighet.

Svar:
Folkehelseinstituttet sier at voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk er en risikogruppe. Med hjerte-karsykdom forstår vi vanligvis aterosklerotisk sykdom (forkalkning i blodårer) som har medført brystsmerter (angina), hjerteinfarkt eller hjerneslag, eller pasienter som har et behandlingskrevende høyt blodtrykk (bruker blodtrykksmedisin). Voksne med komplekse medfødte hjertefeil og som har gjennomgått operasjon, må oppfattes som tilhørende risikogruppen hjerte-karsykdom (selv om dette ikke er sagt eksplisitt av helsemyndighetene), spesielt hvis det foreligger restdefekt, eller er nødvendig med hjertemedisiner.

Gutten deres er snart 16 år og fungerer godt. Jeg oppfatter ham mer som voksen enn som barn i den sammenhengen vi nå fokuserer på. Han er vellykket operert (med korrekt plassering av de to store arteriene ut fra hjertet) og har en bevart hjertemuskelstruktur og funksjon. Jeg oppfatter det slik at han har en god fysisk funksjonsevne. Han burde derfor ha gode reserver for å kunne tåle en coronavirusinfeksjon. Jeg vil derfor ikke anse ham som en risikopasient. Han (og du selv) bør likevel i størst mulig utstrekning unngå smitte med coronavirus, ved å ivareta nødvendige forebyggende tiltak i henhold til råd og bestemmelser gitt av helsemyndighetene. Så lange han og faren ikke har karantene (er syke eller har vært i direkte kontakt med syke), og du selv er frisk, burde det ikke være noe i veien for at han også kan bo hos deg.

Folkehelseinstituttet beskriver en rekke konkrete forhold som angår smitterisiko, barnehager, skoler, reiser, arbeid, møter, arrangementer, hygiene m m. Dere kan lese detaljert om hvordan man praktisk skal forholde seg til disse på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no). Bruk lenken:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Foreningen for Hjertesyke Barn (FFHB) har gitt nyttig informasjon om medfødte hjertefeil og coronavirus, som du finner på FFHBs hjemmesider ved å bruke lenken:

https://www.ffhb.no/aktuelt/informasjon-om-1/

I tillegg har Rikshospitalets barnehjerteseksjon gitt ut en veiledning om coronavirusinfeksjon og hjertebarn. Du finner denne på lenken:

https://ehandboken.ous-hf.no/document/136830

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

Helsearbeider
20. mars 2020
Jobber i helsevesenet er 40 år og har medfødt hjertefeil ASD som er lukket ved operasjon i voksen alder. Tilhører jeg risikogruppen i forhold til korona smitte? Er det trygt for meg å gå på jobb og utsette meg for smitte? Har også to barn med hull i hjertet som ikke er operert. Et barn på 7 måneder og et barn på 3 år.

Svar:
Folkehelseinstituttet sier at voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk er en risikogruppe. Med hjerte-karsykdom forstår vi vanligvis aterosklerotisk sykdom (forkalkning i blodårer) som har medført brystsmerter (angina), hjerteinfarkt eller hjerneslag, eller pasienter som har et behandlingskrevende høyt blodtrykk (bruker blodtrykksmedisin). Voksne med komplekse medfødte hjertefeil og som har gjennomgått operasjon, må oppfattes som tilhørende risikogruppen hjerte-karsykdom (selv om dette ikke er sagt eksplisitt av helsemyndighetene). Dette gjelder spesielt pasienter som har en større restdefekt, som bruker hjertemedisiner eller har nedsatt fysisk funksjonsevne.

Du har et hjertefeil som må ansees som relativt ukomplisert og som i tillegg er reparert (ASD lukket). Hjertet ditt fungerer normalt og du vil ha gode reserver for å kunne tåle en coronavirusinfeksjon på linje med friske individer. Jeg vil derfor ikke anse deg som en risikopasient. Hvis barna dine også har ASD eller en annen type hull i hjerteskilleveggen, f.eks. ventrikkel septum defekt av moderat størrelse, vil jeg på samme måte heller ikke klassifisere dem som å være i risikogruppen. Barn får i tillegg vanligvis en lett sykdom av coronavirus. Du og barna dine bør likevel i størst mulig utstrekning unngå smitte med coronavirus, ved å ivareta nødvendige forebyggende tiltak i henhold til råd og bestemmelser gitt av helsemyndighetene.

Folkehelseinstituttet beskriver en rekke konkrete forhold som angår smitterisiko, barnehager, skoler, reiser, arbeid, møter, arrangementer, hygiene m m. Dere kan lese detaljert om hvordan man praktisk skal forholde seg til disse på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no). Bruk lenken:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Foreningen for Hjertesyke Barn (FFHB) har gitt nyttig informasjon om medfødte hjertefeil og coronavirus, som du finner på FFHBs hjemmesider ved å bruke lenken:

https://www.ffhb.no/aktuelt/informasjon-om-1/

I tillegg har Rikshospitalets barnehjerteseksjon gitt ut en veiledning om coronavirusinfeksjon og hjertebarn. Du finner denne på lenken:

https://ehandboken.ous-hf.no/document/136830

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

Jeg lurer på om jeg er i risikogruppe
17. mars 2020
Hei. Jeg lurer på om jeg er i risikogruppen da jeg en hjerteklaff som ikke er skikkelig utvokst,bilyd på hjertet,lekkasje på hjertet,hjertet er lott større en det skal være,har og operert for hjerterytmefeil og for trang hovedpulsåre og fikk innlagt stent. Hadde for mange år siden betennelse på hjerteklaff. Hva bør jeg gjøre i disse koronatider? Jeg jobber med barn.

Svar:
Ut fra det du beskriver virker det som du har flere ting ved hjertet som gjør at du kanskje har litt mindre ”reserver” å gå på i fall du skulle få en alvorlig coronavirusinfeksjon. Jeg vil derfor anse deg å være i ”risikogruppen.” Du må derfor være spesielt oppmerksom på å ivareta smitteforebyggende tiltak. Du beskriver ikke nærmere hva type arbeid du har med barn. Barnehager og skoler er jo stengt i følge påbud fra helsemyndighetene. Ved nærkontakt med mange personer, også barn, øker jo riskoen for smitte, og det er ikke lett å vite når de blir smitteførende (barn får ofte lette symptomer). Jeg vil foreslå at du tar kontakt med rette vedkommende om å fristilles fra ditt arbeid med barna inntil coronaepidemien er mer avklaret. Merker du at du selv får symptomer på sykdom, vil du jo få karantene i 14 dager for ikke å smitte andre.

Du bør ikke ta ut på reiser som ikke er absolutt nødvendige, og minst mulig reise med kollektiv transport. Du bør heller ikke være i kontakt med personer som kan medføre smitterisiko (f eks sitter i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon eller feber). God håndhygiene er viktig.

Folkehelseinstituttet beskriver en rekke konkrete forhold som angår smitterisiko, barnehager, skoler, reiser, arbeid, møter, arrangementer, hygiene m m. Du kan lese detaljert om hvordan du praktisk skal forholde deg til disse på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no). Bruk lenken:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

Fortsettelse fra sist melding
17. mars 2020
Fortsettelse fra sist melding : ja jeg jobber i barnehage,da vi har noen barn som har foreldre i samfunnskritiske jobber, jeg har vert på jobb og satt betingelse på at jeg kan være å gjøre kontorarbeid, men jeg bør i såfall få en attest av fastlegen min der det står noe om at jeg er i risikogruppen eller.. ? På jobb antar jo de fleste at jeg er frisk,noe som jeg jo er i formen,dermed går jeg jo på jobb.

Svar:
Folkehelseinstituttet sier at voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk er en risikogruppe. Med hjerte-karsykdom forstår vi vanligvis aterosklerotisk sykdom (forkalkning i blodårer) som har medført brystsmerter (angina), hjerteinfarkt eller hjerneslag, eller pasienter som har et behandlingskrevende høyt blodtrykk (bruker blodtrykksmedisin). Voksne med medfødt hjertefeil, og som har gjennomgått intervensjoner (f eks stenting) eller operasjoner, og som har restdefekt av ulik type må også oppfattes som tilhørende risikogruppen hjerte-karsykdom. I ditt tilfelle har du hatt en komplisert sykdom med hjerteklaffefeil med lekkasje, er stentet for trang hovedpulsåre og har blitt operativt behandlet for hjerterytmeforstyrrelse. I tillegg har du hatt hjerteklaffinfeksjon (endokarditt; som kanskje er noe av årsaken til klaffelekkasjen). Uten at jeg har detaljkjennskap om din tilstand mener jeg at du med stor sannsynlighet må kunne klassifiseres som tilhørende risikogruppen hjerte-karsykdom. Det er en god ide å få en legeerklæring fra fastlegen din om dette, slik at du kan få arbeidsoppgaver som gir minst mulig risiko for smitte med coronavirus. Kan du få kontorarbeid istedenfor å være i direkte kontakt med barna, er det en god løsning.

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

Høyt blodtrykk
15. mars 2020
Hei, vil høyt blodtrykk i seg selv gjøre at man er ekstra utsatt for alvorlig forløp av Corona, dersom man skulle få det? Hvorfor er det eventuelt slik, og gjør det saken noe bedre om man med blodtrykksenkende medisiner klarer å holde blodtrykket normalt?

Svar:
Folkehelseinstituttet angir at følgende grupper (ut fra erfaringene fra epidemien i Kina) ser ut til å være ”risikopasienter” for å kunne få et alvorligere forløp av coronavirusinfeksjon:

  • Eldre personer (over 65 år)
  • Voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk
  • Personer som røyker har mulig også en høyere risiko for alvorlig koronavirus-sykdom (covid-19)

Folkehelseinstituttet sier at at man i Norge ikke uten videre kan trekke sikre slutninger fra erfaringene fra Kina mht risikogrupper. I Norge er kroniske tilstander (f eks diabetes) som oftest godt behandlet og under kontroll. Det vil også gjelde høyt blodtrykk, hvor vi har tilgang til gode medisiner og god oppfølging. Et høyt blodtrykk som er godt behandlet vil trolig i seg selv ikke være noen ekstra risiko for alvorlig coronavirusinfeksjon. Hvis derimot blodtrykksykdommen har påvirket hjertet (f eks medført en viss grad av hjertesvikt som trenger medikamentell behandling eller har ledet til aterosklerose i blodårene i hjertets kransarterier, og ført til plager med angina eller et gjennomgått hjerteinfarkt), vil risikoen for alvorlig sykdom kunne være større.

Du finner Folkehelseinstituttes omtale av riskogrupper ved å bruke lenken:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Corona risiko VSD/ASD og avbrutt aortabue
14. mars 2020
Hei. Vi har ei datter på snart 7år som ble hjerteoperert ved fødsel. Hun er opperert for VSD,ASD og avbrutt aortabue. Vi forsøker å finne informasjon om hvor utsatt hun kan være for å få alvorlige konsekvenser ved smitte av Corona, men vi finner veldig lite. Når vi forsøker å kontakte sykehuset blir vi umiddelbart henvist til kommunens Corona tlf. (Som ikke vet noe om hennes tilstand.) Jeg har en jobb som medfører hjemmebesøk/besiktigelser ved byggningsskader, dermed er jeg ofte i hjemm som vi ikke helt kan vite om er berørt av smitten( vi stiller selvfølgelig alltid spørsmål før besiktigelser,bruker hansker og maske) Men som far som har stått ved min datters side under den vanskelige tiden da hun ble født og måtte opperes, er jeg/vi veldig bekymret for å havne i en situasjon der hun kan bli alvorlig syk. Hvordan kan vi håndtere dette på best mulig måte? Er hun ekstra utsatt mtp. den store operasjonen hun var igjennom ved fødsel? Mvh: Bekymret far til 2.

Svar:
Infeksjon med coronavirus er oftest en lett sykdom med forkjølelsesymptomer (litt feber, snue og hosting), spesielt hos barn. Risikoen for alvorlig infeksjon er generelt lav, også hos hjertebarn, spesielt de som har enkle eller moderate feil. Barnet deres er operert for en tilstand det finnes et godt kirurgisk tilbud til (helt eller praktisk talt helt korrigerbart). Du skriver ikke noe om hvordan hun fungerer, men jeg går ut fra at hun har en fysisk funksjonsevne som er nært normal, og fungerer godt i dagliglivet. Barnet deres kan derfor ikke sies å tilhøre noen”risikogruppe,” dvs at hun ikke har større risiko for å bli smittet eller for å få et alvorligere forløp ved evt sykdom enn andre barn.

Slik jeg skjønner arbeidet ditt kan dere ta nødvendige forholdsregler ved å unngå oppdrag hos personer hvor det er sykdom eller som er i karantene etter reiser eller kontakt med syke. Det er liten risiko for å bli smittet av friske personer, og ikke minst fordi dere ivaretar smitteforbyggende tiltak (bruk av maske, hansker, ikke håndhilsing eller nærkontakt etc). Det er derfor vanskelig å si at det er medisinsfaglige grunner til at du ikke skulle kunne være i arbeid.

Virusepidemien betyr ikke at barnet deres skal ha ”husarrest.” Dere bør imidlertid ikke ta ut på reiser som ikke er helt nødvendige, ikke ta barnet med på butikken og minst mulig reise med kollektiv transport. Dere bør heller ikke delta i bursdagsselskaper med mange barn, eller være i kontakt med personer som kan medføre smitterisiko (f eks sitter i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon eller feber).

Dere bør selvsagt oppdatere dere på de retningslinjer og påbud som fortløpende gis av helsemyndighetene. Folkehelseinstituttet beskriver en rekke konkrete forhold som angår smitterisiko, barnehager, skoler, reiser, arbeid, møter, hygiene m m. Du kan lese detaljert om hvordan man praktisk skal forholde seg til disse på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no). Bruk lenken:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Foreningen for Hjertesyke Barn (FFHB) har gitt verdifull unformasjon om hjertebarn og cornavirus, som du finner på FFHBs hjemmesider ved å bruke lenken:

https://www.ffhb.no/aktuelt/informasjon-om-1/

I tillegg har Rikshospitalets barnehjerteseksjon gitt ut en veiledning om coronavirusinfeksjon og hjertebarn. Du finner denne på lenken:

https://ehandboken.ous-hf.no/document/136830

Vennlig hilsen 
Barnelege Alf Meberg

 

 

Corona og hjertefeil
14. mars 2020
Hei. Har et barn med pulmonal steneose. Barnet fikk gjennomført operasjon ved bruk av ballong ved nyfødt. Har vert regnet som frisk siden med godt resultat. Lege har sagt at hjertet blir utsatt for ekstra belastning ved sykdom, er dette barnet da i risikogruppen? Eller kan hjertet bli dårligere dersom barnet får det? Mvh undrende mor

Svar:
Infeksjon med coronavirus er oftest en lett sykdom med forkjølelsesymptomer (litt feber, snue og hosting), spesielt hos barn. Risikoen for alvorlig infeksjon er generelt lav, også hos hjertebarn, spesielt de som har enkle eller moderate feil. Barnet deres er vellykket operert for pulmonalstenose (ballongingrep), og jeg går ut fra at hun har en god  fysisk funksjonsevne og fungerer godt i dagliglivet. Lungekretsløper er et lavtrykkssystem, dvs at det er en relativt liten belastning på det høyre hjertekammeret selv om det skulle foreligge en lett tranghet eller lekkasje over klaffene til lungepulsåren. Barnet deres kan derfor ikke sies å tilhøre noen”risikogruppe,” dvs at hun/han ikke har større risiko for å bli smittet eller for å få et alvorligere forløp ved evt sykdom enn andre barn.

Epidemien med coronavirus betyr ikke at barnet deres skal ha ”husarrest.” Dere bør imidlertid ikke ta ut på reiser som ikke er helt nødvendige, ikke ta barnet med på butikken og minst mulig reise med kollektiv transport. Dere bør heller ikke delta i bursdagsselskaper med mange barn, eller være i kontakt med personer som kan medføre smitterisiko (f eks sitter i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon eller feber).

Dere bør oppdatere dere på de retningslinjer og påbud som fortløpende gis av helsemyndighetene. Folkehelseinstituttet beskriver en rekke konkrete forhold som angår smitterisiko, barnehager, skoler, reiser, arbeid, møter, arrangementer, hygiene m m. Du kan lese detaljert om hvordan man praktisk skal forholde seg til disse på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no). Bruk lenken:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Foreningen for Hjertesyke Barn (FFHB) har gitt nyttig informasjon om hjertebarn og coronavirus, som du finner på FFHBs hjemmesider ved å bruke lenken:

https://www.ffhb.no/aktuelt/informasjon-om-1/

I tillegg har Rikshospitalets barnehjerteseksjon gitt ut en veiledning om coronavirusinfeksjon og hjertebarn. Du finner denne på lenken:

https://ehandboken.ous-hf.no/document/136830

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

 

Mitt barn med fallots tetrade
13. mars 2020
Mitt barn med fallots tetrade er delvis korrigert. Hun har stor lekkasje gjennom pulmonalklaffer og moderat tranghet i lungepulsåra. Hvor bekymret bør vi være i forhold til dette corona viruset? Jeg er helsepersonell og har fått tilbud om pass i barnehagen til henne og jeg lurer på om jeg bør konsekvent holde henne hjemme eller om jeg kan reise på jobb og hun kan være i barnehagen? Hun virker til å ha ett normalt immunforsvar. Hun er snart 3 år.

Svar:
I henhold til påbud av helsemyndighetene er skoler og barnehager nå stengt. Jeg er derfor usikker på om det er andre forhold som gjelder for den barnehagen dere har fått plass i ? Slik jeg forstår helsemyndighetenes påbud må barnet deres oppholde seg hjemme eller på annet sted enn i barnehage og hvor hun fortrinnsvis utsettes for liten smitterisiko.

Barn har etter operasjon for Fallots tetrade ofte en restdefekt knyttet til klaffene og utløpet av lungepulsåren (ofte en kombinert stenose og insufficiens av varierende grad). Lungesirkulasjonen er et ”lavtrykksystem” som belaster det høyre hjertekammeret lite. Pasienten vil derfor ha en god fysisk funksjonsevne selv om hun/han har en restdefekt som beskrevet. Barnet deres kan derfor ikke sies å tilhøre noen spesiell ”risikogruppe,” dvs at hun ikke har større risiko for å bli smittet eller for å få et alvorligere forløp ved evt sykdom enn andre barn.

Dere bør være spesielt oppmerksomme på de retningslinjer og påbud som gis av helsemyndighetene. Folkehelseinstituttet beskriver en rekke konkrete forhold som angår smitterisiko, barnehager, skoler, reiser, arbeid, møter, hygiene m m. Det betyr ikke at hjertebarn skal ha ”husarrest.” Dere bør imidlertid ikke ta ut på reiser som ikke er helt nødvendige, og minst mulig reise med kollektiv transport. Dere bør heller ikke delta i bursdagsselskaper eller andre sammenkomster med mange barn eller voksne, eller være i kontakt med personer som kan medføre smitterisiko (f eks sitter i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon eller feber). God håndhygiene er også viktig. Du kan lese detaljert om hvordan man praktisk skal forholde seg på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no). Bruk linken:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

I tillegg har Rikshospitalets barnehjerteseksjon gitt ut en veiledning om coronavirusinfeksjon og hjertebarn. Du finner denne på lenken:

https://ehandboken.ous-hf.no/document/136830

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

Fallot og Korona
13. mars 2020
Hei! Har en sønn på 17 år som har Fallot og er egentlig en "frisk" hjertesyk gutt. Alle skoler har jo stengt men han er i en 3 ukers praksis i en stor dagligvarebutikk. Er det noen tanker om hva som bør gjøres her? La han jobbe eller trekke han ut av prasisen så lenge skolene er stengt?

Svar:
Selv om skoler og undevisningsinstitusjoner er stengt, er det ikke stengning av vanlige arbeidsplasser. Jeg oppfatter ikke en ungdom som er vellykket operert for Fallots tetrade å være noen spesiell ”risikopasient”, hverken når det gjelder smitterisiko eller alvorlighetsgraden av et eventuelt sykdomsforløp. Forsåvidt burde han kunne utføre den planlagte praksisen med ivaretakelse av de smitteforebyggende tiltak som helsemyndighetene har anbefalt/påbudt (se linken: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad_til_arbeidsplasser/ ). På den andre siden vil han i en større dagligvarebutikk eksponeres for mange mennesker, og selv om anbefalte smitteforebyggende tiltak ivaretas, er det nok en noe økt smitterisiko i dette miljøet. Hvis dere tar opp med lederen ved praksisplassen om det er mulig å utsette de tre ukene med praksis til epidemisituasjonen er mer avklaret, vil jo det kunne være en alternativ løsning.

Dere bør være spesielt oppmerksomme på de retningslinjer og påbud som gis av helsemyndighetene. Folkehelseinstituttet beskriver en rekke konkrete forhold som angår smitterisiko, barnehager, skoler, reiser, arbeid, møter, hygiene m m. Det betyr ikke at hjertebarn skal ha ”husarrest.” Dere bør imidlertid ikke ta ut på reiser som ikke er helt nødvendige, og minst mulig reise med kollektiv transport. Dere bør heller ikke delta i bursdagsselskaper eller andre sammenkomster med mange barn eller voksne, eller være i kontakt med personer som kan medføre smitterisiko (f eks sitter i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon eller feber). God håndhygiene er også viktig. Du kan lese detaljert om hvordan man praktisk skal forholde seg på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no). Bruk linken:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meber

 

Hvhs og Corona
13. mars 2020
Hei! Jeg har ei jente på 8 år som er født med hypoplastisk venstre hjerte syndrom ( hvhs)! Hun er i risikogruppen med tanke på corona viruset! Jeg jobber som hjelpepleier i hjemmetjenesten i kommunen vi bor i, mitt spørsmål er da, bør jeg gå på jobb? Med tanke på smitte?

Svar:
Dersom du selv er frisk og ikke har vært i kontakt med pasienter som kan være smittet med coronavirus (og dermed tilfredsstiller kriteriene for å ha karantene), bør du kunne utøve arbeidet ditt. Du må selvsagt ivareta de nødvendige smitteforebyggende tiltak (god håndhygiene, inngå unødige reiser, bruke minst mulig offentlig transport, unngå samlinger med mange mennesker etc). Detaljer om dette finner du på folkehelseinstituttets hjemmesider (se linken: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  ). Du bør også ta opp din situasjon med leder i virksomheten din slik at du får arbeidsoppgaver som i minst mulig grad utsetter deg for smitte (f eks få besøk hos faste pasienter som ikke har karantene for mulig coronasmitte eller sykdom). Selv om barnet ditt hører til risikogruppen, er ikke hjertebarn mer utsatt for å bli smittet enn andre barn. Barn får også oftest en mild sykdom hvis de blir smittet. Hun bør imidlertid som tilhørende risikogruppen best mulig beskyttes mot smitte. Foreningen for Hjertesyke Barn (FFHB) har utferdiget et godt informasjonsskriv om dette (https://www.ffhb.no/aktuelt/informasjon-om-1/), hvor du også finner lenker til ytterligere informasjon om smitteforebyggende tiltak (Informasjon fra OUS Rikshospitalet).

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Bekymret mamma
13. mars 2020
Hei. Vi har en sønn på 11år som er hjerteoperert for 10år siden. Og han har i dag en insuffisiens i aortaklaffen. Jeg har ringt sykehuset, som hendviste meg vidre til fastlegen, og fastlegen hendviste meg vidre til kommune overlegen. Men han er søren ikke lett å få tak i, i disse ville covid-19 tidene.... Det vi lurer på, er han i risikogruppa ved covid-19 viruset? Vi finner bare at "folk med hjerte/karsykdommer" er i risikogruppa. Ingen annen info. Hva og hvordan skal vi som foreldre forebygge smitte evt? Jeg (mamma) står i butikk (ikke daglivare) og føler jeg står veldig utsatt til. Jeg har ordna meg fri fra jobb frem til jeg har fått svar på hva jeg skal gjøre vidre. Jeg er heldig med arbeidsgiver sånn sett. 

Svar:
Det er ingen entydige kriterier for hvilke hjertebarn som tilhører ”riskogruppen.” Men først og fremst vil dette dreie som om de som har komplekse hjertefeil som ikke er korrigert ved operasjon, som har nedsatt oksygenmetning i blodet, har nedsatt fysisk funksjonsevne eller bruker hjertemedisiner. Slik du beskriver gutten din oppfatter jeg det som at han ikke er i ”riskogruppen” og bør tåle en coronavirusinfeksjon nært like godt som hjertefriske barn. Dere bør likevel være spesielt oppmerksom på de retningslinjer og påbud som gis av helsemyndighetene. Disse ble i går (12. mars 2020) oppdatert og betydelig skjerpet i forhold til tidligere retningslinjer og påbud. Folkehelseinstituttet beskriver en rekke konkrete forhold som angår smitterisiko, barnehager, skoler, reiser, arbeid, møter, hygiene m m. Det betyr ikke at gutten deres skal ha ”husarrest.” Dere bør imidlertid ikke ta ut på reiser som ikke er helt nødvendige, og minst mulig reise med kollektiv transport. Dere bør heller ikke delta i bursdagsselskaper eller andre sammenkomster med mange barn eller voksne, eller være i kontakt med personer som kan medføre smitterisiko (f eks sitter i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon eller feber). God håndhygiene er også viktig. Du kan lese detaljert om hvordan man praktisk skal forholde seg på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no). Bruk linken:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

 Risikogruppen
12. mars 2020
Hei! Vet ikke helt hvor jeg kan finne informasjon om dette.. Jeg har en gutt på 13 år. Han ble hjerteoperert for Transposisjon av de store arteriene da han var 1 uke gammel. Er frisk nå. Er han i risikogruppen ifht corona viruset?

Svar:
Det er ingen klare kriterier for hvilke hjertebarn som tilhører ”riskogruppen.” Men først og fremst vil dette dreie som om de som har komplekse hjertefeil som ikke er korrigert ved operasjon, som har nedsatt oksygenmetning i blodet, har nedsatt fysisk funksjonsevne eller bruker hjertemedisiner. Slik du beskriver gutten din er han ikke i ”riskogruppen” og bør tåle en coronavirusinfeksjon like godt som hjertefriske barn. Dere bør likevel være spesielt oppmerksom på de retningslinjer og påbud som gis av helsemyndighetene. Disse ble i går (12. mars 2020) oppdatert og betydelig skjerpet i forhold til tidligere retningslinjer og påbud. Folkehelseinstituttet beskriver en rekke konkrete forhold som angår smitterisiko, barnehager, skoler, reiser, arbeid, møter, hygiene m m. Det betyr ikke at gutten deres skal ha ”husarrest.” Dere bør imidlertid ikke ta ut på reiser som ikke er helt nødvendige, og minst mulig reise med kollektiv transport. Dere bør heller ikke delta i bursdagsselskaper eller andre sammenkomster med mange barn eller voksne, eller være i kontakt med personer som kan medføre smitterisiko (f eks sitter i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon eller feber). God håndhygiene er også viktig. Du kan lese detaljert om hvordan man praktisk skal forholde seg på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no). Bruk linken:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

 

Corone hjertesyke barn
12. mars 2020
Hei. Jeg har ei jente på snart 2 år som er hjerteoperret. Hvordan påvirker conorna19 hvis hun får det? 

Svar:
Infeksjon med coronavirus er oftest en lett sykdom med forkjølelsesymptomer (litt feber, snue og hosting), spesielt hos barn. Det er imidlertid ved de fleste typer virusinfeksjoner (både ved coronavirusinfeksjon så vel som vanlig influensa) også en risiko for et mer alvorlig forløp. Ved coronavirus gjelder dette spesielt når infeksjonen angriper lungene (lungebennelse). Pasienten har da oftest dyp hoste, anstrengt pust og føler seg ”skikkelig syk.”

Risikoen for alvorlig infeksjon er generelt lav, også hos hjertebarn, spesielt de som har enkle eller moderate feil. Barn med mer komplekse hjertefeil, og spesielt de som har en nedsatt fysisk funksjonsevne eller bruker hjertemedisiner vil måtte oppfattes som å være i ”risikogruppen.”

Du skriver ikke hvilken hjertefeil barnet ditt er operert for eller hvordan hun er mht fysisk funksjonsevne. Hvis hun er vellykket operert med korreksjon av feilen og er i full aktivitet, er hun ikke i ”riskogruppen” og vil tåle en coronavirusinfeksjon like godt som friske barn. Dere bør likevel være spesielt oppmerksom på de retningslinjer og påbud som gis av helsemyndighetene. Disse ble i går (12. mars 2020) oppdatert og betydelig skjerpet i forhold til tidligere retningslinjer og påbud. Folkehelseinstituttet beskriver en rekke konkrete forhold som angår smitterisiko, barnehager, skoler, reiser, arbeid, møter, hygiene m m. Det betyr ikke at barnet deres skal ha ”husarrest.” Dere bør imidlertid ikke ta ut på reiser som ikke er helt nødvendige, ikke ta barnet med på butikken og minst mulig reise med kollektiv transport. Dere bør heller ikke delta i bursdagsselskaper med mange barn, eller være i kontakt med personer som kan medføre smitterisiko (f eks sitter i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon eller feber). God håndhygiene er også viktig. Du kan lese detaljert om hvordan man praktisk skal forholde seg på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no). Bruk linken:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

Fallot og Corona
11. mars 2020
Hei! Jeg har en medfødt hjertefeil, en fallot. Jeg har ingen symtpomer, men er litt redd for Coronaviruset. Er det noe spesielt jeg bør tenke på i forbindelse med dette? Jeg er ellers sunn og frisk, og lever som et normalt menneske. Jeg kontaktet Rikshospitalet, men de hadde bare generelle anmodninger om å ta mindre kollektivt og ha hjemmekontor hvis mulig.

Svar:

Jeg oppfatter det slik at du er vellykket operert for Fallots tetrade (er sunn og frisk og lever et normalt liv). Jeg anser derfor at du ikke er i noen ”risikogruppe,” men vil tåle en coronavirusinfeksjon på linje med friske personer som ikke har hjertefeil. Det betyr at du bør ivareta de forholdreglene og påbudene som helsemyndighetene gir til den norske befolkningen. Disse er i dag (12. mars 2020) oppdatert og betydelig skjerpet i forhold til tidligere retningslinjer og påbud. Disse beskriver en rekke konkrete forhold som angår reiser, arbeid, møter, hygiene m m. Jeg skriver derfor ikke spesielt om dette i mitt svar til deg. Du kan lese detaljert om dette på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no) og bruke linkene:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

https://www.fhi.no/nyheter/2020/helsedirektoratet-har-i-dag-vedtatt-folgende---som-gjelder-fra-klokken-18.0/

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Coronasmitte
11. mars 2020
Hei. Har en datter med diagnosen HVHS. Hvordan forholder vi oss til skole/arrangementer ift coronasmitte? Mvh Hanne

Svar:
Infeksjon med coronavirus er oftest en lett sykdom (forkjølelsessymptomer), spesielt hos barn. Det er imidlertid ved de fleste typer virusinfeksjoner (både ved coronavirusinfeksjon så vel som vanlig influensa) en risiko for et alvorlig forløp. Ved coronavirus gjelder dette spesielt når infeksjonen angriper lungene (lungebennelse).

Risikoen for alvorlig coronavirusinfeksjon er er generelt lav også hos hjertebarn, spesielt hos de som har enkle eller moderate hjertefeil. Barn med mer komplekse hjertefeil, og spesielt de som har en nedsatt fysisk funksjonsevne eller bruker hjertemedisiner for hjertesvikt vil måtte oppfattes som å være i ”risikogruppen.”

Barnet deres har et komplekst hjertefeil, hypoplastisk venstre hjertesyndrom, og bør i størst mulig utstrekning forsøke å unngå sykdom med coronavirus. Dere må derfor være spesielt oppmerksomme på de forholdreglene og påbudene som helsemyndighetene gir til den norske befolkningen. Disse ble i går (12. mars 2020) oppdatert og betydelig skjerpet i forhold til tidligere retningslinjer og påbud. Folkehelseinstituttet beskriver en rekke konkrete forhold som angår smitterisiko, barnehager, skoler, reiser, arbeid, arrangementer, møter, hygiene m m. Som dere sikkert allerede vet, er nå skoler og barnehager over hele landet stengt. Det betyr ikke nødvendigvis at barnet deres skal ha ”husarrest” med mindre noen av dere er blitt syke eller har vært utsatt for smitterisiko (kontakt med syk, kommet fra utlandet m m). Dere bør imidlertid ikke ta ut på reiser som ikke er helt nødvendige, ikke ta barna med på butikken og minst mulig reise med kollektiv transport. Dere bør heller ikke delta i bursdagsselskaper eller andre sammenkomster med mange barn eller voksne, eller være i kontakt med personer som kan medføre smitterisiko (f eks sitter i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon eller feber). God håndhygiene er også viktig. Du kan lese detaljert om hvordan man praktisk skal forholde seg på Folkehelseinstituttet hjemmeside (fhi.no). Bruk linkene:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://www.fhi.no/nyheter/2020/helsedirektoratet-har-i-dag-vedtatt-folgende---som-gjelder-fra-klokken-18.0/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/fakta-om-koronavirus-coronavirus-2019-ncov/#risikogrupper 

Rikshospitalets barnehjerteseksjon er i ferd med å utarbeide et skriv om coronavirusinfeksjon hos hjertebarn. Dere vil etter hvert få en lenke som gir tilgang til dette dokumentet, som også legges ut på www.ffhb.no.

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Corona smitte
08. mars 2020
Hei. Jeg er veldig bekymret for å sende mitt hjertebarn på skolen da smitten av corona viruset stadig kommer nærmere der vi bor og nærliggende kommuner har mange i karantene. Kommer det noe retningslinjer i forhold til corona og hvordan vi med barn med alvorlig hjertefeil forholder oss?

Svar:
Blir det utbrudd av coronavirussykdom i lokalsamfunnet hvor dere bor vil de lokale helsemyndighetene (kommuneoverlegen) iverksette nødvendige tiltak og informere befolkningen om dette (f eks hvis det skulle bli aktuelt å stenge barnehager, skoler eller kino, og avlyse møter og arrangementer). Folkehelseinstituttet har utarbeidet detaljerte retningslinjer for hvordan vi kan unngå smitte eller unngå å smitte andre hvis vi selv skulle bli syke. Jeg vil anbefale at dere gjør dere godt kjent med disse retningslinjene, som kontinuerlig oppdateres. Du finner Folkehelseinstituttes råd på internett. Bruk linken: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/fakta-om-koronavirus-coronavirus-2019-ncov/#risikogrupper 

Infeksjon med coronavirus er oftest en lett sykdom (forkjølelsessymptomer), spesielt hos barn. Det er imidlertid ved de fleste typer virusinfeksjoner (både ved coronavirusinfeksjon så vel som vanlig influensa) en risiko for et alvorlig forløp. Ved coronavirus gjelder dette spesielt når infeksjonen angriper lungene (lungebennelse).

Vi snakker ofte om”risikogrupper” som er spesielt utsatt for alvorlig sykdom (f eks gamle mennesker med svekket allemenntilstand, pasienter med nedsatt infeksjonsforsvar m fl). Også barn med medfødt hjertefeil må ansees som risikobarn i den forstand at sykdommen kan ta et mer alvorlig forløp hos disse. Risikoen er imidlertid lav, spesielt hos de som har enkle eller moderate hjertefeil. Barn med mer komplekse hjertefeil, og spesielt de som har en nedsatt fysisk funksjonsevne eller bruker hjertemedisiner for hjertesvikt vil måtte oppfattes som å være ”riskobarn.” Disse bør i størst mulig utstrekning forsøke å unngå sykdom med coronavirus.

Det er ikke grunn til å isolere seg fordi man har hjertefeil, heller ikke for de som har alvorlige feil. Så lenge de lokale helsemyndighetene ikke oppfatter den lokale smittesituasjonen som alvorlig, og ikke har gått til stengning av skolen, er det ikke grunn til å holde barnet deres hjemme. Dere skal derimot unngå kontakt med personer som kan være utsatt for smitte (f eks har vært på reise i deler av verden hvor det er høy smitterisiko) eller som har symptomer på luftveisinfeksjon. Dere skal heller ikke selv reise til steder hvor det er høy smitterisiko (i øyeblikket f eks Kina eller Nord-Italia). Det er også viktig å ivareta god hygiene (f eks hyppig håndvask).

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

Coronavirus
08. mars 2020
Hei. Jeg har et barn, Frida, på 5 år med Fattots Tetrade. Hun er operert ved rikshospitalet x 2 men har fortsatt en lettgradig pulmonalstenose, vsd og skal på et senere tidspunkt skifte pulmonalklaffene. Vi går til fast oppfølging hos Dr Magne Berget v/SUS. Nå er vi i tvil hvordan vi skal forholde oss til coronavirus situasjonen. Berget er i permisjon og sykehuset har i den forbindelse bedt meg kontakte fastlege. Der har vi heller ikke fått svar og derfor spør jeg deg om et råd. Min mann jobber i Aker solution. De har fått påvist smitte hos ansatte og flere er i karantene. Han er derfor bedt om å ha hjemmekontor. Jeg jobber i akuttmottaket og amk. Har mulighet for å begrense arbeidet til bare amk for en periode men vet ikke hvor utsatt Frida er for dette viruset og hvor forsiktige vi bør være. Når hun var liten ba Berget oss om å kutte all kontakt med barnehagebarn og barn som hadde vert i kontakt med barnehagebarn med tanke på RS virus. Bør jeg tenke slik denne gang med sykdom og forkjølelse? Er det lurt og ikke stå i første rekke i mottak men heller være på amk? Ellers tar vi alle forhåndsregler FHI anbefaler.

Svar:
Infeksjon med coronavirus er oftest en lett sykdom (forkjølelsessymptomer), spesielt hos barn. RS-virus kan gi svært alvorlig sykdom hos små barn, noen ganger med behov for intensivbehandling. Derfor er man gjerne streng i rådene for å unngå smitte med denne sykdommen.

Vi snakker om”risikogrupper” som er spesielt utsatt for alvorlig sykdom (f eks gamle mennesker med svekket allemenntilstand, pasienter med nedsatt infeksjonsforsvar m fl). Også barn med medfødt hjertefeil må ansees som risikobarn i den forstand at sykdommen kan ta et mer alvorlig forløp hos disse. Risikoen er imidlertid lav, spesielt hos de som har enkle eller moderate hjertefeil. Barn med mer komplekse hjertefeil, og spesielt de som har en nedsatt fysisk funksjonsevne eller bruker hjertemedisiner for hjertesvikt vil måtte oppfattes som å være ”riskobarn.” Disse bør i størst mulig utstrekning forsøke å unngå sykdom med coronavirus. Barnet deres bør nok oppfattes å tilhøre risikogruppen, selv om hun er vellykket operert, og bare har moderate restdefekter (selv om disse på et senere tidspunkt vil kreve operativ behandling).

Det er ikke grunn til å isolere seg fordi man har hjertefeil, heller ikke for de som har alvorlige feil. Så lenge de lokale helsemyndighetene ikke oppfatter den lokale smittesituasjonen som alvorlig, og ikke har gått til stengning av barnehager, skoler etc, er det ikke grunn til å holde barnet deres hjemme. Jeg går ut fra at dere har løpende kontakt med barnehagen, og at de der ivaretar nødvendige forholdsregler (f eks at de som har forkjølelesesymptomer eller feber holdes ute av barnehagen, ivaretar god håndhygiene etc). Dere skal unngå kontakt med personer som kan være utsatt for smitte (f eks har vært på reise i deler av verden hvor det er høy smitterisiko) eller som har symptomer på luftveisinfeksjon. Dere skal heller ikke selv reise til steder hvor det er høy smitterisiko (i øyeblikket f eks Kina eller Nord-Italia). Det er også viktig å ivareta god hygiene (f eks hyppig håndvask). Siden far er frisk, er det liten risiko for at han er smitteførende, selv om han er pålagt karantene. Det høres fornuftig ut at du midlertidig arbeider ved AMK og ikke er i direkte kontakt med pasienter i akuttmottaket. Det vil jo minske risikoen for at du blir smittet.

Blir det utbrudd av coronavirussykdom i lokalsamfunnet hvor dere bor vil de lokale helsemyndighetene (kommuneoverlegen) iverksette nødvendige tiltak og informere befolkningen om dette (f eks hvis det skulle bli aktuelt å stenge barnehager, skoler eller kino, og avlyse møter og arrangementer). Jeg skjønner at dere er informert om at Folkehelseinstituttet har utarbeidet detaljerte retningslinjer (som løpende blir oppdatert). Bruk linken: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/fakta-om-koronavirus-coronavirus-2019-ncov/#risikogrupper 

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

 

Corona
05. mars 2020
Har en jente med en kompleks hjertefeil. 6 år og flere resterende vsd og lekasjer og banding. Er frisk og rask til vanlig. Men får ofte lungebetennelse ved forkjølelser virus. Er bekymra for hun skal få dette viruset. Når blir det aktuelt å holde henne hjemme. Kommer viruset til kommunen og skolen evt vil det vel ikke være lurt å sende henne dit?? Vi er nøye med håndvask å ol nå.

Svar:
Infeksjon med coronavirus er oftest en lett sykdom (forkjølelsessymptomer), spesielt hos barn. Det er imidlertid ved de fleste typer virusinfeksjoner (både ved coronavirusinfeksjon så vel som vanlig influensa) en risiko for et alvorlig forløp. Ved coronavirus gjelder dette spesielt når infeksjonen angriper lungene (lungebennelse).

Vi snakker ofte om”risikogrupper” som er spesielt utsatt for alvorlig sykdom (f eks gamle mennesker med svekket allemenntilstand, pasienter med nedsatt infeksjonsforsvar m fl). Også barn med medfødt hjertefeil må ansees som risikobarn i den forstand at sykdommen kan ta et mer alvorlig forløp hos disse. Risikoen er imidlertid lav, spesielt hos de som har enkle eller moderate hjertefeil. Barnet deres er operert for en alvorlig feil og har også restdefekter, slik at hun bør i størst mulig ustrekning forsøke å unngå sykdom med coronavirus. Det er ikke grunn til å isolere seg fordi man har hjertefeil, heller ikke for de som har alvorlige feil. Man skal derimot unngå kontakt med personer som kan være utsatt for smitte (f eks har vært på reise i deler av verden hvor det er høy smitterisiko) eller som har symptomer på luftveisinfeksjon. Man skal heller ikke selv reise til steder hvor det er høy smitterisiko (i øyeblikket f eks Kina eller Nord-Italia). Det er også viktig å ivareta god hygiene (f eks hyppig håndvask), slik dere tydeligvis gjør.

Blir det utbrudd av coronavirussykdom i lokalsamfunnet hvor dere bor, vil de lokale helsemyndighetene (kommunelegen, helsestasjon) iverksette nødvendige tiltak og informere befolkningen om dette (f eks hvis det skulle bli aktuelt å stenge barnehager, skoler eller kino, og avlyse møter og arrangementer). Folkehelseinstituttet har utarbeidet detaljerte retningslinjer for hvordan vi kan unngå smitte eller unngå å smitte andre hvis vi selv skulle bli syke. Jeg vil anbefale at dere gjør dere godt kjent med disse retningslinjene. Du finner Folkehelseinstituttes råd på internett. Bruk linken: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/fakta-om-koronavirus-coronavirus-2019-ncov/#risikogrupper 

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Corona
04. mars 2020
Er corona viruse faktisk dødelig for oss med hjerte feil og bør vi begyne å isolere oss

Svar:
Infeksjon med coronavirus er oftest en lett sykdom (forkjølelsessymptomer), spesielt hos barn. Det er imidlertid ved de fleste typer virusinfeksjoner (både ved coronavirusinfeksjon så vel som vanlig influensa) en risiko for et alvorlig forløp som i noen tilfeller kan være dødelig. Ved coronavirus gjelder dette spesielt når infeksjonen angriper lungene (lungebennelse). Dødeligheten er imidlertid svært lav. Tallene har vært usikre fordi man ikke vet med sikkerhet hvor mange som er blitt smittet med coronavirus, men det har vært antydet en dødelighet på ca 1-2 prosent av de som blir syke.

Vi snakker ofte om”risikogrupper” som er spesielt utsatt for alvorlig sykdom (f eks gamle mennesker med svekket allemenntilstand, pasienter med nedsatt infeksjonsforsvar m fl). Også barn med medfødt hjertefeil må anses som risikobarn i den forstand at sykdommen kan ta et mer alvorlig forløp hos disse. Risikoen er imidlertid lav, spesielt hos de som har enkle eller moderate hjertefeil. Det er ikke grunn til å isolere seg fordi man har hjertefeil. Man skal derimot unngå kontakt med personer som kan være utsatt for smitte (f eks har vært på reise i deler av verden hvor det er høy smitterisiko) eller som har symptomer på luftveisinfeksjon. Man skal heller ikke selv reise til steder hvor det er høy smitterisiko. Det er også viktig å ivareta god hygiene (f eks hyppig håndvask). Folkehelseinstituttet har utarbeidet detaljerte retningslinjer for hvordan vi kan unngå smitte eller unngå å smitte andre hvis vi selv skulle bli syke. Jeg vil anbefale at pasienter med hjertefeil og deres familier gjør seg godt kjent med disse retningslinjene. Du finner Folkehelseinstituttes råd på internett. Bruk linken: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/fakta-om-koronavirus-coronavirus-2019-ncov/#risikogrupper 

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Hjertebarn og korona
03. mars 2020
Vi skal på ferie til Skottland om få dager. Vi har et hjertebarn som ble operert for TGA da hun var seks dager gammel. Hun er snart fire år nå, og er frisk og aktiv uten tilsynelatende noen symptomer på sykdommen. Hun har en trang åre som resultat av operasjonen, men ingen tegn tii at det påvirker henne negativt. Er det større fare for henne å evt bli smittet av koronavirus enn for andre, friske barn? Ingen reiseråd sier for øyeblikket at vi ikke bør reise til Skottland.

Svar:
Det er ikke større fare for at hjertebarn smittes med coronavirus enn andre. Et hjertebarn operert for transposisjon vil imidlertid måtte oppfattes som tilhørende en risikogruppe, dvs at sykdom med coronavirus kan bli en større påkjenning for henne enn for i utgangspunktet friske individer. Spesielt gjelder dette hvis sykdommen ikke bare manifesterer seg med feber og forkjølelse, men også affiserer lungene (lungebetennelse). Smitterisikoen er foreløpig lav både i Norge og Skottland. Du finner oppdaterte råd om reiser på Folkehelseinstituttets hjemmesider. Bruk linken: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg

Corona viruset
26. feb. 2020
Hei. Vi har en gutt på 6 år som er operert for TGA. Han går i barnehage og da lurer vi på vi må være ekstra obs med tanke på corona viruset? Han er aktiv og i god form

Svar:
Barn med medfødte hjertefeil oppfattes gjerne som risikopasienter når det gjelder smittsomme sykdommer, som influensa og andre virusinfeksjoner. Dette gjelder også for coronavirusinfeksjoner. Selv om dette virus oftest gir lettere sykdom hos barn, kan sykdommen også få et alvorlig forløp. For hjertebarn vil lungeinfeksjon med coronavirus være en ekstra stor belastning fordi hjerte- og lungefunksjonen er så tett knyttet sammen. Barn med hjertefeil er imidlertid en heterogen gruppe. Lettere eller moderate hjertefeil (f eks mindre defekter i atrie- eller ventrikkelseptum, moderate klaffestenoser) vil tolerere coronavirusinfeksjon like godt som hjertefriske barn. Barn med alvorligere hjertefeil og -sykdom (f eks komplekse feil med redusert oksygenmetning i blodet, økt trykk i lungekretsløpet og hvor det er behov for hjertemedisiner) kan bli mer alvorlig syke fordi feber og bennelsesprosesser i kroppen øker belastningen på hjertet og blodsirkulasjonen. Likeledes er noen hjertefeil ledd i syndromer med nedsatt infeksjonsforsvar, eller har en redusert almentilstand pga andre ledsagende misdannelser.

Barn som er vellykket operert for transposisjon har vanligvis god allmentilstand og god fysisk funksjonsevne. Likevel vil hjerte-lungefunksjonen hos de fleste transposisjonsbarn ikke være fullstendig som hos hjertefriske. Jeg vil derfor anbefale at dere, som du selv formulerer det, er ekstra obstervante inntil epidemien er over. Unngå kontakt med personer som er syke eller kan være smittet, og vær nøye i planlegging av eventuelle reiser, spesielt utenlands. Ivareta god håndhygiene. Kontakt lege hvis barnet deres skulle bli utsatt for smitte eller få symptomer som kan gi mistanke om sykdom med coronavirus. Viktig: hold dere orientert om aktuelle tiltak på Folkehelseinstituttes hjemmeside (https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/). Der finner dere detaljerte råd gitt av landets beste eksperter for de fleste praktiske formål.

Vennlig hilsen
Barnelege Alf Meberg


Gi din støtte til barnehjertesaken!

Hver dag fødes det barn med hjertefeil. Ikke alle får oppleve ettårsdagen sin. Din støtte redder liv. Og gir flere et bedre liv.

Vipps 112519

Gi en gave

Bli fastgiver

Om hjertefeil > Bli medlem > Støtt oss > Om oss >

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

Telefon: 23 05 80 00

E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
Telefon: 23 05 80 00
E-post: post@hjertebarn.no

Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

Innsamlingsprosent 2022

Illustrasjon: Innsamlingsprosent 2020
Utviklet av Imaker as