Du er her: OpplandStart

Oppland
fylkeslag

FFHB Oppland er ett av 18 fylkeslag i en landsomfattende organisasjon
som tilbyr veiledning og støtte til familier med hjertebarn.
Fylkeslaget drives av foreldre med barn som har medfødt hjertefeil.

Les mer om oss

> Bidra til arbeidet vårt ved å gi din støtte