Norsk barnehjertemedisin er i verdensklasse, men vi trenger enda mer forskning

 

Utlysning av prosjektmidler 2023

Illustrasjonsbilde: Utlysning av prosjektmidler 2023

Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen har gleden av å utlyse forskningsmidler, og vil i 2023 gi økonomisk støtte innenfor en ramme på NOK 700 000. 

Søknadsfrist er 28.august 2023 

Forskningsstiftelsens formål er å initiere og fremme forskning og relaterte prosjekter som kan bidra til å belyse og forbedre den totale livssituasjonen for 

• barn, ungdom og voksne som har medfødt hjertefeil, arvelig hjertefeil eller tidlig ervervet hjertesykdom. 

• gravide med påvist hjertesykdom hos fosteret. 

• familier som har mistet sitt hjertesyke barn/ungdom. 

I foreningens strategiprogram er helhetlig ivaretagelse gjennom livsløpet viktig. Dette innebærer samarbeid på tvers av fagområder og instanser. 

Forskningsstiftelsen har over siste år bevilget i størrelsesorden 6,3 millioner kroner til ulike prosjekter. Informasjon om tidligere tildelinger finner du på www.ffhb.no/forskningsstiftelsen. 

Forskningsstiftelsen vil i 2023 gi økonomisk støtte innenfor en ramme på kr 700 000.

Kriterier 

Styret vil legge vekt på søknader med god faglig og vitenskapelig kvalitet som treffer forskningsstiftelsens formål, og som har en forventet nytteverdi på kort eller lang sikt. Relevante fagområder innen barnekardiologi og kirurgi er prioritert i tillegg til problemstillinger innen det biopsykososiale feltet, og innen utvikling og undervisning. 

Styret imøteser derfor søknader både fra det medisinske, sykepleiefaglige, pedagogiske, psykologiske, og andre relevante fagmiljøer. 

Det kan søkes om midler til 

studier som knyttes til mastergrad 

studier som knyttes til PhD og post doc 

enkeltstående studier 

fagutviklingsprosjekt som tilsikter å munne ut i forskningsstudier 

Brukermedvirkning vektlegges og skal beskrives i alle prosjekter. Der brukermedvirkning ikke er aktuelt, skal dette forklares og begrunnes. 

Tildeling av midler vil offentliggjøres i november 2023. Søknad sendes inn på vedlagte søknadsskjema eller du finner søknadsmalen under http://www.ffhb.no/forskningsstiftelsen/ Søknaden sendes inn via mail til forskningsstiftelsen@ffhb.no 

Vet du om et forskningsprosjekt som trenger støtte eller miljøer som har gode ideer? Da er det fint om du viderebringer informasjon om Forskningsstiftelsen til forskere, prosjektledere eller aktuelle fagmiljøer. 

Ta kontakt med fagsjef Pia M. Bråss om du ønsker mer informasjon eller har spørsmål til prosjektmalen.

Styret 

Styreleder Gunnar Geirhovd, leder i landsstyret i Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) Styremedlem Jan Sunnegårdh, professor i barnekardiologi, Drottning Silvias barnsjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Styremedlem Edel Jannecke Svendsen, 1.amanuensis, OsloMet 

Styremedlem Gaute Døhlen, barnekardiolog, OUS, Rikshospitalet 

Styremedlem Elisabeth Leirgul, kardiolog, Haukeland universitetssykehus HF/UiB 

Styremedlem Anders Thorstensen, kardiolog, St. Olav 

Styremedlem Kristin Mellingsæter, landsstyret FFHB 

Styremedlem Pia M Bråss, fagsjef FFHB 

Styremedlem Hanni Winsvold Petersen, generalsekretær FFHB 

/share/mime/48/pdf.png Utlysning
(utlysning-av-prosjektmidler_ffhb-forskningsstiftelsen_-2023.pdf, 182kB)

/share/mime/48/msword.png Mal prosjektbeskrivelse
(prosjektbeskrivelse_mal_ffhb-forskningsstiftelsen-2023.docx, 38kB)

Del dette innholdet:

Aktuelt

Illustrasjonsbilde: Kurs for familier med LQTS, JLNS og CPVT

Kurs for familier med LQTS, JLNS og CPVT

Foreningen for hjertesyke barn arrangere kurs for familier med genetisk hjertesykdom 22.-24.september 2023. I tillegg til LQTS (Lang QT-tid syndrom) og JLNS (Jervell og Lange-Nielsen Syndrom) vil også familier med CPVT (Katekolaminerg polymorf ventrikkeltakykardi) kunne være med. Påmeldingsfrist er 1. juni, og gjøres her.

Kurs for familier med LQTS, JLNS og CPVT - les hele saken


Illustrasjonsbilde: Nettseminar med psykolog Caroline M. Rostrup

Nettseminar med psykolog Caroline M. Rostrup

Hvordan være forelder til et barn med hjertefeil? 

Å være en familie med et barn som har hjertefeil gir andre erfaringer, opplevelser og belastninger, enn det gjør i andre familier. Å leve med kronisk sykdom på nært hold kan påvirke den psykiske helsen, og er grobunn til spesielle psykiske og emosjonelle temaer som kan bli med livet ut.

Tid: 24. mai 20.00 - 21.00.

Meld deg på her

 

Nettseminar med psykolog Caroline M. Rostrup - les hele saken>> Se alle nyheter

FFHB

Om hjertefeil > Bli medlem > Støtt oss > Om oss >

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

Telefon: 23 05 80 00

E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
Telefon: 23 05 80 00
E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

Innsamlingsprosent 2020

Illustrasjon: Innsamlingsprosent 2020
Utviklet av Imaker as