Hjertefeil
 

Om Hjerteadvokatene

Hjerteadvokaten, Rune Vikan, kan gi juridisk bistand i saker som omhandler rettigheter.

Henvendelse
Hjerteadvokaten yter juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder til redusert timesats til medlemmer av Foreningen for hjertesyke barn. Henvendelse pr. e-post sendes vikan@orwall.no.

Telenummer +47 22 40 38 00 og postadresse Advokatfirma Orwall & Co. DA, postboks 1233 Vika, 0110 Oslo.

Du kan bruke denne mal for henvendelse for å få frem de vesentlige sider ved saken.

Advokatfirma Orwall & Co. DA
Advokatfirma Orwall & Co. består av 8 advokater som yter de fleste typer juridisk bistand. Vi har også tilknyttet samarbeidende revisor, økonomisk rådgiver og patentkontor. Vi er sentralt plassert i Oslo med kontorer i Fridtjof Nansens plass 3. Besøk vår hjemmeside på www.orwall.no.

Vilkår for bistand
Foreningen for hjertesyke barn har inngått avtale med Orwall & Co. DA, ved advokat Vikan, hvor det ytes juridisk bistand til gunstige satser for foreningens medlemmer. Dette er ikke begrenset til problemstillinger relatert til hjertesykdom, men gjelder juridisk bistand innenfor de rettsområder som Vikan arbeider med.

Navn og medlemsnummer oppgis ved henvendelse. En enkelt konsultasjon pr. e-post , telefaks, brev eller telefon hvor det medgår arbeid inntil 15 eller 30 minutters varighet, betales med fast sats som for tiden er kr 250,- pr. 15 minutter.

Enkelthenvendelser i form av telefonsamtaler eller e-postbesvarelser av summarisk karakter (enkle problemstillinger hvor det mulig å svare helt kort med noen minutters tidsbruk) vil ikke bli fakturert.

For juridisk bistand som krever tidsbruk utover ovennevnte tidsrammer blir det etablert et vanlig klientforhold, og det beregnes honorar (for tiden kr 1 250,-, inkl. mva, pr. time) i samsvar med de til enhver tid gjeldende reduserte satser for Foreningen for hjertesyke barns medlemmer. Standard oppdragsbetingelser for Orwall & Co. DA gjelder for øvrig for oppdraget.

Bakgrunn for Hjerteadvokaten
Hjerteadvokaten var tidligere Foreningen for hjertesyke barns advokat på internett, med formål å hjelpe deg å finne frem i lover og regler. Hjerteadvokaten inneholdt opplysninger og fremstillinger om relevante lover og regler for hjertebarn og deres pårørende. Sidene var utarbeidet av Advokatfirmaet Orwall & Co. DA ved advokat Rune Vikan.

Rune Vikan er selv pappa til et hjertebarn og kjenner til hvordan det oppleves å være direkte involvert i de situasjoner og problemstillinger som da oppstår.

Innholdet på Hjerteadvokatens sider er nå avløst av særskilte rettighetssider og oppdateres jevnlig.

Del dette innholdet:


  Var denne informasjonen nyttig for deg?

Gi din støtte til barnehjertesaken!

Hver dag fødes det barn med hjertefeil. Ikke alle får oppleve ettårsdagen sin. Din støtte redder liv. Og gir flere et bedre liv.

Vipps 112519

Gi en gave

Bli fastgiver

FFHB

Om hjertefeil > Bli medlem > Støtt oss > Om oss >

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

Telefon: 23 05 80 00

E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
Telefon: 23 05 80 00
E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

Innsamlingsprosent 2020

Illustrasjon: Innsamlingsprosent 2020
Utviklet av Imaker as