Du er her: Aust-AgderAktuelt
Du er her: Aust-AgderAktuelt
Aktuelt
 

Fra barn til voksen – helhetlig oppfølging

Illustrasjonsbilde: Fra barn til voksen – helhetlig oppfølging

FOREDRAG: Katrine Onshuus Eriksen pratet om livskvalitet og hjertebarns overgang til de voksnes rekker. Foto: BAARD LARSEN

Sykepleier Katrine Onshuus Eriksen holder under fylkeskonferansen på Soria Moria hotell i Oslo 15. - 17. november, et foredrag fredag om hjertebarn og hjerteungdom.

Hun har jobbet ved GUCH-klinikken på Rikshospitalet, og fikk støtte til et kartleggingsprosjekt om psykososial status hos voksne med medfødt hjertefeil.

Eriksen jobber nå ved St. Olavs hospital i Trondheim.

- De beste med medført hjertefeil blir jo operert, men oppfølging er viktig fordi rør og klaffeprotester vokser ikke. Biologiske protester degenerer. Det kan også bli arytmier eller ledningsforstyrrelser, og restdefekter disponerer for endokarditt. Postoperative arrforandringer i aorta og lungearterier kan forekomme, noe som alt påvirker hjertefunksjonen.

- Symptomer og komplikasjoner kan oppstå over lengre tid, og lenge etter at det har vært operasjon. Derfor er jevnlige kontroller hos kardiologer viktige. Dette gir også bedre hjertefunksjoner og bedrer hverdagen til pasienten.

En større spørreundersøkelse blant ungdommer viser at det å bli lyttet til er viktig. Det er viktig å snakke om andre ting enn hjertefeil, snakke om angst, familie og det sosiale livet ellers samt selvfølelse og selvtillit.

- Forskning viser at barn som er hyppig innlagt på sykehus at de pasientene har større problemer for senere å få psykiske problemer. Ungdom med alvorlig og/eller konisk sykdom påvirker. Spesielt fravær av nær omsorgsperson. Tap av kontroll er også vanskelig for så vel pasient som pårørende.

- Påstanden om at små barn ikke kjenner smerte, eller husker smerte/traumer, er feil. De husker dette godt, og dette påvirker utviklingen av hjernen vår om kroppen utsetter for lange eller kraftige traumer. Sykehusinnleggelser er som å kjøre en racerbil i full fart, uten ratt og bremser, for mange av pasientene.

Hun peker også på at det ikke alltid er like bra med overdreven velment omsorg, som kan gi smertefulle påminnelser. Reaksjoner kan i tillegg komme en god stund etter at pasienten er utskrevet fra sykehuset!

SPRANG: Det er stor forskjell på hjertebehandling på 1970-tallet, og i dag.

- Overgangen fra barnehjerteseksjonen til voksenhjerteseksjonen kan være stor. Derfor starter vi opp prosessen med overgangen allerede fra 12-årsalderen. Samtaler, både med og uten foreldre, forklaringer om hva og hvorfor, samarbeidsmøter og videreføring er noe som må fokuseres på.

Et annet viktig moment er å gi hjertebarn veiledning både i forbindelse med svangerskap, funksjonstesting og generelle råd om røyking, mosjon og livsstil. Eriksen understreket for øvrig hvor viktig god tannhelse var for hjertesyke, ettersom dårlig tannhygiene øker faren for endokarditt. Endokarditt er betennelse på hjertehinnen eller hjerteklaffen, og ikke bra.

- Voksne med medført hjertefeil får i dag blant annet egen sykepleie og legekonsultasjoner ved behov, 24 timers EKG, tilgjengelighet til kontaktsykepleier på mail og telefon, og ved behov tilgang på team for hjertesyke gravide.

Del dette innholdet:

Aktuelt

Illustrasjonsbilde: Genetisk hjertesykdom i Foreningen for hjertesyke barn

Genetisk hjertesykdom i Foreningen for hjertesyke barn

Gjennom de siste årene har Foreningen for hjertesyke barn gjennomført
store satsninger for barn og familier med ulike former for genetisk
hjertesykdom. Spesielt på tre områder har satsningen vært stor.

Forfatter: Marte Jystad, spesialrådgiver i FFHB

Genetisk hjertesykdom i Foreningen for hjertesyke barn - les hele saken


Illustrasjonsbilde: Norsk ungdomsleir 2021 avlyses

Norsk ungdomsleir 2021 avlyses

Da vi avlyste Norsk Ungdomsleir i 2020, ble vi enige om at 2021 skulle bli «Best leir ever», og vi begynte allerede å glede oss og planlegge neste års leir.  Nå er 2021 her og usikkerheten rundt pandemien er fortsatt stor. Årets leir må etter tunge overveielser avlyses, dette gjelder både norsk og nordisk. Vi kommer sterkere tilbake med tilbud til ungdommene!

Norsk ungdomsleir 2021 avlyses - les hele saken


Illustrasjonsbilde: Nytt om korona og hjertesyke barn – januar 2021

Nytt om korona og hjertesyke barn – januar 2021

Smittespredningen av korona har gått opp i Norge den siste tiden, og regjeringen har nå strammet ytterligere inn på smitteverntiltakene. Anbefalingen for barn med medfødt hjertefeil og deres familier, er å følge de generelle rådene fra FHI og helsemyndighetene når det gjelder smittehensyn og forsiktighet. Ifølge Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet er det ingen endringer når det gjelder hvilke barn som regnes som risikogruppe for alvorlig forløp.  – Det er lite smitte i barnebefolkningen generelt og vi har sett svært lite Covid-19-sykdom hos barn med medfødt hjertefeil, sier overlege Thomas Möller.

Nytt om korona og hjertesyke barn – januar 2021 - les hele saken>> Se alle nyheter

Gi din støtte til barnehjertesaken!

Hver dag fødes det barn med hjertefeil.
Ikke alle rekker å feire ettårsdagen

Din støtte redder liv. Og gir flere et bedre liv.

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

t: 23 05 80 00

Øvre Vollgate 11, PB 222 Sentrum
0103 Oslo
Org.nr.; 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

ffhb@ffhb.no

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
t: 23 05 80 00
Øvre Vollgate 11, PB 222 Sentrum
0103 Oslo
Org.nr.; 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

ffhb@ffhb.no

Innsamlingsprosent 2018

Utviklet av Imaker as