Du er her: HjemHjertefeilUndersøkelserHelsestasjon
Hjertefeil
 

Helsestasjon

Helsestasjonen er en nøkkelressurs i hjertebarnets første leveår. Helsestasjonen og helsesøster følger blant annet opp vekt, ernæring og vaksiner, og har et spesielt ansvar for å følge opp familier med barn med spesielle behov.

Bilde av badevekt

Helsesøster drar på hjemmebesøk, noe som kan være svært nyttig om man har et hjertesykt barn. I tillegg kan helsesøster spille en viktig rolle når hjertebarnet begynner i barnehagen eller på skolen.

Helsestasjonen er nyttig for alle barnefamilier, og benyttes i dag av nær 100 prosent av barnefamiliene i Norge. For familier med kronisk syke barn kan helsestasjonen og helsesøster være spesielt viktig. Mange hjertebarnfamilier opplever å få god hjelp og støtte fra helsesøster i utfordrende saker.

Samtidig er det ikke til å legge skjul på at det også er mange familier som erfarer at helsesøster både har liten tid og manglende kunnskap om de spesifikke utfordringer som mange hjertebarn strever med. Det er derfor viktig at helsesøster kun inngår som en del av den tverrfaglige oppfølgingen av det hjertesyke barnet og deres familier.

Helsestasjonens oppgaver

Helsestasjonen er en del av kommunehelsetjenesten, og utøver helsefremmende og forebyggende helsearbeid for barn og ungdom opp til 20 år. Helsestasjonen driver blant annet med helseopplysning, veiledning, spedbarnskontroller og vaksinasjoner. De har et spesielt ansvar for oppfølging av sped- og småbarn med spesielle behov og for oppfølging av foreldre med behov for utvidet støtte.

Mange hjertebarnfamilier kan i perioder ha behov for ekstra hjelp og støtte, og helsestasjonen kan bli en svært viktig instans for disse familiene 

Helsesøster støtter og veileder

En helsesøster er en sykepleier som er spesialist på forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og unge. Helsesøster har en sentral rolle i å støtte og veilede barn og unge med spesielle behov for oppfølging på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse, og kan derfor være en sentral person for familier med barn med hjertefeil. Helsesøster har også en viktig rådgivende funksjon, og kan gi råd innenfor ulike områder til både barn, søsken og foreldre.

Mange hjertebarn trenger ekstra hjelp og støtte i kortere eller lengre perioder. Helsesøster kan i slike situasjoner hjelpe til med å kartlegge, planlegge og samordne hjelpetiltak i samarbeid med andre faggrupper og etater. Helsesøster kan dra på hjemmebesøk, og får dermed et bedre inntrykk av eventuelle tiltak i hjemmet som kan hjelpe hjertebarnet og familien.

Rådgivning og veiledning er også en viktig del av helsesøsterens oppgaver, og hun eller han kan veilede i spørsmål om blant annet helse, oppvekst og psykososiale forhold. Helsesøsteren ser familien som en helhet, og kan gi råd og støtte til søsken og foreldre i tillegg til hjertebarnet. 

Helsesøster på skolen

Når hjertebarnet begynner på skolen, oppfordres foreldrene til å involvere seg og inngå et tidlig samarbeid med helsesøster på skolen. Helsesøster er en uavhengig, helsefaglig person som kan gjøre sine selvstendige vurderinger av barnets behov. Helsesøster kan være en ressursperson for at hjertebarnet skal få den tilretteleggingen han eller hun har behov for og krav på.

Om hjertebarnet trenger å få medisiner i løpet av skole- eller barnehagedagen, kan helsestasjonen og behandlende leger bistå skolen/barnehagen og foreldrene i å lage et opplegg for legemiddelhåndtering som fungerer i skolen og barnehagen.

Helsestasjonen har også en viktig rolle i habilitering av barn og ungdom med spesielle behov, som er syke og/eller har nedsatt funksjonsevne.

Les mer om legemiddelhåndtering i barnehagen og på skolen.

Del dette innholdet:


  Var denne informasjonen nyttig for deg?

Gi din støtte til barnehjertesaken!

Hver dag fødes det barn med hjertefeil. Ikke alle får oppleve ettårsdagen sin. Din støtte redder liv. Og gir flere et bedre liv.

Vipps 112519

Gi en gave

Bli fastgiver

Om hjertefeil > Bli medlem > Støtt oss > Om oss >

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

Telefon: 23 05 80 00

E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
Telefon: 23 05 80 00
E-post: post@hjertebarn.no

Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

Innsamlingsprosent 2022

Illustrasjon: Innsamlingsprosent 2020
Utviklet av Imaker as