Du er her: Aust-AgderAktuelt
Du er her: Aust-AgderAktuelt
Aktuelt
 

Juridisk rådgiver om foreldres rettigheter

Illustrasjonsbilde: Juridisk rådgiver om foreldres rettigheter

JURIST: Atle Larsen er juiridisk rådgiver ved FFOs rettighetsenter. Foto: BAARD LARSEN

Juridisk rådgiver Atle Larsen (FFOs rettighetssenter) hadde under fylkeskonferansen lørdag formiddag en gjennomgang om temaet pleiepenger og foreldres rettigheter.

- Det kan gis pleiepenger gradert ned til 20 prosent, så lenge barnet er under 18 år. Dette gis fra første dag, og kan gis til begge foreldre. Pleiepenger gis ikke ved sporadisk behov for pleie, men derimot ved lengre sykdom, der også mindre alvorlig sykdom kan gi rett til støtte.
- Foreldre har ikke hver sin kvote med pleiepenger, men hvert barn har egen kvote. Beregning er 100 prosent av inntekt inntil 6G, det vil si 581.298 kroner. Vi ser at dersom lege fra spesialisthelsetjenesten signerer søknad om pleiepenger, blir den innvilget, legger han til.

På spørsmål fra salen sier Larsen at det også er tilfeller der barna f. eks. går på barnehage eller skole, det allikevel gis graderte pleiepenger til foreldre. Graderingen begynner da på 20 prosent.

- Når det gjelder omsorgspenger, vil du ved ett til to barn få ti dager til hver av foreldrene, og 15 dager ved tre eller flere barn. Er du alene med omsorgen er dagene hhv 20 og 30, forteller juristen.
- Det er ti ekstra dager for hvert barn som oppfyller kriteriene om at det er funksjonshemmet/kronisk syk med stor risiko for at foreldrene må være borte fra arbeid. Beregningen for omsorgspenger er som for sykepenger, tilføyer Larsen.

- Det er også mulig å få fri fra jobb og dekket reiseutgifter dersom du skal på opplæring på helseinstitusjon eller delta på foreldrekurs ved et offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter. Her er det ikke noe øvre tak på antall dager, sier juristen.

Når barna skal på helseinstitusjon, kan du få dekket reise og oppholdsutgifter, og minst en av foreldrene som oppholder seg hos barnet store deler av døgnet, skal få tilbud om gratis mat. Er tilstanden alvorlig, skal begge foreldrene få tilbudet, og kjøpe mat til personalpris.

- Omsorgsstønad og hjelpestønad er også andre støtteområder man har til rådighet. Tilrettelegging på skolen er ofte det området man har mest "problemer" med. Ellers har man mulighet for tekniske hjelpemidler og personlig assistent, påpeker Larsen.

Avslutningsvis understreket juristen på at man må lese vedtaket grundig, hvorfor det er gitt avslag, og hva som er klagegrunnen, være saklig. Er legeuttalelser eller andre sakkyndige uttalelser overprøvd, eller er det rett og slett regelverket som er i veien. Kan feil faktum være lagt til grunn?

Del dette innholdet:

Aktuelt

Illustrasjonsbilde: Brosjyrer om genetisk hjertesykdom hos barn

Brosjyrer om genetisk hjertesykdom hos barn

Foreningen for hjertesyke barn har sammen med kardiologisk avdeling på Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, laget åtte informasjonsbrosjyrer om de mest vanlige genetiske hjertesykdommene hos barn. I brosjyrene beskrives sykdommene, hva slags symptomer de gir, arvelighet, behandling, forholdsregler og annet. Brosjyrene kan være nyttige for både pasienter og for helsepersonell.

Brosjyrer om genetisk hjertesykdom hos barn - les hele saken


Erik Skarrud

Utdeling av prosjektmidler 2020

19. november hadde Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen sin årlige kunngjøring på barnekardiologisk samarbeidsmøte av hvilke prosjekter som tildeles støtte i 2020. 800 000 kroner deles denne gangen ut til fem gode forskningsprosjekter. – Kvaliteten på søknadene som kom inn denne gangen har aldri vært så høy, vi måtte gjøre en ordentlig vurderingsjobb, sier nå avtroppende leder for styret i Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen, Erik Skarrud.

Utdeling av prosjektmidler 2020 - les hele saken


Erik Skarrud

Utdeling av prosjektmidler 2020

19. november hadde Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen sin årlige kunngjøring på barnekardiologisk samarbeidsmøte av hvilke prosjekter som tildeles støtte i 2020. 800 000 kroner deles denne gangen ut til fem gode forskningsprosjekter. – Kvaliteten på søknadene som kom inn denne gangen har aldri vært så høy, vi måtte gjøre en ordentlig vurderingsjobb, sier nå avtroppende leder for styret i Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen, Erik Skarrud.

Utdeling av prosjektmidler 2020 - les hele saken>> Se alle nyheter

Gi din støtte til barnehjertesaken!

Hver dag fødes det barn med hjertefeil.
Ikke alle rekker å feire ettårsdagen

Din støtte redder liv. Og gir flere et bedre liv.

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

t: 23 05 80 00

Øvre Vollgate 11, PB 222 Sentrum
0103 Oslo
Org.nr.; 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

ffhb@ffhb.no

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
t: 23 05 80 00
Øvre Vollgate 11, PB 222 Sentrum
0103 Oslo
Org.nr.; 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

ffhb@ffhb.no

Innsamlingsprosent 2018

Utviklet av Imaker as