Du er her: HjemAktuelt
Aktuelt
 

Utdeling fra Lasselitens fond - og jubileum

Bilde av styret i Lasselitens fond

FONDETS STYRE: I forbindelse med høstens styremøte i Lasselitens fond, ble Alf Mebergs 80 årsdag markert. Til stede: Torunn Fjær-Haugvik (FFHB), Lasse Fagereng, Henrik Holmstrøm (barnekardiolog, OUS), Alf Meberg (barnelege), Hanni Petersen (FFHB) og Anne Giertsen (FFHB). Sissel Holm-Sandnes (FFHB) var ikke til stede.

I midten av september hadde Lasselitens fond for hjertesyke barn sitt halvårlige styremøte, for 33. året på rad. Samtidig fylte et av fondets sentrale aktører 80 år. Gratulerer til Alf Meberg og takk for både fondets og dine bidrag til gode liv for hjertesyke barn og unge!

Årets to tildelinger fra Lasselitens fond for hjertesyke barn og unge har tilgodesett alt fra sosiale tiltak, utstyr og hjelpemidler, turer, kursing, konferansedeltakelse og forskning, med til sammen 126 000 kroner. Siden oppstart av fondet i 1989, er mer enn to millioner kroner delt ut. I fondets styre sitter, foruten familien til Lasse Fagereng, representanter for FFHB, en barnekardiolog og en barnelege. 

– Jeg har faktisk ikke hatt forfall på et eneste av fondets møter, medgir spesialisten i barnesykdommer, Alf Meberg, som har en helt spesiell plass i fondets historie og familien Fagerengs liv. Meberg var overlege ved Barnesenteret ved Sykehuset i Vestfold i mer enn 30 år, og ble Lasses lege da han kom til verden i Tønsberg 1987. Siden har han vært en viktig støttespiller for gutten og familien, og var med dem til USA da Lasse skulle opereres av hjertekirurgen William Norwood i Philadelphia.

Folkelig støtte
Lasselitens fond for hjertesyke barn har eksistert i over tre tiår, og ble opprettet da staten gjorde helomvending og likevel betalte for Lasses operasjon i Amerika. I mellomtiden var det imidlertid blitt samlet inn penger fra en stor folkelig opinion, til støtte for Lasses livreddende reise til USA. Familien Fagereng bestemte at disse pengene skulle settes på fond, og et styre ble opprettet; Lasselitens fond for hjertesyke barn og unge var en realitet. Foreningen for hjertesyke barn har vært sekretariat og Alf Meberg barnelegenes representant fra «tidenes morgen».

– Å være medlem i styret for Lasse litens fond har vært en både hyggelig og meningsfylt oppgave, ikke minst på grunn av mitt nære forhold til Lasse og hans familie. Å være med å støtte familier som sliter, helsepersonell som trenger utdannelse eller forskning som øker kunnskapene våre om hjertesykdom hos barn, har vært stort. Da jeg ble pensjonist tenkte jeg at jeg skulle slippe taket i faget, men opplevde isteden at faget ikke ville slippe meg. Og Lasse litens fond har ikke minst i pensjonistårene vært en oppgave som jeg har vært glad for at ikke ville slippe meg. Det samme gjelder alle de hyggelige og høykompetente menneskene jeg har fått samarbeide med i fondet, og i hele FFHB-organisasjonen, sier barnelegen.

To millioner kroner
Lasselitens fond for hjertesyke barn deler to ganger i året ut midler og har som ideelt formål å hjelpe hjertesyke barn og ungdom, ved:

  • å gi økonomisk støtte til hjertesyke barn og ungdom i forbindelse med hjerteoperasjoner og annen medisinsk behandling
  • å bidra med økonomisk støtte til forskning og kompetansebyggende tiltak relatert til hjertesykdommer hos barn og ungdom
  • å bidra økonomisk til utstyr og materiell til sykehusavdelinger for hjertesyke barn og ungdom, herunder leke- og aktivitetsutstyr
  • å bidra økonomisk til sosiale tiltak av enhver art for hjertesyke barn og ungdom og deres foreldre/foresatte, herunder kan slik støtte utbetales forskuddsvis

Fondet har delt ut godt og vel to millioner kroner i løpet av årene, og takket være renter og gaver til fondet fra FFHB, er det fortsatt mulig med formålstjenlig drift i flere år framover; og derved støtte til små og store prosjekter til beste for små og store barn med hjertefeil.

Neste søknadsfrist er 1. mars 2023.

Alf Meberg

Kliniker, forsker og FFHBs ekspert
I tillegg til å være kliniker og tett på den medisinske behandlingen av de små pasientene på Sykehuset i Vestfold i hele sin yrkeskarriere, kombinerte Meberg dette også med forskning, blant annet innen feltet medfødt hjertefeil, og cerebral parese. Et av områdene Alf Meberg engasjerte seg spesielt i på forskningsfronten, hvor han også mottok økonomisk støtte fra Foreningen for hjertesyke barn, var betydningen av og gjennomslaget for bruken av pulsoksymetri (måling av oksygenmetning i blodet), når nyfødte screenes før hjemreise fra sykehuset.

 – Vi finner flere kritiske hjertefeil når vi bruker pulsoksymetri, og vi finner dem tidligere. På denne måten vinner vi tid og får startet utredning av hjertefeilen tidligere. Metoden med pulsoksymetri er enkel å gjennomføre, billig utstyrsmessig og utraumatisk for barnet, sa Alf Meberg om dette da han ble intervjuet i Hjertebarnet i forbindelse med sin avgang i 2012.

De siste ti årene har Meberg vært pensjonist, men tilknyttet Foreningen for hjertesyke barn som aktiv fagrådgiver og ekspert. Han har blant annet besvart anonyme spørsmål på foreningens digitale spørretjeneste, over 700 i sin helhet, skrevet flere artikler til foreningens nettside og til magasinet Hjertebarnet og bidratt med foredrag på konferanser og samlinger. (Og han får ikke lov til å pensjonere seg fra denne virksomheten, melder Foreningen for hjertesyke barn.) Alf Meberg er medlem i fylkeslaget Vestfold og betyr mye for mange barn og familier i Foreningen for hjertesyke barn.

Del dette innholdet:

Aktuelt

Illustrasjonsbilde: Alt klart til skolestart?

Alt klart til skolestart?

Etter en lang sommerferie, kommer en av årets viktigste dager, (det er) skolestart! Noen skal møte opp for aller første gang, mens andre har rykket et hakk opp og skal begynne på nytt trinn, kanskje til og med på ny skole.

Noen gleder seg og har gjort det lenge, skolen er morsom og spennende og møtesmed forventning. For andre oppleves det som skummelt og krevende, og de siste dagene av ferien preges kanskje av engstelse for hvordan alt skal bli. For alle gjelder det samme – at det er lurt å være godt forberedt.

Alt klart til skolestart? - les hele saken


Illustrasjonsbilde: Ledige plasser på Geilomo

Ledige plasser på Geilomo

Det er fortsatt ledige på plasser på fireukers 'hjerteopphold' på Geilomo i perioden 21. august - 15. september. Kanskje det er midt i blinken for ditt hjertebarn?
 
Kontakt leder Anne-Britt Foss på tlf. 32 09 50 00 for veiledning og mer informasjon.
 

Ledige plasser på Geilomo - les hele saken


Illustrasjonsbilde: Hjertebarnkalenderen 2024 er nå ute

Hjertebarnkalenderen 2024 er nå ute

Mange av våre faste kjøpere og støttespillere får nå telefon fra vår gode samarbeidsparner Windmill, med spørsmål om å kjøpe neste års kalender fra Foreningen for hjertesyke barn. Vi vil takke alle som bidrar til vårt arbeid ved å kjøpe Hjertebarnkalenderen. Vi gjør oppmerksom på at kalenderen har fått nytt kontonummer på årets faktura.

Hjertebarnkalenderen 2024 er nå ute - les hele saken>> Se alle nyheter

Gi din støtte til barnehjertesaken!

Hver dag fødes det barn med hjertefeil. Ikke alle får oppleve ettårsdagen sin. Din støtte redder liv. Og gir flere et bedre liv.

Vipps 112519

Gi en gave

Bli fastgiver

FFHB

Om hjertefeil > Bli medlem > Støtt oss > Om oss >

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

Telefon: 23 05 80 00

E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
Telefon: 23 05 80 00
E-post: post@hjertebarn.no

Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

Innsamlingsprosent 2022

Illustrasjon: Innsamlingsprosent 2020
Utviklet av Imaker as