Du er her: HjemAktuelt
Aktuelt
 

Korona-vaksine til barn 5-11 år

Bilde av korona

Barn i Norge fra 5 til 11 år har nå et tilbud om vaksine mot korona. – Forholdene rundt barnet, som sosial isolasjon, engstelse, antall kontakter osv., må vurderes og avveies av de foresatte, som så selv må ta stilling til vaksinetilbudet, sier overlege Thomas Möller på Barnekardiologisk avdeling på Oslo Universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet. Han understreker at det har vært få tilfeller med alvorlig Covid-19 hos hjertebarn, og ingen i Norge, og vil derfor verken anbefale eller fraråde vaksine til hjertesyke barn. Unntaket er for barna med nedsatt immunforsvar (transplanterte).

Den kraftige smittespredningen av Omikron de siste ukene har skapt en del uro og engstelse. Samtidig er det mye som tyder på at de fleste som smittes blir mindre syke av denne varianten, og at innleggelser som krever intensivbehandling heller ikke går opp. Når det gjelder barn, mener FHI at risiko for alvorlig sykdom i denne gruppen er liten, og at behovet for vaksine for barn og unge er begrenset. De har likevel anbefalt Regjeringen å tilby koronavaksine til barn i alderen 5-11 år, og andre dose til 12-15-åringer.

For 5-11-åringene mener Folkehelseinstituttet at tilbudet er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn i kontakt med sårbare personer, og barn som skal oppholde seg eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester. Det er de foresatte som tar beslutningen om barnet skal ta vaksinen.

Det er kommunen/bydelen der den enkelte bor som organiserer vaksineringen, og det er her vaksinen tas. Rutinene for hvordan dette legges opp vil kunne variere fra sted til sted. Anbefalingen er å ta kontakt med fastlegen for å diskutere og vurdere behovet, eventuelt direkte med vaksinesentret i kommunen.

Thomas Möller fra Rikshospitalet understreker at erfaringen fra snart to år med pandemi i Norge og mange andre land, er at barn med hjertefeil ikke oftere enn andre barn blir alvorlig syke av Covid-19.

– Vi har per i dag ikke grunn til å være veldig bekymret for hjertebarna, sier han.

I deres råd og anbefalinger til familier med hjertebarn står det, for gruppen 12-15 år:
«Det er anbefalt å vaksinere alle 12-15 åringer med én dose mRNA-vaksine som beskytter godt mot alvorlig sykdom. Den andre dosen, som reduserer smittespredningen, er ikke generelt anbefalt i denne aldersgruppen. Da bekymringen rundt kronisk syke barn (med normal immunrespons) er alvorlig Covid-19-sykdom så bør vaksinasjon med kun én dose være tilstrekkelig også i gruppen med hjertesyke barn, forutsatt normal immunrespons.
Gruppen som fortsatt skiller seg ut mtp. vaksinebehov blant hjertesyke barn er barn og ungdom med nedsatt immunforsvar. Blant hjertesyke barn er dette hovedsakelig barn som er hjertetransplantert. Disse barn og deres pårørende mottar egne vaksineanbefalinger (dvs. anbefaling om flere doser).»

For gruppen 5-11 år sies de dette:
«I midten av desember -21 ble det, tross svært liten sykdomsrisiko, åpnet for vaksinasjon av barn i alder 5-11 år med alvorlig kronisk sykdom. Dette skjedde i samforståelse med fagmiljøene i Norsk barnelegeforening inkludert det barnekardiologiske fagmiljøet. I januar -22 ble vaksinasjonstilbudet utvidet til å gjelde alle barn i aldergruppen 5-11 år.
Det har vært så få tilfeller med alvorlig Covid-19 hos hjertebarn, og ingen i Norge(!), at ingen fagpersoner egentlig har grunnlag for å anbefale vaksinen til kronisk hjertesyke barn i denne aldersgruppen, kanskje med unntak av de barna med nedsatt immunforsvar, altså hjertetransplanterte barn. Heller ikke finnes grunnlag for å fraråde vaksinasjon av hjertesyke barn. Forholdene rundt barnet (sosial isolasjon, engstelse, antall kontakter) må veies av de foresatte som så selv må ta stilling til vaksinetilbudet. Foresatte til transplanterte barn har fått direkte beskjed om vaksinasjonstilbudet. Foresatte til andre barn vil få tilsvarende informasjon dersom de henvender seg til fastlegen.»

Les OUS sine anbefalinger og råd til foreldre med hjertebarn her:
https://ehandboken.ous-hf.no/document/136830

Bivirkninger av vaksinen?
Når det gjelder bivirkninger av selve vaksinen, understreker både FHI og OUS at hjertesyke barn ikke er mer utsatt for vaksinebivirkninger enn hjertefriske barn. Betennelse i hjertemuskelen eller hjerteposen (myo- og perikarditt) kan i sjeldne tilfeller oppstå etter vaksinasjon med mRNA-vaksine, opplyser FHI. Norske hjerteleger har bidratt til å vurdere tilstanden.

– Det er viktig å huske at for eksempel myokarditt i forbindelse med Covid-19 er langt hyppigere enn myokarditt etter mRNA-vaksine hos barn og unge. Hjertesyke barn er ikke mer utsatt for å få betennelse i hjertemuskel eller hjerteposen etter mRNA-vaksine enn andre barn. For de få barn og unge som opplever en slik betennelse etter første dose mRNA-vaksine har man valgt å avstå fra andre dose, sier Möller. Han vektlegger at risikoen for bivirkninger er som hos barn for øvrig.

Les hele artikkelen fra FHI: Tilbud om koronavaksinasjon til barn og ungdom utvides 

Generelt milde symptomer på barn og unge
Folkehelseinstituttet (FHI) informerer om at Covid-19 generelt sett er lite farlig for barn og unge. Barn og ungdom som smittes, får oftest svært milde symptomer på covid-19. Barn med underliggende risikotilstander blir noe oftere innlagt på sykehus, men har ikke økt risiko for å bli smittet.  FHI understreker at selv for de som har det mest alvorlige sykdomsbildet, betennelsestilstanden MISC som kan oppstå 2–6 uker etter en infeksjon, er det god behandling og god prognose. Denne komplikasjonen rammer ikke de med underliggende sykdom i større grad enn de som er friske.

Følger med
Barne- og ungdomsklinikken på OUS er del av et verdensomspennende nettverk innen barnemedisin. Særlig innenfor Europa, oppdaterer landene hverandre løpende omkring situasjonen rundt Covid-19 i barnebefolkningen, og da særlig relatert til barn med kronisk sykdom eller andre risikofaktorer. Thomas Möller forteller at det de siste snart to årene også har kommet et stort antall forskningsartikler som tar for seg SARS-CoV-2 hos barn og unge.

– Den overordnete tendensen i alle forskningspublikasjoner er fortsatt at barn med Covid-19 svært sjeldent blir alvorlig syke, og at dette også gjelder barn med underliggende sykdommer.

Er det noen barn som trenger særlige regler?
Erfaringen fra pandemien i Norge og mange andre land er at barn med hjertefeil ikke oftere enn andre barn blir alvorlig syke av Covid-19.

– Basert på dagens kunnskap har vi derfor ikke funnet grunn for spesiell bekymring ved gjenåpning av barnehager og skoler.

Tiltak rundt utbrudd styres hovedsakelig lokalt etter den lokale smittesituasjonen. Fra et samlet barnekardiologisk miljø i Norge er anbefalingen at barn med hjertesykdom kan være i barnehage og på skolen etter de samme reglene og anbefalingene som til enhver tid gjelder for alle andre barn. Det er naturlig og forståelig at man rundt hjertesyke barn er særlig oppmerksomme på å overholde de generelle smitteforebyggende rådene (håndhygiene, avstand, bli hjemme ved sykdom) som burde overholdes av alle, men som oftere glipper i perioder med lite smitte i samfunnet.

– Det er til enhver tid en liten gruppe hjertesyke barn som vi anbefaler å holde hjemme ut fra et føre-var-prinsipp. Dette gjelder veldig få barn, og disse vil fortløpende få beskjed av oss eller av deres lokale barnekardiolog, sier Möller.

Følgende barn bør fortsatt holdes hjemme fra barnehage/skole:

1. Barn med alvorlig pulmonal hypertensjon under behandling med Remodulin®-pumpe
2. Hjertetransplanterte barn de første 6 månedene etter transplantasjon
3. Siste 3 uker før planlagt åpen hjertekirurgi

Søsken til disse barn kan gå i barnehage og på skolen og myndighetenes smittevernråd om håndvask osv. nøye.

Les OUS sine anbefalinger her: https://ehandboken.ous-hf.no/document/136830

Ta øvrige vaksiner og vis smittevernsvett!
OUS har ellers disse generelle rådene for hjertesyke barn og deres familier:

  • Vask hendene hyppig, bruk såpe og vann
  • Unngå store folkeansamlinger
  • Øvrige vaksinasjoner: Følg vanlig vaksinasjonsprogram. Pneumokokkvaksine, som det spørres mye om, er en del av dagens barnevaksinasjonsprogram.
  • Før vinteren 2021/2022 er det spesielt viktig å forberede seg på en sesong med mye luftveisinfeksjoner og mange influensatilfeller pga. manglende oppbygging av immunitet i forrige vintersesong.
  • Ta influensavaksine når barnet og barnets nærmeste har fått anbefalt dette. Det gjelder mange av barna med hjertesykdom og deres pårørende. Følg råd fra behandlende lege.
  • RS-virusprofylakse skal følges nøye opp hos de minste barna, bl.a. alvorlig hjertesykebarn under 12 måneders alder. Det finnes nasjonale anbefalinger for dette som nettopp har blitt oppdatert.
  • Det skal ikke gjøres endringer i barnets hjertemedisiner som følge av koronapandemien (jfr. oppslag og medisinsk diskusjon rundt visse hjertemedisiner og koronavirus)
  • Det er ikke indikasjon for ekstra pneumokokkvaksinering hos barn/ungdom med hjertesykdom under koronapandemien (se også spesiell informasjon fra FHI rundt pneumokokkvaksine)
  • Følg anbefalinger fra Folkehelseinstituttet (FHI) og myndighetene for øvrig. Husk: barn generelt ser ikke ut til å bli alvorlig syke, heller ikke barn med alvorlig hjertesykdom.

 

 

Del dette innholdet:

Aktuelt

Illustrasjonsbilde: Utlysning av prosjektmidler 2024

Utlysning av prosjektmidler 2024

Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen har gleden av å utlyse forskningsmidler. I 2024 skal vi dele ut opptil NOK 700 000 til forskningsprosjekter som kan bedre livssituasjonen til hjertebarn og deres familier. 

Søknadsfrist er 1. september 2024. 

Utlysning av prosjektmidler 2024 - les hele saken


Utsikt fra hotellet

Et halvt år til landsmøte 2024 i Bodø

Nå er innkalling til landsmøtet 2024 i november sendt ut. Vi gleder oss til 2. og 3. november, hvor mange skal møtes i Bodø for å stake ut veien videre for Foreningen for hjertesyke barn. Visste du at alle som er medlemmer i foreningen kan sende inn saker og forslag til landsmøtet?

Et halvt år til landsmøte 2024 i Bodø - les hele saken


Illustrasjonsbilde: Forskningspris til Kristina Herman Haugaa

Forskningspris til Kristina Herman Haugaa

Nasjonalforeningens hjerteforskningspris for 2024 er tildelt professor og kardiolog Kristina Hermann Haugaa. Hun mottok prisen for sitt mangeårige arbeid med genetisk hjertesykdom.

Foreningen for hjertesyke barn gratulerer så mye, og ser fram til et fortsatt godt samarbeid i årene som kommer.

Forskningspris til Kristina Herman Haugaa - les hele saken>> Se alle nyheter

Gi din støtte til barnehjertesaken!

Hver dag fødes det barn med hjertefeil. Ikke alle får oppleve ettårsdagen sin. Din støtte redder liv. Og gir flere et bedre liv.

Vipps 112519

Gi en gave

Bli fastgiver

Om hjertefeil > Bli medlem > Støtt oss > Om oss >

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

Telefon: 23 05 80 00

E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
Telefon: 23 05 80 00
E-post: post@hjertebarn.no

Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

Innsamlingsprosent 2022

Illustrasjon: Innsamlingsprosent 2020
Utviklet av Imaker as