Du er her: HjemAktuelt
Aktuelt
 

FFHBs kommentarer til statsbudsjettet

Illustrasjonsbilde: FFHBs kommentarer til statsbudsjettet

- Det er ingen løft eller satsing på ivaretakelse av alvorlig syke barn og deres familier i fremlagte forslag til statsbudsjett for 2022, slår generalsekretær i Foreningen for hjertesyke barn, Helene Thon, fast.

– Den avgåtte regjering har lagt frem forslag til et statsbudsjett for neste år som i liten grad imøtekommer behovene til familier med alvorlig syke barn. Blant annet finnes det ingen spor av at habiliteringsfeltet får ekstra ressurser og at tilbudet som sårt trengs både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene blir styrket. Dette kombinert med det faktum at i dagens system er det store barnegrupper som faller utenfor og som dermed ikke har noe tilbud gjennom habiliteringstjenesten, skaper stor bekymring, sier Helene Thon.

Generalsekretær Helene Thon

– Vi har nok av rapporter og nylige evalueringer som synliggjør både manglene og behovene, nå er det målrettede tiltak og ressurser som trengs.

Per i dag står 120.000 nordmenn uten en fastlege. Det er utarbeidet en handlingsplan for fastlegetjenesten og hvordan den kan styrkes. Blant annet er det estimert et behov for 200 nye utdanningsstillinger innen spesialisering i allmennmedisin hvor det i det foreslåtte statsbudsjett ligger inne 62 stillinger for 2022.

Det avgåtte regjering har over en fem-års periode satset på helsestasjon og skolehelsetjenesten og bevilget mye penger til formålet, og det er bra og viktig.  Blant annet har antall årsverk økt med i underkant av 1600 totalt sett. Fra og med 2021 ble innretningen på tilskuddet endret til rent lønnstilskudd for kjernekompetanse som lege, jordmor, fysioterapeut, psykolog og helsesykepleier. Det foreslås 200 millioner kroner til psykisk helse rettet mot barn og unge og at 100 millioner kroner av den foreslåtte veksten i de frie inntektene til kommunesektoren er tiltak rettet mot psykisk helse for barn og unge, inkludert psykisk helse i videregående skole og et lavterskeltilbud. Videre er det foreslått 15 millioner kroner til å etablere et nasjonalt kompetansesenter for skolehelsetjenesten og helsestasjon.

En milliard kroner settes av til barn og unge etter pandemien og skal brukes til blant annet å styrke psykisk helse, tiltak for å ta igjen tap i barnehage og skole, flere videreutdanningsplasser for grunnskolelærere og økt pedagogtetthet.

– Dette er bra og viktig, men vi vil samtidig minne om den store gruppen kronisk syke/funksjonshemmede barn og unge som har levd i isolasjon og med sosiale begrensninger og hatt mye angst gjennom pandemien. De trenger ekstra tiltak og ivaretakelse nå for å komme tilbake til en mer normal hverdag.

Egenandelstaket er foreslått økt fra kr 2461 til kr 2921 som vil si en økning på kr 461,-.

– FFO har stilt krav om at det opprettes et nasjonalt faglig nettverk for barnepalliasjon forankret i spesialisthelsetjenesten. Det er ingen spor av dette i det fremlagte forslaget til statsbudsjett, påpeker Helene Thon.

Når det gjelder tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, en ordning Foreningen for hjertesyke barn er en del av, så foreslås den totale rammen økt fra 239,3 millioner kroner til 245,5 millioner kroner. Det er foreslått et kutt fra 1.804 milliarder kroner til 1.750 milliarder kroner når det gjelder momskompensasjonsordningen. Dette utgjør et reelt kutt på 4,2 prosent. Dette er et brudd med målet om opptrapping mot full momskompensasjon. Reduksjonen begrunnes med at organisasjonene har hatt reduserte driftskostnader gjennom pandemien. Her er regjeringsplattformen til den nye regjeringen tydelig- «gi full momskompensasjon gjennom en regelstyrt ordning til idrett, frivillighet og kultur».

Del dette innholdet:

Aktuelt

Illustrasjonsbilde: Kurs for familier med LQTS, JLNS og CPVT

Kurs for familier med LQTS, JLNS og CPVT

Foreningen for hjertesyke barn arrangere kurs for familier med genetisk hjertesykdom 22.-24.september 2023. I tillegg til LQTS (Lang QT-tid syndrom) og JLNS (Jervell og Lange-Nielsen Syndrom) vil også familier med CPVT (Katekolaminerg polymorf ventrikkeltakykardi) kunne være med. Påmeldingsfrist er 1. juni, og gjøres her.

Kurs for familier med LQTS, JLNS og CPVT - les hele saken


Illustrasjonsbilde: Nettseminar med psykolog Caroline M. Rostrup

Nettseminar med psykolog Caroline M. Rostrup

Hvordan være forelder til et barn med hjertefeil? 

Å være en familie med et barn som har hjertefeil gir andre erfaringer, opplevelser og belastninger, enn det gjør i andre familier. Å leve med kronisk sykdom på nært hold kan påvirke den psykiske helsen, og er grobunn til spesielle psykiske og emosjonelle temaer som kan bli med livet ut.

Tid: 24. mai 20.00 - 21.00.

Meld deg på her

 

Nettseminar med psykolog Caroline M. Rostrup - les hele saken


Illustrasjonsbilde: Utlysning av prosjektmidler 2023

Utlysning av prosjektmidler 2023

Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen har gleden av å utlyse forskningsmidler, og vil i 2023 gi økonomisk støtte innenfor en ramme på NOK 700 000. 

Søknadsfrist er 28.august 2023 

Utlysning av prosjektmidler 2023 - les hele saken>> Se alle nyheter

Gi din støtte til barnehjertesaken!

Hver dag fødes det barn med hjertefeil. Ikke alle får oppleve ettårsdagen sin. Din støtte redder liv. Og gir flere et bedre liv.

Vipps 112519

Gi en gave

Bli fastgiver

FFHB

Om hjertefeil > Bli medlem > Støtt oss > Om oss >

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

Telefon: 23 05 80 00

E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
Telefon: 23 05 80 00
E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

Innsamlingsprosent 2020

Illustrasjon: Innsamlingsprosent 2020
Utviklet av Imaker as