Du er her: Aust-AgderAktuelt
Du er her: Aust-AgderAktuelt
Aktuelt
 

Landsmøtet utsettes

Illustrasjonsbilde: Landsmøtet utsettes

GENERALSEKRETÆR: Helene Thon fra FFHB sentralt. Foto: BAARD LARSEN

Som følge av økende spredning av koronaviruset har landsstyret i FFHB har besluttet å utsette landsmøtet som skulle vært arrangert i slutten av april.

Personer med hjerte- og lungesykdom er i risikogruppen, og ettersom FFHB representerer barn med medfødt hjertefeil kan vi som forening ikke bidra til å utsette barna og deres omsorgspersoner for potensiell smitte ved å samle over 100 mennesker fra hele landet over flere dager.

Selv om det så langt ikke er klart om barn med medfødt hjertefeil er spesielt utsatt, mener landsstyret at en utsettelse av landsmøtet er det eneste rette, alt tatt i betraktning. Et tilleggsmoment er hensynet til andre risikogrupper.

Utsettelsen er drøftet med kontrollkomiteen, som viser til at landsstyret har fullmakt til å gjøre fortolkning av vedtektene og der hvor det ikke finnes bestemmelser, jfr § 10 i vedtektene.
Dersom situasjonen normaliserer seg utover året blir fylkeskonferansen 13. – 15. november omgjort til landsmøte. Det er ikke tatt beslutning på hvor dette blir. Her må vi først se på økonomiske og praktiske detaljer før det bestemmes. Dette blir en sak for landsstyret og administrasjonen å finne ut av. Ny innkalling til landsmøte kommer innen midten av mai. Det er de allerede valgte delegatene fra fylkene som også er delegater på et utsatt i landsmøte i november.

En praktisk konsekvens av utsettelsen er at alle innkomne saker og valg må vente til nytt landsmøte kan avholdes. Det betyr at landsstyret og andre komiteer som ble valgt på landsmøtet i 2018 blir sittende inntil videre.

Regnskap og budsjett forelegges regnskapskomiteen, men vi vil også ha en telefonkonferanse med fylkeslagene der regnskap og budsjett blir gjennomgått og fremlagt for godkjenning. Det er viktig at vi har et godkjent regnskap og budsjett i rapporteringen til statlige myndigheter. Tid for telefonmøte kommer vi tilbake til.

Utsettelsen av landsmøtet har en betydelig økonomisk konsekvens, men vi har økonomi til å bære tapet som dette medfører. Økonomi er uansett underordnet liv og helse til våre medlemmer.
FFHB sentralt vil dekke allerede bestilte flybilletter til delegater som er påmeldt landsmøtet. Utgifter til påmeldte observatører må fylkeslagene selv dekke.

Vi beklager de ulempene en slik utsettelse medfører, særlig overfor arrangementskomiteen i FFHB Nord-Trøndelag, som har gjort betydelige og meget gode forberedelser. Vi vil rette en stor takk for jobben som så langt er gjort.

For spørsmål kan landsstyrets leder eller generalsekretær kontaktes.

Det kommer for øvrig et eget skriv med anbefaling om aktiviteter i fylkeslagene i forbindelse med situasjonen med koronaviruset.

 
Erik Skarrud                  Helene Thon
Leder, landsstyret          Generalsekretær

Del dette innholdet:

Aktuelt

Illustrasjonsbilde: Genetisk hjertesykdom i Foreningen for hjertesyke barn

Genetisk hjertesykdom i Foreningen for hjertesyke barn

Gjennom de siste årene har Foreningen for hjertesyke barn gjennomført
store satsninger for barn og familier med ulike former for genetisk
hjertesykdom. Spesielt på tre områder har satsningen vært stor.

Forfatter: Marte Jystad, spesialrådgiver i FFHB

Genetisk hjertesykdom i Foreningen for hjertesyke barn - les hele saken


Illustrasjonsbilde: Norsk ungdomsleir 2021 avlyses

Norsk ungdomsleir 2021 avlyses

Da vi avlyste Norsk Ungdomsleir i 2020, ble vi enige om at 2021 skulle bli «Best leir ever», og vi begynte allerede å glede oss og planlegge neste års leir.  Nå er 2021 her og usikkerheten rundt pandemien er fortsatt stor. Årets leir må etter tunge overveielser avlyses, dette gjelder både norsk og nordisk. Vi kommer sterkere tilbake med tilbud til ungdommene!

Norsk ungdomsleir 2021 avlyses - les hele saken


Illustrasjonsbilde: Nytt om korona og hjertesyke barn – januar 2021

Nytt om korona og hjertesyke barn – januar 2021

Smittespredningen av korona har gått opp i Norge den siste tiden, og regjeringen har nå strammet ytterligere inn på smitteverntiltakene. Anbefalingen for barn med medfødt hjertefeil og deres familier, er å følge de generelle rådene fra FHI og helsemyndighetene når det gjelder smittehensyn og forsiktighet. Ifølge Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet er det ingen endringer når det gjelder hvilke barn som regnes som risikogruppe for alvorlig forløp.  – Det er lite smitte i barnebefolkningen generelt og vi har sett svært lite Covid-19-sykdom hos barn med medfødt hjertefeil, sier overlege Thomas Möller.

Nytt om korona og hjertesyke barn – januar 2021 - les hele saken>> Se alle nyheter

Gi din støtte til barnehjertesaken!

Hver dag fødes det barn med hjertefeil.
Ikke alle rekker å feire ettårsdagen

Din støtte redder liv. Og gir flere et bedre liv.

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

t: 23 05 80 00

Øvre Vollgate 11, PB 222 Sentrum
0103 Oslo
Org.nr.; 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

ffhb@ffhb.no

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
t: 23 05 80 00
Øvre Vollgate 11, PB 222 Sentrum
0103 Oslo
Org.nr.; 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

ffhb@ffhb.no

Innsamlingsprosent 2018

Utviklet av Imaker as