Hjertefeil
 

Omsorgsdager ved sykt barn

Arbeidstakere som har barn under 12 år har rett til fri med lønn når de må være borte fra jobb på grunn av barnets helsetilstand. Dette kalles «sykt barn ordningen».

Hvilke situasjoner gir rett til omsorgspenger?
Dere har rett til omsorgspenger når barnet deres eller barnepasser er syk. Dere vil også ha rett til omsorgspenger når dere må følge barnet til nødvendige kontrollundersøkelser. Møter med BUP, PPT eller fysioterapeut som følge av barnets helsetilstand, er andre eksempler på når dere kan bruke omsorgsdager.

Hvor mange dager har dere krav på?
Hovedregelen er at er det 1-2 barn under 12 år i familien har foreldrene rett til 10 dager hver. Er det tre eller flere barn økes det til 15 dager.

Har barnet en sykdom eller funksjonshemming som markert øker risikoen for at foreldre må være borte fra arbeid, får hver av foreldrene 10 dager ekstra. Ha dere to barn hvorav ett oppfyller kravene til ekstra dager, vil dere ha 20 dager hver. Det gis 10 dager ekstra for hvert barn som oppfyller vilkårene. Har dere to barn og begge oppfyller vilkårene, vil dere ha 40 dager hver med omsorgspenger.

For å forenkle saksbehandlingen er det i forskrift fastsatt hvilke diagnoser som i utgangspunktet oppfyller kravene til å få ekstra dager. En av diagnosene er «betydelig hjertesykdom».

Hva gjelder om foreldrene ikke bor sammen?
Lever dere ikke sammen, men har delt omsorg gjelder de vanlige reglene om antall dager. Dette gjelder også om dere inngår nytt ekteskap. Er du alene om omsorgen, får du 20 eller 30 dager avhengig av hvor mange barn under 12 år du har. Oppfyller et av barna kravene til ekstra dager, får du 30 eller 40 omsorgsdager. Dette gjelder også om du blir samboer eller gifter deg på nytt. Men det er mulig å overføre inntil 10 omsorgsdager til ny ektefelle, og samboer om dere har bodd sammen siste 12 måneder.

Hvilken aldersgrense gjelder?
Etter hovedregelen gis det omsorgsdager frem til barnet bli 12 år. Men er det innvilget ekstra dager, kan det gis omsorgsdager frem til barnet er 18 år.

Hvem betaler for omsorgsdagene?
De første 10 dagene betales av arbeidsgiver. Alle ekstradagene betales av NAV. Det betyr at fra barnet er 12 år betaler NAV fra dag en.

Selvstendige næringsdrivende får frem til barnet er 12 år, dekket fra dag 11. Innvilges det omsorgsdager også etter at barnet har blitt 12 år, dekkes det fra dag en.

Hva utgjør omsorgspengene?
Omsorgspenger beregnes på samme måte som sykepenger. Det vil si 100 % av inntekt inntil 6 G. I tillegg kan arbeidsgiver ha ordninger som også dekker inntekt utover 6 G.

Forholdet til pleiepenger
Pleiepenger er en ytelse som innvilges når barnet i en lengere periode har behov for pleie og tilsyn og en eller begge foreldrene må være borte fra arbeid. Pleiepenger kan innvilges på to ulike grunnlag. Er barnet alvorlig sykt, kan det innvilges fra dag en. I andre tilfeller kan det innvilges fra dag 8. Da kan det tas ut omsorgspenger de første syv dagene. Det er vedtatt nye regler om pleiepenger som skal tre i kraft 1. oktober i år. Da vil det ikke lenger bli skilt mellom alvorlig og mindre alvorlig sykdom. Det er nok at barnet har behov for pleie og tilsyn og at dette ikke lar seg kombinere med full jobb. Innvilges det pleiepenger vil det alltid gis fra dag en.

Del dette innholdet:


  Var denne informasjonen nyttig for deg?

Gi din støtte til barnehjertesaken!

Hver dag fødes det barn med hjertefeil. Ikke alle får oppleve ettårsdagen sin. Din støtte redder liv. Og gir flere et bedre liv.

Vipps 112519

Gi en gave

Bli fastgiver

Om hjertefeil > Bli medlem > Støtt oss > Om oss >

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

Telefon: 23 05 80 00

E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
Telefon: 23 05 80 00
E-post: post@hjertebarn.no

Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

Innsamlingsprosent 2022

Illustrasjon: Innsamlingsprosent 2020
Utviklet av Imaker as