Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen for hjertesyke barns visjon

Foreningen for hjertesyke barns visjon:

ALLE HJERTEBARN I NORGE SKAL HA GODE LIV!

 

Våre verdier er:

... uredd ...

FFHB skal være organisasjonen som tør å gå nye veier i streben etter å oppnå sine mål. Vi skal stå opp for saken i alle de sammenhenger det er nødvendig, og ikke gi oss om det er noe vi har tro på. Vi skal være til stede og argumentere på en saklig og overbevisende måte i de fora der sakene våre diskuteres og behandles. Vi skal ha respekt for politikere, myndigheter og samarbeidspartnere, men ikke autoritetsangst.

 

... brennende ...

FFHB skal kjempe for barna, familiene og saken. Vi skal bli kjent for vårt brennende engasjement og for ikke å gi opp. Å brenne for noe betyr også at vi skal være proaktive ved å bryte barrierer og ved å bringe nye saker inn på agendaen.

 

... kløktige ...

FFHB skal i vårt arbeid forene kunnskap, klokskap og fornuft på en måte som bevarer og befester vår integritet samtidig som vi søker samarbeid med andre. FFHB skal kontinuerlig følge med på den samfunnspolitiske, helsepolitiske, sosialpolitiske og inntektspolitiske dagsorden for å innhente nødvendig kunnskap for planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter.

 

... inkluderende ...

FFHB skal oppleves som en åpen, omsorgsfull, fleksibel og lagspillende organisasjon både i forhold til våre eksisterende og potensielle medlemmer og i forhold til våre samarbeidspartnere. Et godt samspill mellom den profesjonelle delen av organisasjonen og den frivillige organisasjonen er en forutsetning for å lykkes.

Gi støtte

En gave gir bedre liv til barn med hjertefeil

Gi gave