Hjertefeil
 

Blodtrykksforskjeller i hjertet

For å forstå hvordan blodstrømmen inn og ut av hjertet fungerer, er det viktig å vite at det er normalt at trykket i de ulike hjertekamrene er forskjellig.

Illustrasjon av et normalhjerte

Det normale er at trykket på høyre side av hjertet og i lungearteriene er lavt, og at trykket på venstre side av hjertet og i aorta (hovedpulsåra) er høyt (ca. tre til fire ganger høyere enn på høyresiden). Dette er fordi:

  • Den høyre siden av hjertet pumper blått (deoksygenert/oksygenfattig) blod som kommer tilbake fra kroppen, til lungene. Normalt pumpes dette blå blodet med et lavt trykk gjennom lungene og tilbake til venstre forkammer (kalles ”lungekretsløpet”). Dette trykket kan kun måles ved hjelp at hjertekateterisering, eller det kan anslås ved hjelp av ultralydundersøkelse av hjertet.
  • Den venstre siden av hjertet mottar rødt (oksygenert/oksygenrikt) blod som kommer tilbake fra lungene – og pumper deretter dette blodet ut i kroppen med høyt trykk (”systemkretsløpet”). Det er dette trykket vi måler med en mansjett på armen eller leggen.


Barn med hjertefeil kan ha:

  • Et hull mellom hjertekamrene: noe som betyr at det ved høytrykkspumpingen på venstre side også pumpes litt blod gjennom hullet til høyre side (lekkasje), fordi trykket er lavere her. Dette ekstra blodet vil bli pumpet til lungene. En liten mengde blod som passerer fra venstre til høyre side av hjertet fører ikke til trykkendringer, men dersom lekkasjen er stor vil dette kunne øke trykket på høyre side av hjertet. Dette øker igjen trykket i lungene (lungearteriene). Høyt trykk i lungekretsløpet (pulmonal hypertensjon) kan skade de følsomme lungeblodårene. Store hull mellom hjertekamrene kan føre til en direkte trykkutlikning mellom høyre og venstre side i hjertet. Høyre hjertekammer og lungearterien blir da utsatt for samme blodtrykk som kroppen for øvrig, noe som kan gi alvorlig lungeskade.
  • En kanal mellom de to store arteriene: i fosterlivet forbinder kanalen ductus arteriosus hovedpulsåren med lungearterien. Denne kanalen lukker seg når barnet er født. Hvis denne kanalen forblir åpen lenge etter fødselen, vil det bety at blod fra hovedpulsåren, der trykket er høyt, vil flyte inn i lungearterien, der trykket er lavere, og videre til lungene. Dette vil belaste hjertet og lungene.
  • Begge pulsårer fra samme hjertekammer: dette forekommer ved komplekse hjertefeil, og lungeblodårene blir utsatt for samme trykk som kroppen, såfremt det ikke er hindringer på veien (for eksempel pulmonalstenose).
  • Kirurgiske forbindelser: når et barns hjerte ikke har normal blodsirkulasjon, kan kardiologen eller kirurgen skape forbindelser (= shunter) mellom hovedpulsåren eller hjertet og lungearterien for å føre blod til lungene eller kroppen.

Før større og komplekse hjerteoperasjoner, særlig før en Fontan-prosedyre, er det viktig at trykket i de forskjellige hjertekamrene er kartlagt. Trykkene måles nøye ved hjelp av en hjertekateterisering før operasjonen.

Hvis det er en innsnevring i eller ved en klaff (pulmonalstenose eller aortastenose), vil trykket før og etter stenosen (= trykkgradienten) bli vurdert for å anslå graden av tranghet i klaffen. Dette skjer vanligvis ved ekkokardiografi eller av og til ved hjertekateterisering.

Eisenmenger syndrom

”Eisenmenger syndrom” er navnet på en meget alvorlig tilstand, der trykket på høyre side av hjertet er høyere enn på venstre side. Dette skyldes et ubehandlet hull i hjertet som har ført til skade på lungepulsårene. Tilstanden medfører at en større eller mindre mengde deoksygenert (oksygenfattig) blod pumpes fra høyre side av hjertet til venstre side av hjertet og rundt i kroppen. Dette kan føre til at kroppen får for lite oksygen.

Del dette innholdet:


  Var denne informasjonen nyttig for deg?

Gi din støtte til barnehjertesaken!

Hver dag fødes det barn med hjertefeil. Ikke alle får oppleve ettårsdagen sin. Din støtte redder liv. Og gir flere et bedre liv.

Vipps 112519

Gi en gave

Bli fastgiver

FFHB

Om hjertefeil > Bli medlem > Støtt oss > Om oss >

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

Telefon: 23 05 80 00

E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
Telefon: 23 05 80 00
E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

Innsamlingsprosent 2020

Illustrasjon: Innsamlingsprosent 2020
Utviklet av Imaker as