Du er her: HjemHjertefeilÅ leve med hjertefeilFamilien
Hjertefeil
 

Familien

Å få et alvorlig hjertesykt barn påvirker hele familien. Selv om det er nærliggende å rette hele fokus mot det syke barnet, er det like viktig å ivareta både foreldre og søsken. Ved å ta vare på familien som helhet, tar man vare på hjertebarnet.

Bilde av tre personer langs en elv

Unike erfaringer og sårbarhet

Hjertesyke barn må ofte forholde seg til livet på en annen måte enn friske barn. Selv om de fleste hjertebarn vokser opp og kan leve helt normale liv, vil fysiske begrensninger, arr på brystet og usikkerhet omkring fremtidsutsiktene være en del av livet for noen. Mange har vært syke fra fødselen av, og operasjoner, kontroller og medisiner er en del av hverdagen. For noen er dette relativt uproblematisk, mens det for andre oppleves slitsomt og kanskje også skremmende.

Hjertesyke barn får unike erfaringer som de kan bruke positivt senere, men studier har også vist en overhyppighet av psykiske vansker og atferdsproblemer hos noen barn med medfødt hjertefeil. Diagnosens alvorlighetsgrad har vist seg å ha liten betydning for senere vansker.

Derimot har flere studier vist at høy grad av psykisk stress hos foreldrene disponerer for utvikling av emosjonelle vansker hos barnet. Det er viktig å forsøke å forebygge senere vansker ved å gjøre barna så trygge som mulig, og foreldre bør søke støtte for egne problemer. Samtidig er det viktig at barn som sliter får nødvendig hjelp og støtte.

Ta vare på familien

Når man får et hjertesykt barn, er det viktig å være klar over utfordringene man kan komme til å oppleve som familie. Ikke fordi det nødvendigvis blir problemer, men fordi man kan forebygge og søke hjelp og støtte på et tidlig tidspunkt. Det er viktig å huske på at hjertebarnet er en del av familien som et hele, og at man hjelper barnet ved å hjelpe alle i familien til å ha det så godt som mulig.

Søk hjelp!

Hvis livssituasjonen blir krevende, er det viktig å søke støtte og hjelp. Både det syke barnet og familien for øvrig kan ha behov for ekstra psykologisk støtte til å takle vanskelige situasjoner. Hjelpen kan komme i form av familie og venner, eller man kan oppsøke profesjonell støtte hvis man har behov for det.

HjerteRåd

Ungdom med medfødt hjertefeil har gitt klar beskjed om at de ønsker mer fokus på psykisk helse. Prosjektet HjerteRåd, hvor ungdommer med hjertefeil fra hele landet har vurdert hvordan helsetilbudet til unge kronisk syke hjertepasienter fungerer, konkluderte med at sykehusene er gode på den fysiske oppfølgingen, men stort sett dårlige på den psykiske.

Prosjektet har resultert i en DVD der ungdom selv gir konkrete råd til helsepersonell om hvordan de ønsker å bli møtt. Denne DVD-en kan være et fint utgangspunkt for å ta opp vanskelige temaer, og anbefales til alle som møter hjertesyk ungdom i sitt arbeid.

DVD-en kan bestilles her

Les mer på www.forandringsfabrikken.no.

Del dette innholdet:


  Var denne informasjonen nyttig for deg?

Gi din støtte til barnehjertesaken!

Hver dag fødes det barn med hjertefeil. Ikke alle får oppleve ettårsdagen sin. Din støtte redder liv. Og gir flere et bedre liv.

Vipps 112519

Gi en gave

Bli fastgiver

Om hjertefeil > Bli medlem > Støtt oss > Om oss >

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

Telefon: 23 05 80 00

E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
Telefon: 23 05 80 00
E-post: post@hjertebarn.no

Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

Innsamlingsprosent 2022

Illustrasjon: Innsamlingsprosent 2020
Utviklet av Imaker as