Hjertefeil
 

Arbeidsavklaringspenger

Vanligvis vil din hjertesyke ungdom bli henvist til å ta opp studielån dersom hun eller han ønsker finansiering av videregående utdannelse.

I noen situasjoner kan det i stedet være aktuelt å få hjelp gjennom Folketrygden og NAV i form av arbeidsavklaringspenger, tilleggsstønad og utdanningsstønad.

Arbeidsavklaringspenger har fra 2010 erstattet tidsbegrenset uførestønad, rehabiliteringspenger og attføringspenger. Reglene om arbeidsavklaringspenger finner man i folketrygdloven kapittel 11.

Hvis det viser seg at man, på grunn av hjertesykdommen, ikke klarer det arbeid mann har utdannet seg til, kan arbeidsavklaringspenger og eventuelle tilleggsstønader være aktuelt i forbindelse med omskolering. Det samme kan være aktuelt dersom vedkommende ikke klarer å fullføre påbegynt utdannelse på grunn av helseproblemene.

I noen særlige tilfeller kan det også være aktuelt med arbeidsavklaringspenger selv om man ikke har kommet i gang med arbeidslivet eller har påbegynt studier.

Poenget med arbeidsavklaringspenger og tilleggstønader er at man, på tross av sykdom, skal hjelpes til å bli i stand til å skaffe seg, eller beholde, høvelig arbeid.

Tidligere var det regler om såkalt yrkesrettet attføring som ga rett til forskjellige typer stønad i forbindelse med omskolering og utdannelse. Disse regler ble fra 01.03.10 i sin helhet avløst av reglene om arbeidsavklaringspenger. For dem som tidligere er tilkjent yrkesrettet attføring finnes enkelte overgangregler.

Hjemmesiden til NAV behandler tema utførlig under NAV-siden for arbeidsavklaringspenger. Der vil du finne lenker for søknadskjema, klagebehandling m.v.

Du kan også finne informasjon om stønad til utdannelse på NAV-siden for utdanningsstønad.

NAV har generell informasjons- og veiledningsplikt og det anbefales å oppsøke det lokale NAV kontor for veiledning om stønad til skole, utdannelse og omskolering.

 

Del dette innholdet:


  Var denne informasjonen nyttig for deg?

Gi din støtte til barnehjertesaken!

Hver dag fødes det barn med hjertefeil. Ikke alle får oppleve ettårsdagen sin. Din støtte redder liv. Og gir flere et bedre liv.

Vipps 112519

Gi en gave

Bli fastgiver

FFHB

Om hjertefeil > Bli medlem > Støtt oss > Om oss >

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

Telefon: 23 05 80 00

E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
Telefon: 23 05 80 00
E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

Innsamlingsprosent 2020

Illustrasjon: Innsamlingsprosent 2020
Utviklet av Imaker as