Du er her: Aust-AgderAktuelt
Du er her: Aust-AgderAktuelt
Aktuelt
 

Landsmøtet utsettes

Illustrasjonsbilde: Landsmøtet utsettes

GENERALSEKRETÆR: Helene Thon fra FFHB sentralt. Foto: BAARD LARSEN

Som følge av økende spredning av koronaviruset har landsstyret i FFHB har besluttet å utsette landsmøtet som skulle vært arrangert i slutten av april.

Personer med hjerte- og lungesykdom er i risikogruppen, og ettersom FFHB representerer barn med medfødt hjertefeil kan vi som forening ikke bidra til å utsette barna og deres omsorgspersoner for potensiell smitte ved å samle over 100 mennesker fra hele landet over flere dager.

Selv om det så langt ikke er klart om barn med medfødt hjertefeil er spesielt utsatt, mener landsstyret at en utsettelse av landsmøtet er det eneste rette, alt tatt i betraktning. Et tilleggsmoment er hensynet til andre risikogrupper.

Utsettelsen er drøftet med kontrollkomiteen, som viser til at landsstyret har fullmakt til å gjøre fortolkning av vedtektene og der hvor det ikke finnes bestemmelser, jfr § 10 i vedtektene.
Dersom situasjonen normaliserer seg utover året blir fylkeskonferansen 13. – 15. november omgjort til landsmøte. Det er ikke tatt beslutning på hvor dette blir. Her må vi først se på økonomiske og praktiske detaljer før det bestemmes. Dette blir en sak for landsstyret og administrasjonen å finne ut av. Ny innkalling til landsmøte kommer innen midten av mai. Det er de allerede valgte delegatene fra fylkene som også er delegater på et utsatt i landsmøte i november.

En praktisk konsekvens av utsettelsen er at alle innkomne saker og valg må vente til nytt landsmøte kan avholdes. Det betyr at landsstyret og andre komiteer som ble valgt på landsmøtet i 2018 blir sittende inntil videre.

Regnskap og budsjett forelegges regnskapskomiteen, men vi vil også ha en telefonkonferanse med fylkeslagene der regnskap og budsjett blir gjennomgått og fremlagt for godkjenning. Det er viktig at vi har et godkjent regnskap og budsjett i rapporteringen til statlige myndigheter. Tid for telefonmøte kommer vi tilbake til.

Utsettelsen av landsmøtet har en betydelig økonomisk konsekvens, men vi har økonomi til å bære tapet som dette medfører. Økonomi er uansett underordnet liv og helse til våre medlemmer.
FFHB sentralt vil dekke allerede bestilte flybilletter til delegater som er påmeldt landsmøtet. Utgifter til påmeldte observatører må fylkeslagene selv dekke.

Vi beklager de ulempene en slik utsettelse medfører, særlig overfor arrangementskomiteen i FFHB Nord-Trøndelag, som har gjort betydelige og meget gode forberedelser. Vi vil rette en stor takk for jobben som så langt er gjort.

For spørsmål kan landsstyrets leder eller generalsekretær kontaktes.

Det kommer for øvrig et eget skriv med anbefaling om aktiviteter i fylkeslagene i forbindelse med situasjonen med koronaviruset.

 
Erik Skarrud                  Helene Thon
Leder, landsstyret          Generalsekretær

Del dette innholdet:

Aktuelt

Illustrasjonsbilde: Likepersontelefon i påsken

Likepersontelefon i påsken

Har du behov for å snakke med noen i disse koronatider? Foreningen for hjertesyke barn har betjent likepersontelefon fra klokka 17.00-20.00 mandag til torsdag i påskeuken. Nummeret du kan ringe er 477 68 633. Telefontjenesten drives på frivillig basis, og vi kan dermed ikke garantere alle at de vil få svar med en gang.
 

Likepersontelefon i påsken - les hele saken


Illustrasjonsbilde: God påske!

God påske!

Kontoret og telefonen i Øvre Vollgate holdes stengt i påskeuken, fra mandag 6. april og fram til tirsdag 14. april. Vi ønsker alle en riktig god påske, og husk å ta godt vare på dere selv og hverandre!

God påske! - les hele saken


Illustrasjonsbilde: Se Skype-møte med spørsmål og svar om hjertesyke barn og korona

Se Skype-møte med spørsmål og svar om hjertesyke barn og korona

Overlege Leif Brunvand og kontaktsykepleierne Anne Berglund og Stine Romfog fra Oslo universitetssykehus Rikshospitalet har svart på noen spørsmål fra våre medlemmer om hjertesyke barn og korona. Skypesamtalen med dem kan følges i denne saken.

Se Skype-møte med spørsmål og svar om hjertesyke barn og korona - les hele saken>> Se alle nyheter

Gi din støtte til barnehjertesaken!

Hver dag fødes det barn med hjertefeil.
Ikke alle rekker å feire ettårsdagen

Din støtte redder liv. Og gir flere et bedre liv.

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

t: 23 05 80 00

Øvre Vollgate 11, PB 222 Sentrum
0103 Oslo
Org.nr.; 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

ffhb@ffhb.no

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
t: 23 05 80 00
Øvre Vollgate 11, PB 222 Sentrum
0103 Oslo
Org.nr.; 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

ffhb@ffhb.no

Innsamlingsprosent 2018

Utviklet av Imaker as