Du er her: HjemAktuelt
Aktuelt
 

Hjertesyke barn og korona

Illustrasjonsbilde: Hjertesyke barn og korona

Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet oppdaterer jevnlig sin informasjon om hjertesyke barn og korona. Hvilke barn som er i risikogruppe og bør holdes hjemme fra barnehage og skole er nå spesifisert i tre grupper. For øvrig anbefales alle barn å gå i barnehagen og på skolen. Basert på internasjonal erfaring ser barn med hjertefeil ikke ut til å bli alvorlig syke av COVID-19. Her er dokumentet fra Oslo Universitetssykehus med deres anbefalinger.

Foreningen for hjertesyke barn har fortløpende kontakt med de medisinske miljøene innen barnehjerte, og spesielt Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, som er del av et omfattende verdensomspennende nettverk innen barnemedisin. Landene i Europa oppdaterer hverandre omkring situasjonen rundt Covid-19 i barnebefolkningen og da særlig for barn med kronisk sykdom eller andre risikofaktorer. Informasjonen fra land med høy forekomst av Covid-19 og høye dødstall, viser hvor lite barn generelt eller barn i risikogrupper synes å bli alvorlig syke av dette koronaviruset. 

Er hjertebarn mer utsatt for koronavirus (COVID-19)?
Barn ser generelt ut til å bli langt mindre syk av viruset enn eldre. Så langt er det heller ikke noe som tyder på at barn med medfødt hjertefeil er mer utsatt eller blir sykere enn andre. Rikshospitalet har vært i kontakt med sine kollegaer i Milano i Italia og rapportene derfra er at de ikke har sett en økning av sykdom i denne gruppen. Italia er som kjent det landet i Europa som er hardest rammet av COVID-19-viruset.

- Ut i fra hva vi har sett så langt og hva vi har hørt fra resten av verden, gir COVID19 en mild sykdom hos barn. De har milde symptomer og få er lagt inn på sykehus. Også ved hjertesykdom, selv alvorlige hjertefeil, blir ikke barna mer syke enn andre, sier overlege på Olso Universitetssykehus Rikshospitalet, Leif Brunvand i vedlagte video.

Anbefaler barnehage og skole
Norsk barnelegeforening (NBF) og Folkhelseinstituttet (FHI) har beskrevet noen diagnosegrupper for barn fra 1 år til og med 18 år hvor tilrettelagt undervisning kan vurderes. De understreker samtidig at noen pasienter som faller inn under disse diagnosegruppene, er så stabile at deltagelse på skole/barnehage kan vurderes som trygt. De enkelte interessegruppene i NBF har også utarbeidet mere detaljerte dokumenter om dette (nederst på denne siden finner du blant annet informasjon om "Coronavirus, hjertesyke barn og ungdommer").

Fra et samlet barnekardiologisk miljø i Norge er anbefalingen at barn med hjertesykdom kan starte i barnehage og på skolen samtidig med alle andre barn. De påpeker imidlertid at noen undergrupper av barn med hjertesykdom som er mer utsatt ved en hvilken som helst infeksjon. Om dette gjelder spesifikt for COVID-19 vet man ikke sikkert på det nåværende tidspunkt. Utifra en føre-var-prinsipp er det derfor en liten gruppe hjertesyke barn som av det barnekardiologiske fagmiljøet i Norge anbefales å holde seg hjemme fra barnehage og skole. Dette gjelder veldig få barn, og disse har allerede fått beskjed av Rikshospitalet eller av deres lokale barnekardiolog.

Følgende barn bør holdes hjemme fra barnehage/skole:

 1. Barn med alvorlig pulmonal hypertensjon under pumpebehandling med Remodulin®
 2. Hjertetransplanterte barn de første 6 månedene etter transplantasjon
 3. Siste 3 uker før planlagt åpen hjertekirurgi

Søsken til disse barn kan gå i barnehage og på skolen og myndighetenes smitttevernråd om håndvask osv. bør da følges nøye. 

Bakgrunnsinformasjon
Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn under covid-19 utbruddet 2020 og Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020 beskriver begge detaljerte tiltak for å unngå smitte nå når barnehagene og skolene gjenåpnes. Begge veilederne er å finne på Utdanninsdirektoratets side og på Helsedirektoratets side.

I disse veilederne er det egne kapitler om barn med kronisk sykdom. Norsk barnelegeforening har i samråd med Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over ulike diagnoser hos barn og unge og om det eventuelt skal tas spesielle hensyn til disse. Norsk barnelegeforening mener at de aller fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og skole. Her kan du lese mer om Norsk barnelegeforenings vurderinger av barn med mulig risiko i forbindelse med Covid19. I tillegg refererer de til bakgrunnsdokumenter og studier som sier noe om risikoen for barn med kronisk sykdom. Gå til FHI og NBFs dokument her. 

Ellers er Folkehelseinstituttes temaside om Korona innholdsrik og med mye god informasjon, blant annet om generelle smittevernsråd. Les mer hos FHI om dette.

Generelle råd om smittesituasjonen

 • Vask hendene hyppig, bruk såpe og vann. Desinfiserende sprit kan brukes når håndvask ikke er tilgjengelig
 • Unngå store folkeansamlinger og offentlig transport med mange mennesker
 • Kontakt fastlege eller legevakt med mistanke om smitte. Ring 113 ved akutt nødsituasjon
 • Følg vanlig vaksinasjonsprogram. Pneumokokkvaksine, som det spørres mye om, er en del av dagens barnevaksinasjonsprogram. NB! Denne vaksinen hjelper ikke mot koronavirus
 • Helsemyndighetene oppfordrer om at alle fritidsreiser i inn- og utland avlyses
 • Det skal ikke gjøres endringer i barnets hjertemedisiner pga. koronapandemien (jfr. oppslag og medisinsk diskusjon rundt visse hjertemedisiner og koronavirus)
 • Følg helsemyndighetenes råd. De finner du på Folkehelseinstituttets nettsider eller på informasjonstelefon 815 55 015
 • Det er også informasjon om alle tiltakene mot koronavirus på Helsedirektoratets nettsider

Fagmiljøene på barnehjerter anbefaler at man lever så normalt som mulig. Følg generelle råd fra myndighetene og vis hensyn.

Hør hva overlege Leif Brunvand sier:

Del dette innholdet:

Aktuelt

Illustrasjonsbilde: Kurs for familier med LQTS, JLNS og CPVT

Kurs for familier med LQTS, JLNS og CPVT

Foreningen for hjertesyke barn arrangere kurs for familier med genetisk hjertesykdom 22.-24.september 2023. I tillegg til LQTS (Lang QT-tid syndrom) og JLNS (Jervell og Lange-Nielsen Syndrom) vil også familier med CPVT (Katekolaminerg polymorf ventrikkeltakykardi) kunne være med. Påmeldingsfrist er 1. juni, og gjøres her.

Kurs for familier med LQTS, JLNS og CPVT - les hele saken


Illustrasjonsbilde: Nettseminar med psykolog Caroline M. Rostrup

Nettseminar med psykolog Caroline M. Rostrup

Hvordan være forelder til et barn med hjertefeil? 

Å være en familie med et barn som har hjertefeil gir andre erfaringer, opplevelser og belastninger, enn det gjør i andre familier. Å leve med kronisk sykdom på nært hold kan påvirke den psykiske helsen, og er grobunn til spesielle psykiske og emosjonelle temaer som kan bli med livet ut.

Tid: 24. mai 20.00 - 21.00.

Meld deg på her

 

Nettseminar med psykolog Caroline M. Rostrup - les hele saken


Illustrasjonsbilde: Utlysning av prosjektmidler 2023

Utlysning av prosjektmidler 2023

Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen har gleden av å utlyse forskningsmidler, og vil i 2023 gi økonomisk støtte innenfor en ramme på NOK 700 000. 

Søknadsfrist er 28.august 2023 

Utlysning av prosjektmidler 2023 - les hele saken>> Se alle nyheter

Gi din støtte til barnehjertesaken!

Hver dag fødes det barn med hjertefeil. Ikke alle får oppleve ettårsdagen sin. Din støtte redder liv. Og gir flere et bedre liv.

Vipps 112519

Gi en gave

Bli fastgiver

FFHB

Om hjertefeil > Bli medlem > Støtt oss > Om oss >

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

Telefon: 23 05 80 00

E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
Telefon: 23 05 80 00
E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

Innsamlingsprosent 2020

Illustrasjon: Innsamlingsprosent 2020
Utviklet av Imaker as