Du er her: TromsStart

Troms
fylkeslag

Å få et hjertesykt barn forandrer hele familiesituasjonen. I Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) får dere støtte og veiledning fra foreldre i samme situasjon, enten feilen er liten eller stor.

Troms fylkeslags medlemmer er fordelt over hele fylket. Vi forsøker ofte samle medlemmer på felles arrangementer eller mindre samlinger nært der du bor

 Les mer om oss

> Bidra til arbeidet vårt ved å gi din støtte