Norsk barnehjertemedisin er i verdensklasse, men vi trenger enda mer forskning

 

Utlysning av prosjektmidler 2023

Illustrasjonsbilde: Utlysning av prosjektmidler 2023

Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen har gleden av å utlyse forskningsmidler, og vil i 2023 gi økonomisk støtte innenfor en ramme på NOK 700 000. 

Søknadsfrist er 28.august 2023 

Forskningsstiftelsens formål er å initiere og fremme forskning og relaterte prosjekter som kan bidra til å belyse og forbedre den totale livssituasjonen for 

• barn, ungdom og voksne som har medfødt hjertefeil, arvelig hjertefeil eller tidlig ervervet hjertesykdom. 

• gravide med påvist hjertesykdom hos fosteret. 

• familier som har mistet sitt hjertesyke barn/ungdom. 

I foreningens strategiprogram er helhetlig ivaretagelse gjennom livsløpet viktig. Dette innebærer samarbeid på tvers av fagområder og instanser. 

Forskningsstiftelsen har over siste år bevilget i størrelsesorden 6,3 millioner kroner til ulike prosjekter. Informasjon om tidligere tildelinger finner du på www.ffhb.no/forskningsstiftelsen. 

Forskningsstiftelsen vil i 2023 gi økonomisk støtte innenfor en ramme på kr 700 000.

Kriterier 

Styret vil legge vekt på søknader med god faglig og vitenskapelig kvalitet som treffer forskningsstiftelsens formål, og som har en forventet nytteverdi på kort eller lang sikt. Relevante fagområder innen barnekardiologi og kirurgi er prioritert i tillegg til problemstillinger innen det biopsykososiale feltet, og innen utvikling og undervisning. 

Styret imøteser derfor søknader både fra det medisinske, sykepleiefaglige, pedagogiske, psykologiske, og andre relevante fagmiljøer. 

Det kan søkes om midler til 

studier som knyttes til mastergrad 

studier som knyttes til PhD og post doc 

enkeltstående studier 

fagutviklingsprosjekt som tilsikter å munne ut i forskningsstudier 

Brukermedvirkning vektlegges og skal beskrives i alle prosjekter. Der brukermedvirkning ikke er aktuelt, skal dette forklares og begrunnes. 

Tildeling av midler vil offentliggjøres i november 2023. Søknad sendes inn på vedlagte søknadsskjema eller du finner søknadsmalen under http://www.ffhb.no/forskningsstiftelsen/ Søknaden sendes inn via mail til forskningsstiftelsen@ffhb.no 

Vet du om et forskningsprosjekt som trenger støtte eller miljøer som har gode ideer? Da er det fint om du viderebringer informasjon om Forskningsstiftelsen til forskere, prosjektledere eller aktuelle fagmiljøer. 

Ta kontakt med fagsjef Pia M. Bråss om du ønsker mer informasjon eller har spørsmål til prosjektmalen.

Styret 

Styreleder Gunnar Geirhovd, leder i landsstyret i Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) Styremedlem Jan Sunnegårdh, professor i barnekardiologi, Drottning Silvias barnsjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Styremedlem Edel Jannecke Svendsen, 1.amanuensis, OsloMet 

Styremedlem Gaute Døhlen, barnekardiolog, OUS, Rikshospitalet 

Styremedlem Elisabeth Leirgul, kardiolog, Haukeland universitetssykehus HF/UiB 

Styremedlem Anders Thorstensen, kardiolog, St. Olav 

Styremedlem Kristin Mellingsæter, landsstyret FFHB 

Styremedlem Pia M Bråss, fagsjef FFHB 

Styremedlem Hanni Winsvold Petersen, generalsekretær FFHB 

/share/mime/48/pdf.png Utlysning
(utlysning-av-prosjektmidler_ffhb-forskningsstiftelsen_-2023.pdf, 182kB)

/share/mime/48/msword.png Mal prosjektbeskrivelse
(prosjektbeskrivelse_mal_ffhb-forskningsstiftelsen-2023.docx, 38kB)

Del dette innholdet:

Aktuelt

Illustrasjonsbilde: Alt klart til skolestart?

Alt klart til skolestart?

Etter en lang sommerferie, kommer en av årets viktigste dager, (det er) skolestart! Noen skal møte opp for aller første gang, mens andre har rykket et hakk opp og skal begynne på nytt trinn, kanskje til og med på ny skole.

Noen gleder seg og har gjort det lenge, skolen er morsom og spennende og møtesmed forventning. For andre oppleves det som skummelt og krevende, og de siste dagene av ferien preges kanskje av engstelse for hvordan alt skal bli. For alle gjelder det samme – at det er lurt å være godt forberedt.

Alt klart til skolestart? - les hele saken


Illustrasjonsbilde: Ledige plasser på Geilomo

Ledige plasser på Geilomo

Det er fortsatt ledige på plasser på fireukers 'hjerteopphold' på Geilomo i perioden 21. august - 15. september. Kanskje det er midt i blinken for ditt hjertebarn?
 
Kontakt leder Anne-Britt Foss på tlf. 32 09 50 00 for veiledning og mer informasjon.
 

Ledige plasser på Geilomo - les hele saken


Illustrasjonsbilde: Hjertebarnkalenderen 2024 er nå ute

Hjertebarnkalenderen 2024 er nå ute

Mange av våre faste kjøpere og støttespillere får nå telefon fra vår gode samarbeidsparner Windmill, med spørsmål om å kjøpe neste års kalender fra Foreningen for hjertesyke barn. Vi vil takke alle som bidrar til vårt arbeid ved å kjøpe Hjertebarnkalenderen. Vi gjør oppmerksom på at kalenderen har fått nytt kontonummer på årets faktura.

Hjertebarnkalenderen 2024 er nå ute - les hele saken>> Se alle nyheter

FFHB

Om hjertefeil > Bli medlem > Støtt oss > Om oss >

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

Telefon: 23 05 80 00

E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
Telefon: 23 05 80 00
E-post: post@hjertebarn.no

Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

Innsamlingsprosent 2022

Illustrasjon: Innsamlingsprosent 2020
Utviklet av Imaker as