Du er her: HjemAktuelt
Aktuelt
 

FFHBs kommentarer til statsbudsjettet

Illustrasjonsbilde: FFHBs kommentarer til statsbudsjettet

- Det er ingen løft eller satsing på ivaretakelse av alvorlig syke barn og deres familier i fremlagte forslag til statsbudsjett for 2022, slår generalsekretær i Foreningen for hjertesyke barn, Helene Thon, fast.

– Den avgåtte regjering har lagt frem forslag til et statsbudsjett for neste år som i liten grad imøtekommer behovene til familier med alvorlig syke barn. Blant annet finnes det ingen spor av at habiliteringsfeltet får ekstra ressurser og at tilbudet som sårt trengs både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene blir styrket. Dette kombinert med det faktum at i dagens system er det store barnegrupper som faller utenfor og som dermed ikke har noe tilbud gjennom habiliteringstjenesten, skaper stor bekymring, sier Helene Thon.

Generalsekretær Helene Thon

– Vi har nok av rapporter og nylige evalueringer som synliggjør både manglene og behovene, nå er det målrettede tiltak og ressurser som trengs.

Per i dag står 120.000 nordmenn uten en fastlege. Det er utarbeidet en handlingsplan for fastlegetjenesten og hvordan den kan styrkes. Blant annet er det estimert et behov for 200 nye utdanningsstillinger innen spesialisering i allmennmedisin hvor det i det foreslåtte statsbudsjett ligger inne 62 stillinger for 2022.

Det avgåtte regjering har over en fem-års periode satset på helsestasjon og skolehelsetjenesten og bevilget mye penger til formålet, og det er bra og viktig.  Blant annet har antall årsverk økt med i underkant av 1600 totalt sett. Fra og med 2021 ble innretningen på tilskuddet endret til rent lønnstilskudd for kjernekompetanse som lege, jordmor, fysioterapeut, psykolog og helsesykepleier. Det foreslås 200 millioner kroner til psykisk helse rettet mot barn og unge og at 100 millioner kroner av den foreslåtte veksten i de frie inntektene til kommunesektoren er tiltak rettet mot psykisk helse for barn og unge, inkludert psykisk helse i videregående skole og et lavterskeltilbud. Videre er det foreslått 15 millioner kroner til å etablere et nasjonalt kompetansesenter for skolehelsetjenesten og helsestasjon.

En milliard kroner settes av til barn og unge etter pandemien og skal brukes til blant annet å styrke psykisk helse, tiltak for å ta igjen tap i barnehage og skole, flere videreutdanningsplasser for grunnskolelærere og økt pedagogtetthet.

– Dette er bra og viktig, men vi vil samtidig minne om den store gruppen kronisk syke/funksjonshemmede barn og unge som har levd i isolasjon og med sosiale begrensninger og hatt mye angst gjennom pandemien. De trenger ekstra tiltak og ivaretakelse nå for å komme tilbake til en mer normal hverdag.

Egenandelstaket er foreslått økt fra kr 2461 til kr 2921 som vil si en økning på kr 461,-.

– FFO har stilt krav om at det opprettes et nasjonalt faglig nettverk for barnepalliasjon forankret i spesialisthelsetjenesten. Det er ingen spor av dette i det fremlagte forslaget til statsbudsjett, påpeker Helene Thon.

Når det gjelder tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, en ordning Foreningen for hjertesyke barn er en del av, så foreslås den totale rammen økt fra 239,3 millioner kroner til 245,5 millioner kroner. Det er foreslått et kutt fra 1.804 milliarder kroner til 1.750 milliarder kroner når det gjelder momskompensasjonsordningen. Dette utgjør et reelt kutt på 4,2 prosent. Dette er et brudd med målet om opptrapping mot full momskompensasjon. Reduksjonen begrunnes med at organisasjonene har hatt reduserte driftskostnader gjennom pandemien. Her er regjeringsplattformen til den nye regjeringen tydelig- «gi full momskompensasjon gjennom en regelstyrt ordning til idrett, frivillighet og kultur».

Del dette innholdet:

Aktuelt

Mann og dame holder hender

Hva med oss-kurs over hele landet

Å leve med et barn som er funksjonshemmet eller har en kronisk sykdom, er krevende og kan innebære store tilleggsbelastninger for hele familien. Samlivskursene "Hva med oss?", er for alle foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne, enten det dreier seg om barn som har funksjonsvansker, funksjonshemning, fysiske eller psykiske vansker eller kronisk sykdom.

Hva med oss-kurs over hele landet - les hele saken


Illustrasjon av stetoskop

Utlysning av prosjektmidler 2022

Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen har gleden av å utlyse forskningsmidler, og vil i 2022 gi økonomisk støtte innenfor en ramme på NOK 700 000. Søknadsfrist er 28. august 2022.

Utlysning av prosjektmidler 2022 - les hele saken


Illustrasjonsbilde: Utlysning av prosjektmidler 2021

Utlysning av prosjektmidler 2021

Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen har gleden av å utlyse forskningsmidler og vil i 2021 gi økonomisk støtte innenfor en ramme på kr 700 tusen. Søknadsfrist er 30. august 2021.

Utlysning av prosjektmidler 2021 - les hele saken>> Se alle nyheter

Gi din støtte til barnehjertesaken!

Hver dag fødes det barn med hjertefeil. Ikke alle får oppleve ettårsdagen sin. Din støtte redder liv. Og gir flere et bedre liv.

Vipps 112519

Gi en gave

Bli fastgiver

FFHB

Om hjertefeil > Bli medlem > Støtt oss > Om oss >

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

Telefon: 23 05 80 00

E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
Telefon: 23 05 80 00
E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

Innsamlingsprosent 2020

Illustrasjon: Innsamlingsprosent 2020
Utviklet av Imaker as