Du er her: HjemHjertefeilBehandlingOperasjoner
Hjertefeil
 

Operasjoner

Cirka én prosent av barn spm fødes har en medfødt hjertefeil. Av disse vil omtrent en tredel ha behov for et terapeutisk inngrep, en eller flere ganger i løpet av oppveksten. Et slikt inngrep omfatter enten kirurgi eller hjertekateterisering.

Bilde av kirurghender som opererer

Valg av metode og tidspunkt for inngrepet varierer, og baserer seg på grundige vurderinger. Ved noen typer hjertefeil er det nødvendig å gripe inn i løpet av første levedøgn, mens det ved andre typer feil er gunstig å vente en kortere eller lengre periode. I noen tilfeller er det først etter uker til måneder at hjertefeilens betydning for sirkulasjonen kommer til uttrykk. Dette skyldes at trykkforholdene i lungene og blodstrømmen til og fra hjertet endrer seg etter fødselen. Barnet kan i denne perioden være symptomfritt. I alle tilfeller er det lettere å utføre et inngrep, både for anestesilege og kirurg, jo større barnet er. Frem mot inngrepet vil barnet bli undersøkt regelmessig, og noen barn vil ha behov for medikamentell behandling.

Korrigerende og palliative inngrep

Alle inngrep har som mål å avhjelpe symptomer, men ikke alle korrigerer hjertefeilen. I sistnevnte tilfelle betegnes kirurgien som palliativ (lindrende). Et palliativt inngrep er ofte en midlertidig løsning, men kan for enkelte være eneste behandlingsmulighet. Et eksempel på et midlertidig, palliativt inngrep er anleggelse av en ”shunt” (et rør) mellom hoved- og lungepulsåren hos barn med Fallots tetrade. Et eksempel på et permanent palliativt inngrep er etablering av Fontan-sirkulasjon hos barn med kun ett fungerende hjertekammer.

Både ved korrigerende og palliative inngrep kan det være nødvendig med flere opera­sjoner for å oppnå ønsket resultat. I mange tilfeller er det planlagt eller forventet at barnet skal gjennom flere inngrep, for eksempel der det er satt inn en kunstig klaff som barnet vil ”vokse seg ut av”. I enkelte tilfeller må barnet opereres på nytt som følge av et mindre vellykket resultat ved foregående inngrep, eller som følge av komplikasjoner av ulik alvorlighetsgrad. For eksempel kan det etter operasjon for en forsnevring på hoved­pulsåren (koarktasjon) på nytt dannes et trangt parti grunnet arrdannelse. Dersom denne trangheten er uttalt, må hovedpulsåren blokkes ved hjertekateterisering eller opereres på nytt.

Hjertekirurgi
Hjertelungemaskin
Hjertekateterisering
Tiden på sykehus før operasjon
Anestesi - narkose
Etter operasjonen
Etter hjemkomst
De ulike operative inngrepene

Del dette innholdet:


  Var denne informasjonen nyttig for deg?

Gi din støtte til barnehjertesaken!

Hver dag fødes det barn med hjertefeil. Ikke alle får oppleve ettårsdagen sin. Din støtte redder liv. Og gir flere et bedre liv.

Vipps 112519

Gi en gave

Bli fastgiver

FFHB

Om hjertefeil > Bli medlem > Støtt oss > Om oss >

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

Telefon: 23 05 80 00

E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
Telefon: 23 05 80 00
E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

Innsamlingsprosent 2020

Illustrasjon: Innsamlingsprosent 2020
Utviklet av Imaker as